prof. dr ana trbović, tanjug, 16. 11. 2016

Download Prof. dr Ana Trbović, Tanjug, 16. 11. 2016

Post on 14-Apr-2017

12 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ana Trbovi novi lan upravnog odbora EITEvropska komisija (EK) saoptila je danas da je imenovala Anu Trbovi za lana Upravnog odbora Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

16 Novembar 2016 18:37 BRISEL - Evropska komisija (EK) saoptila je danas da je imenovala Anu Trbovi za lana Upravnog odbora Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).U obrazloenju te odluke, saoptio je EIT, navodi se da je Ana Trbovi veoma potovana zbog akademskog rada, a kao lan Upravnog odbora pomagae u radu EIT i naunu zajednicu u donoenju novih naunih aktivnosti, razvoju inovativnih reenja i njihovom irenju u Evropi.Predsednik Upravnog odbora EIT Peter Olesen kazao je da je oduevljen prijemom Ane Trbovi u EIT zajednicu."Ona e znaajno doprineti sprovoenju EIT strategije u godinama koje dolaze. Njen meunarodni rad, koji ukljuuje i rad na prestinom institutu SAD, donee novu perspektivu EIT-u, radujemo se radu sa njom", naveo je Olesen u saoptenju.EIT navodi i da je Trbovi izabrana zbog njenog impresivnog rada na akademiji, kao profesor koji je meu prvima imao iskustva u pravljenju i angaovanju start-apova i kreiranju inovativnih eko-sistema. Ona je prvi lan UO koji dolazi iz zemlje koja je kandidata za lanstvo u EU.Osim Ane Trbovi, u lanstvo UO izabrano je jo 12 visoko kvalifikovanih lanova u oblastima obrazovanja, istraivanja, biznisa i inovacija. Ana Trbovic je redovna profesorka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) i partnerka u konsultantskoj kui EBA (EuroBalkan Advisors).Jedna je od osnivaa Centra za nauku i inovacije i konsultant meunarodnih organizacija za ekonomske reforme, investicije, reformu javnog sektora i razvoj konkurentnosti. Radila je u Vladi Srbije kao pomonica ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, zaduena za koordinaciju procesa pristupanja EU (2002-2004), a kasnije kao posebna savetnica ministra privrede zaduena za izradu mera razvoja preduzetnitva i konkurentnosti.Od 2007. do 2010. godine radila je kao direktorka za unapredenje poslovne klime i radne snage Projekta USAID za unapredenje konkurentnosti Srbije. Foto Tanjug/N.Jovanovi, arhiva

Recommended

View more >