prof. dr ana trbović, blic, 13. 12. 2014

Download Prof. dr Ana Trbović, Blic, 13. 12. 2014

Post on 10-Jul-2015

34 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Blic onlineFEFA kandidati za "Najbolju instituciju za obrazovanje menadera" Blic | 13. 12. 2014. - 19:36h | Komentara: 0 Srpska asocija menadera tradicionalno bira nagradu Najbolja institucija za obrazovanje menadera iji su ovogodinji finalisti Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA i Fakultet organizacionih nauka FON.

Ana Trbovi, dekanka FEFAKriterijumi izbora su reputacija, dobar balans praktinih i teorijskih znanja i vetina, najadekvatniji nastavni plan i kontinuirana i aktivna saradnja sa privredom. Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA, iako i dalje relativno mlada obrazovna institucija ima ve izgraenu reputaciji posebno kod vodeih poslodavaca, na ta smo vrlo ponosni s obzirom da je to merilo uspeha naeg obrazovnog proizvoda, izjavila je prof. dr Ana Trbovi, dekanka FEFA. FEFA je ozbiljna obrazovna ustanova, naravno akreditovana, ali i meunarodno priznata. Od 2007. godine, FEFA ima status pridruene lanice Instituta za strategiju i konkurentnost Univerziteta Harvard, to podrazumeva da se deo nastave izvodi prema programu Harvarda. Takoe, studentima master studija FEFA prua se jedinstvena mogunost da uporedo studiraju na Poslovnom fakultetu Univerzitetu Fordam u Njujorku i dobiju dvostruku diplomu (master ekonomije na FEFA i master globalnih finansija na Fordamu). Fordam se svrstava u prvih 15 poslediplomskih studija iz finansija u SAD i ova saradnja stoga predstavlja potvrdu kvaliteta FEFA, navodi Trbovi.