proeftuin eindexamens vo voor onderwijs-op-maat- henk nijstad, erik welp- owd13

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2014

783 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sessieronde 4 (15.05-15.50) Sprekers : Henk Nijstad (Kennisnet), Erik Welp (SLO) Locatie : Penn II Omschrijving : Kennisnet en SLO zijn bezig met een kleinschalig project met een groep scholen en andere ketenpartners. In dit project onderzoeken ze of en hoe het met de inzet van moderne informatietechnologie mogelijk is om een verbinding te leggen tussen de leerstof uit de methoden die betrekking hebben op de verschillende opdrachten uit de examens en: - kernprogramma's die ontwikkeld zijn door SLO; - opgaven uit centrale examens (havo); - de toets- en itemanalyse (TIA) resultaten die leerlingen op de eindexamens hebben gehaald; - de resultaten die leerlingen behalen bij het oefenen van opgaven uit 'oude' examens ter afronding van leerstof of ter voorbereiding van het centraal examen. De initiatiefnemers van het project werken aan een drietal mogelijke proefopstellingen: 1. Evaluatie-instrument voor het onderwijs in de bovenbouw (instrument voor docenten). 2. Diagnostisch instrument voor leerlingen. 3. Koppeling met adaptieve leersystemen en/of gepersonaliseerd leren. Binnen de proeftuin Linked Data 2.0 is in een kleinschalig project met een groep scholen en andere ketenpartners onderzocht of en hoe bovenstaande gerealiseerd kan worden voor het vak Economie voor havo. De eindexamens Economie (2009-2013) zijn gekoppeld aan de TIA-resultaten die leerlingen op de eindexamen hebben gehaald, aan het SLO kernprogramma Economie havo bovenbouw en aan de op de deelnemende scholen gebruikte lesmethoden (Percent, LWEO en Praktische Economie). Vanaf oktober 2013 maken docenten van tenminste 25 scholen gebruik van de proefopstellingen 1 en 2. Binnen de proeftuin Linked Data 3.0, die ook in 2013 zal plaatsvinden, wordt de proeftuin uitgebreid met zeven andere vakken in drie verschillende vakdomeinen en wordt een koppeling gemaakt met adaptieve leersystemen zoals Dedact of PulseOn, zodat proefopstelling 3 mogelijk wordt. De vakken die naar alle waarschijnlijkheid gekozen zullen worden zijn Aardrijkskunde, Engels, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Wiskunde B. Per vak worden er koppelingen gerealiseerd met tenminste twee relevante methodes.

TRANSCRIPT

  • 1. Proefopstelling Linked Data 3.0 Eindexamens November 2013

2. Waarom doen we dit?ICT & Onderwijs 3. Cito psychometrieExamens HAVOProeftuin 3.0 Kernprogramma SLOmethodeNatuurkunde Wiskunde Biologie Scheikunde Engels M&O Economie aardrijkskundeOpen Content 4. Kernprogramma SLO 5. Examens en psychometrie (tia) 6. TIA 7. Analyse mbv SLO Kernprogramma (1 8. Analyse mbv SLO Kernprogramma (2 9. Analyse mbv SLO Kernprogramma (3 10. En nu de proeftuin in 11. Inlogprocedure mbv Kennisnet 12. Maar we moeten klein beginnen Wat werkt? Wat werkt niet? Docentenrol? Leerlingrol? Metadata en details ICT vaardigheden Ouderbetrokkenheid Rapportages OnderwijsinspectieDifferentiren in klas 4 h/v vakkeuze Profielkeuze klas drie Samenhang op CEL (transfer) Samenhang vaardigheden tussen vakken (mbt) Samenhang in leerstijlen Doorstroom vmbo/havo 13. Swot & Discussie Welke eisen stellen we aan onze docenten, leerlingen en scholen tav ICT en infrastructuur? Welke eisen stellen we aan onze docenten, leerlingen en scholen tav learning analytics? Hoe ziet een lesmethode of schoolboek er over drie jaar uit? Wat is de rol van de school/docent en wat is de rol van de "uitgever" Hoe definiren we de kwaliteit van het onderwijs? Is het CE een voldoende baken of hebben we andere (betrouwbare) benchmarks nodig? Hoe betrouwbaar zijn de adaptieve gegevens en de verschillende classificaties in combinatie met de leerstijlen? hoe zorgvuldig gaan we om met persoonsgegevens en resultaten gekoppeld aan deze systemen? Leggen we dit centraal vast of geven we dit vrij? Wat verstaan we straks nog onderwijstijd? 14. Linked Open Datade technologie onder de proeftuin 15. Semantische silos versusEducatieve uitgeverijenCITO eindexamensSLO Eindexamen matrijsMethode KernprogrammaEindexamen vragenHoofdstukParagraafReferentie kader taal en rekenenEindexamen scores 16. een semantisch landschap!Educatieve uitgeverijenSLO Eindexamen matrijsMethode Kernprogramma HoofdstukParagraafLerarenopleidingen!Eindexamen vragenEindexamen scores 17. The SilosStudent DataActual (Identity / proficiency of the Performance / Student Preference)Learning ResourcesProficiency required by ResourceAdaption EngineTrajectory MappingsCompetency FrameworksProficiency required by Competency 18. TriplestoresKernprogrammaOnderwijs Begrippen KaderProefopstelling OnderwijsBegrippenKader EindexamensKernprogrammaEindexamensite.nlReferentiekader Taal en RekenenProefopstelling Linked Data 2.0MethodestructurenEdurep 19. OBK als ruggegraat in de proeftuin PLD2 en 3 EindexamenprogrammaEindexamensyllabusScores, psyc hometrische gegevensEindexamenopgaveLinked Open Data LesmateriaalKernprogrammas KernprogrammaEindexamen -vragen1,2 Views op de data Scores van Pietje P.Dynamische persoonlijke data