program opatija hums

Click here to load reader

Post on 04-Dec-2015

145 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prgram med sestre

TRANSCRIPT

 • 5. Kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara 9.-11.10.2015., Opatija

  PROGRAM

  9.10.2015. PETAK (Zagreb)

  kola narodnog zdravlja Andrija tampar

  10:0010:45 Sestrinska profesija danas i sutra - pozvano predavanje za nastavnike

  i studente sestrinstva, Judith Shamian, predsjednica ICN-a

  9.10.2015. PETAK (Opatija)

  12:0016:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana II

  14:00-16:00 SIMPOZIJ DRUTVA GLAVNIH SESTARA

  14:00-16:00 Radionica: Budi pokreta pozitivnih promjena Rosana Sveti ii

  Dvorana III

  14:00-16:00 SIMPOZIJ PEDIJATRIJSKOG DRUTVA

 • Moderatori: Kristina Kunik, Elizabeta Kralj Kovai

  14:00-15:00

  Okrugli stol: Komunikacija u pedijatriji - najee greke

  usmjerene prema pacijentu i roditelju od strane

  medicinskog osoblja

  Moderator:

  Dragica Betak

  15:00-15:15 Sy PFAPA-izazov dananjice A. Karai

  15:15-16:00

  Okrugli stol: Analiza najeih rizika u pedijatriji kroz

  proces zdravstvene njege

  Strategija upravljanja rizicima zdravstvene skrbi

  pedijatrijskog bolesnika

  Moderator:

  Vlasta Krei

  Marta Kukoli

  Dvorana IV

  14:00-16:00 1. SIMPOZIJ DRUTVA ZA POVIJEST SESTRINSTVA I 3. SIMPOZIJ DRUTVA

  NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

  Moderatori: Sanda Frankovi, Damjan Abou Aldan, Vesna Kljaji

  14:00-14:10

  Otvaranje skupa Sanda Frankovi,

  Damjan Abou

  Aldan

  14:10- 14:30 O sestrama pomonicama u meuratnom razdoblju:

  javno zdravstveni socijalni rad

  eljko Dugac

  14:30-14:45 Povjest sestrinstva u SB Lipik Ljerka Pavkovi,

  Dunjica Karni

  14:45-15:00 Povijest sestrinstva: DZ Dubrovnik i OB Dubrovnik Maja Bender,

  Perica Kloko

  15:00-15:15 Uloga medicinske sestre za vrijeme domovinskog rata

  Republike Hrvatske u upanji

  Janja Stojanovi

  15:15-15:30 Izbor nastavnika zdravstvene njege od Florence

  Nightingale do danas

  Damjan Abou

  Aldan

  15:30-15:45 Suvremene metode pouavanja u nastavi zdravstvene Ana Taka,

 • njege Jadranka Marui

  15:45-16:00 Art terapija i sestrinstvo Iva Vinduka,

  Mihaela Poljak

  16:00-16:30 Pauza (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I

  16:30 17:30 Sveano otvorenje kongresa

  Pozdravni govori

  Revija sestrinskih uniformi: ive slike iz povijesti sestrinstva

  Pripremili: Tomislav Kovaevi, Sanda Frankovi, Iva Vinduka, Boica Jurinec, Tanja Glava

  Predavanja pozvanih predavaa:

  17:3017:55 Nursing without limits J. Shamian,

  predsjednica

  ICN-a

  17:5518:20 Leadership train the trainers program T. Kearns, Royal

  College of

  Surgeons, Irska

  18:2018:45 RN4CAST W. Sermeus, KU

  Leuven, Belgium

  18:4519:10 Nedostatak zdravstvenih radnika u zdravstvenom

  sustavu RH

  A. Pranjak,

  HSSMST

  19:1019:30 Regulacija sestrinske prakse u RH u odnosu na EU D. imunec,

  FEPI

  19:3019:50 Aktualni problemi sestrinske profesije u RH M. Dumani,

  HKMS

  20:00 21:00 Veera (restoran Camelia)

  21.00 Koktel dobrodolice (Hotel Continental)

 • 10.10.2015. SUBOTA

  07:00 10:00 doruak

  07:3019:00 Registracija sudionika (Kongresni centar TAMARIS)

  Dvorana I - Plenarna predavanja

  08:00 10:00 VODSTVO I MENTORSTVO U SESTRINSTVU

  Moderatori: Rosana Sveti ii, Dubravka Trgovec, Damjan Abou Aldan

  08:0008:20 Zato je potrebno trenirati liderstvo u sestrinstvu M. Kadovi

  08:2008:40 Advanced nursing T. Kearns (Irska)

  08:4009:00 Emocionalna inteligencija i liderstvo u sestrinstvu V. Konjevoda, M.

  Smrekar, T. Marii

  09:0009:15 Usporedba organizacije sestrinske skrbi u RH i

  drugim lanicama EU

  M. Tikvi, D. timac

  Grbi

  09:1509:30 Emocionalna inteligencija i liderstvo Lj. Fiku, D.

  Topolovec, M. Fiku

  09:3009:45 Emocionalna inteligencija i liderstvo medicinskih

  sestara u KBC Osijek

  D. Rati,

  . Puelji

  09:4510:00 Prava radnika iz podruja zdravstvene njege M. Blai,

  J. Reeti (Slovenija)

  Dvorana II

  08:0010:00 1. SIMPOZIJ DRUTVA ZA POVIJEST SESTRINSTVA I 3. SIMPOZIJ DRUTVA

  NASTAVNIKA ZDRAVSTVENE NJEGE

  08:0008:30 Domovinski rat (Prezentacija postera 3 min.)

 • 1. Sestrinstvo Republike Hrvatske u Domovinskom ratu Vesna Kljaji,

  Terezija Sudar

  2. Poginule, nestale i zatoene medicinske sestre i tehniari u

  Domovinskom ratu

  Vesna Kljaji

  3. Medicinske sestre tehniari stradalnici Domovinskog rata u

  Vukovaru

  Agneza Aleksijevi,

  Binazija Kolesar

  4. Organizacija rada medicinskih sestara na odjelima bolnice

  Pakrac u ratnim uvjetima Od bolnice na prvoj crti do ratne

  kirurgije Kutina

  Dubravka

  Tomljanovi

  5. Medicinske sestre i tehniari u najhumanijoj akciji

  Domovinskog rata evakuacija pakrake psihijatrije 1991.

  godine

  Ljerka vajghart,

  Olivera Zeli, Marica

  Valenti, Marija

  Hajda, Goran Jaki,

  Zlatko Krucki

  6. Opa bolnica Osijek u domovinskom ratu eljka Puelji,

  Dalibor Rati

  7. Medicinske sestre bolnice Lipik u domovinskom ratu Ljerka Pavkovi,

  Marija Cahun

  Diskusija

  08:3009:40 kolovanje medicinskih sestara (Prezentacija postera 3 min.)

  8. Historia magistra vitae est / Kako povijest utjee na

  budunost (kola za medicinske sestre Mlinarska)

  Jasna Ivasi, Daniela

  Pakov, Ksenija

  Brajkovi, Marija

  Neki

  9. 50 godina studija sestrinstva Zdravstvenog veleuilita ukljek Snjeana,

  Biserka Sedi,

  Jadranka Pavi

  10. Vremena se mijenjaju i mi se mijenjamo u njima

  (kola za medicinske sestre Vrape)

  Vinja Vii-

  Hudorovi, Mirjana

  Kozina

  11. kola za medicinske sestre Vinogradska Dubravka Trgovec,

 • Miroslava Kii

  12. Povijest srednje kole Pregrada Ivana Jedvaj

  13. Naih 19 generacija Srednja kola Bedekovina Tea Ivani, tefica

  Sukreki, Blaenka

  Videk

  14. Povijesni razvoj medicinske kole Varadin Tamara Zadravec, Iva

  Delonga Habek

  15. Srednja kola akovec- znanjem i vjetinama do zdravlja Maja Posedi, Ivana

  Kacun

  16. Srednja kola Koprivnica: etiri desetljea obrazovanja

  medicinskih sestara

  Damjan Abou Aldan,

  Jelena Rajn

  17. 56 godina Srednje medicinske kole Slavonski Brod Mirta Barievi-Suda

  18. Uspjenih 55 godina Medicinske kole Bjelovar Tina Jeli-Balta,

  Marina ostaric

  19. Studij sestrinstva Visoka tehnika kola u Bjelovaru Mirna ulec, Goranka

  Rafaj

  20. Povijest zdravstvenih ustanova i kole za medicinske sestre

  na podruju grada Siska i Sisako-moslavake upanije

  Marina ai, Ivona

  Crnekovi

  21. Razvojne i ustrojne mijene Medicinske kole Osijek Marija Maras, Ljiljana

  Grdi

  22. Srednja kola Pakrac kroz povijest Jasna uni, Marija-

  Elena Poega

  23. Povijest medicinske kole Ante Kuzmania u Zadru Jelena Kevri, Marija

  Kresoja, Anita Raljevi

  pralja, Sonja are,

  Ivana Bili, Helena

  Ukalovi, Ljiljana

  Grginovi

  24. Prikaz djelovanja Odjela za zdravstvene studije Sveuilita u

  Zadru

  Marija Ljubii, Ivana

  Gusar, Ines Leto,

  Anita karica, Sonja

  are, Kristina Bakov

 • 25. Medicinska kola Dubrovnik-prvih 55 godina Marija upi

  Diskusija

  09:3010:25 Struna drutva HUMS-a (Prezentacija postera 3 min.)

  26. Pulmoloko drutvo HUMS-a Marijeta Fitrek,

  Slaana Rei

  27. Pedijatrijsko drutvo HUMS-a Kristina Kunik,

  Elizabeta Kralj Kovai

  28. Onkoloko-hematoloko drutvo HUMS-a Marica Mianuk

  29. Drutvo medicinskih sestara, tehniara i fizioterapeuta u

  reumatologiji i rehabilitaciji HUMS-a

  Vesna Barbari

  30. Drutvo glavnih sestara HUMS-a Rosana Sveti ii,

  Vlasta Krei, Milka

  Rogi, arka Zalar

  31. Drutvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega

  HUMS-a

  Bosiljka Devi

  32. Infektoloko drutvoHUMS-a Adelka Zoreti

  33. Drutvo oftalmolokih medicinskih sestara/tehniara

  HUMS-a

  Tanja Lupieri,

  Miroslava Kii

  34. Drutvo za kvalitetu HUMS-a Josipa Bian, Vlasta

  Krei

  35. Drutvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti

  metabolizma HUMS-a

  Vilma Kolari

  36. Drutvo medicinskih sestara primarne zdravstvene zatite

  HUMS-a

  Silvana Vozila

  37. Drutvo medicinskih sestara kolske i sveuiline medicine

  HUMS-a

  Maja Muratovi,

  Snjeana Mikloevi

  38. Drutvo sestara medicine rada i sporta HUMS-a Irena Danyi Holeti

  39. Drutvo za povijest sestrinstva HUMS-a Sanda Frankovi,

  Boica Jurinec, Iva

 • Vinduka, Tomislav

  Kovaevi, Tanja Glava

  40. Drutvo za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu

  HUMS-a

  Cvjeta Miti, Blaenka

  Horvat

  Diskusija

  10:2510:35 Ostali posteri (Prezentacija postera 3 min.)

  41. Sestrinski kalendar 2015 Sanda Frankovi, Iva

  Vinduka, Tomislav

  Kovaevi, Tanja

  Glava, Boica Jurinec

  42. Lujza Janovi - Wagner Sandra Samoanec,

  urica Stanei

  43. Rehabilitacija osoba s amputacijama nekad i sad Nada Ivrla, Marija

  Medved, Danijela

  Golub

  Izlobeni prostor ( Dvorana I):

  1. Izloba sestrinskih broeva

  Izloba povijesnih sestrinskih uniformi

  Izloba sestrinskih kapica

  Tomislav Kovaevi,

  Sanda Frankovi, Iva

  Vinduka, Boica

  Jurinec, Tanja Glava

  2. Izlo