Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 9. 7. 2014.

Download Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 9. 7. 2014.

Post on 22-Apr-2015

137 views

Category:

Education

3 download

DESCRIPTION

O potrebi za transparentnim poslovanjem kompanija u Srbiji, kao i podnoenjem izvetaja o odrivom razvoju

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. TANJUG. TANO 09.07.2014 16:36 Samo 27 firmi ima ili planira izvetaj o odrivom razvoju BEOGRAD - U Srbiji samo 27 kompanija radi ili ima u planu da priprema izvetaj o odrivom razvoju, ali je trend interesovanja za izradu tih izvetaja o drutveno odgovornom poslovanju firmi u porastu, reeno je danas na forumu o odrivom razvoju u Beogradu, u organizaciji Naftne industrije Srbije (NIS). Na skupu je istaknuto da od 100 najveih kompanija u svetu ove izvetaje objavljuje njih 93, dok je u Srbiji revizorska kua KPMG pregledala ovakve izvetaje za prolu godinu za samo pet kompanija- NIS, Holcim, Hemofarm, Titan i Delta holding. Predstavljajui izvetaj o odrivom razvoju NIS-a za 2013. godinu, koji obuhvata etiri segmenta - ekonomski razvoj, ulaganja u ljudske resurse, odnose sa drutvom i ulaganja u zatitu ivotne sredine, generalni direktor NIS-a Kiril Kravenko rekao je da su za NIS najvanije investicije, koje su za pet godina porasle pet puta. Investicije NIS-a u 2013. godini su porasle za devet odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosile su 55,6 milijardi dinara. "Nadam se da emo sauvati ovaj nivo investicija i u budunosti", rekao je Kravenko i ukazao da kompanije ne treba da se stide dobiti koju ostvare, jer bez toga nema ni ulaganja u socijalno- odgovorne projekte. NIS je znaajno poveao i uplatu na ime poreza u budet Srbije u proloj godini i ta kompanija sada puni budet sa oko 14 odsto, kazao je Kravenko. On je podsetio da je NIS pre etiri godine, kada je poelo ovo izvetavanje, bio nacionalna kompanija sa gubicima, a sada je jedan od regionalnih lidera sa stalnim rastom, za koju radi vie hiljada ljudi u regionu. Prema njegovim reima, NIS je uloio vie od milijardu dinara u socijalno odgovorne projekte, a u zatitu ivotne sredine od 60 do 100 miliona evra godinje. Kada je re o ulaganjima u ljudske resurse, Kravenko je naveo da je u toj kompaniji evidentan rast plata veom brzinom od rasta prosene zarade u Srbiji, kao i da su tri puta poveane investicije u obuku kadrova kompanije. "U prve tri godine smo bili prinueni da smanjimo broj zaposlenih, ali uz najveu otpremninu na Balkanu, a istovremeno smo zaposlili 800 mladih ljudi. Sada je prelomljen taj trend u smanjenju broja zaposlenih i ve drugu godinu zaredom raste broj zaposlenosti u NIS-u", napomenuo je on i dodao da oekuje da e trend rasta zapoljavanja biti nastavljen i u bliskoj budunosti. Osvrnuvi se na uticaj procesa pridruivanja Srbije EU na poslovanje NIS-a, Kravenko je istakao da ta kompanija ve primenjuje evropska pravila i standarde u poslovanju u zemljama </li> <li> 2. regiona u kojima je prisutna, a otvorila je i kancelariju u Briselu za zaradnju sa EU, koja ima znaajne rezultate u pogledu saradnje sa evropskim institucijama. NIS je za izvetaj o odrivom razvoju za 2013. godinu, koji je potvrdio nezavisni revizor KPMG, dobio ocenu B+, i u odnosu na izvetaj iz 2012. godine kompanija je ostvarila napredak i poveala transparentnost izvetavanja, a broj indikatora u odnosu na prethodni izvetaj je porastao sa 41 na 48. NIS je prva kompanija koja etiri godine uzastopno, putem otvorenog dijaloga, sprovodi praksu redovnog izvetavanja o bitnim aspektima svog poslovanja. Izvetaj o odrivom razvoju NIS-a za 2013. godinu, koji je pripremljen prema najviim standardima u korporativnom izvetavanju - Global Reporting Initiative (GRI), obuhvata dostignua koja su, osim na razvoj kompanije, usmerena i na unapreenje ivota u zajednici kroz ostvarenje ekonomskog, kulturnog i socijalnog rasta. Igor Lonarevi iz KPMG-a objasnio je da je cilj tog izvetavanja da kompanija obavesti sve zainteresovane ta ona radi, a korienje jedinstvenog standarda omoguava poreenje izvetaja razliitih kompanija. On je ukazao da su potroai danas postali osetljivi po pitanju ekologije i da e zato radije koristiti proizvode kompanija koje ulau u te i druge drutveno odgovorne projekete, to se vidi u izvetaju o odrivom razvoju. Izvrni direktor Srpske asocijacije menadera (SAM) Jelena Bulatovi ukazala je da kompanije u Srbiji treba da razmiljaju o odrivom razvoju i integrisanju strategije o odrivom razvoju u svoje poslovne programe, kao i potom pripremaju ovakve izvetaje. Ona je navela da od 75 anketiranih kompanija u Srbiji, 48 njih je odgovorilo da ne sastavlja izvetaj o odrivom razvoju, a 27 njih ili priprema taj izvetaj ili ima u planu da to uini od sledee godine, istakavi da raste interes kompanija za ovu temu. Dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi smatra da je za kompanije u Srbiji vano da rade te izvetaje, kako bi se dobit preduzea, koja se ovde esto smatra negativnom pojavom, konao gledala kao neto pozitivno, jer kompanije koja pozitivno posluje moe, zahvaljujui tome, da zaposli vie ljudi i da zajednica ima korist od toga. Ona je ukazala da je potrebna sistemska oredeljenost za transparentnost rezultata poslovanja kompanija, posebno onih iz javnog sektora, kako bi se jasno videlo kako ta preduzea troe novac. </li> </ul>