prof. dr ana trbović, tanjug, 29.10.2013

Download Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 29.10.2013

Post on 26-Jun-2015

131 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O izveštaju Svetske banke "Doing Business 2014"

TRANSCRIPT

  • 1. TANJUG. TANO 29.10.2013 15:32Srbija po uslovima poslovanja na 93. mestu VAINGTON - Srbija je u ovogodinjem izvetaju Svetske banke o uslovima poslovanja u 189 zemalja sveta "Doing Business 2014" zauzela 93. mesto, to je pad za est mesta u odnosu na prolu godinu. Od 10 pokazatelja kojima se meri lakoa poslovanja, Srbija je najgore rangirana po brzini izdavanja graevinskih dozvola, gde se zadrala na 182. poziciji kao i prole godine, navedeno je u najnovijem izvetaju SB. to se tie pokazatelja "pokretanja posla", odnosno brzine registracije preduzea, Srbija je pala na 45. sa prologodinjeg 38. mesta. Pozitivan pomak Srbija ima u meunarodnoj trgovini, gde je zauzela 98. mesto, napredujui sa prologodinjeg 102. mesta, dok je to se tie nesolventnosti, Srbija napredovala za jednu poziciju, na 103. mesto. Ostali pokazatelji po kojima su zemlje rangirane su upis nepokretnosti, gde je Srbija pala na 44. sa prologodinje 41. pozicije, zatim dobijanje kredita, gde je pala za dva mesta na 42. mesto, dok je po zatiti investitora na 80. mestu, kao i prole godine. Po plaanju poreza Srbija je zabeleila pad na 161. mesto sa prologodinjeg 157, zbog poveanja poreza na dobit. Meu zemljama u okruenju od Srbije je loije pozicionirana samo Bosna i Hercegovina, koja je na 131. mesto. Najbolje rangirana je Makedonija koja je na 25. mestu i nalazi se meu zemljama koje su u ovogodinjem izvetaju najvie napredovale, zatim je Slovenija na 33. mestu, Crna Gora na 44. mestu. Hrvatska je zauzela 89. poziciju, dok je Albanija na 90. mestu. Hrvatska se popravila u pet oblasti. Na primer, u oblasti prekogranine trgovine vlada je investirala u poboljanja u luci Rijeka i pojednostavila izvozne carinske postupke u pripremi za pristupanje Konvenciji EU o zajednikim tranzitnim procedurama. Vodei na svetskoj rang-listi po lakoi poslovanja je Singapur. Na listi 10 vodeih ekonomija sa najpovoljnijim propisima za poslovanje uz njega su Hong Kong, Novi Zeland, Sjedinjene Amerike Drave, Danska, Malezija, Republika Koreja, Gruzija, Norveka i Velika Britanija.

2. U novom izvetaju Svetska banka konstatuje se da je i dalje snaan tempo regulatorne reforme u regionu Evrope i centralne Azije i da je prole godine 19 ekonomija sprovelo 65 reformi radi unapreenja poslovne regulative. U izvetaju se konstatuje da je od 2009. godine 92 odsto ekonomija Evrope i centralne Azije unapredilo postupak za pokretanje poslovanja, to je vei procenat nego u bilo kom drugom regionu. Zahvaljujui tim naporima, danas je to najlaki region za pokretanje poslovanja, ispred ekonomija sa visokim dohotkom iz OECD-a. U odgovoru na finansijsku krizu, tokom tog istog perioda 73 odsto ekonomija tog regiona reformisalo je steajne postupke, a 85 odsto njih je olakalo plaanje poreza. Pored svetske rang-liste, Duing biznis svake godine izvetava o ekonomijama koje su se najvie popravile od prethodne godine. Deset ekonomija koje ove godine vode na toj listi su Ukrajina, Ruanda, Ruska Federacija, Filipini, Kosovo, Dibuti, Obala Slonovae, Burundi, Makedonija i Gvatemala, navela je Svetska banka. Ipak, i dalje postoje izazovi - pet zemalja koje su ove godine zabeleile najvea poboljanja Burundi, Obala Slonovae, Dibuti, Filipini i Ukrajina - jo su u donjoj polovini svetske rangliste po lakoi poslovanja.Savi: Opredeljenje za reforme bilo uglavnom deklarativnoProfesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savi ocenio je da pad na listi uslova poslovanja Svetske banke nije iznenaenje, s obzirom na to da se Srbija u proteklih nekoliko godina vie deklarativno izjanjavala za odreene reforme nego to ih je sprovodila. "Na nesreu i aktuelna vlada je izgubila dosta vremena na unutranju reorganizaciju, tako da se i ona nije ozbiljnije posvetila tom pitanju, pa je to logian epilog celokupne situacije, odnosno ekonomske krize koja na ovim prostorima traje ve petu godinu zaredom", rekao je Savi Tanjugu. Prema njegovim reima, moe se oekivati da e se nova, konsolidovana vlada mnogo ozbiljnije uhvatiti u kotac sa odreenim problemima. "I dalje bode oi injenica da upravo ono na emu su sve vlade od 2001. godine insistirale, a to je popravljanje opteg poslovnog ambijenta ostaje u zateenom stanju ili se popravlja nedozvoljeno slabom brzinom, dok neki drugi, koji su nai konkurenti, po tom pitanju rade mnogo ozbiljnije stvari", naveo je Savi. Kako je istakao, neprihvatljivo je da je i dalje proseno vreme za dobijanje graevinske dozvole skoro 300 dana, i da je potrebno da se za njeno dobijanje obiu brojni alteri i dobiju saglasnosti 3. isto toliko javnih preduzea. "To je sve samo ne povoljan poslovni ambijent za ljude koji bi hteli da investiraju u Srbiju, a kao to znamo Srbija nema dovoljno svog kapitala i najozbiljnije oekuje i rauna na strane investitore", podsetio je Savi. "Dakle, zadatak je vrlo jasan za vladu - da nastavi sa seom propisa, da pojednostavi procedure, ukine razne bespotrebne dozvole, smanji broj regulatornih tela, jer jedino na takav nain moe da stvori zdrav poslovni ambijent, i oekivati da strane investicije dou u Srbiju", naglasio je on.Stevanovi: Radiemo na poboljanju uslova poslovanjaPad Srbije na listi Svetske banke po uslovima poslovanja pokazuje da zemlja u protekloj godini nije uinila dovoljno, smatra savetnik ministra privrede, Aleksandar Stevanovi i najavljuje da e Ministarstvo privrede predloiti zakonska reenja i mere kako bi Srbija naredne godine bila bolje ocenjena. "Izvetaj Svetske banke pokazuje da Srbija u protekloj godini nije uinila dovoljno. Druge zemlje grabe i idu napred bre nego mi i naa pozicija na toj tabeli pada", rekao je Stevanovi Tanjugu. Imajui u vidu slabosti koje postoje u poslovnom okruenju, Ministarstvo privrede e, kako je rekao, predloiti zakonska reenja i politike, kako bi se pozicija Srbije poboljala. Prema njegovim reima, osnova je usvajanje etiri zakona - o steaju, privatizaciji, radu i planiranju i izgradnji. "Nameravamo da zavrimo restrukturiranje i da vie ne postoje firme u kojima se troi novac bez merenja efekata. Planiramo da ukinemo netransparentnost finansiranja, a radiemo i na poboljanju likvidnosti privrede", kazao je Stevanovi. Istiui da se "radi na svim frontovima", on je izrazio oekivanje da e napori Ministarstva privrede i drugih ministarstava dovesti do toga da se pozicija Srbije do sledee godine popravi.Trbovi: Novim zakonima do boljeg poslovnog okruenjaDekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi ocenila je danas da se, ukoliko Srbija usvoji novi Zakon o radu i Zakon o planiranju i izgradnji do kraja godine, moe oekivati poboljanje uslova poslovanja u zemlji, kao i poveanje domaih i stranih investicija. "Ukoliko Srbija usvoji novi Zakon o radu i Zakon o planiranju i izgradnji do kraja godine 4. moemo da ocekujemo ozbiljan skok i u Izvetaju o poslovanju u Srbiji Svetske banke i u Globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, i to je jo vanije, u investicijama, i domaim i stranim, u privredu Srbije", izjavila je Trbovi Tanjugu. Ona je rekla da je izvetaj o poslovanju Svetske banke praktian izvetaj, koji vrlo jasno ukazuje na probleme u poslovanju, i koji svaka drava treba da koristi kao izvor informacija za reforme. Kako je navela, Srbija sprovodi reforme, ali sporije i manje efikasno od drugih, a povremeno i napravi korak unazad. "Primeri su izvetaj iz 2009. godini kada je imenovan Sekretarijat za urbanizam i gradevinske poslove Grada Beograda kao glavni krivac za poveanje broja dana koji su potrebni za dobijanje dozvola i te godine smo zabeleili veliki pad", rekla je dekanka FEFA i dodala da etiri godine kasnije problem uslova izgradnje jo stoji nereen. U Srbiji se, kako navodi Trbovi, eka znaajno due na dozvole nego u drugim zemljama i viestruko su skuplje. "Jasno je da reenje lei u novom Zakonu o planiranju i izgradnji, ali i delotvornom sprovoenju gde ulogu ima i lokalna samouprava, ali i druge institucije. Broj procedura u Srbiji i nije posebno vii od onih koje imaju druge zemlje, ali su rokovi i traena dokumentacija izvor neefikasnosti", dodala je ona. Ove godine najvei pad Srbija je imala u oblasti izvrenja poslovnih ugovora, za 16 mesta i to, prema reima Ane Trbovi, pokazuje znaaj reforme sudstva za poslovanje. "Ukoliko ne moete da se oslonite na ugovor i dugo ekate da se sudski obezbedi sprovoenje ugovora kada postoji problem, onda je skuplje i rizinije poslovati i spreava mnoge da uu na trite. Tu se radi ne samo o stranim investitorima ve i o malim i srednjim preduzeima koji u oteanim pravnim uslovima ne mogu da podnesu rizik nesprovodenja ugovora", objasnila je Trbovi. Kao gorui problem protekle godine, kako dodaje, Svetska banka je izdvojila poveanje poreza na dobit jer ono ukazuje na dodatno finansijsko optereenje privrede, to onemoguhava bri rast poslovanja. "Iako smo tu pali za etiri mesta, manje nego u oblasti osiguranja ugovora, naglasak je na ovom pitanju jer je svako poveanje poreza i dokaz neefikasnosti rada drave, a politika stabilnost, vladavina prava i efikasnost drave su uvek glavna pitanja za svakog investitora", zakljuila je Trbovi.NALED: Boljitak na listi tek 2015. godinePopravljanje Srbije na listi Svetske banke koja meri uslove poslovanja moe se oekivati tek 2015. godine, odnosno kada najavljene reforme budu poele da daju rezultate, izjavila je danas direktorka tima za regulatorne reforme u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Jelena Bojovi. 5. "Druge drave neto rade, rade mnogo bre, kod nas ne postoji nikakav kontinuitet u onome to je zapoeto, i vrlo esto se sve zavri na nekim praznim obeanjima i na politikoj volji, ali kada doe do sprovoenja toga nema", ocenila je Bojovi u izjavi Tanjugu. Kako je istakla, tako je i u nekim kljunim elementima koje meri izvetaj Svetske banke - pre svega brzini dobijanja graevinskih dozvola, zatim plaanju poreza na osnovu koga investitori sagledavaju finansijske efekte investicije, kao i izvrenju ugovora, to je jako bitno za pravnu sigurnost poslovanja u Srbiji. "To su tri elementa koja su jako bitna, a