prof.dr ana trbović, blic, 03.06.2012

Download Prof.dr Ana Trbović, Blic, 03.06.2012

Post on 23-Jan-2018

278 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. Zabrinjava brzina rasta javnog duga SrbijeTanjug | 03. 06. 2012. - 12:55h | Komentara: 39Za sada ne postoji opasnost da do 2012. bude ugroena sposobnost drave da otplauje svoj dug,ali postoji zabrinutost da bi, ukoliko ne bude promenjena dosadanja fiskalna politika, zemlja ubudunosti mogla da ode u tom pravcu, ocenili su ekonomisti.Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u BeograduMiroljub Labus ocenio je da do kraja godine ne postoji opasnost od nemogunosti otplate javnogduga, ali da e vlada imati probleme da pozajmi novac da otplati sve kredite koji e dospeti, dae kamatne stope biti visoke, i da e to za sledeu godinu biti problem za budet.Labus, koji je bio potpredsednik vlade Srbije u periodu 2004-2006, ukazao je takoe na velikiuticaj rasta kursa na javni dug Srbije poto je on mahom u stranoj valuti, a drava naplaujeporeze i takse u dinarima, to znai mora da vie naplati u dinarima da bi otplatila istu sumustranog duga, tako da ova depresijacija dinara nee da "pomogne" otplati stranog duga.Drava e morati da stara zaduivanja otplauje novim, koja e uzimati po nepovoljnijimuslovima, naveo je Labus istiui da to rade i druge zemlje, koje su, takodje, u problemima i daSrbija na kratak rok teko moe da smanji ukupan dug.- To je mogue na rok od pet do sedam godina, ukoliko se vodi pametna fiskalna politika, ali zagodinu dana to ne moe da se smanji, naprotiv poveae se - naglasio je Labus.
  2. 2. Profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi objasnila je daje drava malo drugaija od privrede i gradjana kada se zaduuje, i uvek moe da se zaduujevie pod pretpostavkom da e u nekom trenutku platiti jer ima druge bilanse nego to imapreduzee ili graanin.Po Trbovi, Srbija se sada "pribliava sada trenutku, gde postoji ve jedna doza zabrinutosti dane udjemo u zonu u koju je ula Grka i neke druge drave, koja je poela da se prezaduuje, ada nema mogunost da vraa dugove i da su drugi posumnjali u mogunost da e ona da vratidugove.- U tom trenutku se desi da, ili neko za vas vrati te dugove, kao to Evropa vraa za Grku,ostatak lanica Evropske unije kolegijalno, solidarno, ili da vi proglasite bankrot, to opet imadrugaije posledice - iznela je Trbovi.Trbovi smatra da postaje ak i gradjanima kod nas jasno da ukoliko su rashodi preveliki uodnosu na prihode i ukoliko ta razlika konstantno postaje uzrok sve vee zabrinutosti, mora dabude uradjeno ono to su neke druge zemlje ve uradile, a to je da rashodi budu smanjeni.