prof. dr. Üstün dökmen hem güldürdü, hem düşündürdü

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2017

231 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Krcaali Haber 06 Kasm 2013 aramba - Yl:VII Say: 42 (206) Fiyat:0,50 lv. www.kircaalihaber.com SSN 1313-6925

  BULGARSTAN TRKLERNN SES

  55 , GSM: 0884067245

  GSM: 0884067246

  Byle bir tesiste salnz kazanmak, tatilinizi yapmak ister misiniz?O zaman arayn detaylar konualm.rtibat tel: +90 5382711724; +90 5324312126www.termalafyonda.com e-mal: [email protected]

  SEFATERMAL-GAZLIGLAFYONKARAHSAR

  Balkan Turlar, Pamporovo ve Bansko Kayak Turlaryla Hizmetinizdedir.

  Krcaalide ilk kez Trkiye Cumhuriyeti Bayram kutlandKrcaali Trk ve Kl-

  tr ve Sanat Dernei (TRKSAD) bir ilke daha imza att. 28 Ekim aka-m ilk defa Krcaalide dernein organizasyo-nuyla Paradise restora-nnda dzenlenen resep-siyonla 29 Ekim Trkiye Cumhuriyetinin kurulu-unun 90.yldnm kut-land. Resepsiyona 60n zerinde davetli katld. Resmi konuklar arasn-da Trkiye Cumhuriyeti Filibe Bakonsolosu e-ner Cebeci, Bulgaristan Mslmanlar Yksek slam ura Bakan a-banali Ahmet, Krcaali Blge Mfts Beyhan

  Mehmet, Krcaali Bele-diye Bakan mh. Ha-san Azis ve yardmcs Elisaveta Kehayova, Krcaali Vali Yardmclar Nazmi Mmn ve Musa Yusuf, Krcaali linden le Belediye Bakanla-r, Yunanistandan Bat Trakya Trk retmen-ler Birlii Bakan Sami Toraman, Bat Trakya Aznl Yksek Tahsil-liler Dernei Bakan Mehmet Emin ve As-bakan Serkan Bekir, Rodop Rzgr Dergisi sahibi brahim Baltal hazr bulundular. Davet-liler arasnda birok sivil toplum rgt bakan, Trke retmeni, air, yazar ve gazeteci vard.

  Ayrca Trkiyeden ka-tlan konuklar arasnda Edirne Balkan Trkleri Federasyonu Bakan Zrfettin Hacolu, BAL-G Tarkya Lleburgaz

  Dernei Bakan Nedim Dnmez, stanbul G-menler Dernei Genel Bakan Necati Barlas, Rumeli Trk Dernekleri Federasyonu Bakan

  Yardmcs Fahri Vatan-sever hazr bulundular. TRKSAD Bakan

  Mzekki Ahmet, re-sepsiyona katlanlar dernek ynetimi adna

  selamlad. Sayn Ah-met, Bu yl Mustafa Kemal Atatrkn 1923 ylnda ilan ettii Trki-ye Cumhuriyetinin 90. kurulu yldnmn kutluyoruz. Bizim iin Trkiyedeki Trkler ka-dar, yurt dnda yaayan Trklerin, soydalarn da o kadar nemli bir bay-ram olduunu sylemek isterim. Hepinizin bayramn

  cani gnlden kutluyo-rum. Bu resepsiyona destek salayan deerli Filibe Bakonsolosu-muza huzurlarnzda te-ekkr etmek istiyorum dedi. Filibe Bakonsolosu

  Sayn ener Cebeci yap-t tebrik konumasnda

  Prof. Dr. stn Dkmen hem gldrd, hem dndrd

  Trkiyenin tannm eitimcilerinden Prof. Dr. stn Dkmen, Gney Bulgaristan Trke -retmenleri Derneinin daveti zere Krcaaliye geldi. mer Lt f i Kltr

  Derneinin tklm tklm dolu salonunda ilk nce retmenlere, daha sonra da vatandalarn

  katld konferanslar verdi.

  Konferanslar Trkiye Cumhuriyeti Filibe Ba-

  konsolosluu Muavin Konsolos Murat Muhaci-rolu ereflendirdi. kin-ci konferansta Krcaali Blge Mfts Beyhan Mehmet ve Mft Vekili Erhan Receb, Momilg-rad (Mestanl) lahiyat Lisesi Mdr Ahmet Bozov ve Yardmcs Halk Yldz hazr bu-lundular. mer Ltfi Kltr Der-

  nei Mdr Mzekki Ahmet, Prof. Dr. stn Dkmeni ve retmen-leri selamlayarak, bu organizasyonun Gney Bulgaristan Trke -retmenleri Derneine ait olduunu vurgulaya-rak, tebrik ve teekkr

  Devam 2de

  Resmiye MMN

  Devam 4de

  Resmiye MMN

 • 2 Krcaali Haber 206 Kasm 2013 HABERLER

  Dilden dile anlatlan ac anlarDokuz, on, yalarnda

  kk bir kzdm. Bir gn anneannemlere misafir gitmitim, yakn komu-lar olan Halalarn eski evlerinin yanlarnda oy-narken, anneannem:Oradaki mezarlarn

  stne basmayn diye seslendi. Eve topland-mzda anneanneme, o mezarlarn kimin oldu-unu ve niin mezarlkta deil de orada olduklarn sordum. Rahmetli anne-annem yle anlatmaya balad: - Kzm oradaki her me-

  zarda er kii yatyor. Balkan harbinde kaa-mayp evde kalan yal erkekleri Bulgar askeri l-drm. Asker ekilince, nce kadnlar saklandk-lar yerlerden gelip ld-rlenleri gmmler. Balkan harbi 1913 ylla-

  rnda sona erirken Bulgar asker birlikleri geri ekilir-ken bizim kylerden ge-miler. imdi her sene okutulan mevlitlerimiz bu ehit olan kyllerimiz iindir. Allah rahmet ey-lesin cmlesini. D e d e l e r d e n ,

  K a r a m u s t a l l a r d a n , Amatlardan, Hallardan, eriflerden, Tosaldan

  sralayarak gemiler. Bu cani askerler posta posta gemiler. Vicdanl olan-lar, kyl ne verdiyse almlar. Ve geriden ge-lenler, cani ruhlularm, alp rpanlar, ldren-ler, yakp ykanlarm. Anneannem 1901 yl

  doumlu. Balkan harbin-de on iki yalarndaym,

  rahmetli. Onun babas Osman dede, bir eli sa-kat bir adamm, tek eli ile ok iler yaparm. Karamustallarda ya-yorlarm.

  Bulgar askeri kye girdi-inde evde anneannemle ikisi varm, kars ve di-er ocuklar tarladaym-lar, onlar oralara, bayra saklanmlar. Ama Osman dede akll

  bir adamm, kaama-yacaklarn anlaynca, anneannemi odann bir kesine yatrp zerine

  btn yorgan, dek ne varsa ym, hava ala-cak kk bir yer ayr-m. Hemen hamur teknesi-

  ne hamur yapm, sa

  kayasn ocaa koymu ve kula kokusunu duyan askerler, dedemin evine mler. Tabi btn askerler bir nebze alar. Saatlerce kendisine ku-

  la piirtirmiler ve dede-me:Sen hem yalnzsn hem

  sakatsn, kulalarn aldk hadi cann almayalm

  demiler. Onlara yalnz yaadn hi kimsesi olmadn sylemi. As-kerleri ok sevdiini ve o yzden ok kula yapt-n anlatm. Bylece

  kurtulmular. Dedeler kynde, Amat-

  lar kynde, Hallarda hep yakaladklarn l-drmler, gzel evleri yakmlar. O zamanlar, 1913te,

  dedem Hafz Muhammed Tosal kynn muhtar imi. ok drst ve ok akll bir Mslmanm. Yeni yaptrd kkl g-zel bir evi varm. Balko-nuna oturup kylye diki dahi dikiyormu. Kyl, askerin yaklat-

  na haber alnca muhtar Hafz Muhammedin evi-ne deerli eyalarn alp gelmiler, hatta tereya mleklerini bile alm-lar:Sen muhtarsn, sana

  dokunmazlar diye geldik demiler. Dedem:Bu gavur, baka gavur,

  muhtar falan tanmaz, haberler kt, ben dahi Kei Kayaya, Kuzgun Kayasnn altna saklan-malyz deyip, kyly alp yola koyulmu. ok yallar:Biz yalyz, bize bir ey

  yapmaz diye kamam-lar. Ellerine beyaz araf alp (beyaz bayrak) kar-larna kmlar. Ho geldiniz, ho geldiniz diye karlamlar. Bu askerler insafsz ca-

  niler o tatl yallarmz hunharca ldrmler. Bellerindeki uzun sark-lar birbirlerine balayp hepsini kuruna dizmi-ler. Bu yetmiyormu gibi, bir de snglemiler. erifler mahallesinde

  ne kadar pnar varsa hepsinin iine birer ihtiyar teperek, bomular, bu yetmezmi bir de srtla-rndan snglemiler. Bu vaheti grenler, kama-ya kalkmlar ama nafile, onlar da yakaladklar yerde canice ldrm-ler. Genleri greme-yince olanca hnlarn (fkelerini) kalan zavall ihtiyarlardan almlar. Bu gz dnm ca-

  navar hzn alamam olacak ki, btn yeni ev-leri yakm, yamalam. Dedem Muhtar Hafz Muhammedin evi de bu yaklanlarn arasnday-m. Rahmetli Hafz dedem

  evinin yandn grnce ok zlm. Evini yeni yaptrm, elinde avucun-da hi metelik kalmam. Saklandklar Kuzgun

  Kayasnn zerine kp hep kye doru bakyor-

  mu, durumun takibindey-mi. Ky taraftan silahlar patlamaya balaynca:

  Eyvah, benim evi yak-tlar demi. Kyden du-manlar ykselince yang-nn tek evden deil birok evin yandn anlamlar. 1927 sensine kadar muh-tarlk etmi ve ayn sene vefat etmi.

  Tosal kynn Tum-ba denilen bir srt var, o srta btn o civardaki yallar toplamlar bel-lerindeki kuaklarndan birbirlerine balamlar ve kuruna dizmiler, bu yetmiyormu gibi birer kere de snglemiler, tpk erifler Mahallesin-de olduu gibi.

  Konuk olduumuz o evin etrafndan bir sr mezarlar olan ev sahibi Hala Naim diye bilinen dedenin sng bacana gelmi ve kurun da ken-disine isabet etmemi. Askerler ekip gidene kadar ylece sesini kar-madan orada yatm. Be-nim ocukluumda epey yal idi topallayarak zorla yryordu.

  Benim ocukluumdaki Nadiye arkadamn de-desi vard. Sali dede ona Gaban Sali derlerdi ok tatl bir dedeydi. Balkan Harbinde Sali dede yandaymi. Annesinin anlattklarn bize anlat-mt. Cani szde asker, Tumba denen srta geldi-inde Sali dedenin anne-si Keikayaya kaarken, Kotmaklarn evinin arka-sndaki bahesinden biraz yeil soan da toplamak istemi, Sali dede anne-si anlamadan askerlerin yanna gitmi. ki askerin yanna yaklam ve o iki askerden biri Sali dedeyi alm havaya atm altna da klc ekmi. Ama di-er askerin vicdan buna el vermemi, arkadan iterek ocuu kucaklam ve yere brakp gitmesi iin onu kovalam. ki asker tartrken ocuk annesinin bulunduu yere gitmi. Annesi olup biteni Kotmaklarn evi-nin kesinden byk bir soukkanllkla izlemi. ocuu yanna doru gelince askerlere aktr-madan ocuun azn ka-patp Keikayaya doru kam.

  Btn ehit ler imize Allahtan rahmet diliyo-rum.

  Resmiye DURGUT Tosal ky

  etti. Gney Bulgar istan

  Trke retmenleri Dernei Bakan Harun Bekir, konuunu ve tm Gney Bulgaristandan konferansa gelen ret-menleri selamlayarak, nl eitimciye davete icabet ettii iin teek-krlerini sundu. Prof. Dr. Dkmen,

  toplam yaklak 4 saat sren iki konferansn-da aile, sosyal yaam, ocuk, anne-baba ve eitim gibi konular ele ald. Ho slubu ve keyifli sohbetiyle kat-lmclardan byk alk kazand. Zaman zaman yapt esprileriyle sa-londakileri kahkahalara bodu. ledii konular-la ilgili verdii rnekler arasnda kendisine de ait birok iirler vard. Dnyadaki dier in-

  sanlarn kendilerinin kardei, salondaki soy-dalarn ise canlar ol-duunu ifade eden Prof. Dr. stn Dkmen, bir kiinin bulunduu sosyal

  statsne bakmakszn ocuk dahi her insan sevip, ayn deerin ve-rilmesi gerektiini, n-k herkesin ayn insan onuruna sahip olduu-nu savundu. Bir insann retken olmas, olaylara bak asnn olumlu olmas, insanlarla iyi ile-

  tiim ierisinde olmas onu mutlulua ve a-lt alanda baarya ulatracan kaydetti. Bunun olmas iin in-sann ruh salnn

  yerinde olmas gerekti-ine dikkat ekti. nl profesr, Dnyann en kt ktl, gnll kleliktir diye vurgula-d. retmen-renci, kadn-erkek ve insan ilikilerinde yaplan yan-l hareketleri belirterek, sknt yaanmamas iin

  adaletle ve eit davranl-masna dikkat ekti. Gerek ocua, gerek-

  se her hangi bir insana ynelik nyargl davra-nlardan kurtulmamz tavsiye etti. Bir insann, kadn, erkek olsun, bilgi sahibi olmasnn byk nem arz ettiinin alt-n izdi. Hayvanlardan farkl olarak, annelik duygusunun igdsel deil, sonradan reni-len bir duygu olduunu belirtti. Prof. Dr. Dkmen, hu-

  rafelerle ilgili olarak, Pozitif bilime srtn d-nenlerin gelecei yok diye uyard. Konferansn sonunda

  nl profesr salondaki-lere, Bulgarcay okuyun ama, Trkeyi de unut-mayn. Bu topraklarda yaayan Trk olsun, Bulgar olsun, herkese esenlikler ve gzellikler dilerim diye seslendi.

  1. sayfadan devam

  Prof. Dr. stn Dkmen hem gldrd, hem dndrd

 • 3 Krcaali Haber 306 Kasm 2013 HABERLER

  Dava Adam Ve air Recep Kp Edirnede AnldDoumunun 79.yl d-

  nmnde dava adam ve air Recep Kp, Edirnenin tarihi binala-rndan biri olan Halk Ei-tim Merkezi'nde anld. Trakya niversitesi ve Trakya Balkan Trkle-ri Kltr ve Dayanma Dernei tarafndan orga-nize edilen Dava adam ve air Recep Kp adl panele Bulgaristan ve Trkiyeden gelen ok sayda air, yazar, aka-demisyen ve sevenleriy-le salon doldu. Panelin moderatr l Trak-ya niversitesi Balkan Aratrmalar Enstits Mdr Prof. Dr. Ahmet Gnen tarafndan yapl-d. Konumaclar Trakya niversitesi Edebiyat Fa-kltesinden Do. Dr. Esat Can, kadim dostlarndan Bulgaristan'dan gelen air yazar Nedyalko Yordanov ve air yazar Ahmet Tr-kay katldlar.

  Panel Trakya niversi-tesi Edebiyat Fakltesin-den renciler tarafndan okunan bir iirle balad. Panelin al konuma-sn yapan Trakya Balkan

  Trkleri Kltr ve Daya-nma Dernei Bakan Dr. Esma Gndodu, dava adam ve air Recep Kpy anma panelinde bata ei, olu ve arka-dalarn misafir etmekten onur duyduklarn belirtti ve konumasnn sonun-da iirlerinden bir para okudu; Hep sevilen gi-der ilkin. Byle Dnyann dzeni. Tedirgin olma sen lakin. Yaatacam ben seni.

  Burgaz Recep Kp Dernei Bakan Mcel-la Bilal her yl Burgazda dava adam ve air Re-cep Kp iin anma gn dzenlediklerini ve bunun bir gelenek hali-ne geldiini belirtti. So-nunda airden ksa ama anlam dolu bir msra oku-du. Ben Bulgaristanda dodum ama Bulgar deilim Panelin mode-ratrln yapan Prof. Dr. Ahmet Gnen, sz

  ilk konumacya verme-den nce unlar syle-di; Balkanlar bak srt bir corafya, yalnz tarih reten deil, tarih tketen bir corafya, insanlar da airleri de tketiyor. Biz inadna tpk Osmanl'da olduu gibi kalc bar- eninde sonunda elde edeceiz. Recep Kp, Balkan Trk edebiyatnn ve iirinin nemli ahs-larndan ve Trkemizin blbllerinden biridir.

  Hayatn anlamlandran-lar ve gelecek nesillere gzel ilkeler ve dnce-ler brakan insanlar lm-yor dostlar. Panelistler-den ilk konumac Trak-ya niversitesi Edebiyat Fakltesinden Do. Dr. Esat Can, Recep Kp iin u zetlemeyi yapt; Recep Kp, eilme-yen aa, yryen adam, hem bir davann hem bir idealin semboldr. Da-vas herkesin bildii gibi, ideali insaniyettir, yani Trklerin ve baka mil-letlerin yaad vatanla-rnda dostluk ve mutluluk iinde yaamaktr. Recep Kp'ye gre insan has-sasiyetinden ve zgrl-nden daha nemli bir ey yoktur."

  Panelin ikinci konu-macs nl Bulgar yazar ve airlerinden, Recep Kpnn yakn dostu Nedyalko Yordanov, ko-numasna yle bala-d; lk grtmzde hemen iim snd ona, yle insanlar vardr ki ilk grtnzde hayat boyu arkada olacan-z anlarsnz. Hakikaten o benim hayat boyu en iyi dostlarmdan biri oldu. Bugn zlm diye g-rnen etnik problem yine gndemde. Ne kademe-lerden geti, Bulgaristan iin bu suni bir problem. Bizim Recep ile aramzda yle problem hi olmad. Recep, Trk olmasna ramen Bulgaristan a-iriydi, hi Trkiyeye git-memiti ve hayat boyun-ca da gidemedi. Bulgarca

  yazd iirlerinden birinin ad da Bulgaristan idi ve o iirinde, yle diyor; Bulgaristan yabanc de-ilim, Bulgaristan yabanc deil tozduum yollarm, Mezarlarna ellerimle in-dirdiim babam ve annem Senin toprandadr.

  Bulgaristan yabanc deilim ben Trk olu Trkm !.. En son konu-ma yapan Panel konu-maclarndan air yazar ve yakn dostu olan Mehmet Trkay, Recep Kpnn ac dolu hayatn anlatr-ken gzyalarn tutama-d ve konumasn yarda keserek panel programn yneten niversite ren-cisine devam etmesi iin ricada bulundu. Daha sonra kendini toparladk-tan sonra, hibir srrn gizlemeyen kadim dostu Recep Kpnn haya-tn ve dosta yaadklar hatralar anlatrken duy-gulanmamak elde deil-di.

  Panelin kapan konu-masn yapan Prof. Dr. Ahmet Gnen; Dnya var olduu mddete bir ho seda olarak yaama-ya varln srdrmeye devam edecek olan bir lmsz insan doumu-nun 79.ylnda kendisini rahmetle, minnetle ve kranla anyoruz. Ara-mzda olan deerli ailesi-ne sabrlar ve uzun mr-ler diliyoruz. Bu anlaml etkinlie tm katlanlara teekkr ve kranlar-mz sunuyoruz dedi.

  Hikmet AVUOLU

  Eskiehirde Balkan Haftas Kltr Ve Sanat leniEskiehir 2013 Trk

  Dnyas Kltr Bakenti etkinlikleri kapsamnda Balkan Haftas Kltr ve Sanat leni, Resim ve Balkan Kyafetleri Sergisi al ile balad.

  ET Arkeoloji Mzesinde dzenlenen serginin al konumasn yapan Eski-ehir Valisi Gngr Azim Tuna, duyduu heyeca-n dile getirdi. Vali Tuna, Bugn Balkan Gnleri etkinlikleri kapsamnda hem resim sergimiz var hem de geleneksel Bal-kan kyafetleri, Osmanl kyafetleri sergisini hep birlikte dardan gelen konuklarmzla amann gururunu, heyecann ya-yoruz.

  2013 Trk Dnyas Kl-tr Bakenti Eskiehirde, yine gzel bir gnde g-zel bir etkinlie, birlik be-raberlik ierisinde, ortak duygulara birlikte imza at-mann heyecann yayo-ruz. Eskiehirlilerimize de nmzdeki gnlerde ge-zecekleri, ziyaret edecek-leri gzel bir mekanmz ve etkinliimiz olacak. Misafirlerimize katlm-larndan dolay teekkr ediyorum dedi.

  Al konumas ve

  kurdelenin kesilmesinin ardndan Vali Tuna ile birlikte Karada Cum-huriyeti Babakan Yar-dmcs Rafet Husovi, Makedonya Devlet Ba-kan Hadi Nezir, Kosova evre ve Alan Planlama Bakan Mahir Yaclar, Srbistan, Bulgaristan ve Yunanistandan gelen ok sayda milletvekili, parti yetkilileri, eitli kamu kurum ve sivil toplum ku-ruluu temsilcileri sergiyi ve mzeyi gezdiler.

  Sergide, Bulgaristanl ressam Kamber Kamber ve Akn Muratn resimleri ile Bulgaristan, Karada ve Makedonya blgeleri-ne ait yaklak 100 adet geleneksel Trk kyafet-

  leri yer ald.AKMde Folklor le-

  niEskiehir 2013 Trk

  Dnyas Kltr Bakenti etkinlikleri kapsamnda Balkan Haftas Kltr ve Sanat leni dzenlen-di.

  Balkan Haftas Kltr ve Sanat leni etkinlik-leri kapsamnda Anadolu niversitesi (A) Atatrk Kltr Merkezi'nde d-zenlenen programda, ilk olarak Kosova'dan gelen Prizren grubu sahne ald. Ardndan Srbistanl gru-bun sahneye kt et-kinlikte, Makedonya'dan gelen alkl ve Kalkan-delen gruplar danslarn sergiledi. Programda ay-

  rca Yunanistan'n skece, Gmlcine, Bulgaristan'n Krcaali mer Ltfi Kl-tr Dernei Folklor Eki-bi, Razgrad Sevar grubu da lkelerine zg halk danslar ile izleyenlerden byk alk ald.

  Etkinlie Karada Ba-bakan Yardmcs Rafet Husovi, Makedonya Devlet Bakan Hadi Ne-zir, Kosova evre ve Alan Planlama Bakan Mahir Yaclar, Eskiehir Valisi Gngr Azim Tuna, AKP stanbul Milletvekili Hseyin Brge, Bulga-ristan HHP Partisi Ba-kan Korman smailov ve Yardmcs Kasim Dal ve dier davetliler katld.

  hlas Haber Ajans

  Sigara yasandan geri adm atlyorGetiimiz yl yrrle giren kapal alanlarda sigara

  iilmesi yasandan geri adm atlyor.Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin, yasan gevetil-

  mesine ynelik tasars parlamento komisyonunda 8'e

  kar 4 oyla kabul edildi.Spas Panev tarafndan sunulan tasarda; yasan

  kamu binalar, ofisler, kreler, okullar, hastaneler ile fast-food salonlarnda uygulanmaya devam edilmesi, ancak 70 metrekareden kk iletmelerde kaldrl-mas ngrlyor.

  Bu alanlarn sahipleri sigara iilip iilmeyeceine kendileri karar verecek. 70 metrekareden byk kapal alana sahip iletmelerde ise zorunlu olarak havalan-drma sistemi ve sigara iilen alan ile iilmeyen alan arasnda kaln engel bulundurulmas gerekecek.

  Gazino ve gece kulplerinde ise iki alan arasna en-gel koymaya dahi gerek olmadan sigara iilebilecek.

 • 4 Krcaali Haber 406 Kasm 2013 HABERLER

  unlar kaydetti: Bugn Trkiye Cumhuriyetinin kuruluunun 90. yld-nm. 90 yl insanlarn hayatnda uzun bir sre ama devletlerin hayatn-da ksa bir sre. nallah, nice uzun yllar Cumhuri-yetimiz yaar.90 yl nce Trkiye Cumhur iyet i kurulduunda dnyada baka ideolojiler rvan-tayd. Komnizm, faizm rvantayd, baka dikta-trlkler vard. Fakat bu-gn Atatrkn ve onun kurduu sistemin ne ka-dar doru olduunu hep beraber gryoruz, n-k dier sistemlerin hi birisi artk yaamyor. Cumhuriyetimiz dimdik

  hayatta. 90 yl ncesin-den ok daha iyi durum-

  dayz, ok daha salkl durumdayz. Her adan, ekonomik, siyasi, toplum-sal adan iyi durumda-yz. Bizler Trkiye dnda yaayan kardelerimizle ok daha yakn gr-yoruz. lk defa Krcaalide byle bir organizasyona nclk eden Sayn M-zekki Ahmet bakanln-daki Trk Kltr ve Sanat Derneine ve onun de-erli yelerine teekkr ediyorum. Bu ok anlaml etkinlik. Bugn ok gzel bir gelenek balad diye dnyorum. nallah, bundan sonra her sene Cumguriyet Bayramn kutlarsnz. Krcaalide kardelerimiz, dostlar-mz arasnda Cumhuriyet Bayrammz kutlamamn ayrca nemli olduu-nu dnyorum. Onun

  iin ok nemsiyorum bunu. Bat Trakyadan kardelerimizin de bu-gn aramzda olmas-n ayrca ok anlaml buluyorum. Dolaysy-la hem Yunanistanda, hem Bulgar istanda, hem Trkiyede ayn dili konuan, ayn kltr paylaan insanlar ola-rak bugn burada bir-likte olmamz ok gzel bir manzara. nallah, bu manzara hep devam eder. Hepimizin Cumhu-riyet Bayram kutlu olsun. Bu vesileyle ulu Atatrk ve silah arkadalarn da minnetle anyoruz. Te-ekkr ediyoruz! Sa olun!Gecenin ilerleyen saat-

  lerine kadar sren resep-siyon boyunca Cumhuri-yet marlar ald.

  Krcaalide ilk kez Trkiye Cumhuriyeti Bayram kutland

  1. sayfadan devam

  Davutolu - Vigenin Ortak Basn ToplantsDileri Bakan Ahmet

  Davutolu, Trkiyenin, Suriyeli mlteciler ve insani kriz konularn her uluslararas top-lantda gndeme ge-tirdiini ve Cenevre-2 Konferansnn gnde-minde de yer almas iin giriimde bulunduunu belirterek, Byle bir in-sani krize Trkiye kadar sorumlu ve cmerte yaklaan herhangi bir ikinci devlet de olma-mtr dedi. Davutolu ile Bulgar

  mevkida Kristian Vi-genin, Dileri Bakan-lndaki babaa ve heyetleraras grme-lerinin ardndan ortak basn toplants dzen-ledi. Burada gndeme ilikin sorular yantla-yan Davutolu, Suriyeli snmaclar konusunda belirlenen krmz izgi-nin ald hatrlatlarak, Trkiyenin bu konudaki tutumunun ne olaca-nn sorulmas zerine, mlteciler konusunun ve artan insani trajedi-nin, Suriye krizinin en zc yan olduunu belirtti.Bu konuda gerekli

  admlarn zamannda atlamamasnn en olum-suz sonularnn, Suriye halk ve komu lkelere tarafndan grldn kaydeden Davutolu,

  Trkiyenin defalarca uyarda bulunduunu ve BM Gvenlik Konseyini acil tedbir almaya a-rdn anmsatarak, Kar karya kald-mz tablo, her trl ta-

  hallyatn tesindedir diye konutu.Komu lkelere giden-

  lerin ansl olduunu, Suriyede kalanlarn ise su ve yiyecek bulama-dklar iin kedi-kpek eti yeme konusunda bile fetva alarak ayakta kal-maya altklarn belir-ten Davutolu, fitiharla sylyorum: Byle bir insani krize Trkiye ka-dar sorumlu ve cmert-e yaklaan herhangi bir ikinci devlet de olmam-

  tr. Biz insani ve ahlaki sorumluluumuzun ge-reini yapyoruz mlteci politikasyla ama maale-sef uluslararas toplum bu konuda ok kt bir snav vermitir dedi.

  Suriye dna giden mlteci saysnn 2 milyonu atna ve Trkiyedekilerin says-nn 600 bine ulatna dikkati eken Davuto-lu, Hibir konuda im-diye kadar krmz izgi ifadesini kullanmadm. Kullandm tabir uy-du; psikolojik eik. n-k kastm, artk mlteci krizinin kontrol edilebilir bir nitelikten kmakta olduunun iareti. 100 bin kiiyi kamplarda

  arlayabilirsiniz ama bu say yzbinlerle ifade edilir hale geldiinde ar-tk kamplarla idare edil-menin tesine geer ifadesini kulland. 100 bin saysndan sonra

  kamplar dnda ehir-lerde bulunanlarn sa-ysnn sratle arttn belirten Dileri Bakan, ehirlerdekiler, nere-deyse kamplardakilerin 2 mislini aar hale geldi diye konutu.Sz konusu eiin

  almasnn ardndan uluslararas toplumu harekete geirmek iin ok sayda giriimde bulunduklarn da an-latan Davutolu, son olarak, Trkiyenin giri-imiyle mlteciler ve in-sani sorunun Cenevre-2 Konferansnn gnde-minde bulunmas hu-susunun, Londrada yaplan Suriye Halknn Dostlar ekirdek Gru-bu Toplantsnda kabul edilen bildiriye girdiini kaydetti.Hibir Suriye toplants

  yok ki ve olmayacak ki Trkiye, mlteciler so-rununu ve insani konu-yu gndeme getirmemi olsun ifadesini kullanan Davutolu, Trkiyenin gelecek nesiller tarafn-dan takdirle anlacan ancak bata Bm Gven-lik Konseyi olmak zere, zerine denleri yap-mayanlarn iyi yad edil-meyeceini syledi. -En ktsne hazrlkl

  olmamz, en iyisini mit etmemiz gerekiyor-Vigenin de Suriyeli s-

  nmaclara ilikin ola-rak, Bulgaristanda da Trkiyede olduu gibi mlteciler konusunun gndemde olduunu

  belirtti. Konuk Bakan Vigenin, Biz de kabul edebileceimiz mlteci-lerin says konusunda krmz izgi belirlemitik ancak insanlarn gelme-sini engeleyemezsiniz. Bu durumda, en kt-sne hazrlkl olmamz, ancak en iyisini mit etmemiz gerekiyor. n-sani kriz sorunu, ancak Suriyede bara ulal-dnda ve insanlar lke-lerine ve evlerine dne-bildiklerinde zlebilir diye konutu. Bulgaristandaki ml-

  teci says Trkiyeyle karlatrldnda hi-bir ey ifadesini kulla-nan Vigenin, bu kavra-mn kendileri iin yeni olduunu ve konuyla nasl baa klacan rendiklerini syledi. AB Komisyonundan ve eitli uluslararas kuru-lulardan maddi destek talep ettiklerini anlatan Vigenin, Bu yardmn geleceini umuyoruz an-cak hayallere de kapl-myoruz. Sonu olarak, bu durumla baa kmak bizim sorumluluumuz dedi.-Trkiye-Bulgaristan

  ilikileri-Trkiye ile Bulgaristan

  arasnda tarihi derinlii ve ekonomik younluu olan zel stratejik ilikiler bulunduunu ifade eden Davutolu, bu erevede iki lke arasnda Yksek Dzeyli Stratejik birlii Konseyi kurulduunu ve geen yl 17 anlamaya imza atldn syledi. Bunu daha da ileri ta-ma iradesine sahip olduklarn vurgulayan Davutolu, nmzdeki aylarda Bulgaristan zi-yaret edeceini belirtti.ki lke arasnda youn

  bir istiari mekanizmann olduunu da kaydeden Davutolu, Trkiye ile Bulgaristan, hem NATO yelikleri balamnda or-tak ittifak sisteminin ye-si olmak sebebiyle stra-tejik mttefiktir hem de corafi konumlar gerei douya ve batya alan kaplar olmas itibariyle. Trkiye, Bulgaristan iin Asyaya alan kapdr, Bulgaristan da Trkiye iin Avrupaya alan kapdr dedi.Bugnk grmelerde

  ulatrma, enerji ve tica-ret alanlarnda atlabile-cek admlar gzden ge-

  irdiklerini, vize ilemleri ve karlkl ziyaretlerin kolaylatrlmasn ele aldklarn belirten Da-vutolu, Bulgaristana Trkiyenin AB yelii-ne verdii destek iin teekkr ederek, AB ile yrtlen vize diyalou kapsamnda Trkiye ile Bulgaristan arasnda in-sani geilerin ok daha kolaylaacan umduk-larn belirtti.Suriye konusunu da

  deerlendirdiklerini ak-taran Davutolu, insani krizin, Trkiye, Bulgaris-tan ve dier lkelerdeki etkilerini ve Suriyeden mlteci aknnn artma-s nedeniyle Trkiyeden Bulgaristana olabilecek muhtemel geileri ele aldklarn kaydetti.- B u l g a r i s t a n ,

  Trkiyenin AB yesi olma isteini destek-liyor-Konuk Bakan Vige-

  nin de Davutolunu Sofyaya davet ettiini belirterek, ilikilerin son derece iyi seyrettiini, zellikle enerji ve ula-m altyapsnn geliti-rilmesinin nemli oldu-unu ifade etti. Vigenin, lkelerimiz birbirleri iin dnyann nemli blgelerine alan birer kap nitelii tayor ifa-desini kulland.Yasad gmenler

  konusunun, lkesi iin nem tadn ve b-yk lde Suriyedeki krizle de balantl ol-duunu belirten Vige-nin, iki lke arasnda konuya ilikin olarak gzel bir ibirlii bulun-duunu, snrn her iki tarafnda da en iyi koor-dinasyonun salanmas iin ortak almalarn sreceini kaydetti.AB srecine de dei-

  nen Vigenin, Bulgaris-tan, Trkiyenin AB ye-si olma isteini destek-liyor. 22. fasln mzaka-reye almas ynndeki karardan memnunuz. ABnin vize serbestli-ine ilikin yol haritas konusundaki alma-larn hzlandrmas ve iki tarafn, geri kabul anlamasn da paralel ekilde ve ayn zaman-da sonulandrmasnn gerektiini dnyo-ruz diye konutu. Anadolu Ajans

 • 5 Krcaali Haber 506 Kasm 2013 HABERLER

  Mh. Hasan Azis: Perperikon Kalesi iin oy verelim!Bulgaristanda en nemli

  arkeolojik bulgulara ilikin yarmann ikinci turu de-vam ediyor.

  Bu balamda Krcaali Belediye Bakan Hasan Azis, Perperikon iin oy verelim arsnda bulun-du. Bakan, bu sebeple ilenin tm sakinlerinin Perperikonu destekleme-leri iin seferber edildik-lerini syledi. Bu sebeple en aktif olanlar renci, ehirde okuyan niver-siteliler ve Belediye al-anlar olduu anlald. Perperikonu desteklemek amacyla zel bir Giriim Komitesi kurulup kampan-yay yrtt belirtildi.

  H a s a n A z i s , Bulgar istann Har i -kalar sralamasnda Perperikonun tekrar ba-ta olmasn amalyoruz. Ei benzeri olmayan eski Trak Tapna bunu hak ediyor dedi ve her yl 120 binin zerinde turis-tin Perperikonu ziyaret ettiini vurgulad.

  Bakan, Onlarn yar-s Krcaalide bulunduu zaman en az 20 leva bile harcasa, bu demektir ki yerel ekonomiye ylda 2-3 milyon leva katklar oluyor. Son zamanlarda

  Dou Rodoplara dnya-nn drt bir yanndan in-sanlar geliyor, bu yzden tarihi ve kltrel yerlerin ekici olmas iin elimiz-den geleni yapyoruz diye yorumlad.

  Bu balamda Bakan, tm lkeden ve yurt d-ndan gelen saysz turistlerin eriebilmeleri iin uygun altyap kurul-mas abalarn belirtti. Sayn Azis, bundan 4 ay nce ta ehrinde arkeo-lojik aratrmalar yneten Prof. Nikolay Ovarov ile birlikte Perperikon-Tanr ve nsanlarn Evi projesi-

  ni balattklarn hatrlat-t. Arkeolojik kompleksin sosyallemesi iin 3,8 mil-yon leva yatrm yaplacak ve bu da eski antn dnya standartlarna gre sergi-lenmesini salayacak.

  K r c a a l i B e l e d i y e Bakan, Perperikon, Bulgaristanda tur izm standard haline gelecek. Projenin gerekletiril-mesinden sonra ada insan iin daha eriilir ve anlalr olacak.

  Perperikon yerel ve bl-gesel yapdan daha yk-sek dzeyde bir ant, bu Bulgaristann Harikalar

  sralamasnda da grl-d diye paylat.

  Perperikon-Tanrlar ve nsanlar Evi projesi kap-samnda ok sayda ina-at ileri, Akropol ve kutsal saray glendirme faali-yetleri yaplacak, uygun altyap kurulacak. Hya-banlarda sanatsal aydn-latma sistemi kurulacak.

  Bakan, u anda Per-perikon ylda 120 bini a-kn kii tarafndan ziyaret ediliyor, birka yl sonra onlarn says ok fazla artacak diye vurgulad.

  Prof. Ovarov, 14 yl nce Perperikon bir or-

  mand, etraf kylerden bile insanlar ona tr-manmyordu, imdi ise Perperikonda yerel hal-kn bir blmne i sa-lanyor. 14 yl iinde kale sadece Bulgaristanda deil, dnyada da n sald. Traklarn ta ehri yeterince nl ama kon-servasyon, restorasyon ve uygun altyap kurul-madan onun ihtiamn gsteremeyeceiz. Bu sebepten dolay ar-

  tk projeye balanlmas byk nem arz ediyor diye dile getirdi. Proje tasarmcs Mi-

  mar Mino Nenev, Perperikona yatrlan her bir leva, 100 altn levaya eit, hatta artk 1000 levaya eit oldu. Perperikon gelecek ne-siller iin korunmaldr diye yorumlad. Filip Kargonun yapt

  sralamada Perperikon,

  dnyadaki ilk 50 ant kompleksleri arasnda bulunuyor. Perperikonu ziyaret eden en byk Yunan arkeologlarndan Prof. Nikolaos Stamboli-dis de Mau Piku ile onu kyaslayarak, hayranln ifade etti. K r c a a l i l e s i n i n

  ve blgenin sakinle-ri Bulgaristann Hari-kalar sralamasnda Perperikonun birinci ol-masnda kesin kararllar. Bulgaristanda en nemli arkeolojik bulgulara ilikin yarmann ikinci turu bir-ka gn sonra sona ere-cek. nternet zerinden yaplan oylamada 20 ei benzeri olmayan arkeolo-jik yaplar yaryor. Oyla-maya katlp Perperikonu desteklemek isteyen her-kes www.standartnews.com sitesinde oy kulla-nabilir. Krcaali Haber

  Yabanclara Toprak Satma Yasa UzatldBulgaristan Parlamentosu, lkede yabanclara

  toprak sat yasan 2020 ylna dek uzatt.Gn boyu sren iddetli tartmalarn ardndan

  rk ve ar milliyeti ATAKA Partisi'nin sunduu teklif 240 sandalyeli parlamentoda 171 milletveki-linin oy ile kabul edildi. Kararla ilgili 38 milletveki-li aleyhte oy kullanrken, 12 milletvekili ekimser kald.

  Babakan Plamen Orearski'nin koalisyon hk-

  metini destekleyen, yelerinin ounluunu Trk-lerin oluturduu Hak ve zgrlkler Hareketi'nin (HH) genel oturuma katlan milletvekillerinin ta-mam karara kar sert tepki gsterdi.

  HH Lideri Ltvi Mestan, 2007'de Avrupa Birlii'ne (AB) katlan Bulgaristan'n bu karar y-znden AB'den ceza grebilecei uyarsnda bu-lundu.

  "Bu karar Bulgaristan milli memfaatlerini tehdit edecek" diyen Mestan, Anayasa Mahkemesi'nin bu soruna dikkat etmesi gerektiini belirtti.

  Parlamento Bakan Mihail Mikov da kararn neticelerinin AB'nden byk sorunlar getireceini syledi.

  ATAKA Lideri Volen Siderov ise kamuoyu ara-trmalarn halkn yzde 70'inin yabanclara toprak satna kar olduklarn beyan ettiklerini syledi. Siderov, topran Bulgaristan'n "en deerli strate-jik malzemesi" olduunu savundu.

  Krcaali Haber

  rencilerin kannda kurun oran incelenecekKrcaalide okulda

  evre kirliliine neden olan faktrlerin tespit edildii blgelerdeki ocuklarda salk risk-lerinin deerlendirilmesi iin biyolojik izleme ya-pld. Aratrma 9-14 ya aras 150 ocuu kap-sad. Aratrma, Blge Eitim Mfettilii, okul ynetimleri ve ocuk ile Okul Sal Hizmetleri Dairesinden tp uzman-larnn yardmyla ger-ekleti. ocuk larda salk

  riski deerlendirilme-si yaplmas iin kirlilik kaynana yakn, kirlilik kaynandan uzak ve kontrol okul kriterlerine gre srasyla Yordan

  Yovkov, Otets Paisiy ve Petko Raov Slaveykov Liseleri seildi.Biyolojik izleme yapma

  istemleri dorultusunda her bir ocuktan iki ve-nz kan numunesi alnd. Bu numuneler hematolo-jik testler (kan saym) ve kandaki kurun orann

  belirlemek iin kullan-lacak.Biyo lo j ik malzeme

  Sofya Aleksandrovska

  Hastanesinin Merkez Klinik Laboratuarnda incelenecek. Aratrma her bir -

  renciyle yaam ortam, yaam biimi, kaltsal

  faktrlerin var oluu ve mevcut salk durumuyla balant tespit edilmesi zere anket yaplmasn da dahil ediyor.Her bir faaliyet ren-

  cinin katlmnn gnll olmas, anonimlik ilkesi-ne uyulmas ve nceden haberdar edilerek izin alnmasyla gerekle-tirildi. Elde edilen veriler Ulu-

  sal Halk Sal ve Ana-lizler Merkezinde ilene-cekler. Biyolojik izleme, 2008-

  2013 Ulusal evre ve Salk Programnn kap-samnda Salk Bakan-l tarafndan finanse edilmektedir. Krcaali Haber

  2014 ylnda yoksulluk snr 251 leva olarak belirlendiHkmet lkede im-

  diki yoksulluk snrn-dan daha yksek gelir miktar olarak 2014 yoksulluk snrn belir-ledi. Bu yl yoksulluk snr

  241 leva iken 2014 y-lnda 251 leva olacak.Yoksulluk snrnn

  hesaplanmas i in her yl Ulusal sta-tistik Enstitsnn Bulgar istanda aile

  btelerine ilikin yap-t aratrmadan elde edilen veriler kullanl-makta.Bakanlk Kurulundan

  minimum gelirin yeter-li hayat standardnda

  yaayabilmek iin mi-nimum gereksinimlerin karlanmasnn garanti edilmesi asndan be-lirlendii aklamasn yaptlar. Krcaali Haber

 • 6 Krcaali Haber 606 Kasm 2013 HABERLER

  Osmanl'y savunan profesre Bulgaristan'a giri yasaspanya'da Osmanl ta-

  rihi zerine alan sayl akademisyenlerden Prof. Dr. Miguel Angel de Bu-nes Ibarra, Osmanl'y savunduu gerekesiyle Bulgar hkmetinin ken-disine lkeye giri yasa koyduunu aklad.

  "Bulgar kltr, dili ve Bulgaristan'n bir lke ola-rak karakterleri Osmanl idaresi sresince m-kemmel olarak korundu" diyen spanyol Profesre, yaklak 4 yl nce Avrupa Birlii yesi Bulgaristan'a giri yasa konulduu or-taya kt.

  Osmanl Devleti'nin kla-sik dnemi zerinde a-lmalar yrten Miguel Angel de Bunes Ibarra, Cihan Haber Ajans'nn (Cihan) sorularn cevap-lad.

  Balkanlar'da Osmanl'nn son dnemlerinde ortaya kan romantik milliyeti nefretin halen devam etti-ini aktaran Ibarra, Bulgar hkmetine aleyhinde iki kere diplomatik yollardan

  ikayette bulunulduunu bu yzden de bu lkeye giri yasa konulduunu aktard.

  Profesr Ibarra, "Balkan milliyetiliinin ortaya k-

  masndan sonra Osmanl kltr yok edildi. Balkan milliyetileri Osmanl ve Trk varlndan rahat-sz oluyorlar. Onlarn

  dncesine gre, kendi kltrlerini yok eden bir imparatorlua ait olduk-larn hatrlatt iin mes-citler, kprler gibi eser-lerin yan sra arivleri

  de yok etmeye altlar. Trkiye'nin de aznlklara kar iyi davrand syle-nemez, mesela Rumlarn mal varlna el konulmas

  ve geri verilmemesi gibi. Yunanlar da ayn ekilde davrand." ifadelerini kul-land.

  "Buna milliyetilik deni-liyor ve bu yanl" diyen

  spanyol akademisyen, "Dr t-be sene nce Bulgarlar benim iin Bul-gar hkmetine iki kere diplomatik yollardan ika-yette bulundular. Osman-l Devleti'ni savunmaktan dolay Bulgaristan'a giri-im yasak. Avrupa'dalar ama nefretleri devam ediyor. Osmanl yneti-minin oralarda romantik milliyeti nefret dourdu-u bir gerek. Ancak bu; Bulgar kltrnn, dilinin ve Bulgaristan'n bir lke olarak karakterlerinin Os-manl idaresi sresince mkemmel olarak korun-duu gereini engellemi-yor. Bu cmle bana kar bir diplomatik ikayete sebep oldu" eklinde ko-nutu.

  Osmanl Devleti, Her-kesin Ayn Tip Olmas in Dayatmad

  Osmanl Devlet i 'nin klasik dneme gre ok modern bir siyasi yapya sahip olmasnn ilgisini ektiini kaydeden Prof. Miguel Angel de Bunes Ibarra, "Kanuni Sley-man, Selim, II. Selim, III. Murad'n zamanndaki politik yap ok modern-di. Bu ayn zamanda Avrupa'daki mevcut siyasi yapy da kryordu. Ger-ekte Roma dnyasnn organizasyon emalarna geri dnyordu. Topraklar direkt sultann olmayp sultann emri altndaki farkl yaplardaki kurulu-lara aitti. Ve bu ok esnek bir yap" yorumunu yapt.

  spanyol Profesr, sz-lerine u ekilde devam etti: "Ayrca Avrupa dn-yasnda o zamanlar lke batan sona ayn olacak

  ekilde devletler olu-turuluyordu. Yani tm vatandalarn, kendisini yneten kral gibi olmas gerekiyordu. Mesela bu Almanya'daki dinler sa-van aklyor. Bir blge-deki prensin nasl olmas gerektiini belirliyor; Pro-testan veya Katolik. Os-manl mparatorluu bunu mesele etmiyor ve teba-nn kim olduuna nem vermeyip imparatorluun idaresi iin yararl olana nem veriyor ve siyasi birlik oluturuyor. Bu a-dan bu yap ok akllca ve modern."

  Osmanl 'nn ekono-mik temellerinin o kadar salam olmadn ve en byk hatasnn da bu olduunu savunan Ibar-ra, "Daha sonra sistemin yozlamas ve her eyden te imparatorluun Ce-zayir, Bulgaristan, Bosna gibi farkl birok blgesin-deki bamszlk srele-ri Trkler hakknda kara efsane douruyor ve bu halen devam ediyor. Os-manl devleti hakknda hakim olan grler ge-nelde negatif ama bu ger-ek deil ve hele hele 16. ve 17. yzyllarna baka-cak olursak Osmanl ok ciddi ve ok ilgi ekici bir konu. Belki 18. yzyldan sonrasn tartabiliriz" diye konutu.

  spanyollar Trklerle Araplar Ayrt Edemi-yor

  spanya'daki Osmanl almalarna dair bilgi veren Profesr Miguel Angel de Bunes Ibarra, "spanya'da Osmanl a-lmalar neredeyse yok. Osmanl tarihi zerine uz-man yok ve Trke bilen insan da yok. Yava yava ilgi artyor ama ne yazk ki hibir spanyol niver-sitesinde Osmanl tarihi zerine ders yok. nk burada 10 sene ncesine kadar Osmanl ve Trk ta-rihi sadece hikayelerden oluuyordu. spanyollarn ilgisi daha ok spanya ve yakn Avrupa'ya ynelik. Trkiye, dou olmasa da, bize gre douda olduu iin oras fanteziler dn-yas vs. miti devam edi-yor." dedi.

  spanyollarn son d-nemlerde dner kebap ve spor sayesinde Trkiye'yi tanmaya baladn ak-taran Ibarra unlar sy-ledi: "spanya'daki ders kitaplarnda Osmanllar kt adamlar olarak re-tiliyor. Osmanl dou ola-rak kabul edildii iin ders kitaplarnda ok gemiyor

  ve bilenler de nebaht Sava'ndan dolay biliyor. Ve o savata iyiler biziz ve Trkler kt. span-yollar bir Arap Mslman ile Trk ayrt edemiyor. spanyol kltrnde, dini ile ulusal kimlii zde-letirme eilimi var. Son zamanlarda dner kebap sayesinde biraz fark et-meye baladlar. Turizm, futbol ve basketbol da s-panyollarn Trkleri Arap-lardan ayrt etmesine b-yk katks oldu."

  Beyaz Kablo reten Fabrika Kapand

  Profesr Ibarra, slam tarihi zerinde alrken birok arivin Osmanl-ca olduunu grm ve daha sonra Osmanlca ve Trke renmeye ka-rar vermi. Dil renmek iin Trkiye'de yaklak 4 sene kalan Miguel An-gel Ibarra, "Oraya giden spanyollar Trk dostu oluyor ve buraya gelen Trkler de ayn ekilde spanya dostu oluyor" deerlendirmesinde bu-lundu.

  " T r k l e r e r a m e n Trkiye'yi ok seviyorum." diyen Profesr barra g-lerek bandan geen bir hadiseyi yle anlatt: "Bir keresinde elektrik kablo-larnda arza kmt ve bir elektrik tamircisi geldi. Elinde sar kablo vard ve ben "beyaz var m?" diye sordum. O da, "Hayr, be-yaz kablo reten fabrika kapand" cevabn verdi. Nasl byle bir bir eye inanmam beklersin? Bu tipik Trk hareketi."

  Galatasaray taraftar olan spanyol akademis-yen, Trkiye ile spanya arasndaki benzerliklere dikkati ekerek, "Her iki lkede de gne var ve neredeyse tm Avrupa'nn yallarn barndryoruz. ki lkeye gelen Avrupal-lar gibi, bu lkelerin insan-lar da rklktan uzak, yemekleri gzel, futbolda ve teniste yendiimizde gururlanyoruz. Sonra da tm gn kendimizi ele-tirmekle geiriyoruz." de-erlendirmesini yapt.

  spanya'nn prest i j l i CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cien-tificas) aratrma kuru-munda grevli Profesr Miguel Angel de Bunes Ibarra'nn, 16. yzyl ya-zarlarnn Osmanl hak-kndaki dnceleri ze-rine yazd en son kitab yaknda Oxford yaynla-rndan kacak.

  Cihan Haber Ajans

  air Ali Durmu, yeni iir kitabn tanttArdinolu air Ali Dur-

  mu, dostane bir ortam-da Belite Brezi Turistik Merkezinde Yeil Orman adndaki yeni iir kitabn tantt.

  Kitap tantmnda ok sayda yaratc, retmen, toplum merkezi faaliyeti-leri ve airin dostlar hazr bulundu. Ayrca Ardino Belediye Meclis Bakan Sezgin Bayram ve Bele-diye Bakan Yardmcla-r Necmi Hocov ve zzet aban, Eitim, Kltr ve Spor ube Mdr Ba-har Recebov bu anlaml gnnde airi yalnz b-rakmadlar.

  Kitap tantm Ardino Sonbahar Kltr Gnleri kapsamnda Ardino Be-lediyesi tarafndan d-zenlendi.

  Trke baslan kitapta air, ocuk iirleri yan sra zdeyi ve bilmece-lere de yer vermitir.

  Tantm Alev Dergisi sahibi Emel Balki tara-fndan ynetildi. Balk, Yeil Orman kitabnda yer alan eserler hakknda yorum yapt. Kitap oku-runu ocuklarn masum dnyasna gtrdn belirtti.

  Selahidin Karabaev, kitapta eitli konularda ocuk iirlerinin bulundu-unu kaydetti.

  Alev Dergisinin Genel

  Yayn Ynetmeni Mehmet Alev, Bir kitabn kalnl-na baklmaz. nemli olan ieriidir. Yeil Orman Bulgaristan Trk Edebi-yatnda gereken yerini alacaktr. Bu kitap sadece

  ocuklara ynelik deil, yetikinlere de mesajlar ieriyor. Usta kalemiyle Ali Durmu bizi ormanda hayvanlarn ve bitkilerin srd hayata duyarl yapyor diye konutu.

  Emekli retmen Dilaver Recebov, kitabn doa ile insan arasndaki balan-tya ilikin bir mesaj oldu-unu ifade etti.

  Nazi f Sadet t in, A l i Durmuun usta kalem olduunu ve Ardinonun Fahri Vatanda Unvanna nerilmesi gerektiini sa-vundu.

  Ali Durmu, kendisine ynetilen sorular cevapla-d, tantmda bulunanlara imzal kitabn hediye etti. Ardino Belediye ynetimi-ne tanm konusunda yar-dmc olmalarndan dolay

  teekkrlerini sundu. air, ocuk dnyas o kadar ilgin ki, oraya girdiinde bir daha kamyorsun. Onlarn dnyas en temiz diye ifade etti.

  Yeil Orman gldeste-

  si, Haskovo Select Print Yaynevinde baslmtr. Baskya Belediye yay-n olan Ardinonun Sesi gazetesinin Genel Yayn Ynetmeni Saffet Eren tarafndan hazrlanm-tr. Kapak tasarm yerli ressam Angel Bankova aittir.

  Ali Durmu, 1940 ylnda Nenkovo kynde dnya-ya gelmitir. Krcaali Trk Pedagoji Okulundan me-zun oldu. Daha sonra Sof-ya niversitesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnde yksek eitimini tamam-lad. Yllar boyu Ardino yresinde retmenlik yapt.

  Ye i l O r m a n , A l i Durmuun ikinci eseri-dir.

  Gner KR

 • 7 Krcaali Haber 706 Kasm 2013 HABERLER

  Bulgaristanda Anadili Eitimi Sorunlar Devam EdiyorNfusu 7,34 milyon olan

  Bulgaristanda mecburi semeli ders olarak veri-len anadil eitimine kar ilgi hzla azalyor.Eitim Bakan Prof. Dr.

  Aneliya Klisarovann yar-dmclarndan Atanaska Teneva, AA muhabirinin sorusunu yantlarken, 1 milyon 400 bin Trk ve Mslmann yaad lkede anadil eitiminin geri planda olduu sy-ledi.retim sreci ve mf-

  redatn denetiminden sorumlu Teneva, arala-rnda Trke dersinin de yer ald anadilde eitim programlarna katlan renci says konusun-da bilgi vermezken Bu tr derslere kar ilginin her yl gittike azaldn tespit etmi bulunuyoruz dedi.

  Baz uygulama mate-riyellerinde yeni kitaplar hazrlanmasna ramen devlet okullarnda Trke derslerinde 1994 ylnda baslm kitaplar kullan-

  lyor.-Mecburi-semeli

  ders-Anadili Bulgarcadan

  farkl renciler bu alan-daki eitimini mecburi-

  semeli ders aile iinde konutuklar dili haftada 4 saat uzman pedagoglar-dan renebiliyor. Uygu-lamaya gre renciler, dier alternatif derslerin arasndan mecburi ola-rak, ek bir ders seebili-yorlar. Eitim yasasna gre

  bir anadil eitim snfnn oluturulmas iin en az 10 rencinin ilgili dersi semesi gerekiyor. Ye-terli talep olduunda okul ynetimi byle bir snf oluturmak zere eitimi yapacak uzman bulma karar verebiliyor.

  Programda mecburi- semeli derslerin arasn-da Trkenin yan sra Romanca, Ermenice, b-ranice, dier tm bat dil-leri ve biliim teknolojiler gibi dersler de yer alyor. Yasal dzenlemelere ra-men Bulgaristanda 1992 ylndan bu yana uygula-nan anadilde eitime ka-tlan rencilerin says gittike azalyor.-114 binden 7 bine

  doruUluslararas Aznlk ve

  Kltrel letiimleri Ara-trma Merkezinin yapt son aratrmasna gre 1992de Bulgaristanda 114 bin renci Trke derslerini tercih ederken, 2011 ylnda says 7 bine dt. Kurumun aratr-masna gre Bulgaristan zamanla Trk ve Msl-manlarn ekonomik g Trkiyeden Avrupa lke-lerine doru yn dei-tirince, gurbetteki veliler ocuklarna Trke yeri-ne bulunduklar lkenin dilini mecburi-semeli ders olarak semelerini tavsiye ediyorlar.Babakan Plamen Ore-

  arski Hkmetini kurdu-ran Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile koalisyon ortakl yapan, yelerinin

  ounluunu Trklerin oluturduu Hak ve z-grlkler Hareketi (HH), 12 Maysta yaplan genel seim propagandasnda anadilde eitim sorununu kampanyada n plana -kartmt. 240 sandalyeli mecliste 36 kiilik gru-bu ile iktidar orta olan HH, seim sonras ko-nuyu bir daha gndeme getirmemiti.Bu arada Eitim ve Bi-

  lim Bakan Prof. Dr. Ane-liya Klisarova, Trkiye-Bulgar is tan sn r n kaak yoldan geerek Bulgaristana giren Su-riyeli snmaclarn 138 ocuu ile ilgili gerekli eitim hazrlklarn yapl-dn belirtti.Mlteci Entegrasyon

  Merkezleri ve Soyfa Kli-ment Ohridski niversite-si ile temasa geen ba-kanlk, Suriyeli ocuklar iin uygun Arapa anadil retmenlerin bulunmas iin de gerekli giriimle-rinde de bulunduu -renildi.Belirli dzeyde Bulgarca

  rendikten sonra Suri-yeli ocuklarn Bulgar okullarnda entegre edil-meleri ngrlyor. Anadolu Ajans

  Burgaz Bakonsolosu Akyol: "BULTAD, Edirneli adamlar in Byk Frsat"Burgaz Bakansolo-

  su Niyazi Evren Akyol, umnu'da kuzeydou Bulgaristan-Trk ada-malar Dernei (BULT-AD) kurulduunu belir-terek, bunun Edirneli i adamlar iin byk bir frsat olduunu syledi.Bakonsolos Akyol,

  Edirne Ticaret ve Sa-nayi Odas (ETSO)'n ziyaret ederek, Ynetim Kurulu Bakan Recep Zpknkurt ve Bakan Yardmcs Cavit Duvan ile bir araya geldi.Bulgaristan'a en yakn

  snr illeri olan Edirne ve Krklareli'ye tanma zi-yaretleri gerekletirdi-ini syleyen Bakonso-los Niyazi Evren Akyol, Burgaz ilinin Bulgaris-tan ekonomisine katks olan ikinci il olduunu ifade etti. Akyol, Edirneli i adamlar ile Burgaz-l i adamlar arasnda ticari ilikileri gelitirme noktasnda yardma ha-zr olduunu, Trkiye'nin her alanda Bulgaristan ile ilikilerini gelitirmek istediini belirtti.Bakonsolos Akyol ko-

  numasnda Trk yat-rmclarn blgeye ek-mek, ticari ilikileri ge-litirmek ve Trkiye'den gelecek olan yatrmcla-rn brokratik ilemlerde zamannda gerekli yar-dmda bulunmak ama-

  cyla umnu'da kuzey-dou Bulgaristan -Trk adamalar Dernei (BULTAD) kuruldu-unu belirtti. Dernek hakknda bilgiler veren Akyol, "Alkomet iketi-nin sahibi Fikret nce'nin giriimiyle kurulan Der-nein Trk iadamlar arlkl imdilik 24 yesi var. BULTAD Edirneli iadamlar iin byk fr-sat" eklinde konutu.ETSO Bakan Recep

  Zpknkurt ise, Bakon-solos Akyol'un Odaya yapt ziyaretten dolay memnuniyetini dile geti-rerek grevinde baar-lar diledi. Bulgaristan'da Edirneli yatrmclarn ol-duunu, yatrmc say-sn arttrmak iin Edirne Ticaret ve Sanayi Odas olarak almalarn sr-dreceklerini syleyen Zpknkurt, "Bulgaristan ve Burgaz ehrindeki yatrm ve ibirlii frsat-larn bizlerle paylama-

  nz isteriz. Bulgaristan yatrma iin uygun bir lke. Snr komumuz olan Bulgar istan'da Edirneli iadamlar ola-rak yatrm frsatlarn deerlendirmeliyiz" diye konutu.BULTAD'n kurul-

  masnn da i adamlar iin memnuniyet veri-ci olduunu syleyen Zpknkurt:"Byle der-neklerin kurulmas bizler iin sigorta grevi gre-cek. adamlar bu der-nek sayesinde partner-lerini tanma frsat bu-lacaklar. Bulgaristan'da yatrm yapmak isteyen ve oradaki iadamlar ile ibirlii yapmak iste-yen iadamlarmza yar-dmda bulunacaklardr" dedi.Grme sonunda

  Bakan Zpknkurt, Ba-konsolos Akyol'a gnn ansna hediye takdim etti. hlas Haber Ajans

  Avrupa Parlamentosu, Ttn rnleri Direktifini onayladAvrupa Parlamento-

  sunda birka aydr sren tartmalardan sonra mil-letvekilleri yeni AB Ttn rnleri Direktifini onay-lad. Deiikliklere gre sigara yapmnda mentol ve baka hammadde-lerin kullanmna yasak getiriliyor. Fakat Avrupa Parlamentosunun direk-tifi dzeltmesiyle ttn trleri arasnda fark ya-plabilinecek. Bu ekilde Bulgaristanda byk l-de yetitirilen oryantal cins ttn reticilerin hak-lar savunmu oluyor.

  Sigara kutularnda n ve arka tarafn yzde 65e kadar kaplayacak ekil-de byk yazlarla salk uyarlar bulunacak. Elekt-ronik sigaralarn satna da kstlama geliyor.

  Avrupa Parlamentosu milletvekilleri nedenlerini izah ederken, elektro-nik sigaralarn da nikotin ierdiini ve dier siga-ralar kadar insan hayat iin tehlikeli olduunu ileri srdler.

  Bu nlemlerle genler arasnda sigaralarn cel-bedici halinin kstlanmas amalanyor. ABnin veri-lerine gre sigara kullan-mndan kaynaklanan has-talklar yaklak 25 milyon avroya mal oluyor ve 700 bin kiiyi kapsyor.

  Avrupa Ekonomi ve Sos-yal Konseyi yeleri sal-n birinci yerde olmasyla birlikte sigara iilmesine getirilen kstlamalarn ekonomi ynlerinin de unutulmamas gerektii eklinde yorum yaptlar. Sektrde yaklak 1,5 milyon kiinin altn,

  baz krsal kesimlerde ise ttn yetitirmenin tek geim kayna olduu belirtildi. u anda ABnde her yl 250 bin ton ttn retiliyor. Bu ii yapanla-rn 400 bin kiiden fazla olduklar belirtildi.

  rgtten daha sert d-zenlemelerin zm ol-madn ve daha byk sorun olacak sigara ka-aklna yol aacan dile getirdiler. u aama-da AB lkelerinin artk yl-da sigara kaaklndan 10 milyar avro kaybettik-leri anlald.

  Krcaali Haber

 • 8

  06 2013. - :VII : 42 (206) 0,50 . www.kircaalihaber.com SSN 1313-6925

  Genel Yayn Ynetmeni: SEBAHAT AHMET; Genel Yayn Yn. Yrd.: Durhan Ali; Muhabirler: Resmiye Mmn; Fevzi Ehliman, Nilgn Ahmet; Yunanistan temsilcisi: brahim Baltal; Adres: Krcaali, 6600, Blgariya Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10 ; Tel.: 0361/ 52 715; e-mail: [email protected] : ; . . : ; : , ; - .

  : . , 6600; . 53, . 2, 10; 2454 ; ISSN 1313 - 6925 : . . - .

  Krcaali Haber Gazetesinin 2014 yl iin abone kampanyas

  devam ediyor!******

  Krcaali Haber Gazetesiher hafta evinize gelmesini

  istiyorsanz, 15 Aralk 2013 tarihine

  kadar en yakn Postanede abone olabilirsiniz!

  ABONE KAT. NUMARASI: 2454

  T.C. Filibe Bakonsolosluu, Cumhuriyet Bayram Resepsiyonu Dzenledi

  29 Ekimde T.C. Filibe Bakonsolosluu, Trkiye Cumhuriyeti'nin kuruluu-nun 90.yldnm mna-sebetiyle Dedeman Tri-montium Princess otelinde resepsiyon dzenledi. Resepsiyona Filibe Ba-

  konsolosluun grev blge-sinden ok sayda milletve-kili, vali ve yardmclar, be-lediye ve meclis bakanlar, meclis yeleri, parti, dini topluluk, kurum ve kuru-lu, sivil toplum rgtleri, i dnyas temsilcileri, basn mensuplar ve vatandalar davetli olarak katldlar. Ev sahibi konumundaki T.

  C. Filibe Bakonsolosu e-ner Cebeci ve ei Fatma Taan Cebeci, davetlileri bir bir kapda karlayp 29 Ekim Cumhuriyet Bayram tebriklerini kabul ettiler. Sayn ener Cebeci yapt-

  selamlama konumasn-da, Trkiye Cumhuriyetinin kuruluunun 90.yldnm mnasebetiyle dzenledii-miz resepsiyona ho geldi-niz, eref verdiniz. Trkiye bildiiniz gibi Osmanl m-

  paratorluunun kn-den sonra zor gnlerin ar-dndan ulu Mustafa Kemal Atatrkn nderliindeki inanl ve muktedir kadro tarafndan tam 90 yl nce 1923 ylnda kurulmutur. Bu ekibin kurduu sa-lam yap zerinde bugn siyasi, ekonomik, askeri, eitim, kltr, sanat ve top-lumsal geliim alanlarnda

  byk atlmlar yapm, modern bir lke ilenmek-tedir. Bugnlere gelmemizi

  salayan Cumhuriyetin ku-rucusu ulu nder Atatrk, silah arkadalarn, aziz

  ehit ve kahramanlarmz bu vesileyle minnet, rah-met ve kranla anyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatrk, 1913-1915 yllar arasnda Sofyada Askeri Atae olarak grev yapm ve Bulgar halkna kar da-ima iyi duygular beslemi-tir. Bugn lkelerimiz NATO bnyesinde ittifak, AB er-evesinde de ortaklk ili-kisine sahiptir, hepsinden nemlisi dost ve komu lkelerdir. Her alanda hz-la gelien ilikilerimizin ve dostluumuzun hepimizin el birlii ve katklaryla ok daha ileri seviyeye ulaaca-na olan inancmz tamdr. Davetimize icabet ettiiniz iin hepinize teekkr eder, sayglarm sunarm dedi. Resmiye MMN

  13 Din Adamnn Yargland Dava Devam EdiyorBulgaristan'da antide-

  mokratik ideoloji propa-gandas yapmak, yasa d slam Vakf'na ye olmak ve dini temele da-yal nefret yaydklar ge-rekesiyle yarglanan 13 din adamnn yargland dava devam ediyor.Pazarck l Mahkeme-

  sinde grlen davann

  bugnk durumasn-da ahit olarak dinlenen imam Sleyman elebi, Savcl lkedeki Ms-lmanlarla alay etmekle sulad.elebi, 2009 ylnda

  Suudi Arabistan Eitim Bakanlnn stanbul'da dzenledii bir semine-re katlarak, Trkiye'den

  Bulgaristan'a para ge-tirip getirmediine ili-kin soru zerine elebi, "Bulgaristan'daki Msl-man toplumu bu davann balamasyla tm kurum-lara krgn. Kimse kimse-ye saldrmyor. Size bir tokat vurduysam kendinizi savunacaksnz deil mi. Hangi din iin olursa ol-sun, nereden para gelirse gelsin, kimseyi korkutma-mal nk Bulgaristan'da ar akmlar yok" dedi.Aralarnda Pazarck,

  Smolyan ve Blagoevg-rad illerinden imamla-rn da bulunduu 13 din adam hakknda 18 Eyll 2012'de balatlan dava-nn bir sonraki durumas 12 Aralk'ta yaplacak. Anadolu Ajans