program literasi dan numerasi

of 21/21
PELAKSANAAN & PENGURUSAN PROGRAM LINUS (KSSR) NAMA :NURULHIDAYU AZIZUL NO MATRIK :P61736 PROGRAM :PENDIDIKAN SAINS PENSYARAH :EN MOHD YUSOF BIN DAUD Friday, November 23, 2012 Nurhidayu Azizul GC6033 2012 1

Post on 14-Nov-2015

76 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

linus

TRANSCRIPT

 • PELAKSANAAN & PENGURUSAN

  PROGRAM LINUS (KSSR)

  NAMA :NURULHIDAYU AZIZUL

  NO MATRIK :P61736

  PROGRAM :PENDIDIKAN SAINS

  PENSYARAH :EN MOHD YUSOF BIN DAUD

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 1

 • Latar belakang

  Gagasan Ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B Perdana Menteri Dalam

  Perhimpunan Agung Umno 2006 menunutut supaya sistem

  pendidikan negara memberi penekanan kepada :

  I. Pembangunan modal insan

  II. Penghasilan pelajar celik minda

  III. Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan

  maklumat.

  IV. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan

  insan Ulul al-bab

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 2

 • Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 3

 • KSSR

  Memperkukuhkan serta penambahbaikkan

  KBSR

  Proses pelaksanaan transformasi kurikulum

  standard pra sekolah kebangsaan (KSPK) dan

  kurikulm standard sekolah rendah (KSSR) (14

  mei 2009)

  Diperkenalkan di kelas pra sekolah dalam

  tahun 1 pada bulan Mac Jun 2009 di 500

  buah sekolah. Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 4

 • Asas KSSR

  1. TAHAP SATU :

  Penguasaan litersi 4 M = Kemahiran asas ICT

  = perkembangan fizikal, kognitif,sikap dan nilai.

  2. TAHAP DUA :

  Penekanan korikulum : pengukuhan dan aplikasi

  kemahiran 4 M serta menguasai kemahiran yang lebih

  kompleks.

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 5

 • Bagaimana transformasi dilakukan

  Menyediakan pengetahuan,kemahiran dan nilai

  yang relevan dengan keperluan semasa pada

  abad ke-21

  Membuat penandaarasan bagi kurikulum negara

  maju

  Setanding dengan pendidikan global

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 6

 • Konsep Kurikulum Transformasi Sekolah

  Rendah

  Berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan

  Berasaskan prinsip KBSR :

  I. Pendekatan bersepadu

  II. Perkembangan individu secara menyeluruh

  III. Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk

  semua murid

  IV. Pendidikan seumur hidup

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 7

 • Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 8

 • Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 9

 • Kurikulum berasaskan standard

  Kurikulum transformasi sekolah rendah digubal berasakan

  standard kandungan dan standard pembelajaran

  Standard kandungan Standard pembelajaran

  Penyataan spesifik tentang

  perkara yang murid patut

  ketahui dan boleh lakukan

  dalam suatu tempoh persekolahan

  merangkumi aspek pengetahuan,

  kemahiran dan nilai.

  satu penetapan kriteria atu

  indikator kualiti pembelajaran dan

  pencapaian yang boleh diukur bagi

  setiap standard kandungan.

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 10

 • Mengapa standard?

  Memastikan semua murid melepasi standard yang

  ditetapkan

  Penetapan ilmu,kemahiran dan nilai yang perlu diukur

  dengan jelas

  Mengenalpasti strategi penambahbaikkan (assessment

  for learning)

  Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran

  Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 11

 • Menurut analisis TIMSS, 2007 menunjukkan bahawa pencapaian sederhana pelajar Malaysia yang berada di tempat ke-20 daripada 49 buah negara yang telah mengambil bahagian, dengan Singapura menduduki tempat pertama.

  Hasil analisis daripada kajian Fazliza et .al (2011), didapati pelajar kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti penaakulan secara logik.

  Kebanyakan guru masih lagi menekan kepentingan peperiksaan semata-mata tanpa menjadikan keupayaan berfikir sebagai fokus pengajaran

  Isu-isu yang timbul :

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 12

 • Peranan murid hanya tertumpu kepada mendengar penjelasan, tafsiran dan huraian oleh guru, melakukan hafalan, mengingat, melakukan latih tubi serta menerima huraian konsep yang dipelajari tanpa sebarang curiga apatah lagi untuk menolak atau mempertikaikan maklumat yang disampaikan oleh guru kerana autoriti ilmu yang dimiliki oleh guru (Fadzil, 2008)

  Amalan pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sepanjang persekolahan nampak kurang berkesan untuk memperkembangkan tahap penaakulan kepada pemikiran aras tinggi (Hamidah & Merza, 2001: Syed Anwar & Merza, 2000).

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 13

 • Langkah langkah mengatasi:

  Sistem pendidikan- memfokuskan penerapan kemahiran menaakul dari peringkat sekolah rendah.

  Pengajaran seharusnya memfokuskan ke arah pembinaan pengetahuan dan kemahiran berfikir pada aras tinggi (Hamidah , 2004).

  Satu transformasi kurikulum yang lebih komprehensif, iaitu daripada KBSR kepada KSSR telah dilaksanakan pada tahun 2011 dalam usaha menerap dan meningkatkan kemahiran menaakul murid.

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 14

 • Program LINUS ( Literasi and Numeracy

  Screening ) Sekolah

  NKRA ( KPM ) sasarkan pembelajaran menguasai asas

  literasi dan numerasi selepas 3 tahun menjelang 2012.

  Sasaran tersebut telah mula dilaksanakan pada tahun

  2010 yang melibatkan murid Tahun 1 di sekolah

  rendah. Kohort pertama program LINUS dijangka akan

  mencapai sasaran 100 % pada tahun 2012 (kecuali

  murid berkeperluan khas).

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 15

 • Mentakrifkan Asas Literasi dan Numerasi

  Literasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah dan kompleks dalam Bahasa Malaysia dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.

  Numerasi ditakrifkan sebagai keupayaan membaca, menulis, mengira dan menyusun nombor sehingga 1000, menjadi cekap dalam operasi matematik dan dapat mengaplikasikannya dalam operasi wang, masa dan ukuran panjang.

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 16

 • Objektif 1. Menggariskan bidang tugas mengikut keutamaan

  dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan

  2. Memastikan pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS) dapat diselaraskan di seluruh negara

  3. Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri dalam pelaksanaan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).

  4. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan.

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 17

 • Antara Program LINUS yang dilaksanakan:

  1. Program KIA2M untuk murid Tahun 1 yang mula dilaksanakan pada tahun 2006

  2. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing

  3. Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira ( PROTIM) untuk murid Tahap II

  Program diatas tidak berjaya, pendekatan yang bersepadu perlu diterapkan supaya pelajar tidak keciciran

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 18

 • Strategi untuk mencapai sasaran

  literasi dan numerasi

  Proses Saringan

  Modul pengajaran dan pembelajaran

  Pengukuhan Amalan Pedagogi

  Membina komitmen bagi semua pihak berkepentingan

  Memantau dan menyelia

  FasiLINUS di peringkat daerah

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 19

 • Kesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih

  relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;

  Guru memainkan peranan yang penting bagi

  menjayakan P&P dengan lebih berkesan; dan

  Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan

  komitmen menyeluruh daripada semua pihak

  termasuk penggubal dasar,pengurus kurikulum,ibu

  bapa serta pihak berkepentingan. Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 20

 • Sekian

  Terima Kasih

  Friday, November 23, 2012

  Nurhidayu Azizul GC6033 2012 21