produktový katalog 2011

of 84 /84
Katalog produktů product catalogue produktenkatalog

Author: rostocanie

Post on 18-Feb-2015

61 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catalog cu produse Bio

TRANSCRIPT

Page 1: Produktový katalog 2011

Katalog produktůproduct catalogue • produktenkatalog

Page 2: Produktový katalog 2011
Page 3: Produktový katalog 2011

Vážení obchodní partneři a přátelé biopotravin,

Pro-Bio, s r.o.

otevíráte produktový katalog obchodní společnosti PRO-BIO, ve kterém Vám představujeme bohatý sortiment bioproduktů, a to nejen v zavede-ném maloobchodním či velkoobchodním balení, ale nově také v baleních vhodných pro gastro zařízení. Naše nabídka skýtá více než 1200 polo-žek. Její stálé rozšiřování je důkazem zvyšující se vyspělosti českého trhu s bioprodukty a tím i úspěšného naplňování naší společné snahy nabíd-nout českému spotřebiteli kvalitní potraviny vyprodukované s respektem k prostředí, ve kterém žijeme.

Pro zvýšení přehlednosti katalogu jsme se rozhodli představit naše pro-dukty shrnuté do jednotlivých výrobkových kategorií, které jsou graficky jednoznačně odlišeny. Důraz samozřejmě stále klademe na naše vlastní výrobky nesoucí značku BIOHARMONIE a naši výběrovou nabídku bio-produktů pod značkou BIOLINIE. Věříme, že nová struktura prezentace sortimentu Vám pomůže nejen snadno nalézt své oblíbené produkty, ale objevíte díky ní také další inspiraci pro rozvoj svého obchodu.

Při vyhledávání nových produktů do našeho sortimentu se snažíme najít vždy špičku ve své kategorii. Hledáme takové partnery, u kterých se může-me spolehnout, že jejich produkty přinesou spotřebiteli ten nejlepší zážitek s bio. Partnery, s jejichž produkty může spotřebitel skutečně poznat „ten rozdíl“. Mezi naše spolupracovníky proto patří Sonnentor, Isola Bio, Zwer-genwiese, Davert, Barnhouse, Sunval či Sodasan a jiní.

Dlouhodobá spolupráce s Vámi nás přesvědčuje, že je to dobrá strategie. Proto v ní budeme pokračovat i nadále a věříme, že s příštím vydáním ka-talogu produktů PRO-BIO Vám přineseme opět více příležitostí, jak Vašim zákazníkům nabídnout ten nejlepší bio zážitek.

Ing. Karel Matěj

Obchodní společnost PRO-BIO patří mezi největší výrobce a zpra-covatele biopotravin v České re-publice.Vznikla v létě roku 1992 ve Starém Městě pod Sněžníkem a ze skrom-ných počátků je dnes společností s 80 zaměstnanci, vlastním mlýnem, sklady, balírnou a nabídkou přes 1200 druhů bioproduktů.PRO-BIO, s.r.o. se zabývá výrobou a zpracováním biopotravin, výku-pem bio surovin, velkoobchodním prodejem, distribucí, exportem/im-portem a obchodem s bio surovina-mi a bio osivy.

Při zpracování surovin PRO-BIO používá velmi šetrné a moderní technologie, díky nimž si potra-viny uchovávají všechny důležité vitamíny a minerály. Celý proces zpracování je řízen podle norem mezinárodního systému kontroly ja-kosti HACCP a BRC. Na dodržová-ní těchto norem a právo umístit na výrobky PRO-BIO bio logo, dohlíží kontrolní organizace KEZ o.p.s.

.

The PRO-BIO trading company is one of the largest manufacturers and processors of organic food in the Czech Republic. It was esta-blished in 1992 in Staré Město pod Sněžníkem and from modest be-ginnings it is now a company with 80 employees, its own mill, ware-houses, packaging facilities and offers a range of over 1200 types of organic products. PRO-BIO, s.r.o. is concerned with manufacture and processing of organic foods, purchase of organic raw materi-als, wholesale, distribution, export/import and trade with organic raw materials and organic seeds.

PRO-BIO uses very gentle and mo-dern technologies when proces-sing organic raw materials, thanks to which the food retains all its im-portant vitamins and minerals. The whole processing process is mana-ged according to HACCP and BRC international control system stan-dards. The KEZ o.p.s. inspection organisation oversees adherence to these standards and the licence to place the organic logo on PRO-BIO products.

Die Handelsgesellschaft PRO-BIO gehört zu den größten Herstellern und Verarbeitungsbetrieben von Biolebensmitteln in der Tschechis-chen Republik. Sie entstand im Sommer 1992 in Staré Město pod Sněžníkem und aus den beschei-denen Anfängen ist heute eine Fir-ma mit 80 Angestellten, einer eige-nen Mühle, Lagern, einer Packerei und einem Angebot von über 1200 Arten von Bioprodukten geworden. PRO-BIO, s.r.o. befasst sich mit der Herstellung und der Verarbeitung von Biolebensmitteln, dem Auf-kauf von Bio-Rohmaterialien, dem Großhandel, der Distribution, dem Export/Import und dem Handel mit Bio-Rohmaterialien und Bio- Saa-tgut.

Bei der Verarbeitung der Rohma-terialien verwendet PRO-BIO sehr schonende und moderne Techno-logien, dank derer sich die Lebens-mittel alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe erhalten. Der gesam-te Verarbeitungsprozess ist nach den Normen des internationalen Kontrollsystems HACCP geregelt. Die Einhaltung dieser Normen und das Recht, auf den PRO-BIO-Pro-dukten das Bio-Logo anzubringen, wird von der Kontrollorganisation KEZ o.p.s. überwacht.

Úvo

dFo

rew

ord

/ Vorw

ort

Page 4: Produktový katalog 2011

1. OBILOVINY Cereals / Getreide 6 ·ZrnaasemenaGrains and seeds / Getreide und Saaten............................................................................ 7 ·RýžeRice / Reis 7 ·Mouky-celozrnnéWholemeals / Vollkornmehle....................................................................................... 8 ·Mouky-bíléFlours / Mehle - Weiss......................................................................................................... 8 ·Mouky-chlebovéFlours (bread) / Brotmehle........................................................................................... 8 ·KrupiceSemolina / Grieß...................................................................................................................... 8 ·VločkyFlakes / Flocken......................................................................................................................... 9 ·DalšívýrobkyzobilovinCereal products / Getreideprodukte....................................................................... 9 ·Musli,snídaňovécereálieMüsli, breakfast cereals / Müsli, Frühstücks-Cerealien............................................. 9 ·Trvanlivépečivo,pufovanéchlebíčkyBakery products, puffed products / Dauergebäck, gepuffte Produkte......... 10 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 11 ·ZrnaasemenaGrains and seeds / Getreide und Saaten....................................................................... 11 ·RýžeRice / Reis........................................................................................................................... 12 ·Mouky-celozrnné/ Wholemeals / Vollkornmehle............................................................................... 12 ·Mouky-bíléFlours / Mehle - Weiss.................................................................................................. 13 ·KrupiceSemolina / Grieß................................................................................................................ 14 ·VločkyFlakes / Flocken.................................................................................................................. 14 ·PufovanévýrobkyPuffed products / Gepuffte Produkte........................................................................ 15 ·DalšívýrobkyzobilovinCereal products / Getreideprodukte................................................................ 15

2. LUŠTĚNINY Pulses / Hülsenfrüchte 16 ·Luštěniny Pulses / Hülsenfrüchte........................................................................................................... 17 ·VelkoobjemováagastrobalenínWholesale package / Großgebinde........................................................ 17

3. TĚSTOVINY Pasta / Teigwaren 20 ·Bezvaječnétěstoviny-celozrnnéWholemeal pastries / Vollkornweizen Teigwaren ohne Ei............................ 21 ·PšeničnéWholemeal wheat pastries / Weizenteigwaren.......................................................................... 21 ·Ztvrdépšenice Wholemeal semolina pastries / Hartweizenteigwaren........................................................ 21 ·ŠpaldovéWholemeal spelt pastries / Dinkelteigwaren............................................................................ 21 ·RýžovéRice pasteries / Reisteigwaren............................................................................................... 21 ·Pohankovo-špaldové Wholemeal buckwheat-spelt pastries / Buchweizen-Dinkelteigwaren............................. 21 ·JečnéWholemeal barley pastries / Gerstenteigwaren.............................................................................. 22 ·Žitné Wholemeal rye pastries / Roggenteigwaren.................................................................................... 22 ·BezvaječnétěstovinySemolina pastries / Vollkornteigwaren ohne Ei........................................................... 22 ·ZtvrdépšeniceSemolina pastries / Hartweizenteigwaren...................................................................... 22 ·ŠpaldovéSpelt pastries / Dinkelteigwaren.......................................................................................... 22 ·KukuřičnéCorn pastries / Maisteigwaren............................................................................................ 22 ·ProdětiSemolina pastries for kids / Für Kinder..................................................................................... 22 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 23

4. POLOTOVARY, PŘÍSADY PRO PEČENÍ A VAŘENÍ, KONZERVOVANÉ VÝROBKY Semi-finished products, baking and cooking ingredients, canned Foods / Fertiggerichte, Back-Kochmittel, Konserven24 ·PolotovaryainstantnísměsiSemifinished goods / Fertigerichte und Mischungen, Instant............................... 25 ·PolévkySoups / Suppen...................................................................................................................... 25 ·SměsinapečeníchlebaBread mixtures / Backmischungen..................................................................... 25 ·PudinkyCustard / Pudding................................................................................................................... 26 ·Přísadypropečeníavaření Baking and cooking ingredients / Back-Kochmittel............................................. 26 ·SterilovanázeleninaaovoceSterilizied vegetable / Frucht-Obstkonserven................................................. 26 ·OlivyOlives / Oliven............................................................................................................................ 27 ·RybičkyamořsképlodyPickled see food / Fisch und Meerfrüchte............................................................. 27 ·Velkoobjemováagastrobalení Wholesale package / Großgebinde.......................................................... 27 ·sterilovanéovoceazelenina Sterilizied vegetable / Frucht-Obstkonserven............................................. 27

5. SUŠENÉ PLODY, OŘECHY A SEMENA, OLEJNINY Dried fruit and nuts, oilseeds / Trockenfrüchte und Nüsse, Ölsaaten 28 ·SušenéovoceDried frut / Trockenfrüchte .............................................................................................. 29 ·OlejninyOilseeds / Ölsaaten................................................................................................................ 29 ·Semínkaknakličování Sprouting seed / Keimsaaten.............................................................................. 29 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 29 ·SušenéovoceaořechyDried fruit and nuts / Trockenfrüchte und Nüsse................................................. 29 ·Olejniny Oilseeds / Ölsaaten............................................................................................................ 31

6. POCHUTINY Nibbles / Leckerbissen 32 ·SladkostiSweets / Süssigkeiten............................................................................................................ 33 ·OplatkyasušenkyBiscuits / Oblaten und Kekse................................................................................ 33 ·Bonbony,lízátky Candies and lollipops / Bonbonen und Lutscher............................................................. 34 ·ČokoládyChocolate / Schokoladen................................................................................................... 34 ·Tyčinky,chalvy,sezamky Bars / Bars, Halven, Sesamscheiben............................................................ 35 ·Slanépochoutky Salted nibbles / Salze Leckerbissen............................................................................... 37

7. POMAZÁNKY, DŽEMY Spreads, jams and / Aufstriche, Fruchtaufstriche 38 ·Pomazánky,krémyapastySpreads / Aufstriche.................................................................................. 39 ·DžemyapovidlaJams / Marmeladen................................................................................................... 39 ·Ovocnépomazánky Fruit spreads Sonnentor / Fruchtaufstriche.................................................................. 41 ·Velkoobjemováagastrobalení Wholesale package / Großgebinde.......................................................... 41 ·DžemyJams / Marmeladen............................................................................................................. 41

Page 5: Produktový katalog 2011

Ob

sah

Co

ntent / Inha

lt

8. NÁPOJE Beverages / Getränke 42 ·OvocnéazeleninovénápojeFruit and vegetable beverages / Früchte und Gemüse Getränke........................... 42 ·100%šťávy100% Juices / 100% Säfte.............................................................................................. 43 ·NektaryNectars / Nektare............................................................................................................... 43 ·Ovocno-rýžovénápojeFruit-rice beverages / Früchte-Reisdrink................................................................. 45

·ObilnénápojeCereal drinks and creams / Getreidegetränke ....................................................................... 45 ·SušenénápojeDehydrated beverages / Getrocknete Getränke.................................................................... 45

·KombuchyYasted beverages / Gärungsgetränke....................................................................................... 46 ·LedovéčajeaenergetickénápojeIce tea / Eistee, Energie Getränke...................................................... 46 ·SirupySirups / Sirupe......................................................................................................................... 47 ·KávaCoffee / Kaffee........................................................................................................................... 47 ·KávovinyakakaoInstant drinks and coffee substitute / Kaffeeersätze und Kakao............................................. 47 ·ČajeTea / Tee................................................................................................................................... 49 ·ČernéBlack / Schwarztee............................................................................................................... 49 ·ZelenéGreen / Grüntee.................................................................................................................. 49 ·BíléWhite teas / Weißtee................................................................................................................. 49 ·BylinnésměsiHerbal tea blends / Kräutertees Gemischt....................................................................... 49 ·BylinnéjednodruhovéPure herb / Kräutertees Mono.......................................................................... 52 ·OvocnéFruit tea / Früchtetee........................................................................................................... 53 ·ZázvorovéGinger / Ingwer............................................................................................................. 54 ·PohankovéBuckwheat tea / Buchweizentee....................................................................................... 54 ·RooibosaostatníčajeExotical / Rooibos...................................................................................... 54 ·SpeciálníčajovésměsiPyramidal teas / Tee-Premiumlinie.................................................................. 55 ·VínoWines / Wein.............................................................................................................................. 55 ·ČervenáRed wines / Rotwein.......................................................................................................... 56 ·BíláWhite wines / Weisswein............................................................................................................ 56 ·RůžováRose wines / Rosawein........................................................................................................ 56 ·ŠumiváaperliváSparkling wines / Sekte......................................................................................... 56 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 56

9. SLADIDLA, OCHUCOVADLA, KOŘENÍ, BUJÓNY, OCTY

Sweeteners, spices, buillons, vinegars / Gewürze, Würzmittel, Dressings Und Brühen, Speiseöle und Ölsaaten, Essig 58 ·SladidlaSweetener / Süßmittel............................................................................................................. 59 ·SůlSea salt / Meersalz......................................................................................................................... 59 ·KořeníSpices / Gewürze..................................................................................................................... 59 ·KořenícísměsiSpice mix / Gewürze Mix............................................................................................... 62 ·KořeníVEGIVEGI spice / Gewürze VEGI............................................................................................... 63 ·Sezamovékoření(Gomasio)Sesame spice / Sesamgewürze (Gomasio)................................................... 63 ·BujónyBouillons / Brühen.................................................................................................................... 64 ·OcetVinegars / Essig.......................................................................................................................... 64 ·Hořčice,kečupy,dresinky,omáčkyMustards, ketchups, dressings, sauces / Senfe, Ketschups, Dressings, Saucen 64 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 65 ·SladidlaSweeteners / Süßmittel....................................................................................................... 66 ·Sušenázelenina,bujóny,kořeníDried vegetable, buillons, spices / Getrocknete Gemüse, Brühen, Gewürze.. 67

10. OLEJE, TUKY Oils, fats / Öle , Fette 68 ·OlejelisovanézastudenaOilsöle / Kaltgepresste Öle ........................................................................... 69 ·VelkoobjemováagastrobaleníWholesale package / Großgebinde.......................................................... 69

11. DĚTSKÁ VÝŽIVA SUNVAL Baby food / Babykost 70 ·Ukončený4.měsícBaby food - from 4. month / Babykost - nach dem 4. Monat............................................... 71 ·Ukončený6.měsícBaby food - from 6. month / Babykost - nach dem 6. Monat............................................... 72 ·Ukončený8.měsícBaby food - from 8. month / Babykost - nach dem 8. Monat............................................... 72 ·Ukončený10.měsícBaby food - from 10. month / Babykost - nach dem 10. Monat.......................................... 72 ·Ukončený12.měsícBaby food - from 12. month / Babykost - nach dem 12. Monat.......................................... 72

12. EKODROGERIE A KOSMETIKA Organic cleaning products and cosmetic / Drogerie und Kosmetik 74 ·NapraníOrganic laundry detergents / Sodasan Für Waschen....................................................................... 75 ·NamytínádobíDishes / Sodasan für Geschirrwaschen............................................................................. 75

·ČisticíprostředkyHausehold cleaning sodasan / Reinigungsmittel.............................................................. 75 ·MýdlaHand Soaps / Sodasan-Bio Seifen................................................................................................. 76 ·VlasovákosmetikaasprchovégelyHair cosmetic and shower gel / Haarkosmetik und Duschgel.................... 76 ·BylinkovékoupeleHerbal bath / Kräuterbad.......................................................................................... 76

13. OSTATNÍ Other products / Andere Produkte 78 ·BioosivaOrganic Seeds / Biosaatgut..................................................................................................... 79 ·KnihyapůblikaceLiterature / Literatur................................................................................................. 79 ·PropagačnímateriályPromotion tools / Werbematerial............................................................................ 79 ·OstatníOthers / Andere...................................................................................................................... 80

Page 6: Produktový katalog 2011

6

ObilovinyCereals / Getreide

Page 7: Produktový katalog 2011

7

Ob

iloviny

Ce

rea

ls / Ge

treid

eZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Zrna a semena Grains and seeds / Getreide und Saaten

100 011Dvouzrnka BIOHARMONIEEmmer / Emmer

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 826

101 005Grünkern BIOHARMONIEGreen spelt / Grünkern

300 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 819

900 006Jáhly BIOLINIE Millet hulled / Hirse geschält

500 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 315

100 010Jáhly BIOHARMONIE Millet hulled / Hirse geschält

500 g 6 m BIO 14 8 594 008 910 864

100 008Ječmen bezpluchý BIOHARMONIE Naked barley / Nacktgerste

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 052

100 017Kamut BIOHARMONIEKamut / Kamut

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 912 202

100 007Oves bezpluchý BIOHARMONIE Naked oats / Nackthafer

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 147

100 001Pohanka neloupaná BIOHARMONIEBuckwheat unhulled / Buchweizen ungeschält

400 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 643

900 005Pohanka loupaná kroupy BIOLINIE Buckwheat groats hulled / Buchweizen geschält Graupen

500 g 8 m BIO 14 8 594 008 911 663

100 002Pohanka loupaná kroupy BIOHARMONIE Buckwheat groats hulled / Buchweizen geschält Graupen

500 g 8 m BIO 14 8 594 008 910 062

900 007Pohanka loupaná lámanka BIOLINIE Buckwheat coarse-grained semolina / Buchweizengrütze grob

400 g 8 m BIO 14 8 594 008 913 681

100 003Pohanka loupaná lámanka BIOHARMONIEBuckwheat coarse-grained semolina / Buchweizengrütze grob

400 g 8 m BIO 14 8 594 008 913 636

100 004Pšenice ozimá BIOHARMONIE Wheat / Winterweizen

1 kg 12 m BIO 12 8 594 008 910 116

900 002Špalda loupaná BIOLINIE Spelt hulled / Dinkel geschält

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 632

100 006Špalda loupaná BIOHARMONIESpelt hulled / Dinkel geschält

1 kg 12 m BIO 12 8 594 008 910 185

100 005Žito ozimé BIOHARMONIERye / Winterroggen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 130

Rýže Rice / Reis

903 006Rýže basmati bílá BIOLINIEBasmati / Reis Basmati weiß

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 915 449

150 006Rýže basmati bílá BIOHARMONIE Basmati / Reis Basmati weiß

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 912 011

150 005Rýže basmati natural BIOHARMONIEBasmati natural / Reis Basmati braun

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 991

903 001Rýže červená BIOLINIE Red rice / Roter Reis

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 551

150 003Rýže dlouhozrnná bílá BIOHARMONIE Long-grain white rice / Langkornreis weiß

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 468

903 005Rýže dlouhozrnná natural BIOLINIELong-grain natural rice / Langkornreis, natur

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 704

150 004Rýže dlouhozrnná natural BIOHARMONIE Long-grain natural rice / Langkornreis braun

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 885

903 002Rýže kulatozrnná natural BIOLINIERound-grain rice Natural / Rundkornreis natur

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 490

150 002Rýže kulatozrnná natural BIOHARMONIE Round-grain rice Natural / Naturreis Rundkorn

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 342

150 007Rýže pestrobarevná BIOLINIEMulticolored rice / Reismischung mit Wildreis

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 912 035

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 8: Produktový katalog 2011

8

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

903 004Rýže pestrobarevná BIOHARMONIE Multicolored rice / Reismischung mit Wildreis

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 438

150 001Rýže sladká BIOHARMONIESweet rice / Süßer Reis

370 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 311

Mouky - celozrnné Wholemeals / Vollkornmehle

102 007Ječná mouka celozrnná (jemně mletá) BIOHARMONIE Barley flour (fine milled) / Gerstenvollkornmehl (fein gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 910 031

102 011Kukuřičná mouka (hladká) BIOHARMONIE Corn flour (fine milled) / Maismehl fein gemahlen

450 g 9 m BIO 12 8 594 008 913 834

102 002Pohanková mouka (hladká) BIOHARMONIE Buckwheat flour (fine milled) / Buchweizenmehl (fein)

500 g 8 m BIO 10 8 594 008 910 086

102 003Pšeničná mouka celozrnná (jemně mletá) BIOHARMONIE Wheat flour (fine milled) / Weizenvollkornmehl (fein gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 910 017

102 008Pšeničná mouka celozrnná (hrubě mletá) BIOHARMONIEWheat flour (coarse milled) / Weizenvollkornmehl (grob gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 912 547

102 005Špaldová mouka celozrnná (jemně mletá) BIOHARMONIE Spelt flour (fine milled) / Dinkelvollkornmehl (fein gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 910 048

102 006Špaldová mouka celozrnná (hrubě mletá) BIOHARMONIE Spelt flour (coarse milled) / Dinkelvollkornmehl (grob gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 911 335

102 004Žitná mouka celozrnná (jemně mletá) BIOHARMONIE Rye flour (fine milled) / Roggenvollkornmehl (fein gemahlen)

1 kg 4 m BIO 10 8 594 008 910 024

Mouky - bílé Flours / Mehle - Weiss

102 102Pšeničná mouka hladká BIOHARMONIEWheat flour (fine milled) / Weizenmehl Fein Gemahlen

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 915 814

102 103Pšeničná mouka polohrubá BIOHARMONIEWheat flour (semi-coarse milled) / Weizenmehl Halbgriffiges

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 915 807

102 104Pšeničná mouka hrubá BIOHARMONIEWheat flour (coarse milled) / Weizenmehl Griffiges

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 916 644

102 100Špaldová mouka hladká BIOHARMONIESpelt flour (fine milled) / Dinkelmehl Fein Gemahlen

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 915 821

102 101Špaldová mouka polohrubá BIOHARMONIE Spelt flour (semi-coarse milled) / Dinkelmehl Halbgriffiges

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 915 838

102 105Špaldová mouka hrubá BIOHARMONIESpelt flour (coarse milled) / Dinkelmehl Griffiges

1 kg 6 m BIO 10 8 594 008 918 723

1 021 374Mouka z jedlých kaštanů Hildegarda (Sonnentor) Chestnut Ground / Edelkastanienmehl

200 g 12 m BIO 6 9 004 145 001 374

MOUKY- chlebové Flour (bread) / Brotmehle

102 030Chlebová mouka pšeničná BIOHARMONIEWheat flour (bread) / Weizenbrotmehl

1 kg 6 m BIO 10 8 595 582 401 199

102 031Chlebová mouka žitná BIOHARMONIERye flour (bread) / Roggenbrotmehl

1 kg 6 m BIO 10 8 595 582 401 212

102 032Chlebová mouka špaldová BIOHARMONIESpelt flour (bread) / Dinkelbrotmehl

1 kg 6 m BIO 10 8 595 582 401 236

Krupice Semolina / Grieß

102 010Kukuřičná krupice BIOHARMONIECorn semolina / Maisgrieß

450 g 9 m BIO 14 8 594 008 913 810

901 003Kukuřičná polenta instantní BIOLINIECorn polenta instant / Mais Polenta Instant

450 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 797

102 001Pohanková krupice BIOHARMONIEBuckwheat semolina / Buchweizengrieß

400 g 8 m BIO 14 8 594 008 913 650

901 001Pohanková krupice BIOLINIEBuckwheat semolina / Buchweizengrieß

400 g 8 m BIO 14 8 594 008 913 339

Page 9: Produktový katalog 2011

9

Ob

iloviny

Ce

rea

ls / Ge

treid

e

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

102 012Pšeničná krupice celozrnná BIOHARMONIEWheat wholemeal semolina / Weizen Vollkorngrieß

400 g 6 m BIO 14 8 594 008 916 620

102 009Špaldová krupice celozrnná BIOHARMONIESpelt wholemeal semolina / Dinkelvollkorngrieß

400 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 667

901 002Špaldová krupice celozrnná BIOLINIESpelt wholemeal semolina / Dinkelvollkorngrieß

400 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 537

Vločky Flakes / Flocken

105 005Ječné vločky BIOHARMONIEBarley flakes / Gerstenflocken

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 543

902 005Ovesné vločky BIOLINIEOat flakes / Haferflocken

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 913 742

105 006Ovesné vločky BIOHARMONIEOat flakes / Haferflocken

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 910 550

105 010Ovesné vločky jemné BIOHARMONIETiny oat flakes / Haferflocken Kleinblatt

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 913 254

105 001Pohankové vločky BIOHARMONIE Buckwheat flakes / Buchweizenflocken

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 505

105 002Pšeničné vločky BIOHARMONIEWheat flakes / Weizenflocken

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 512

105 009Rýžové vločky BIOHARMONIERice flakes / Reisflocken

200 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 977

902 004Špaldové vločky BIOLINIESpelt flakes / Dinkelflocken

300 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 728

105 004Špaldové vločky BIOHARMONIE Spelt flakes / Dinkelflocken

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 536

105 003Žitné vločky BIOHARMONIERye flakes / Roggenflocken

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 529

Další výrobky z obilovinCereal products / Getreideprodukte

101 003Ječné kroupy (velké) BIOHARMONIEBarley groats / Gerstengraupen

500 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 674

101 007Kuskus celozrnný BIOHARMONIECouscous / Couscous vollkorn

500 g 18 m BIO 14 8 594 008 911 939

900 004Kuskus celozrnný BIOLINIECouscous / Couscous vollkorn

500 g 18 m BIO 14 8 594 008 911 649

101 015Kuskus celozrnný z kamutu Kamut couscous / Kamut Couscous vollkorn

500 g 12 m BIO 12 8 011 033 142 508

101 014Kuskus ze špaldySpelt couscous / Dinkel Couscous

500 g 12 m BIO 12 8 011 033 162 506

101 011Pohankové slupky BIOHARMONIEBuckwheat hulls / Buchweizenschalen

160 g 12 m BIO 12 8 594 008 910 109

101 002Pšeničné otruby BIOHARMONIEWheat grit / Weizeklei

300 g 6 m BIO 10 8 594 008 910 093

101 012Pšeničný bulgur BIOHARMONIEWheat bulgur / Weizenbulgur

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 912 059

900 003Pšeničný bulgur BIOLINIEWheat bulgur / Weizenbulgur

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 656

101 004Špaldové kernotto (velké kroupy) BIOHARMONIE Spelt groats (kernotto) / Dinkelkernotto (große Graupen)

500 g 6 m BIO 14 8 594 008 910 499

101 006Špaldové otruby BIOHARMONIESpelt grits / Dinklevollkornschrott

250 g 6 m BIO 12 8 594 008 913 926

Müsli, snídaňové cereálieMüsli, breakfast cereals / Müsli, Frühstücks-Cerealien

902 101Müsli oříškové BIOLINIEMüsli - nuts / Nuss Müsli

350 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 599

Page 10: Produktový katalog 2011

10

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

106 006Müsli oříškové BIOHARMONIEMüsli - nuts / Nuss Müsli

300 g 6 m BIO 14 8 594 008 912 097

902 102Müsli šťavnaté s banány BIOLINIEMüsli - juicy with bananas / Saftiges Müsli mit Bananen

350 g 6 m BIO 14 8 594 008 913 612

106 007Müsli šťavnaté s banány BIOHARMONIE Müsli - juicy with bananas / Saftiges Müsli mit Bananen

300 g 6 m BIO 14 8 594 008 912 073

106 008Müsli tradiční BIOHARMONIEMüsli - traditional / Basis Müsli

300 g 6 m BIO 14 8 594 008 912 110

106 010Křupavé müsli jahodové BarnhouseMüsli - crunchy strawberry / Krunchy Erdbeer

375 g 9 m BIO 6 4 021 234 008 002

106 011Křupavé müsli čokoládové BarnhouseMüsli - crunchy chocolate / Krunchy Schoco

375 g 6 m BIO 6 4 021 234 160 007

106 013Kakaové KRISPY BarnhouseCacao Krispy / Krispy Kakao Reis

250 g 9 m BIO 6 4 021 234 102 397

106 014Křupavý čokoládový MIX BarnhouseCrunchy chocolate mix / Krunchy und Co Schoko

330 g 6 m BIO 6 4 021 234 102 427

106 015Křupavé müsli medové BarnhouseMüsli - crunchy with honey / Krunchy Honig zuckerfreie

bez přidaného cukru 375 g 6 m BIO 6 4 021 234 110 934

106 017Křupavé müsli špaldové BarnhouseSpelt crunchy Müsli / Krunchy Dinkel zuckerfreie

bez přidaného cukru 375 g 9 m BIO 6 4 021 234 101 062

106 018Křupavé müsli špaldové BarnhouseSpelt crunchy Müsli / Krunchy Dinkel zuckerfreie

bez přidaného cukru 750 g 9 m BIO 6 4 021 234 101 079

106 021Křupavé müsli lesní ovoce BarnhouseMüsli - crunchy with wildberries / Krunchy Waldbeere zuckerfreie

bez přidaného cukru 375 g 9 m BIO 6 4 021 234 101 017

106 050Křupavé müsli s kakaovými hrudkamiMüsli - crunchy with cacao / Krunchy für Kinder

pro děti 375 g 9 m BIO 6 4 005 561 000 618

106 051Müsli s křupkami z černého bezuMüsli - crunchy with elderberry crisps / Müsli für Kinder

pro děti 300 g 9 m BIO 6 4 005 561 000 595

106 052Čokoládovo-oříškové KRISPY Barnhouse Müsli for children KRISPY chocolate-nuts / Krispy Kids Miniringe

Schoko-Haselnuss

pro děti 300 g 10 m BIO 6 4 021 234 102 403

106 053Křupavé müsli pro děti s jahodovými krokodýly BarnhouseMüsli - crunchy for children with strawberries / Krunchy Kids mit lustigen

Erdbeer - Krokodilen

pro děti 375 g 10 m BIO 6 4 021 234 101 093

108 003Jáhelné pukance BIOHARMONIEMillet puffs / Hirsepops

50 g 6 m BIO 12 8 594 008 910 888

108 002Pohankové pukance BIOHARMONIEBuckwheat puffs / Buchweizenpops

50 g 12 m BIO 12 8 594 008 910 703

108 009Pšeničné pukance medové BIOHARMONIEWheat honeypuffs / Weizenpops mit Honig

100 g 12 m BIO 12 8 594 008 911 519

108 004Rýžové pukance BIOHARMONIERice puffs / Reispops

50 g 12 m BIO 12 8 594 008 913 353

108 001Špaldové pukance BIOHARMONIESpelt puffs / Dinkelpops

100 g 12 m BIO 12 8 594 008 910 697

Trvanlivé pečivo, pufované chlebíčky

Bakery products, puffed products / Dauergebäck, gepuffte Produkte

103 001Špaldové suchary BIOHARMONIESpelt biscuits / Zwiebäcke mit Dinkel

200 g 12 m BIO 10 8 594 004 259 257

103 002Špaldový křehký chlebíček BIOHARMONIE Spelt crispy bread / Knäckerbrot mit Dinkel

120 g 12 m BIO 18 8 594 004 259 264

103 009Chléb ze tří zrn (žito, oves, ječmen)Bread - three grains / Dreikornbrot (Roggen, Hafer, Gerste)

500 g 4 m BIO 12 4 000 446 001 636

103 010Chléb slunečnicovýBread - sunflower seeds / Sonnenblumenbrot

500 g 4 m BIO 12 4 000 446 001 643

Page 11: Produktový katalog 2011

11

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

103 012Chléb lněnýBread - flax seeds / Leinsamenbrot

500 g 4 m BIO 12 4 000 446 001 650

118 013Kamutové chlebíčky RACIOKamut puffed bread / Kamutwaffeln

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 097 549

118 014Rýžové chlebíčky RACIORice puffed bread / Reiswaffeln

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 090 663

118 014Rýžové chlebíčky RACIORice puffed bread / Reiswaffeln

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 090 663

118 011Rýžové chlebíčky s amaranthem RACIORice puffed bread with amaranth / Reiswaffeln mit Amaranth

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 090 649

904 005Rýžové chlebíčky s bílou čokoládou s jogurtovou příchutí BIOLINIE Rice puffed bread / Reiswaffeln mit weiße Schokolade und Joghurtgeschmack

100 g 12 m BIO 12 8 594 008 920 429

118 016Rýžové chlebíčky s jogurtovou čokoládou RACIO Rice puffed bread with yoghurt chocolate / Reiswaffeln mit Joghurtschokolade

100 g 12 m BIO 12 8 594 000 095 491

904 006Rýžové chlebíčky s mléčnou čokoládou BIOLINIE Rice puffed bread with milkchocolate / Reiswaffeln mit Milchschokolade

100 g 12 m BIO 12 8 594 008 920 405

2 100 456Špaldové extrud. chlebíčky s tmavou čokoládou Spelt snack with chocolate / Dinkelwaffeln mit Schokolade

100 g 12 m BIO 18 9 004 145 004 566

118 012Špaldové chlebíčky RACIOSpelt snack / Dinkelwaffeln

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 092 988

118 017Vícezrnné chlebíčky RACIOPuffed grains bread / Mehrvollkornwaffeln

140 g 12 m BIO 12 8 594 000 097 822

Velkoobjemová a gastro baleníWholesale package / GroßgebindeZrna a semena Grains and seeds / Getreide und Saaten

300 009DvouzrnkaEmmer / Emmer

25 kg 18 m BIO 1

70 001JáhlyMillet hulled / Hirse geschält

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 918 846

300 010JáhlyMillet hulled / Hirse geschält

25 kg 6 m BIO 1

300 013Ječmen bezpluchýNaked barley / Nacktgerste

25 kg 18 m BIO 1

300 113Ječmen bezpluchýNaked barley / Nackthafer

25 kg 18 m konv. 1

70 002Oves bezpluchýNaked oats / Nackthafer

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 918 839

300 007Oves bezpluchýNaked oats / Nackthafer

25 kg 18 m BIO 1

70 003Pohanka loupaná kroupy Buckwheat groats hulled / Buchweizen geschält Graupen

5 kg 8 m BIO 1 8 594 008 918 815

300 002Pohanka loupaná kroupyBuckwheat groats hulled / Buchweizen geschält Graupen

25 kg 8 m BIO 1

300 102Pohanka loupaná kroupyBuckwheat groats hulled / Buchweizen geschält Graupen

25 kg 8 m konv. 1

70 004Pohanka loupaná lámanka Buckwheat coarse-grained semolina / Buchweizengrütze gross

5 kg 8 m BIO 1 8 594 008 918 822

300 003Pohanka loupaná lámanka Buckwheat coarse-grained semolina / Buchweizengrütze grob

25 kg 8 m BIO 1

300 103Pohanka loupaná lámanka Buckwheat coarse-grained semolina / Buchweizengrütze grob

25 kg 8 m konv. 1

300 001Pohanka neloupaná Buckwheat unhulled / Buchweizen ungeschält

25 kg 18 m BIO 1

300 101Pohanka neloupanáBuckwheat unhulled / Buchweizen ungeschält

25 kg 18 m konv. 1

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Ob

iloviny

Ce

rea

ls / Ge

treid

e

Page 12: Produktový katalog 2011

12

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

300 011ProsoMillet / Hirse

25 kg 12 m BIO 1

300 004Pšenice ozimáWheat / Winterweizen

25 kg 18 m BIO 1

70 005Špalda loupanáSpelt hulled / Dinkel geschält

5 kg 12 m BIO 1 8 595 582 400 352

300 006Špalda loupanáSpelt hulled / Dinkel geschält

25 kg 18 m BIO 1

300 104Špalda loupanáSpelt hulled / Dinkel geschält

25 kg 18 m konv. 1

300 005Žito oziméRye / Winterroggen

25 kg 18 m BIO 1

RýžeRice / Reis

77 001Rýže basmati bíláBasmati / Reis Basmati weiss

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 737

306 006Rýže basmati bíláBasmati / Reis Basmati weiss

25 kg 12 m BIO 1

77 002Rýže basmati naturalBasmati natural / Reis Basmati braun

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 720

306 005Rýže basmati natural Basmati natural / Reis Basmati braun

25 kg 12 m BIO 1

77 003Rýže dlouhozrnná bílá Long-grain white rice / Langkornreis weiß

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 690

306 003Rýže dlouhozrnná bíláLong-grain white rice / Langkornreis weiß

25 kg 12 m BIO 1

77 004Rýže dlouhozrnná naturalLong-grain natural rice / Langkornreis, natur

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 713

306 004Rýže dlouhozrnná natural Long-grain natural rice / Langkornreis, natur

25 kg 12 m BIO 1

77 005Rýže kulatozrnná naturalRound-grain rice Natural / Rundkornreis natur

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 706

306 002Rýže kulatozrnná naturalRound-grain rice Natural / Rundkornreis natur

25 kg 12 m BIO 1

77 006Rýže pestrobarevnáMulticolored rice / Reismischung mit Wildreis

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 744

306 007Rýže pestrobarevnáMulticolored rice / Reismischung mit Wildreis

25 kg 12 m BIO 1

77 007Rýže sladkáSweet rice / Süßer Reis

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 683

306 001Rýže sladkáSweet rice / Süßer Reis

22,7 kg 6 m BIO 1

Mouky celozrnnéWholemeals / Vollkornmehle

70 202Ječná mouka celozrnná Barley flour / Gerstenvollkornmehl (fein gemahlen)

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 919 362

301 007Ječná mouka celozrnná Barley flour / Gerstenvollkornmehl (fein gemahlen)

25 kg 6 m BIO 1

70 207Kukuřičná mouka hladká Corn flour (fine milled) / Maismehl (fein gemahlen)

4 kg 9 m BIO 1 8 594 008 919 348

301 010Kukuřičná mouka hladkáCorn flour (fine milled) / Maismehl (fein gemahlen)

25 kg 4 m BIO 1

301 143Ovesná mouka celozrnnáOat flour / Hafergrieß

25 kg 4 m BIO 1

70 210Pohanková mouka (hladká) Buckwheat flour (fine milled) / Buchweizenmehl (fein)

5 kg 8 m BIO 1 8 594 008 918 853

Page 13: Produktový katalog 2011

13

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

301 001Pohanková mouka (hladká)Buckwheat flour (fine milled) / Buchweizenmehl (fein)

25 kg 8 m BIO 1

301 101Pohanková mouka (hladká) Buckwheat flour (fine milled) / Buchweizenmehl (fein)

25 kg 8 m konv. 1

70 211Pšeničná mouka celozrnná (hrubě mletá)Wheat flour (coarse milled) / Weizenmehl griffiges

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 920 443

70 203Pšeničná mouka celozrnná (jemně mletá)Wheat flour (fine milled) / Weizenvollkornmehl (fein gemahlen)

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 918 877

301 003Pšeničná mouka celozrnná (jemně mletá)Wheat flour (fine milled) / Weizenvollkornmehl (fein gemahlen)

25 kg 6 m BIO 1

70 212Špaldová mouka celozrnná (hrubě mletá) Spelt flour (coarse milled) / Dinkelmehl griffiges

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 920 450

70 204Špaldová mouka celozrnná (jemně mletá) Spelt flour (fine milled) / Dinkelvollkornmehl (fein gemahlen )

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 918 891

301 006Špaldová mouka celozrnná (jemně mletá)Spelt flour (fine milled) / Dinkelvollkornmehl (fein gemahlen)

25 kg 6 m BIO 1

301 103Špaldová mouka celozrnná (jemně mletá)Spelt flour (fine milled) / Dinkelvollkornmehl (fein gemahlen)

25 kg 6 m konv. 1

70 205Žitná mouka celozrnná (jemně mletá) Rye flour (fine milled) / Roggenvollkornmehl (fein gemahlen)

5 kg 4 m BIO 1 8 594 008 918 884

301 005Žitná mouka celozrnná (jemně mletá)Rye flour (fine milled) / Roggenvollkornmehl (fein gemahlen)

25 kg 6 m BIO 1

Mouky bíléFlours / Mehle - Weiss

70 301Pšeničná mouka hladká Wheat flour (fine milled) / Weizenmehl fein gemahlen

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 379

70 310Pšeničná mouka hrubáWheat flour (coarse milled) / Weizenmehl griffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 595 582 400 376

70 303Pšeničná mouka chlebová Wheat flour (bread) / Weizenmehl griffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 393

301 204Pšeničná mouka chlebová Wheat flour (bread) / Weizenmehl griffiges

25 kg 6 m BIO 1

70 302Pšeničná mouka polohrubáWheat flour (semi-coarse milled) / Weizenmehl halbgriffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 386

70 304Špaldová mouka hladká Spelt flour (fine milled) / Dinkelmehl fein gemahlen

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 409

301 202Špaldová mouka hladká Spelt flour (fine milled) / Dinkelmehl fein gemahlen

25 kg 6 m BIO 1

301 208Špaldová mouka hladkáSpelt flour (fine milled) / Dinkelmehl fein gemahlen

25 kg 6 m konv. 1

70 309Špaldová mouka hrubá Spelt flour (coarse milled) / Dinkelmehl griffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 595 582 400 369

70 306Špaldová mouka chlebováSpelt flour (bread) / Dinkelmehl griffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 423

301 205Špaldová mouka chlebová Spelt flour (bread) / Dinkelmehl griffiges

25 kg 6 m BIO 1

70 305Špaldová mouka polohrubáSpelt flour (semi-coarse milled) / Dinkelmehl halbgriffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 416

301 203Špaldová mouka polohrubá Spelt flour (semi-coarse milled) / Dinkelmehl halbgriffiges

25 kg 6 m BIO 1

70 307Žitná mouka chlebováRye flour (bread) / Roggenmehl griffiges

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 430

301 206Žitná mouka chlebováRye flour (bread) / Roggenmehl griffiges

25 kg 6 m BIO 1

70 308Žitná mouka světlá výražkováRye first-grade flour / Roggenmehl fein gemahlen

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 447

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Ob

iloviny

Ce

rea

ls / Ge

treid

e

Page 14: Produktový katalog 2011

14

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

301 207Žitná mouka světlá výražkováRye first-grade flour / Roggenmehl fein gemahlen

25 kg 6 m BIO 1

KrupiceSemolina / Grieß

70 206Kukuřičná krupiceCorn semolina / Maisgrieß

4 kg 9 m BIO 1 8 594 008 919 331

301 009Kukuřičná krupiceCorn semolina / Maisgrieß

25 kg 4 m BIO 1

70 208Kukuřičná polenta instantníCorn polenta instant / Mais Polenta instant

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 355

301 011Kukuřičná polenta instantníCorn polenta instant / Mais Polenta instant

25 kg 4 m BIO 1

301 102Pohanková krupiceBuckwheat semolina / Buchweizengrieß

25 kg 8 m konv. 1

70 209Pohanková krupiceBuckwheat semolina / Buchweizengrieß

5 kg 8 m BIO 1 8 594 008 918 860

301 002Pohanková krupiceBuckwheat semolina / Buchweizengrieß

25 kg 8 m BIO 1

301 008Špaldová krupice celozrnná (hrubá)Spelt wholemeal semolina / Dinkel Vollkorngrieß

50 kg 6 m BIO 1

70 201Špaldová krupice celozrnná (hrubá)Spelt wholemeal semolina / Dinkelvollkorngriess (grob)

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 918 907

VločkyFlakes / Flocken

70 501Ječné vločkyBarley flakes / Gerstenflocken

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 910 451

302 005Ječné vločkyBarley flakes / Gerstenflocken

25 kg 12 m BIO 1

70 502Ovesné vločkyOat flakes / Haferflocken

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 910 567

302 006Ovesné vločkyOat flakes / Haferflocken

15 kg 12 m BIO 1

70 503Ovesné vločky jemnéTiny oat flakes / Haferflocken Kleinblatt

3 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 515

302 008Ovesné vločky jemnéTiny oat flakes / Haferflocken Kleinblatt

12 kg 12 m BIO 1

70 504Pohankové vločkyBuckwheat flakes / Buchweizenflocken

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 454

302 001Pohankové vločkyBuckwheat flakes / Buchweizenflocken

15 kg 12 m BIO 1

70 505Pšeničné vločkyWheat flakes / Weizenflocken

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 461

302 002Pšeničné vločkyWheat flakes / Weizenflocken

25 kg 12 m BIO 1 8 594 008 916 910

70 506Rýžové vločkyRice flakes / Reisflocken

2 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 522

302 009Rýžové vločkyRice flakes / Reisflocken

18 kg 12 m BIO 1

70 507Špaldové vločkySpelt flakes / Dinkelflocken

4 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 485

302 004Špaldové vločkySpelt flakes / Dinkelflocken

15 kg 12 m BIO 1

70 510Žitné vločkyRye flakes / Roggenflocken

3 kg 12 m BIO 1 8 594 008 910 741

302 003Žitné vločkyRye flakes / Roggenflocken

25 kg 12 m BIO 1 8 594 008 916 927

Page 15: Produktový katalog 2011

15

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Pufované výrobkyPuffed products / Gepuffte Produkte

70 901Jáhelné pukanceMillet puffs / Hirsepops

0,7 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 591

304 003Jáhelné pukanceMillet puffs / Hirsepops

10 kg 6 m BIO 1

70 902Pohankové pukanceBuckwheat puffs / Buchweizenpops

0,7 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 584

304 002Pohankové pukanceBuckwheat puffs / Buchweizenpops

8 kg 12 m BIO 1

70 903Pšeničné pukance medovéWheat honeypuffs / Weizenpops mit Honig

1,2 kg 12 m BIO 1 8 594 008 911 366

304 004Pšeničné pukance medovéWheat honeypuffs / Weizenpops mit Honig

20 kg 12 m BIO 1

70 906Rýžové pukanceRice puffs / Reispops

0,7 kg 12 m BIO 1 8 594 008 912 288

304 005Rýžové pukanceRice puffs / Reispops

10 kg 8 m BIO 1

70 905Špaldové pukanceSpelt puffs / Dinkelpops

0,9 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 577

304 001Špaldové pukanceSpelt puffs / Dinkelpops

10 kg 8 m BIO 1

Další výrobky z obilovinCereal products / Getreideprodukte

70 101Ječné kroupyBarley groats / Gerstengraupen

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 546

303 003Ječné kroupyBarley groats / Gerstengraupen

25 kg 12 m BIO 1

70 102Kuskus celozrnnýCouscous / Couscous

5 kg 18 m BIO 1 8 594 008 919 553

303 004Kuskus celozrnnýCouscous / Couscous

25 kg 18 m BIO 1

303 006Pohankové slupkyBuckwheat hulls / Buchweizenschalen

14 kg 12 m BIO 1

303 008Pohankové slupkyBuckwheat hulls / Buchweizenschalen

15 kg 12 m konv. 1

70 103Pšeničný bulgurWheat bulgur / Weizenbulgur

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 560

303 007Pšeničný bulgurWheat bulgur / Weizenbulgur

25 kg 12 m BIO 1

70 104Špaldové kernottoSpelt groats (kernotto) / Dinkelkernotto (große Graupen)

5 kg 6 m BIO 1 8 594 008 919 539

303 001Špaldové kernotto Spelt groats (kernotto) / Dinkelkernotto (große Graupen)

25 kg 6 m BIO 1

303 101Špaldové kernotto Spelt groats (kernotto) / Dinkelkernotto (große Graupen)

25 kg 6 m konv. 1

303 005Špaldové slupky Spelt hulls / Dinkelschalen

13 kg 12 m BIO 1

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Ob

iloviny

Ce

rea

ls / Ge

treid

e

Page 16: Produktový katalog 2011

16

LuštěninyPulses / Hülsenfrüchte

Page 17: Produktový katalog 2011

17

Luštěniny

Pulses / H

ülsenfrüc

hteZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

LuštěninyPulses / Hülsenfrüchte

905 003Adzuki BIOLINIEAdzuki beans / Azukibohnen

fazole barevná 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 571

120 002Adzuki BIOHARMONIEAdzuki beans / Azukibohnen

fazole barevná 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 229

905 007Cizrna BIOLINIEChick peas / Kichererbsen

hrách římský 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 625

120 001Cizrna BIOHARMONIEChick peas / Kichererbsen

hrách římský 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 328

905 005Čočka červená loupaná BIOLINIERed lentils hulled / Rote Linsen geschält

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 540

120 005Čočka červená loupaná BIOHARMONIERed lentils hulled / Rote Linsen geschält

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 175

120 016Čočka červená loupaná půlená BIOHARMONIERed lentils hulled and halved / Rote Linsen geschält-halb

500 g 12 m BIO 14 8 595 582 400 826

120 006Čočka červená neloupaná BIOHARMONIERed lentils unhulled / Rote Linsen ungeschält

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 489

905 009Čočka zelená BIOLINIEGreen lentils / Grüne Linsen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 564

120 007Čočka zelená BIOHARMONIE Green lentils / Grüne Linsen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 496

905 001Fazole červená ledvina BIOLINIERed kidney beans / Weiße Kidney Bohnen-mittel

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 595

120 012Fazole červená ledvina BIOHARMONIERed kidney beans / Weiße Kidney Bohnen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 236

905 002Fazole bílá ledvina střední BIOLINIEWhite kidney beans / Rote Kidney Bohnen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 601

120 008Fazole bílá ledvina BIOHARMONIEWhite kidney beans / Rote Kidney Bohnen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 274

120 013Hrách loupaný celý mix BIOHARMONIEPeas hulled mix / Erbsen mix, ganz (geschält)

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 920 221

120 014Hrách loupaný půlený mix BIOHARMONIEPeas hulled and halved / Erbsen mix geschält-halb

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 920 191

905 004Mungo BIOLINIEMungo beans / Mungobohnen

fazole barevná 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 588

120 003Mungo BIOHARMONIEMungo beans / Mungobohnen

fazole barevná 500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 243

905 008Sója BIOLINIESoybeans yellow / Sojabohnen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 618

120 004Sója BIOHARMONIE Soybeans yellow / Sojabohnen

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 168

Velkoobjemová a gastro baleníWholesale Package / Großgebinde

71 001AdzukiAdzuki beans / Azukibohnen

fazole barevná 5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 768

307 002AdzukiAdzuki beans / Azukibohnen

fazole barevná 25 kg 12 m BIO 1

71 002CizrnaChick peas / Kichererbsen

hrách římský 5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 782

307 004CizrnaChick peas / Kichererbsen

hrách římský 25 kg 12 m BIO 1

71 003Červená čočka loupanáRed lentils hulled / Rote Linsen geschält

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 799

71 004Červená čočka neloupanáRed lentils unhulled / Rote Linsen ungeschält

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 805

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 18: Produktový katalog 2011

18

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnostobjem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / balPc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

307 005Čočka červená loupanáRed lentils hulled / Rote Linsen geschält

25 kg 12 m BIO 1

307 012Čočka červená neloupanáRed lentils unhulled / Rote Linsen ungeschält

25 kg 12 m BIO 1

71 009Čočka zelenáGreen lentils / Grüne Linsen

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 812

307 013Čočka zelenáGreen lentils / Grüne Linsen

25 kg BIO 1

71 005Fazole bílá ledvinaWhite kidney beans / Weiße Kidney Bohnen-mittel

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 829

307 006Fazole bílá ledvinaWhite kidney beans / Weiße Kidney Bohnen-mittel

25 kg 12 m BIO 1

71 006Fazole červená ledvinaRed kidney beans / Rote Kidney Bohnen

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 836

307 010Fazole červená ledvinaRed kidney beans / Rote Kidney Bohnen

25 kg 12 m BIO 1

71 010Hrách loupaný půlený mixPeas hulled and halved / Erbsen geschält-halb

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 911 212

307 014Hrách žlutý loupaný půlenýYellow peas hulled and halved / Erbsen gelb geschält-halb

25 kg 12 m BIO 1

71 007MungoMungo beans / Mungobohnen

fazole barevná 5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 775

307 003MungoMungo beans / Mungobohnen

fazole barevná 25 kg 12 m BIO 1

71 008SójaSoybeans / Sojabohnen

5 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 751

307 001SójaSoybeans / Sojabohnen

25 kg 12 m BIO 1

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 19: Produktový katalog 2011

19

Luštěniny

Pulses / H

ülsenfrüc

hte

Bořkovy kukuřično - rýžové těstoviny

• 100% BIO těstoviny pro děti • bez lepku (neobsahuje pšenici)• bez barviv a konzervantů • bezvaječné, neobsahuje laktózu

100% přírodní

produkt

Page 20: Produktový katalog 2011

20

TěstovinyPasta / Teigwaren

Page 21: Produktový katalog 2011

21

Těsto

vinyPa

sta / Te

igw

are

nZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Celozrnné bezvaječné těstoviny Wholemeal pastries / Vollkornweizen teigwaren ohne EiPšeničné Wholemeal wheat pastries / Weizenteigwaren

110 003Kolínka BIOHARMONIEEllbow macaroni / Hörnchen

celozrnné 400 g 12 m BIO 21 8 594 004 259 127

110 010Kolínka barevná MIX BIOHARMONIEEllbow macaroni tricolore MIX / Hörnchen farbig MIX

celozrnné 400 g 12 m BIO 21 8 594 004 256 348

110 001Vřetena BIOHARMONIERotini (spirals) / Spiralen

celozrnné 400 g 12 m BIO 15 8 594 004 259 318

110 005Vlasové nudle BIOHARMONIESoup noodles (thin) / Fadennudeln

celozrnné 300 g 12 m BIO 26 8 594 004 259 103

110 006Vřetena se špenátem BIOHARMONIESoup noodles (thin) / Spiralen mit Spinat

celozrnné 300 g 12 m BIO 15 8 594 008 916 118

110 004Vřetena s bazalkou BIOHARMONIEEllbow macaroni / Spiralen mit Basilikum

celozrnné 300 g 12 m BIO 15 8 594 008 916 095

110 008Vřetena barevná MIX BIOHARMONIERotini tricolore MIX (three-coloured spirals) / Spiralen farbig MIX

celozrnné 400 g 12 m BIO 15 8 594 004 259 141

114 003Vřetena se spirulinou BIOHARMONIE Rotini with spirulina (spirals) / Spiralen

celozrnné 250 g 12 m BIO 22 8 594 004 259 158

Z tvrdé pšenice Wholemeal semolina pastries / Hartweizenteigwaren

905 022Fusilli pšeničné BIOLINIEFusilli / Fusilli

celozrnné 500 g 12 m BIO 12 8 594 008 917 214

905 021Penne pšeničné BIOLINIEPenne / Penne

celozrnné 500 g 12 m BIO 12 8 594 008 917 177

905 020Špagety pšeničné BIOLINIESpagety / Spaghetty

celozrnné 500 g 12 m BIO 12 8 594 008 916 361

Špaldové Wholemeal spelt pastries / Dinkelteigwaren

115 401Italské špaldové těstoviny (Marziani)Marziani / Marziani

100% špaldové,celozrnné 500 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 147

115 402Italské špaldové těstoviny (Špagety)Spagety / Spaghetty

100% špaldové,celozrnné 500 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 116

112 003Mušličky BIOHARMONIEShells / Muscheln

celozrnné 400 g 12 m BIO 20 8 594 004 259 226

115 004Široké dlouhé nudle BIOHARMONIEWide noodles / Breite lange Nudeln

celozrnné 250 g 18 m BIO 15 8 594 008 911 830

115 005Selské nudle BIOHARMONIELond noodles / Bauer-Nudeln

celozrnné 250 g 18 m BIO 15 8 594 008 911 847

112 001Vřetena BIOHARMONIERotini (spirals) / Spiralen

celozrnné 400 g 12 m BIO 15 8 594 004 259 219

Rýžové Rice pasteries / Reisteigwaren

117 001Rýžové těstoviny (Sedani)Rice sedani / Reis Sedani

100% rýžové 500 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 819

117 002Rýžové těstoviny (Stelline)Rice stelline / Reis Stelline

100% rýžové 500 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 826

Pohankovo-špaldové Wholemeal buckwheat spelt pastries / Buchweizen-Dinkelteigwaren

113 002Kolínka BIOHARMONIEEllbow macaroni / Hörnchen

celozrnné 300 g 12 m BIO 25 8 594 004 259 462

113 001Vřetena BIOHARMONIERotini (spirals) / Spiralen

celozrnné 300 g 12 m BIO 18 8 594 004 259 233

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 22: Produktový katalog 2011

22

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Ječné Wholemeal barley pastries / Gerstenteigwaren

114 001Ječné široké nudle - fleky BIOHARMONIEBarley noodles (oblong shape) / Gerste Breite Nudeln

celozrnné 400 g 12 m BIO 25 8 594 004 259 271

114 002Ječná kolínka BIOHARMONIEBarley ellbow macaroni / Gerste Hörnchen

celozrnné 400 g 12 m BIO 21 8 594 004 259 028

Žitné Wholemeal rye pastries / Roggenteigwaren

111 001Žitná kolínka BIOHARMONIERye ellbow macaroni / Roggen Hörnchen

celozrnné 400 g 12 m BIO 21 8 594 004 259 172

111 003Žitné vlasové nudle BIOHARMONIERye soup noodles (thin) / Roggen Fadennudeln

celozrnné 300 g 12 m BIO 26 8 594 004 259 165

111 006Žitná vřetena BIOHARMONIERye rotini (spirals) / Roggen Spiralen

celozrnné 400 g 12 m BIO 15 8 594 004 259 196

Bezvaječné těstoviny Semolina pastries / Vollkornteigwaren ohne EiZ tvrdé pšenice Semolina pastries / Hartweizenteigwaren

905 042Fusilli pšeničné BIOLINIEFusilli / Fusilli

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 917 191

905 041Penne pšeničné BIOLINIEPenne / Penne

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 917 153

905040Špagety pšeničné BIOLINIESpagety / Spagety

500 g 12 m BIO 12 8 594 008 917 085

115 003Italské Tagliatelle pšeničnéItalian Tagliatelle / Italienische Tagliatelle

500 g 12 m BIO 12 8 013 885 010 233

115 303Italské těstoviny s bazalkou (Špagety)Italian Spaghetti with basil / Italienische Spaghetti mit Basilikum

500 g 12 m BIO 12 8 013 885 040 117

Špaldové Spelt pastries / Dinkelteigwaren

115 101Slovenská rýže BIOMILASpelt rice / Slowenischer Reis

400 g 18 m BIO 15 8 586 009 251 923

115 102Tarhoňa BIOMILASpelt pasta / Dinkelteigwaren

400 g 18 m BIO 15 8 586 009 251 916

115 103Vřetena BIOMILARoliny / Spiralen

400 g 18 m BIO 15 8 586 009 251 896

115 104Vřetena trojbarevná BIOMILASpelt roliny colored / Dreifarbenspiralen

300 g 18 m BIO 15 8 586 009 252 012

Kukuřičné Corn pastries / Maisteigwaren

116 001CornettiCornetti / Cornetti

100% kukuřičné 250 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 758

116 004FusilliFusilli / Fusilli

kukuřično - rýžové 250 g 12 m BIO 12 8 013 885 051 014

116 003SedaniSedani / Sedani

100% kukuřičné 250 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 710

116 002StellineStelline / Stelline

100% kukuřičné 250 g 12 m BIO 12 8 013 885 050 765

Pro děti Semolina pastries for kids / Für Kinder

115 206Bořkovy kukuřično - rýžové těstovinyBob the builder´s corn and rice pasta / Bob the Bilder Mais - Ries

Teigwaren

250 g 24 m BIO 10 5 060 077 680 333

115 205Písmenka MIXLetters mix / Buchstaben MIX

500 g 12 m BIO 6 8 008 740 614 015

115 207Scooby Doo MIXScooby Doo pasta / Scooby Doo MIX

500 g 24 m BIO 12 5 060 077 680 081

Page 23: Produktový katalog 2011

23

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

115 208Simpsonovi MIXSimpsons´ pasta / Simpson´s

500 g 24 m BIO 12 5 060 077 680 029

Velkoobjemová a gastro baleníWholesale package / Großgebinde

110 002Pšeničná celozrnná vřetenaRotini (spirals) / Spiralen

celozrnné 4 kg 12 m BIO 1 8 594 004 256 331

110 009Pšeničná celozrnná vřetena MIXRotini tricolore MIX (three-coloured spirals) / Spiralen bunt MIX

celozrnné 4 kg 12 m BIO 1 8 594 004 252 364

Těsto

vinyPa

sta / Te

igw

are

n

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 24: Produktový katalog 2011

24

Polotovary, přísady pro pečení a vaření, konzervované výrobky

Semi-finished products, baking and cooking ingredients, canned foods / Fertiggerichte, Back-Kochmittel, Konserven

Page 25: Produktový katalog 2011

25

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Polotovary a instantní směsi Semifinished goods / Fertigerichte und Mischungen, Instant

101 016BIO Houbové špaldoto BIOHARMONIEMaschroom kernotto / Dinkelkernotto mit Pilzen

sypká směs 210 g 6 m BIO 12 8 594 008 917 047

101 017BIO Zeleninové špaldoto BIOHARMONIEVegetable kernotto / Dinkelkernotto mit Gemüse

sypká směs 210 g 6 m BIO 12 8 594 008 917 023

101 018BIO Pohanková sekaná BIOHARMONIEMinced buckwheat roll / Buchweizen Faschierte

sypká směs 160 g 6 m BIO 12 8 594 008 917 061

902 304Bramboráky BIOLINIEPotato pancakes / Kartoffelpuffer

sypká směs 170 g 24 m BIO 10 8 594 008 917 351

902 302Bulgur s červenou čočkou BIOLINIEWheat bulgur with red lentils / Bulgur mit roten Linsen

sypká směs 210 g 12 m BIO 12 8 594 008 915 777

902 301Jahelník BIOLINIEMillet cake / Hirseauflauf

sypká směs 260 g 6 m BIO 12 8 594 008 915 784

902 305Ječné lívance BIOLINIEBarley drop cookie / Gerstenplinsen

sypká směs 250 g 6 m BIO 12 8 594 008 910 406

902 300Pohankový dezert BIOLINIEBuckwheat dessert / Buchweizendessert

sypká směs 140 g 8 m BIO 12 8 594 008 915 791

107 000Bramborová kaše AmylonMushed potatos mixture / Kartoffelbrei

sypká směs 150 g 12 m BIO 10 8 594 006 667 043

107 004Bramborová kaše s mlékem AmylonMushed potatos with milk mixture / Kartoffelbrei mit Milch

sypká směs 100 g 12 m BIO 10 8 594 006 667 050

107 009Bramborové těsto AmylonPotato dought / Kartoffelteig

sypká směs 2 x 170 g 12 m BIO 8 8 594 006 667 234

107 001Bramborový knedlík AmylonPotato dumpling mixture / Kartoffelknödel

sypká směs 2 x 200 g 12 m BIO 8 8 594 006 667 241

107 008Tradiční knedlík AmylonTraditional dumpling mixture / Traditionelle Knödel

sypká směs 2 x 200 g 12 m BIO 8 8 594 006 667 227

107 002Celozrnné palačinky AmylonWholemeal pancake mixture / Vollkorn palatschinken

sypká směs 250 g 12 m BIO 10 8 594 006 667 265

107 010Tradiční palačinky Amylon Traditional pancake mixture / Traditionelle palatschinken

sypká směs 250 g 12 m BIO 10 8 594 006 667 258

107 003Kakaové řezy AmylonCocoa cake / Kakao schnitte

sypká směs 425 g 12 m BIO 8 8 594 006 667 272

107 007Pizza těsto AmylonPizza dough mixture / Pizzateig

sypká směs 250 g 12 m BIO 10 8 594 006 667 111

Polévky Soups / Suppen

902 303Pohanková polévka BIOLINIEBuckwheat soup / Buchweizensuppe

sypká směs 136 g 8 m BIO 16 8 594 008 917 788

902 306Špaldová krémová polévka BIOLINIESpelt cream soup / Dinkelcremesuppe

sypká směs 160 g 6 m BIO 16 8 595 582 400 802

107 016Polévka cibulováOnion soup / Zwiebelsuppe

sypká směs 30 g 12 m BIO 10 9 008 619 000 597

107 013Polévka krémová rajská Cream tomato soup / Strauchtomaten Cremesuppe

sypká směs 50 g 12 m BIO 10 9 008 619 000 566

107 015Polévka krémová se zahradní zeleninouCream soup with garden vegitable / Gartengemüse Cremesuppe

sypká směs 50 g 12 m BIO 10 9 008 619 000 450

107 014Polévka kuřecí s nudlemiChicken soup with noodle / Hühnersuppe mit Nudeln

sypká směs 45 g 12 m BIO 10 9 008 619 000 573

Směsi na pečení chleba Bread mixtures / Backmischungen

902 200Dýňový chléb BIOLINIEBread with pumpkin seeds / Kürbiskernbrot

směs je vhodná také pro domácí pekárny 400 g 6 m BIO 12 8 594 008 915 968

902 201Slunečnicový chléb BIOLINIEBread with sunflower seeds / Sonnenblumenbrot

směs je vhodná také pro domácí pekárny 400 g 6 m BIO 12 8 594 008 915 975

Polo

tova

ry, přísa

dy p

ro p

ení a

vaře

ní, konze

rvova

né výro

bky

Sem

i-finished

pro

duc

ts, ba

king a

nd c

oo

king ing

red

ients, c

anne

d fo

od

s / Fertig

ge

richte

, Bac

k-Koc

hmitte

l, Konse

rven

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 26: Produktový katalog 2011

26

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Pudinky Custard / Pudding

106 502Pudink vanilkový AmylonVanilla custard / Vanillepudding

40 g 12 m BIO 30 8 594 006 667 289

106 503Pudink čokoládový AmylonCocoa custard / Schokoladenpudding

50 g 12 m BIO 25 8 594 006 667 296

106 504Pudink jahodový s kousky ovoce AmylonStrawberry custard / Erdbeerpudding mit Erdbeerstücke

40 g 12 m BIO 25 8 594 006 667 302

Přísady pro pečení a vaření Baking and cooking ingredients / Back-Kochmittel

107 005Bramborový škrob AmylonPotato starch / Kartoffelstärke Amylon

250 g 24 m BIO 9 8 594 006 667 067

107 006Kukuřičný škrob AmylonMaizena / Maisstärke Amylon

200 g 24 m BIO 9 8 594 006 667 432

107 011Kypřicí prášek do pečiva AmylonBaking powder / Backpulver

12 g 12 m BIO 45 8 594 006 667 326

215 214Rýžový krém na vaření a pečeníRice cream for cooking and baking / Reiscreme für Kochen und Backen

200 ml 10 m BIO 24 8 023 678 423 102

215 202Špaldový krém na vaření a pečení Splet cream for cooking and baking / Dinkelcreme für Kochen und Backen

200 ml 9 m BIO 24 8 023 678 423 225

Sterilovaná zelenina a ovoce Sterilized vegetable/ Frucht-Obstkonserven

906 503Červená řepa BIOLINIEBeetroot / Rote Bete

480 g 18 m BIO 6 8 594 008 914 404

906 505Kukuřice sterilovaná BIOLINIESweetcorn / Zuckermais

330 ml 18 m BIO 12 8 595 582 401 038

906 502Kysané zelí BIOLINIECabbage fermented / Sauerkraut

720 g 18 m BIO 6 8 594 008 914 398

906 504Hrášek sterilovaný BIOLINIESterilizied pea / Erbsen

350 g 18 m BIO 10 8 594 008 915 920

Jistota skvělé chuti

Amylon a.s.Švermova 117, 580 36 Havlíčkův Brod

tel.: +420 569 430 380, [email protected]

Tradiční výrobce sypkých směsí pro přípravu pokrmů

Page 27: Produktový katalog 2011

27

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

906 501Okurky sterilované BIOLINIESterilizied cucumber / Gewürzgurken

900 g 18 m BIO 6 8 594 008 914 381

906 500Paprika sterilovaná BIOLINIESterilizied paprika / Paprika

690 g 18 m BIO 6 8 594 008 914 374

Olivy Olives / Oliven

206 100Zelené olivy Arbequina v přírodním nálevu Green olives Arbequina / Grüne Oliven Arbequina

350 g 24 m BIO 6 8 410 791 001 506

206 101Zelené olivy Hojiblanca s příchutí česneku a oregána Green olives Hojiblanca with garlic and oregano / Grüne Oliven

Hojiblanca mit Knoblauch und Oregano

350 g 24 m BIO 6 8 410 791 001 520

206 102Zelené olivy Picolimón s příchutí citrónu Green olives Picolimón with lemon / Grüne Oliven Picolimón mit Zitrone

350 g 24 m BIO 6 8 410 791 001 452

Rybičky a mořské plody Pickled see food/ Fisch und Meerfrüchte

208 001Filety z makrel v BIO olivovém olejiMackerel in olive oil / Makrelefilet in Olivenöl

125 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 019

208 002Filety z makrel v pikantní BIO omáčceMackerel in spicy sauce / Makrelefilet in pikantsauce

125 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 088

208 003Chobotnice v BIO olivovém olejiOctopus in olive oil / Krake in Olivenöů

120 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 033

208 004Chobotnice v galicijské BIO omáčceOctopus in galicilian sauce / Krake in Garlic Sauce

120 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 071

208 005Kalamáry v BIO olivovém olejiCalamary in olive oil / Kalmar in Olivenöl

120 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 057

208 007Sardinky v BIO olivovém oleji Sardines in olive oil / Sardinen in Olivenöl

125 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 002

208 008Tuňák v BIO olivovém olejiTuna in olive oil / Thunfisch in Olivenöl

120 ml 72 m konv./BIO 50 8 412 439 285 040

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale package / Großgebinde

308 602Čokoládové kapky - hořká čokoládaPlain chocolate-drops / Schokodrops, Zartbitter

25 kg 12 m BIO 1

308 608Prášek do pečiva z vinného kameneBaking powder / Backpulver, Reinweinstein

1 kg 9 m BIO 1 4 019 339 828 359

308 609Škrob pšeničnýWheat starch / Weizenstärke

25 kg 10 m BIO 1

308 607Žloutek sušený v práškuDehydrated egg yolk / Eigelbpulver

25 kg 10 m BIO 1

Sterilovaná zelenina a ovoce Sterilizied vegetable / Frucht – Obstkonserven

308 100Ananas kouskyPineapple chopped / Ananas, Stücke

1,65 kg 6 m BIO 1 4 019 339 867 105

308 101Hrušky čtvrtkyPear quaters / Birnenhälften,m. Rohrohrzucker

2,6 kg 6 m BIO 1 4 019 339 867 006

308 102Jablka kousky Apples chopped / Apfelstücke, Dunst

4,05 kg 12 m BIO 1 4 019 339 722 541

308 103Meruňky půlkyApricot halfs / Aprikosen, o. Stein

2,5 kg 6 m BIO 1

308 104Třešně vypeckovanéCherries without stones / Dunstsauerkirschen, entsteint

2,7 kg 6 m BIO 1

206 004Loupaná rajčataTomatoes peeled / Tomaten geschält

2,5 kg 18 m BIO 1 8 019 010 145 634

Polo

tova

ry, přísa

dy p

ro p

ení a

vaře

ní, konze

rvova

né výro

bky

Sem

i-finished

pro

duc

ts, ba

king a

nd c

oo

king ing

red

ients, c

anne

d fo

od

s / Fertig

ge

richte

, Bac

k-Koc

hmitte

l, Konse

rven

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 28: Produktový katalog 2011

28

Sušené plody, ořechy a semena, olejniny, sušené ovoce Dried fruit and Nuts, oilseeds / Trockenfrüchte und Nüsse, Ölsaaten

Page 29: Produktový katalog 2011

29

Sušené

plo

dy, o

řec

hy a se

me

na, o

lejniny, suše

né o

voc

eD

ried

fruit and

nuts, oilse

ed

s / Troc

kenfrüc

hte und

Nüsse

, Ölsa

ate

nZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Sušené ovoce Dried frut / Trockenfrüchte

140 005Banánové plátky BIOHARMONIEBanana chips / Bananenchips

150 g 9 m BIO 14 8 594 008 911 472

140 002Meruňky (nesířené) BIOHARMONIEDried apricots (no sulphur ) / Aprikosen, süß, ganz

200 g 9 m BIO 14 8 594 008 911 137

2 309 233Raráškovy jablečné chipsy SonnentorApple crispsy / Bengelchen Bonbons

50 g 9 m BIO 12 9 004 145 009 233

140 001Rozinky sultánky BIOHARMONIERaisins sultanas / Sultaninen, geölt

200 g 9 m BIO 14 8 594 008 911 144

140 007Směs sušeného ovoce a ořechů BIOHARMONIEDry fruits and nuts mix / Studentenfutter (Trockenfrüchte und Nüsse)

150 g 9 m BIO 14 8 594 008 914 121

140 006Sušená jablka BIOMILAApple chips / Apfel, getrocknet

100 g 9 m BIO 15 8 586 009 251 220

Olejniny Oilseeds / Ölsaaten

121 006Dýňová semena BIOHARMONIEPumpkin seeds / Kürbiskerne

100 g 9 m BIO 20 8 594 008 911 182

121 001Len hnědý BIOHARMONIEFlax seed-brown / Leinsamen, braun

350 g 12 m BIO 14 8 594 008 910 215

121 008Len zlatý BIOHARMONIEFlax seed-golden / Goldgelbe Leinsaat

350 g 12 m BIO 14 8 594 008 914 053

2 039 852Mák šedýPoppy seed / Mohn, grau

200 g 12 m BIO 6 9 004 145 001 039

121 003Sezam (neloupaný) BIOHARMONIESesame seed (unhulled) / Sesam, ungeschält

300 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 199

121 004Slunečnicová semena (loupaná) BIOHARMONIESunflower seed (hulled) / Sonnenblumenkerne (geschält)

100 g 12 m BIO 20 8 594 008 911 458

121 005Slunečnicová semena (loupaná) BIOHARMONIESunflower seed (hulled) / Sonnenblumenkerne (geschält)

250 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 090

Semínka k nakličování Sprouting seed / Keimsaaten

1 001 060Alfalfa (semena vojtěšky) SonnentorAlfalfa / Alfalfa, Samen

120 g 24 m BIO 6 9 004 145 001 060

1 001 084

Klíčivý mix (řeřicha, ředkvička, hořčice, alfalfa) SonnentorMix (watercress, radish, mustard, alfalfa) / Mix (Kresse, Radieschen,

Senf, Alfalfa)

120 g 24 m BIO 6 9 004 145 001 084

1 001 077Řeřicha SonnentorWatercress / Kresse

120 g 24 m BIO 6 9 004 145 001 077

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale package / GroßgebindeSušené ovoce a ořechy Dried fruit and nuts / Trockenfrüchte und Nüsse

308 200Arašídy loupanéPeanuts / Erdnüsse geschält

25 kg 9 m BIO 1

308 201Arašídy loupané restovanéPeanuts peeled and roasted / Erdnüsse geschält, geröstet

25 kg 9 m BIO 1

308 008Banánové plátkyBanana chips / Bananenchips

6,8 kg 9 m BIO 1

308 007Banánové plátky zlomkyBanana chips-crushed / Bananenchips, Bruch

8,2 kg 9 m BIO 1

308 006Brusinky sušenéCranberries / Cranberries. getrocknet

11,34 kg 9 m BIO 1

308 004Jablka sušená kostkyApples / Apfelstücke getrocknet

16 kg 9 m BIO 1

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 30: Produktový katalog 2011

30

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

308 202Kešu ořechy zlomky velkéCashew nut / Cashewkerne, große Stücke

22,68 kg 6 m BIO 1

308 203Kokos strouhanýCoconut grated / Kokosraspelnfein

25 kg 6 m BIO 1

308 203Kokos strouhanýCoconut grated / Kokosraspelnfein

2 kg 9 m BIO 1

308 205Kokosové plátky restovanéCoconut sliced / Kokoschips, geröstet

10 kg 9 m BIO 1

308 206Lískové ořechy jádraHazelnut / Haselnusskerne

4 kg 9 m BIO 1

308 206Lískové ořechy jádraHazelnut / Haselnusskerne

25 kg 6 m BIO 1

308 207Lískové ořechy sekané a restované Hazelnut - chopped and roasted / Haselnusskerne gehackt & geröstet

10 kg 6 m BIO 1

308 211Mandle blanžírovanéAlmond-blanched / Mandelkerne, blanchiert

25 kg 9 m BIO 1

308 208Mandle celé hnědéAlmonds-whole / Mandelkerne, ganz, braun

4 kg 9 m BIO 1

308 208Mandle celé hnědéAlmonds-whole / Mandelkerne, ganz, braun

25 kg 6 m BIO 1

308 212Mandle sekané z blanžírovaných mandlíAlmond-blanched and chopped / Mandelkerne, blanchiert, gehackt

10 kg 9 m BIO 1

308 213Mandle sekané z restovaných mandlíAlmonds-roasted and chopped / Mandelkerne, blanchiert, gehackt

10 kg 9 m BIO 1

308 209Mandlové lístkyAlmond slices / Mandelkerne, gehobelt

12,5 kg 9 m BIO 1

308 210Mandlové třískyAlmonds crusched / Mandelkerne, gestiftet

12,5 kg 9 m BIO 1

308 002Meruňky (nesířené)Apricots (no sulphur) / Aprikosen, süß, ganz

12,5 kg 9 m BIO 1

Hostětínský mošt BIOTradiční a zároveň jedinečný: čistá přírodní jablečná šťáva.

Hostětínský mošt zelená energie BIOEnergický nápoj se zeleným čajem a maté green,

který vás postaví na nohy!

Hostětínský mošt mátový BIOOsvěžující směs jablečného moštu a mátového čaje.

Hostětínský mošt jablečný s červenou řepou BIOŠťáva z červené řepy pro zdraví a k celkovému posílení organismu.

Hostětínský sirup z květů černého bezu BIORozředěním získáte voňavý nápoj s příznivými zdravotními účinky.

Hostětínský sirup z listů máty peprné BIOAromatická máta přináší úlevu a zaručeně osvěží.

Hostětínský sirup rooibos BIOBezkofeinový nápoj, je vhodný pro děti, kojence i těhotné matky.

Hostětínský sirup z listů a květů konopí BIOKonopí pomáhá mimo jiné při léčbě civilizačních nemocí.

Tradice Bílých Karpat s.r.o. Hostětín 4 687 71 p. Bojkovice

www.mostarna.org

Vítěz soutěže Česká Biopotravina roku 2002.

Vítěz soutěže Česká Biopotravina roku 2007 v kategorii Nápoje.

Mošty a sirupy z hostětínské moštárny

Page 31: Produktový katalog 2011

31

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

308 009Meruňky sekané (nesířené) Apricots cutted (no sulphur) / Aprikosen, gehackt

12,5 kg 6 m BIO 1

308 001Rozinky sultánkySultanes / Sultaninen, geölt

12,5 kg 6 m BIO 1

308 005Švestky sušené sekanéPlums chopped / Pflaumen, gehackt

10 kg 6 m BIO 1

308 214Vlašské ořechy jádra zlomkyWalnut / Walnußkerne, große Stücke

5 kg 9 m BIO 1

308 214Vlašské ořechy jádra zlomkyWalnut / Walnußkerne, große Stücke

10 kg 6 m BIO 1

Olejniny Oilseeds / Ölsaaten

72 005Dýňová semena Pumpkin seeds / Kürbiskerne

5 kg 9 m BIO 1

305 005Dýňová semenaPumpkin seeds / Kürbiskerne

25 kg 12 m BIO 1

72 001Len hnědýFlax seed-brown / Leinsamen, braun

5 kg 12 m BIO 1

305 001Len hnědýFlax seed-brown / Leinsamen, braun

25 kg 12 m BIO 1

72 002Len zlatýFlax seed-golden / Goldgelbe Leinsaat

5 kg 12 m BIO 1

305 002Len zlatýFlax seed-golden / Goldgelbe Leinsaat

25 kg 12 m BIO 1

72 006Mák modrýPoppy seed / Mohn, blau

4 kg 12 m BIO 1

305 007Mák modrýPoppy seed / Mohn, blau

25 kg 12 m BIO 1

72 003Sezam (neloupaný)Sesame seed (unhulled) / Sesam (ungeschält)

5 kg 12 m BIO 1

305 003Sezam (neloupaný)Sesame seed (unhulled) / Sesam (ungeschält)

25 kg 12 m BIO 1

72 004Slunečnicová semena (loupaná)Sunflower seed (hulled) / Sonnenblumenkerne (geschält)

5 kg 12 m BIO 1

305 004Slunečnicová semena (loupaná)Sunflower seed (hulled) / Sonnenblumenkerne (geschält)

25 kg 6 m BIO 1

Sušené

plo

dy, o

řec

hy a se

me

na, o

lejniny, suše

né o

voc

eD

ried

fruit and

nuts, oilse

ed

s / Troc

kenfrüc

hte und

Nüsse

, Ölsa

ate

n

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 32: Produktový katalog 2011

32

PochutinyNibbles / Leckerbissen

Page 33: Produktový katalog 2011

33

Poc

hutinyN

ibb

les / Le

cke

rbisse

nZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Sladkosti Sweets / SüßigkeitenSušenky, oplatky Biscuits / Oblaten und Kekse

106 216Amálka BIO hořické trubičky syrovátkové (kakaové) Tubule from whey with cacao filling / Molkenrollen

40 g 12 m BIO 25 859 406 891 821 3

106 300Cukroví s rozinkami a kandovanou pomeranč. kůrou Candies with raisins and orange peel / Fruchtiges Stollenkonfekt

175 g 4 m BIO 8 4 005 561 000 380

2 101 732Keksy Dobré nálady (Sonnentor)Biscuit from Sonnentor / Gute Laune-Kekse

125 g 12 m BIO 8 9 004 145 001 732

2 101 749Keksy Energie Hildegarda (Sonnentor)St. Hildegards´biscuits / Energie-Kekse Hildegard

110 g 12 m BIO 6 9 004 145 001 749

908 100Kokosové a kakaové sušenky BIOLINIECoconut and chocolate / Buskuit - Kokos - Kakao

160 g 5 m BIO 12 8 594 008 916 972

106 150Natural keks - klasikKlasik / Naturalkekse - Klasik

120 g 6 m konv. 12 8 594 003 490 330

106 151Natural keks - pohankovéBuckwheat / Naturalkekse - Buchweizen

120 g 6 m konv. 12 8 594 003 490 057

106 152Natural keks - přirozeně bezlepkovéGluten free / Naturalkekse - glutenfrei

120 g 6 m konv. 12 8 594 003 490 811

2 101 343Nebeské vanilkové rohlíčky (Sonnentor)Vanilla rolls / Himmlische Vanilekipferl

125 g 12 m BIO 6 9 004 145 001 343

106 167Oplatky kakaové Chocolate / Oblaten - Kakao

125 g 12 m BIO 24 8 008 620 053 002

106 166Oplatky lískooříškovéHazelnuts / Oblaten - Haselnüsse

125 g 12 m BIO 24 8 008 620 053 019

106 165Oplatky vanilkové s citrónemVanilla and lemon / Oblaten Vanille - Zitrone

125 g 12 m BIO 24 8 008 620 053 026

106 180PRAVÉ HOŘICKÉ trubičky BIO kakaovéThe real Hořické waffels / Hořické waffeln

42 g 7 m BIO 25 8 594 000 321 682

106 307Račické žitné perníčkyRie biscuits from Racice / Roggen - Lebkuchen

50 g 1,5 m BIO 12 8 595 579 100 074

106 178Sušenky Dobré časy KakaoCacao / Biskuite - Kakao

100 g 7 m BIO 24 8 586 011 300 855

106 175Sušenky Dobré časy KakaoCacao / Biskuite - Kakao

200 g 9 m BIO 24 8 586 011 300 640

106 176Sušenky Dobré časy KarobCarob / Biskuite - Karob

200 g 9 m BIO 24 8 586 011 300 657

106 177Sušenky Dobré časy NaturalNatural / Biskuite - Natural

100 g 7 m BIO 24 8 586 011 300 862

106 174Sušenky Dobré časy NaturalNatural / Biskuite - Natural

200 g 9 m BIO 24 8 586 011 300 084

106 188Špaldové keksy pro děti ZVÍŘÁTKASpelt biscuits - animals / TIERLIES Dinkelkekse

150 g 5 m BIO 6 4 005 561 532 294

106 302Špaldové máslovo-mandlové cukroví Spelt candies with butter and almonds / Butter - Mandel - Spekulatius

125 g 5 m BIO 8 4 005 561 000 403

106 303Špaldové vanilkové rohlíčkySpelt vanilla rolls / Vanillekipferl Dinkel - Buttergebäck

125 g 5 m BIO 8 4 005 561 000 366

106 189Špaldovo-čokoládové keksy pro děti AUTÍČKASpelt-chocolate biscuits for children - cars / TRAFFIX Schoko - Dinkelkekse

150 g 5 m BIO 6 4 005 561 532 720

106 190Špaldovo-ovocné keksy pro děti PRO ŠTĚSTÍSpelt-fruit biscuits for chindren / GLÜCKIES Dinkel - Fruchtkekse

150 g 5 m BIO 6 4 005 561 801 680

2 308 540Zázvorové keksy Štěstí (Sonnentor)Ginger biscuits / Ingwerkeks GLÜCK

125 g 12 m BIO 6 9 004 145 008 540

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 34: Produktový katalog 2011

34

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Bonbony a lízátka Candies and lollipops / Bonbonen und Lutscher

106 201Bonbony s echinaceou - bez cukruEchinacea candies without sugar / Echinacea Bonbons - ohne Zucker

bez cukru 75 g 12 m BIO 12 8 713 726 900 388

2 300 278Bylinková cukrátka (Sonnentor)Herb candies / Kräuter - Drops

50 g 12 m BIO 20 9 004 145 000 278

106 202Čokoládové dražé (Dharma-Candies)Chocolate drops / Schokolinsen

60 g 12 m BIO 16 8 713 726 900 548

106 244Čokoládové dražé (Ökovital)Chocolate drops / Schokolinsen

100 g 12 m BIO 12 4 038 857 401 110

106 241Gumové bonbony Červíci extra kyselíGummy sweet "Worms" extra sour / Fruchtwürmer

bez želatiny 100 g 12 m BIO 12 4 038 857 120 417

106 239Gumové bonbony Lahvičky ColaGummy sweet "Colla bottles" / Cola - Fläschchen

bez kofeinu 100 g 12 m BIO 12 4 038 857 116 618

106 242Gumové bonbony Lékořicové spirálkyGummy sweet "Licorice spirals" / Helix - Lakritzschnecken

100 g 12 m BIO 12 4 038 857 112 214

106 240Gumové bonbony Veselá džungleGummy sweet "Happy jungle" / Fruchttiere

100 g 12 m BIO 12 4 038 857 121 414

2 300 568Gumové ovoce s jogurtem (Sonnentor) Gemmybears "Good mood" with yogurt / Gummifrucht mit Joghurt

100 g 12 m BIO 8 9 004 145 000 568

2 300 520Gumoví medvídci Dobré nálady bez želatiny (Sonnentor) Gemmybears "Good mood" for vegans / Gute Laune Bärchen Bio-Ben-

gelchen ohne Gelatine

vhodné pro vegany 100 g 12 m BIO 10 9 004 145 000 520

2 300 506Gumoví medvídci se želatinou (Sonnentor)Gemmybears "Good mood" / Fruchtbärchen Bio-Bengelchen mit Gelatine

100 g 12 m BIO 10 9 004 145 000 506

2 300 551Gumoví medvídci Štěstí se zázvorem (Sonnentor) Gummybears with ginger / Ingwer Glücks-Bärchen

vhodné pro vegany 100 g 12 m BIO 10 9 004 145 000 551

106250Ovocná lízátka - směsFruit lollipops / Fruchtlutscher

v dóze 150 ks 12 m BIO 150 8 713 726 900 685

106 205Ovocná lízátka směs 6 kusůLollipops-fruity flawour 6 pc. / Lutscher

bez cukru 50 g 24 m BIO 16 8 713 726 900 654

106 206Ovocné bonbonyFruit candies / Fruchtbonbons

bez cukru 75 g 12 m BIO 12 8 713 726 900 852

106 207Ovocní gumoví medvídciGummy bears / Fruchtbärchen

bez cukru 75 g 12 m BIO 16 8 713 726 900 814

2 309 400Raráškovy bonbony (Sonnentor)Imps candies / Bengelchen Beeren-Drops

50 g 12 m BIO 20 9 004 145 009 400

2 309 288Raráškovy čokoládové kuličky (Sonnentor)* Chocolate balls / Schoko-Powerkugeln Bio-Bengelchen

30 g 24 m BIO 1 9 004 145 009 288

106 243Tofi karamelky mixToffee mix / Toffee Mix

obsahuje kofein 100 g 12 m BIO 12 4 038 857 137 019

Čokolády Chocolate / Schokoladen

106 227Čokoláda s rýžovým sirupem (BioArt) Chocolate with rice syrup / Schoko Reismilch Couvertüre

100 g 9 m BIO 12 9 006 241 313 221

106 226Čokoláda s rýžovým sirupem - světlá (BioArt) Chocolate with rice syrup - white / Schoko Reismilch Tafel Weiss

100 g 9 m BIO 12 9 006 241 313 849

106 235Hořká čokoláda 85 % kakao (Liebhart´s) Plain 85 % chocolate / Edelbitter - Schokolade 85 % Kakao

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 011 857

106 238Hořká čokoláda s malinami a granátovým jablkem (Liebhart́ s) Plain chocolate with rapsberry and pomegranate / Himbeer - Granatapfel

Zartbitter Schokolade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 011 802

Page 35: Produktový katalog 2011

35

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

106 230Hořká čokoláda s pomerančem (Sanbeam)Plain chocolate with organge / Orangen – Zartbitter – Schokolade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 034 047

106 234Hořká čokoláda s pomerančem (Liebhart´s)Plain chocolate with organge / Orangen - Zartbitter Schokolade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 011 789

106 231Hořká čokoláda se zázvorem (Sanbeam)Plain chocolate with ginger / Ingwer - Zartbitter Schokolade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 034 115

106 236Mléčná čokoláda (Liebhart´s)Milk chocolate / Vollmilch - Schokodade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 011 710

106 237Mléčná čokoláda (BioArt)Milk chocolate / Vollmilch - Schokodade

70 g 9 m BIO 12 9 006 241 313 047

106 232Mléčná čokoláda s kokosem (Liebhart´s) Milk chocolate with coconut / Cocos - Vollmilch - Schokolade

100 g 7 m BIO 10 4 021 496 011 772

106 233Mléčná čokoláda s kousky jahod (BioArt) Milk chocolate with strawberry / Schoko Vollmilch Erdbeer

70 g 9 m BIO 10 9 006 241 313 054

Tyčinky, chalvy, sezamky Bars / Bars, Halven, Sesamscheiben

106 181Dýňová pochoutkaSnack with pumpkin seeds / Kürbiskerne Scnack

snack 30 g 12 m BIO 40 8 594 008 160 047

106 112Chalva snack IZRAEL oříšková Chalva snack IZRAEL nut flavour / Nuss Halva Snack – Izrael

snack 25 g 24 m konv. 240 8 594 010 312 564

106 111Chalva snack IZRAEL vanilková Chalva snack IZRAEL vanilla flavour / Vanille Halva Snack - Izrael

snack 25 g 24 m konv. 240 8 594 010 312 564

106 144Chalva tyčinka IZRAEL mramorChalva bar IZRAEL mixed / Halva Snack - Marmor

70 g 24 m konv. 25 8 594 010 313 721

106 110Chalva tyčinka IZRAEL vanilkováChalva bar IZRAEL vanilla flavour / Vanille Halva Snack - Izrael

70 g 24 m konv. 25 8 594 010 313 738

106 186Naturka - KlasikNatural snack / Naturka Snack - Klasik

snack 30 g 12 m BIO 30 8 594 008 161 044

106 187Naturka - StaročeskáNatural snack Old Czech / Naturka - Snack - altschechisch

snack 30 g 12 m BIO 30 8 594 008 161 051

106 182Sezamová pochoutkaSnack with sezame / Sesam Snack

snack 30 g 12 m BIO 40 8 594 008 160 061

106 183Sezamová pochoutka s kokosem - Jamaica Sezame snack with cocounut / Sesam Snack mit Kokos - Jamaica

snack 30 g 12 m BIO 40 8 594 008 161 020

106 184Slunečnicová pochoutkaSnack with sunflower seeds / Sonnenblumen Snack

snack 30 g 12 m BIO 40 8 594 008 160 030

106 185Směs semínekMixture of seeds / Saatenmischung Snack

snack 30 g 12 m BIO 40 8 594 008 160 054

106 104Tyčinka čokoládová s ovocem a ořechy Chocolate bar with fruit and nuts / Schokoladenstange mit Früchte und Nüsse

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 315 480

106 101Tyčinka jogurtová s arašídyYogurt bar with peanuts / Joghurtstange mit Erdnüsse

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 312 519

106 102Tyčinka jogurtová se slunečnicíYogurt bas with sunflower seeds / Joghurtstange mit Sonnenblumenkerne

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 312 502

106 107Tyčinka karobová s arašídyCarob bar with peanuts / Carobstange mit Erdnüsse

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 312 588

106 109Tyčinka karobová s kokosemCarob bar with coconut / Carobstange mit Kokos

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 312 458

106 108Tyčinka karobová se slunečnicíCarob bar with sunflower seeds / Carobstange mit Sonnenblumenkerne

50 g 7 m konv. 35 8 594 010 312 441

106 173Tyčinky Dobré časy sezam - len Flaxseeds with agave sirup / Riegel - Sesam-Leinsaat - Agavesirup

s agávovým sirupem 40 g 6 m BIO 60 8 586 011 300 619

106 172Tyčinky Dobré časy sezam - len Flaxseeds with wheat sirup / Riegel - Sesam-Leinsaat - Weizensirup

s pšeničným sirupem 40 g 6 m BIO 60 8 586 011 300 077

Poc

hutinyN

ibb

les / Le

cke

rbisse

n

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 36: Produktový katalog 2011

36

• Čokoládové dražé• Tofi karamelky mix• Lahvičky Cola• Veselá džungle• Červíci extra kyselí• Lékořicové spirálky

Ökovital

Zdravé mlsání pro Vaše děti!Pojďte si s námi užít spoustu zábavy se špaldovými keksy.

Zábavné dětské keksy neobsahují vejce ani mléko, jsou plné vlákniny, slazené medem a rýžovým sirupem.

Müsli s křupkami z černého bezu a Křupavé müsli s kakaovými hrudkami to je vydatná snídaně plná

vlákniny a minerálů, která dodá Vašim dětem spoustu chutné energie.

Page 37: Produktový katalog 2011

37

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

106 171Tyčinky Dobré časy slunečnice-dýně With sunflower and pumpkin seeds, agave sirup / Riegel - Sonneblu-

menkerne-Kurbiskerne mit Agavesirup

s agávovým sirupem 40 g 6 m BIO 60 8 586 011 300 602

106 170Tyčinky Dobré časy slunečnice-dýně With sunflower and pumpkin seeds, wheat sirup / Riegel - Sonneblu-

menkerne-Kurbiskerne mit Weizensirup

s pšeničným sirupem 40 g 6 m BIO 60 8 586 011 300 060

Slané pochoutky Salted nibbles / Salze Leckerbissen

103 030Brambůrky s paprikouCrisps with paprika / Chips mit Paprika

100 g 9 m BIO 12 541 3391 345 622

103 031Brambůrky s paprikouCrisps with paprika / Chips mit Paprika

40 g 9 m BIO 15 541 3391 345 653

103 032Brambůrky s rozmarýnemCrisps with rosemary / Chips mit Rosmarin

100 g 9 m BIO 12 541 3391 345 660

103 033Brambůrky solenéCrisps salted / Chips mit Salz

100 g 9 m BIO 12 541 3391 345 615

103 034Brambůrky solenéCrisps salted / Chips mit Salz

40 g 9 m BIO 15 541 3391 345 646

2 104 559Krekry Dobré nálady Hildegarda s mákem (Sonnentor) St. Hildegard´s cracker with poppy seeds / Kräcker mit Mohn

100 g 12 m BIO 12 9 004 145 004 559

2 104 498Krekry Energie Hildegarda se sezamem (Sonnentor) St. Hildegard´s cracker with sezame / Kräcker mit Sesam

100 g 12 m BIO 12 9 004 145 004 498

103 007Krekry pšeničné nesolenéWheat cracker - unsalted / Weizenkräcker unsalzig

250 g 12 m BIO 12 8 008 620 050 551

103 014Krekry pšeničné s česnekem a paprikouWheat cracker - garlic and paprika / Weizenkräcker mit Knoblauch und

Paprika

250 g 12 m BIO 12 8 008 620 050 520

103 008Krekry pšeničné s rajčatyWheat cracker - tomato / Weizenkräcker mit Tomaten

250 g 12 m BIO 12 8 008 620 050 537

103 015Krekry pšeničné se sezamem a rozmarýnem Wheat cracker - sezame and rosemary / Weizenkräcker mit Sesam und

Rosmarin

250 g 12 m BIO 12 8 008 620 050 544

103 006Krekry pšeničné solenéWheat cracker - salted / Weizenkräcker salzig

250 g 12 m BIO 12 8 008 620 050 506

118 102Kukuřično - rýžový snackCorn - rice snack / Mais - Reis Snack

50 g 12 m BIO 12 8 013 885 080 052

118 103Kukuřično - špaldový snackCorn - spelt snack / Mais - Dinkel Snack

50 g 12 m BIO 12 8 013 885 080 069

118 101Kukuřičný snackCorn snack / Mais Snack

50 g 12 m BIO 12 8 013 885 080 045

103 016Špaldové tyčinky celozrnné (BIOMILA) Wholewheat spelt sticks / Dinkestanger, vollkorn

150 g 9 m BIO 22 8 586 009 251 572

103 018Špaldové tyčinky celozrnné se sezamem (BIOMILA) Wholewheat splelt sticks with sezame / Dinkestangerl mit Sesam

150 g 9 m BIO 22 8 586 009 251 565

103 017Špaldové tyčinky celozrnné se solí (BIOMILA) Wholewheat spelt sticks salted / Dinkestangerl mit Salz

150 g 9 m BIO 22 8 586 009 251 558

908 200Špaldové tyčinky se sezamem BIOLINIE Spelt sticks with sesame / Dinkestangerl mit Sesam

50 g 12 m BIO 35 8 594 008 917 092

103 004Tyčinky špaldové s mákemSpelt sticks with poppy seeds / Dinkestangerl mit Mohn

50 g 9 m BIO 35 8 594 004 256 072

103 003Tyčinky špaldové sypané lněným semínkem BIOHARMONIESpelt sticks with flax seeds / Dinkestangerl mit Leinsamen

60 g 6 m BIO 40 8 594 004 259 653

Poc

hutinyN

ibb

les / Le

cke

rbisse

n

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 38: Produktový katalog 2011

38

Pomazánky, džemySpreads, jams / Aufstriche, Fruchtaufstriche

Page 39: Produktový katalog 2011

39

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Pomazánky, krémy a pasty Spreads / Aufstriche

204 047Svačinka valašská SIVOValašská / Walachischer Aufstrich SIVO

48 g 24 m BIO 36 85 937 086

204 048Svačinka fazolová SIVOKidney beans / Bohnenaufstrich SIVO

48 g 24 m BIO 36 85 937 093

204 049Svačinka sojová SIVOSoja / Sojaaufstrich SIVO

48 g 24 m BIO 36 85 937 109

204 060Pomazánka s bazalkou ZWERGENWIESESweet basil / Basilikum Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 002 598

204 050Pomazánka s bazalkou ZWERGENWIESESweet basil / Basilikum Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 002 000

204 062Pomazánka s křenem ZWERGENWIESEHorseradish / Meerrettich Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 000 723

204 052Pomazánka s křenem ZWERGENWIESEHorseradish / Meerrettich Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 000 884

204 072Pomazánka s mangem a chilli ZWERGENWIESE Mango and chilli spread / Mango - Chili Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 003 519

204 071Pomazánka s mangem a chilli ZWERGENWIESEMango and chilli spread / Mango - Chili Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 003 571

204 063Pomazánka s medvědím česnekem ZWERGENWIESE Bears garlic / Bärlauch Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 000 785

204 053Pomazánka s medvědím česnekem ZWERGENWIESE Bears garlic / Bärlauch Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 000 860

204 074Pomazánka s olivami ZWERGENWIESEOlive spread / Olive Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 003 533

204 073Pomazánka s olivami ZWERGENWIESEOlive spread / Olive Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 003 595

204 064Pomazánka s paprikou ZWERGENWIESEPaprika / Paprika Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 001 300

204 054Pomazánka s paprikou ZWERGENWIESEPaprika / Paprika Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 000 846

204 066Pomazánka s pažitkou ZWERGENWIESEChives / Schnittlauch Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 001 324

204 067Pomazánka s rajčetem a rukolou ZWERGENWIESE Rucola and tomato / Streich Rucola-Tomate

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 000 426

204 065Pomazánka s shiitake ZWERGENWIESEShiitake / Shiitake Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 000 259

204 055Pomazánka s shiitake ZWERGENWIESEShiitake / Shiitake Streich

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 002 062

204 076Pomazánka Sun-Tomato ZWERGENWIESESun-dried tomato spread / Sun-Tomate Streich

180 g 12 m BIO 6 4 019 736 003 557

204 075Pomazánka Sun-Tomato ZWERGENWIESESun-dried tomato spread / Streich Sonnen - Tomate

50 g 12 m BIO 12 4 019 736 004 110

204 070Krém cibulový ZWERGENWIESEOnion melt / Zwiebel Schmelz

150 g 8 m BIO 6 4 019 736 001 805

Džemy a povidla Jams / Marmeladen

140 031Bioláda borůvkaBlueberry / Heidelbeere

bez přidaného cukru 315 g 12 m BIO 38 8 594 165 350 015

140 032Bioláda hruškaPear / Birne

bez přidaného cukru 315 g 12 m BIO 38 8 594 165 350 022

140 033Bioláda švestkaPlum / Pflaume

bez přidaného cukru 315 g 12 m BIO 38 8 594 165 350 039

140 022Džem borůvkový EXCLUSIVE ZWERGENWIESEBlueberry / Heidelbeere Fruchtgarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 003 427

Pom

azá

nky, dže

my, m

ed

y Sp

rea

ds a

nd ja

ms / A

ufstriche

, Fruchta

ufstriche

und H

önig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 40: Produktový katalog 2011

40

www.zwergenwiese.de

Přírodní pomazánky bez mléka a mléčných bílkovin

• bohaté na vlákninu a minerály• vyvážený poměr mastných kyselin• vhodné pro vegetariány i vegany• v mnoha skvělých příchutích

Balený celozrnný chléb nejvyšší kvality

www.mestemacher-gmbh.com

100%BIOprodukt

Page 41: Produktový katalog 2011

41

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

140 021Džem jahodový EXCLUSIVE ZWERGENWIESEStrawberry / Erdbeere Fruchtgarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 002 895

140 028Džem jahodový s vanilkou EXCLUSIVE ZWERGENWIESEStrawberry with vanilla / Erdbeer - Vanille FruchtGarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 004 394

140 023Džem malinový EXCLUSIVE ZWERGENWIESERaspberry / Himbeere Fruchtgarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 003 441

140 020Džem meruňkový EXCLUSIVE ZWERGENWIESEApricot / Aprikose Fruchtgarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 002 871

140 029Džem rakytníkový EXCLUSIVE ZWERGENWIESESallow-thorn berries / Sanddorn FruchtGarten

250 g 8 m BIO 6 4 019 736 006 633

140 030Džem šípkový EXCLUSIVE ZWERGENWIESEHip jam / Hagebutte FruchtGarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 006 077

140 024Džem višňový EXCLUSIVE ZWERGENWIESE Sour cherry / Sauerkirsch Fruchtgarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 003 489

140 027Švestková povidla ZWERGENWIESEPlum Jelly / Pflaumenmus FruchtGarten

bez přidaného cukru 250 g 8 m BIO 6 4 019 736 002 956

Ovocné pomazánky Sonnentor Fruit spreads Sonnentor / Fruchtaufastriche Sonnentor

2 240 536Divoké brusinkyCranberry / Die wilde Preiselbeere

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 536

2 240 543Hřejivý zázvorGinger fruit spread / Der wärmende Ingwer

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 543

2 246 912Nebeské malinyRaspberry fruit spread / Die himmlische Himbeere

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 499

2 246 929Sametové šípkyRosehip fruit spread / Die samtige Hagebutte

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 505

2 240 444Smyslné růžové želé Rose Jelly / Das sinnliche rosen Gelee

260 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 444

2 240 550Šarmantní borůvka Blueberry fruit spread / Die charmante Heidelbeere

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 550

2 246 905Veselé jahodyStrawberry fruit spread / Die fesche Erdbeere

250 g 12 m BIO 6 9 004 145 010 468

2 240 567Zimní jablko se škořicíWinter Apple with Cinnamon / Der winterliche Apfel mit Zimt

250 g 18 m BIO 6 9 004 145 010 567

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale Package / Großgebinde

76 001Džem meruňkovýApricot / Aprikosen-Konfitüre

3 kg 6 m BIO 1 4 019 339 865 569

76 002Džem z červeného ovoceRed fruit mixture / Mehrfruchtkonfitüre, rot

3 kg 6 m BIO 1 4 019 339 865 507

Pom

azá

nky, dže

my, m

ed

y Sp

rea

ds a

nd ja

ms / A

ufstriche

, Fruchta

ufstriche

und H

önig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 42: Produktový katalog 2011

42

NápojeBeverages / Getränke

Page 43: Produktový katalog 2011

43

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Ovocné a zeleninové nápoje Fruit and vegetable beverages / Früchte und Gemüse Getränke100% Šťávy 100% Juices / 100% Säfte

909 020Hroznová šťáva červená BIOLINIERed Grape juice in glass / Traubensaft rot

láhev 0,75 l 12 m BIO 6 8 594 008 916 514

215 032Hroznová šťáva červená JACOBYRed Grape juice in tetrapak / Traubensaft rot - Tetrapak

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 019 018

909 021Jablečná šťáva BIOLINIEApple juice in glass / Apfelsaft

láhev 0,75 l 12 m BIO 6 8 594 008 916 538

215 031Jablečná šťáva JACOBYApple juice in tetrapak / Apfelsaft - Tetrapack

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 010 718

215 033Jablečno-hrušková šťáva JACOBYApple-pear juice in tetrapak / Apfel - Birnenesaft mild - tetrapack

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 014 914

215 001Jablečný moštApple juice in glass / Apfelsaft

vratná láhev 0,7 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 017

215 002Jablečný mošt s červenou řepouApple-beetroot juice in glass / Apfelsaft mit rote Bete

vratná láhev 0,7 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 066

215 004Jablečný mošt Zelená energieCider green energy / Apfelmost – grüne Energie

vratná láhev 0,7 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 116

215 005Jablečný mošt se zázvoremApple cider with ginger / Apfelmost mit Ingwer

vratná láhev 0,7 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 178

215 007Mrkvová šťáva JACOBYCarrot juice / Karottensaft

láhev 0,5 l 12 m BIO 6 4 004 661 023 053

909 022Pomerančová šťáva BIOLINIEOrange juice in glass / Orangensaft

láhev 0,75 l 12 m BIO 6 8 594 008 916 521

215 030Pomerančová šťáva JACOBYOrange juice in tetrapak / Orangensaft - Tetrapack

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 010 619

215 034Šťáva 7 druhů ovoce JACOBYMultivitamin juice in tetrapak / 7 Mehrfruchtsaft

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 011 418

215 006Šťáva z červené řepy JACOBYJuice from beetroot / Rote Bete Saft

láhev 0,5 l 12 m BIO 6 4 004 661 023 459

215 035Švestkový nápoj JACOBYPlum juice in tetrapak / Pflaumenkur

tetrapak 1 l 8 m BIO 6 4 004 661 012 712

215 009Zeleninový koktejl JACOBYVegetable cocktail / Gemüse - Cocktail

láhev 0,5 l 12 m BIO 6 4 004 661 023 251

Nektary Nectars / Nektare

215 054Ananasový nektar s agávovým sirupemPineapple nectar / Ananas Nektar mit Agavensirup

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 461 234

215 052Borůvkový nápoj s agávovým sirupemBlueberry drink with agave sirup / Blaubeer - Nektar mit Agavensirup

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 452 409

215 025Broskvový nektarPeach nectar / Pfirsich - Nektar

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 459 163

215 050Broskvový nektar s agávovým sirupem Peach drink with agave sirup / Pfirsich - Nektar mit Agavensirup

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 459 224

215 021Hruškový nektarPear nectar / Birnen - Nektar

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 458 197

215 051Hruškový nektar s agávovým sirupemPear drink with agave sirup / Birnen - Nektar mit Agavensirup

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 458 555

215 022Jablečný nektar Apple nectar / Apfel - Nektar

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 451 037

215 023Meruňkový nektarApricot nectar / Aprikosen - Nektar

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 457 183

215 053Meruňkový nektar s agávovým sirupem Apricot drink with agave sirup / Aprikosen - Nektar mit Agavensirup

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 457 220

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 44: Produktový katalog 2011

44

bez cholesterolu

vhodné pro vegany

bez laktózy

bez lepku

Rýžové nápoje Isola BIO jsou vyrobeny lisováním celozrnné rýže (i se slupkou), která byla vypěstována dle zásad ekologického zemědělství.

Vyznačují se lahodnou osvěžující chutí a jsou vhodná a zdravá alternativa kravského mléka, která je mnohem lehčí pro naše zažívání, nezpůsobuje alergické reakce a není tak tučná.

Page 45: Produktový katalog 2011

45

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

215 027Nápoj z pomeranče, mrkve a citrónuOrange, carrot and lemon juice / Orangen-Möhren-Zitronen

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 451 457

215 026Švestkový nektarPlum juice in tetrapak / Pflaumen - Nektar

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 456 278

Ovocno-rýžové nápoje Fruit-rice beverages / Früchte-Reisdrink

215 216Nápoj rýže-broskev-meruňka-mrkevPeach, apricot and carrot / Reis-Pfirsich-Aprikosen-Karotten

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 481 935

215 217Nápoj rýže-jablko-banánApple and banana / Reis-Apfel-Banane

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 481 911

215 218Nápoj rýže-jablko-hruškaApple and pear / Reis-Apfel-Birnen

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 481 928

215 219Nápoj rýže-borůvka-hruškaBlueberry and pear / Reis-Blaubeer-Birnen

tetrapak 3 x 200 ml 10 m BIO 8 8 023 678 481 942

Obilné nápoje Cereal drinks / Getreidegetränke

215 215Jahelný nápojMillet / Hirsedrink

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 162 216

215 204Ječný nápojOat / Haferdrink

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 311 485

215 211Kukuřičný nápoj Corn drink / Maisdrink

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 311 355

215 201Ovesný nápojOat drink / Haferdrink

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 161 363

215 221Rýžový lískooříškový nápojRice with hazelnut flavour / Reisdrink Haselnuss

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 311 393

215 206Rýžový mandlový nápojRice with almond flavour / Reisdrink Mandeln

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 312 529

215 207Rýžový kokosový nápojRice drink with coconut / Reisdrink Kokos

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 311 430

215 203Rýžový nápoj přírodníRice / Reisdrink Natural

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 161 288

215 220Rýžový nápoj s quinoa a kakaemRice drink with quinoa and cacao / Reisdrink Qinoa - Kakao

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 311 454

215 205Rýžový vanilkový nápojRice with Vanilla flavour / Reisdrink Vanille

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 161 332

215 210Sojový nápoj přírodníNatural Soja / Sojadrink Natural

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 161 387

215 209Špaldový nápojSpelt / Dinkeldrink

tetrapak 1 l 10 m BIO 12 8 023 678 162 209

215 212Špaldový nápoj s vápníkemSpelt drink with calcium / Dinkeldrink mit Calcium

tetrapak 0,75 l 9 m BIO 6 8 023 678 312 611

Sušené nápoje Dehydrated beverages / Getrocknete Getränke

215 300Amálka bio sušená syrovátkaDehydrated whey / Amálka bio Molke, getrocknet

500 g 15 m BIO 6 8 594 068 912 716

215 302Amálka bio syrovátkový nápoj - VanilkaDehydrated whey - Vanilla flavour / Amálka bio Molke - Drink Vanille

500 g 15 m BIO 6 8 594 068 912 754

215 303Amálka bio syrovátkový nápoj - JahodaDehydrated whey - Strawberry flavour / Amálka bio Molke,

Drink Erdbeere

500 g 15 m BIO 6 8 594 068 912 747

215 304Amálka bio syrovátkový nápoj - BanánDehydrated whey - Banana flavour / Amálka bio Molke, Drink Banane

500 g 15 m BIO 6 8 594 068 912 730

215 310Amálka LINEA bio syrovátkový koncentrát - Čokoláda Dehydrated whey - Chocolade flavour / Amálka LINEA - bio Molke,

Konzentrat - Schokolade

400 g 15 m BIO 6 859 406 891 711 7

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 46: Produktový katalog 2011

46

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / balPc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

215 311Amálka LINEA bio syrovátkový koncentrát - Vanilka Dehydrated whey - Vanilla flavour / Amálka LINEA - bio Molke,

Konzentrat - Vanille

400 g 15 m BIO 6 859 406 891 712 4

909 010Kozí mléko 100% BIOLINIE Goat milk - dehydrated / Ziegemilch 100%

300 g 12 m BIO 12 8 594 008 916 422

Kombuchy Yasted beverages / Gärungsgetränke

909 001Kombucha Zelený čaj BIOLINIEKombucha with Green tea flavour / Grüntee Kombucha

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 617

909 003Kombucha Černý čaj BIOLINIEKombucha with Black tea flavour / Schwarztee Kombucha

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 648

215 155BIO kombucha Aloe veraKombucha with Aloe vera / Kombucha Aloe vera

PET láhev 0,5 l 24 m BIO 12 8 594 041 071 911

215 134BIO kombucha BanchaKombucha with Bancha flavour / Kombucha Bancha

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 877

215 151BIO kombucha borůvkaBlueberry jam / Kombucha Heidelbeere

PET láhev 0,5 l 24 m BIO 12 8 594 041 071 249

215 153BIO kombucha citronLemon / Kombucha Zitron

PET láhev 0,5 l 24 m BIO 12 8 594 041 071 225

215 136BIO kombucha černý rybízKombucha with Black currant / BIO Kombucha, Schwarze Johannisbeere

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 071 232

215 133BIO kombucha heřmánekKombucha with Camomile flavour / BIO Kombucha, Kamille

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 709

215 132BIO kombucha kopřivaKombucha with Nettle flavour / BIO Kombucha, Brennessel

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 693

215 150BIO kombucha malinaRaspberry / Kombucha Himbeere

PET láhev 0,5 l 24 m BIO 12 8 594 041 071 195

215 130BIO kombucha meduňkaKombucha with Lemon balm flavour / BIO Kombucha Melisse

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 686

215 131BIO kombucha šípekKombucha with Hip flavour / BIO Kombucha, Hagenbutte

PET láhev 0,5 l 18 m BIO 12 8 594 041 070 679

215 156BIO kombucha zázvorKombucha with Ginger / BIO Kombucha, Ingwer

PET láhev 0,5 l 24 m BIO 12 8 594 041 071 942

215 110Kombucha - zelený čaj Kombucha - Green tea / Kombucha Grüntee

PET láhev 2 l 18 m konv. 6 8 594 041 070 013

215 111Kombucha - šípkový čajKombucha - Hip tea / Kombucha Hagenbutte Tee

PET láhev 2 l 18 m konv. 6 8 594 041 070 181

215 112Kombucha - černý čajKombucha - Black tea flavour / Kombucha - Schwarztee

PET láhev 2 l 18 m konv. 6 8 594 041 070 099

215 113Kombucha - meduňkaKombucha with Lemon balm flavour / Kombucha-Melissa

PET láhev 2 l 18 m konv. 6 8 594 041 070 204

Ledové čaje a energetické nápoje Ice tea / Eistee, Energie Getränke

215 072Bílý čaj Bio IntensiveWhite tea Bio Intensive / Weisstee Intensive

PET láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 008 985 053

215 071Zelený čaj Bio IntensiveGreen tea Bio Intensive / Grüntee Intensice

PET láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 008 985 084

215 070Nápoj s extraktem z čajových lístků a citronemDrink with extrakt from tea leaf and lemon / Getränk mit des Extrakts

von Teebläter mit Zitrone

tetrapak 3 x 200 ml 12 m BIO 8 8 023 678 444 176

219 001Energetický nápoj ALPEN YOD´L s guaranou a kofeinem Energetic drink ALPEN YOD´L with quarana / Energetisches Getränk

ALPEN YOD´L mit Gaurana und Kofein

0,25 l 12 m BIO 12 7 640 107 814 778

Page 47: Produktový katalog 2011

47

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Sirupy Sirups / Sirupe

2 306 072Bezový sirup (Sonnentor)Elder flower / Holunderbeer-Sirup

láhev 0,5 l 18 m BIO 6 9 004 145 006 072

2 156 263Jablečný kouzelný punč (Sonnentor)Apple Magic Punch Syrup / Apfelzauber Punsch-Sirup

láhev 0,5 l 18 m BIO 6 9 004 145 006 263

2 306 034Malinový sirup (Sonnentor)Raspberry / Himbeer-Sirup

láhev 0,5 l 18 m BIO 6 9 004 145 006 034

2 155 969Zázvor - citron (Sonnentor)Ginger - lemon syrup / Ingwer-Zitronen-Sirup

láhev 0,5 l 18 m BIO 6 9 004 145 005 969

215 142Rooibos (Tradice Bílých Karpat)Rooibos / Rooibos Sirup Hostětín

láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 109

215 140Sirup z květů černého bezu (Tradice Bílých Karpat) Elder flower / Holunderbeer Sirup

láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 086

215 144Sirup z listů a květů konopí (Tradice Bílých Karpat)Hemp syrup / Hanfsirup

láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 147

215 141Sirup z listů máty peperné (Tradice Bílých Karpat)Peppermint / Pffefermintze

láhev 0,5 l 12 m BIO 12 8 594 045 920 093

Káva Coffee / Kaffee

2 171 090Káva Vídeňské pokušení, mletáVien temptation ground / Kaffee Wiener Ver führung, gemahlen

500 g 24 m BIO 5 9 004 145 010 901

2 170 925Káva Vídeňské pokušení, celá zrna Vien temptation whole grains / Kaffee Wiener Ver führung, Bohnen

500 g 24 m BIO 5 9 004 145 010 925

2 170 963Káva Vídeňské pokušení, instantníVien temptation instant / Kaffee Wiener Verführung, instant

100 g 24 m BIO 1 9 004 145 010 963

2 170 932Káva Vídeňské pokušení, bez kofeinu, mletáVienesse Temptation cofein free ground / Wiener Verführung, ohne Kofein

500 g 24 m BIO 5 9 004 145 010 932

2 170 987Káva Vídeňské pokušení Symfonie, celá zrnaVienesse Temptation Symphony whole grain / Wiener Verführung,

Symfonie, ganze Bohnen

250 g 24 m BIO 5 9 004 145 010 987

2 170 970Káva Vídeňské pokušení Symfonie, mletáVeinesse Temptation Symphony ground / Wiener Verführung, Symfonie,

gemahlen

250 g 24 m BIO 5 9 004 145 010 970

Kávoviny a kakao Instant drinks and coffee substitute / Kaffeeersätze und Kakao

217 002Instantní špaldové kafe BIOHARMONIESpelt coffee - instant / Dinkel Kaffee, instant

50 g 24 m BIO 12 8 594 008 910 710

217 003Instantní špaldové kafe BIOHARMONIESpelt coffee - instant (refill) / Dinkel Kaffee, instant (Nachfüllbeutel)

náhradní náplň 200 g 24 m BIO 12 8 594 008 911 434

907 200Instantní špaldové kafe s cikorkou BIOLINIESpelt coffee with chicory / Dinkel Kaffee mit Zichorie

100 g 12 m BIO 12 8 594 008 916 460

217 001Špaldové kafe (mleté) BIOHARMONIESpelt coffee - milled / Dinkel Kaffee gemahlen

300 g 12 m BIO 10 8 594 008 910 574

907 201Kakaový nápoj BIOLINIECocoa drink / Kakaogetränk BIOLINIE

250 g 12 m BIO 6 8 594 008 916 934

2 309 424Raráškovo Schlau-kakao, instantníCheeky cherubs cocoa drink / Bengelchen Schlau-kakao, instant

300 g 12 m BIO 1 9 004 145 009 424

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 48: Produktový katalog 2011

48

Instantní Špaldové kafe s cikorkouKafe pro celou rodinu Špaldové kafe je vhodným nápojem pro jakoukoli denní dobu, neboť neobsahuje kofein a je tedy vhodné i pro děti nebo těhotné či kojící matky. Je snadno rozpustné v horké i studené vodě, proto je jeho příprava velmi rychlá. Získává se pražením rozemleté pšenice špaldy.

Lze ho připravit v podobě horkého nápoje či vyzkou-šet některý z našich receptů na obale na osvěžující nápoj. Ve složení tohoto instantního nápoje nalez-nete jen pšenici špaldu (80%) a cikorku (20%) pocházející z ekologického zemědělství.

BIO produkt kontrolovaného ekologického zemědělství. Výrobek označený touto značkou je produkován přirozenými biologickými metodami, při nichž se nepoužívají pesticidy a průmyslová hnojiva. Proti škůdcům a chorobám se nasazují pouze prostředky biologické ochrany.

výrobce a distributor: www.probio.cz

• lahodná jemná chuť, které neodoláte

• vhodné i pro děti nebo těhotné ženy

• neobsahuje kofein, nezpůsobuje

návykovost

• velice snadná a rychlá příprava

• rozpustné v horké i studené vodě

• nepřekyseluje organismus, naopak

ho obohacuje o cenné minerální látky

a vitamíny

Recepty pro inspiraci

Osvěžující nápoj „Špaldový sen“V šejkru smícháme 2 lžičky kafe, 2 dcl studeného mléka, 4 cl vaječného koňaku, 1–2 lžičky tekutého medu nebo třtinového cukru a šejkrujeme dokud se nevytvoří bohatá pěna. Nápoj nalijeme do skleniček, přidáme led a dozdobíme.

Špaldové frappéDo šejkru nasypeme 1–2 lžičky kafe a cukr (nejlépe třtinový BIO) dle chuti. Do čtvrtiny doplníme vodou a přidáme několik kostek ledu. Šejkrujeme, dokud se nevytvoří bohatá pěna.Poté dolijeme vodou nebo mlékem podle chuti.

kafe_A4_2.indd 1 21.11.2010 17:37:59

Page 49: Produktový katalog 2011

49

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Čaje Tea / TeeČerné Black / Schwarztee

2 152 267Černý čaj DarjeelingDarjeeling / Darjeeling

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 676

2 210 221Černý čaj DarjeelingDarjeeling / Darjeeling

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 210

2 152 935Černý čaj Earl GreyEarl Grey / Earl Grey

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 935

2 212 227Černý čaj Earl GreyEarl Grey / Earl Grey

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 227

2 152 492Pu - ErhPu Erh-Tea / Pu-Erh Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 492

Zelené Green / Grüntee

907 002China Gunpowder BIOLINIEChinese Green Tea “Gunpowder” / Chinesischer Grüntee gunpowder

sypaný 50 g 24 m BIO 14 8 594 045 062 014

2 180 268Zelený čajGreen tea / Grüne Tee

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 683

2 152 268Zelený čajGreen tea / Grüne Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 685

2 222 241Zelený čajGreen tea / Grüne Tee

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 241

2 152 295Zelený čaj citronová trávaGreen Tea Lemongrass / Grüntee-Lemongras

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 959

2 220 654Zelený čaj citronová trávaGreen Tea Lemongrass / Grüntee-Lemongras

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 006 546

2 222 401Zelený čaj Gunpowder Chinese Green Tea “Gunpowder” / Chinesischer Grüntee gunpowder

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 401

2 152 881Zelený čaj jasmínGreen Tea Jasmine / Grüntee Jasmín

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 881

2 220 357Zelený čaj jasmín Green Tea Jasmine / Grüntee Jasmin

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 006 577

2 222 340Zelený čaj SenchaGreen Tea Sencha / Grüntee-Sencha

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 340

2 156 513Zelený čaj ŠtěstíGreen Fortune Tea / Grüner Glückstee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 026 513

2 226 515Zelený čaj ŠtěstíGreen Fortune Tea / Grüner Glückstee

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 006 515

Bílé White teas / Weißtee

2 229 172Bílý čaj Herkules se zázvoremWhite Power-Giver with ginger / Weißer Kraftschöpfer-Tee

sypaný 70 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 172

2 229 134Bílý čaj Ochrana a sílaWhite Protect & Power Tea / Weißer Schutz & Kraft-Tee

sypaný 45 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 134

2 159 132Bílý čaj Ochrana a sílaWhite Protect & Power Tea / Weißer Schutz & Kraft-Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 132

2 159 033Bílý čaj Pai Mu TanWhite Tea Pai Mu Tan / Weißer Tee Pai Mu Tan

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 033

2 229 035Bílý čaj Pai Mu TanWhite Tea Pai Mu Tan / Weißer Tee Pai Mu Tan

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 035

Bylinné směsi Herbal tea blends / Kräutertees Gemischt

2 115 631Aleluja! “Hallelujah!” Herbal Tea Blend / Halleluja! Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 631

Beve

rag

es / G

eträ

nke

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 50: Produktový katalog 2011

50

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 102 243Anděl strážný (sv. Hildegardy)Guardian Angel Tea / Schutzengel-Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 430

2 100 432Anděl strážný (sv. Hildegardy)Guardian Angel Tea / Schutzengel-Tee

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 004 320

2 115 297Bylinné kouzloMagic Herbal Tea / Kräuterzauber

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 297

224 001Čaj BIOMILKATea Biomilka / Magentee

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 602

224 002Čaj s echinaceou BIOMILAEchinacea tea / Echinacea Tee

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 756

2 152 522Čaj ŠtěstíFortune Herbal Tea / Glückstee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 226

2 152 560Děkuji“Thank you” Herbal Tea / Dankeschön-Kräutertee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 608

2 115 037DelikátníWellness Herbal Tea / Wohlschmecker-Krütertee

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 037

2 162 562Dobrá náladaCheery Herbal Tea / Gute Laune-Kräutertee

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 562

2 152 256Dobrá náladaCheery Herbal Tea / Gute Laune-Kräutertee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 560

2 115 051Dobrá náladaCheery Herbal Tea / Gute Laune-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 051

2 110 501Dobré ránoGood Morning Herbal Tea / Guten Morgen-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 013

2 110 502Dobrý večerEvening Herbal Tea / Abendtee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 020

2 152 553Dobrý večerEvening Herbal Tea / Abendtee

porcovaný dárk bal., s přebalem 24 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 553

2 102 799Energie (sv. Hildegardy)Hildegard Energy Herbal Tea / Energie-Tee hildegrd

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 799

2 105 298Harmonie (sv. Hildegardy)Hildegard Harmony Tea / Harmonie-Tee Hildegard

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 8 594 020 775 298

2 119 745Jarní políbeníSpringKiss, Herbal Tea / FrühlingsKuss-Kräutertee

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 745

2 159 743Jarní políbeníSpringKiss, Herbal Tea / FrühlingsKuss-Kräutertee

porcovaný dárk bal., s přebalem 24 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 743

2 115 394Ježíškův nebeský čajHeavenly Delight Christmas Tea / Himmlischer Christkindl-Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 394

2 105 571Klášterní tajemství (sv. Hildegardy)Monastic Spirit-box / Klostergeheimnis - lose

sypaný 70 g 24 m BIO 6 8 594 020 775 571

2 110 517Kouzelný nápojMagic Potion Herbal Tea / Zaubertrunk

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 174

2 152 259KuckucStormy Weather Tea / Kutz Kutz-Kräutertee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 591

2 115 082KuckucStormy Weather Tea / Kutz Kutz-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 082

224 006Lesní směs BIOMILAForrest fruit tea / Waldfrüchtetee

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 725

224 009Mátový vánek BIOMILAPepermint gale tea / Pfefferminze

porcovanýbez přebalu 30 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 763

2 110 520Milostný bylinný čajAll the Best Herbal Tea / Alles Liebe-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 204

2 152 280Milostný čaj s kořenímLove Herbal Tea / Alles Liebe-Kräutertee

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 805

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

Page 51: Produktový katalog 2011

51

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 115 235Nápoj druidůDruid Potion Herbal Tea / Druidentrank

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 235

2 152 409Narozeninový čajHappy Birthday Tea / Geburtstagstee

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 024 090

2 110 537Narozeninový čajHappy Birthday Tea / Geburtstagstee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 372

2 115 181OsvěženíRefreshing Herbal Tea / Erfrischungstee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 181

2 115 389Pěkné odpoledne“Pleasant Leisure Time” Tea / Schönen Feierabend-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 389

907 011Pro lepší náladu BIOLINIEFor good mood / Gute Laune

sypaný 50 g 24 m BIO 6 8 594 008 916 026

2 105 397Prohřívající (sv. Hildegardy)Warming Hildegard Herbal Tea / Wärmerder Tee Hildegard

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 8 594 020 775 397

2 306 301Raráškův čaj - Polštářová bitvaCheeky Cherubs Bedtime Sweets Tea / Betthupferl-Tee bio-Bengelchen

porcovanýbez přebalu 40 g 24 m BIO 6 8 594 020 776 301

2 302 938Raráškův čaj - Polštářová bitvaCheeky Cherubs Bedtime Sweets Tea / Betthupferl-Tee bio-Bengel-

chen

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 385

2 302 925Raráškův čaj - UsmrkánekCheeky Cherubs Sniffle Tea / Schnupfnasen-Tee Bio-Bengelchen

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 255

2 102 409Relaxační (sv. Hildegardy)Hildegard Relaxing Herbal Tea / Entspannungstee Hildegard

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 409

224 011Růžové ráno BIOMILARose morning tea / Rosa Morgen

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 749

2 115 112Směs květůFlowers Herbal Tea / Blütenmischung

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 112

2 110 522ŠtěstíFortune Blossom Spice Blend / Glücks Gewürz-blüten-zubereitung

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 228

2 119 752Tady roste radost"Where joy grows, naturally" / Da wächst die Freude

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 752

2 115 341Uvolnění“Let It Be” Herbal Tea / Loslassen Tee

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 341

224 014Zahradní směs BIOMILAGarden blend tea / Gartenfrüchte Tee

porcovaný, bez papí-rového přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 732

2 115 150Základy rovnováhyBase Harmony Fruit Tea / Basen Ausgleich-Kräutertee

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 150

2 157 039ZASE DOBŘE! - Balzám na nervyCalm your Nerves Tea - It´s all good! / Reine Nervensache

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 039

2 157 077ZASE DOBŘE! - Čepice plná spánkuSweet Dreams Tea - It´s all good! / Eine Mütze voll Schlaf

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 077

2 157 022ZASE DOBŘE! - Knedlík v krkuSoothing Throat Tea - It´s all good! / Frosch im Hals

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 022

2 157 046ZASE DOBŘE! - Očista dušeLiberate your Liver Tea - It´s all good! / Frei von der Leber

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 046

2 157 015ZASE DOBŘE! - Pro dobrý pocit v břišeCalming Tummy Tea - It´s all good! / Fürs Bauchgefühl

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 015

2 157 053ZASE DOBŘE! - Pro klid ženyTroubled Times Tea - It´s all good! / Zwick-Zwack

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 053

2 157 060ZASE DOBŘE! - Srdeční záležitostiListen to your Heart Tea - It´s all good! / Herzenangelegenheiten

porcovaný dárk bal., s přebalem 27 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 060

2 157 084ZASE DOBŘE! - Vše zase dobré! (poznávací sada) It´s all good Tea Assortment / Alles Wieder gut! Probier mal!

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 027 084

2 102 997Ženský (sv. Hildegardy)Hildegard Women Spice Tea / Frauen-Tee Hildegard

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 997

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 52: Produktový katalog 2011

52

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Bylinné jednodruhové Pure herb / Kräutertees mono

2 122 012BorůvkyBlueberries / Heidelbeeren , ganz

sypaný 45 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 012

2 152 317Citronová trávaLemongrass / Lemongras

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 317

2 122 319Citronová trávaLemongrass / Lemongras

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 319

2 122 043Černý bez květElderberry Blossom / Holunderblüten

sypaný 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 043

2 152 393FenyklFennel / Fenchel

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 393

224 003Fenykl obecný BIOMILAFennel / Fenchel

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 657

2 152 914Ginkgo - koncentraceGinko / Ginko

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 149

2 230 914Ginkgo - koncentrace Ginko / Ginko

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 141

2 122 067HeřmánekChamomile / Kamille

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 067

2 180 258HeřmánekChamomile / Kamille

porcovanýbez přebalu 16 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 586

224 004Heřmánek pravý BIOMILAChamomile / Kamille

porcovanýbez přebalu 20 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 695

2 122 326IbišekHibiscus (red mallow) / Hibiskus (rote Malve)

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 326

2 122 302KontryhelLady’s Mantle / Frauenmantel

sypaný 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 302

2 182 517KopřivaStinging Nettle / Brennessel

porcovanýbez přebalu 16 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 517

2 152 027KopřivaStinging Nettle / Brennessel

porcovaný dárk bal., s přebalem 16 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 027

2 122 029KopřivaStinging Nettle / Brennessel

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 029

224 005Kopřiva dvoudomá BIOMILAStinging Nettle / Brennessel

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 718

2 122 364Levandule květLavender Flowers / Lavendelblüten

sypaný 70 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 364

224 007Lipový čaj BIOMILALime Flowers / Lindenblüten

porcovanýbez přebalu 30 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 770

2 152 171Lipový květLavender Flowers / Lavendelblüten

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 171

2 120 217Lipový květLime Flowers / Lindenblüten

sypaný 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 173

2 122 005Máta okrouhlolistáApplemint (without menthol) / Apfelminze

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 005

2 180 261Máta peprnáPeppermint / Pfefferminze

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 616

224 008Máta peprná BIOMILAPeppermint / Pffefermintze

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 664

2 122 098Máta peprná listPeppermint / Pffefermintze

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 098

2 152 089Meduňka citronováLemon balm / Zitronenmelisse

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 089

2 122 081Meduňka citronová listLemon balm / Zitronenmelisse

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 081

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

Page 53: Produktový katalog 2011

53

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

224 010Meduňka lékařská BIOMILALemon balm / Zitronenmelisse

porcovanýbez přebalu 30 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 671

2 122 142MěsíčekCalendula / Ringelblumen

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 142

2 122 159PřesličkaHorsetail / Zinnkraut

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 159

2 122 333Růže květRose Flowers (buds) / Rosenblüten (Knospen)

sypaný 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 333

2 122 111ŘebříčekYarrow / Schafgarbe

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 111

2 129 059Řecký horský čajGreek Mountain Tea / Griechischer Bergtee

sypaný 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 009 059

224 012Řepík lékařský BIOMILA Agrimony tea / Odermennig

porcovanýbez přebalu 20 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 688

2 122 074SlézCommon Mallow / Käsepappel (blaue Malve)

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 074

2 122 289SmetánkaDandelion Leaves / Löwenzahnblätter

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 289

2 122 104ŠalvějSage / Salbei

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 104

2 102 102Šalvěj (sv. Hildegardy)Sage / Salbei

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 102

2 120 203Šípek oplodíRosehip / Hagebutte

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 036

2 152 577Šípek-ibišekRosehip-Hibiscus / Hagebutte-Hibiskus

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 577

224 013Šípky BIOMILARosehip tea / Hagebutten

porcovanýbez přebalu 40 g 19 m BIO 5 8 586 009 251 701

2 182 609TřezalkaSt. John’s Wort / Johanniskraut

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 609

2 122 050TřezalkaSt. John’s Wort / Johanniskraut

sypaný 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 050

2 152 201VerbenaLemon Verbena / Zitronenverbene

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 201

2 122 203VerbenaLemon Verbena / Zitronenverbene

sypaný 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 203

2 122 128VrbovkaRiver beauty / Weideröschen

sypaný 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 128

Ovocné Fruit tea / Früchtetee

2 155 585Adventní čaj ovocnýSanta’s Secret Fruit Tea / Advent-Früchtetee

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 585

2 155 370Brusinkový požitekCranberry Pleasure Fruit Tea / Preiselbeer Genuss-Früchtetee

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 370

2 152 744Čaj pro každéhoEveryman's Spice-Fruit Tea / Tee für Jedermann

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 744

2 195 525Divoká višeňSour Cherry / Wildkirsch

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 525

2 155 424Ovocný čaj dobré náladyCheery Fruit Tea / Gute Laune-Früchtetee

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 424

2 152 973Ovocný senFruit Delight / Früchtetraum

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 973

2 155 363Rakytníkový požitekSea Buckthorn Pleasure Fruit Tea / Sanddorn Genuss-Früchtetee

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 005 365

2 190 536Rakytníkový požitekSea Buckthorn Pleasure Fruit Tea / Sanddorn Genuss-Früchtetee

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 000 536

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 54: Produktový katalog 2011

54

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 309 224Raráškův čaj - Klauni s červenými nosyRed Nose Tea Cheeky Cherubs / Bio-Bengelchen Rote Nasen Clown-Tee

porcovaný dárk bal., s přebalem 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 224

2 309 347Raráškův čaj - KoulovačkaCheeky Cherubs Winter Fun Tea / Schneeballschlacht-Tee Bio-Bengelchen

porcovaný dárk bal., s přebalem 40 g 24 m BIO 6

9 004 145 029 347

2 305 809Raráškův čaj - KouzelnýCheeky Cherubs Magic Potion / Zaubertrunk bio-Bengelchen

porcovanýbez přebalu 30 g 24 m BIO 6 8 594 020 775 809

2 302 930Raráškův čaj - KouzelnýCheeky Cherubs Magic Potion / Zaubertrunk bio-Bengelchen

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 309

2 302 921Raráškův čaj - Sloní síla“Strong-As-An-Elephant Cheeky Cherub” / Elefantenstarkes Bio-Bengelchen

porcovaný dárk bal., s přebalem 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 029 217

2 155 332Sluneční pozdrav“Sunny Greetings” / Sonnige Grüße

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6 9 004 145 025 332

2 152 737Zimní nocWinternight / Winternacht

porcovaný dárk bal., s přebalem 54 g 24 m BIO 6

9 004 145 022 737

Zázvorové Ginger / Ingwer

2 128 533ZázvorGinger / Ingwer

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 533

2 158 531ZázvorGinger / Ingwer

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 028 531

2 118 526Zázvor - citron Ginger-Lemon Tea / Ingwer-Zitrone

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 526

2 152 852Zázvor - citronGinger-Lemon Tea / Ingwer-Zitrone

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 028 524

2 152 851Zázvor - energieGinger Energy Tea / Ingwer-Energietee

porcovaný dárk bal., s přebalem 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 028 517

2 118 519Zázvor - energieGinger Energy Tea / Ingwer-Energietee

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 519

2 158 555Zázvor - slunceGinger Sun / Ingwer Sonne

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 028 555

2 118 557Zázvor - slunceGinger Sun / Ingwer Sonne

sypaný 80 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 557

2 118 595Zázvor - štěstíGinger Fortune Tea / Ingwer Glückstee

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 595

2 118 502Zázvor - vanilkaGinger-Vanilla Tea / Ingwer-Vanille

sypaný 70 g 24 m BIO 6 9 004 145 008 502

Pohankové Buckwheat tea / Buchweizentee

907 009Pohankový čaj se šípkem BIOLINIEBuckwheat tea with hip / Buchweizentee mit Hagebutten

porcovanýbez přebalu 30 g 24 m BIO 6 8 594 008 916 002

2 160 734Pohankový čaj s mátouBuckwheat tea with peppermint / Buchweizentee mit pffefermintz

porcovanýbez přebalu 30 g 24 m BIO 6 8 594 008 910 734

2 160 727Pohankový čaj se šípkemBuckwheat tea with hip / Buchweizentee mit hagebutten

porcovanýbez přebalu 30 g 24 m BIO 6 8 594 008 910 727

2 161 045Pohankový čaj s pomerančovou kůrouBuckwheat tea with orange / Buchweizentee mit Orange

porcovanýbez přebalu 30 g 24 m BIO 6 8 594 008 911 045

Rhoibos a ostatní čaje Exotical / Rooibos

2 200 226LapachoLapacho / Lapacho

sypaný 90 g 24 m konv. 6 9 004 145 002 265

2 185 007RooibosRooibos / Rooibos

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 906

2 152 386RooibosRooibos / Rooibos

porcovaný dárk bal., s přebalem 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 386

2 202 388RooibosRooibos / Rooibos

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 388

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

Page 55: Produktový katalog 2011

55

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 162 760Rooibos Citronová trávaRooibos Lemongrass / Rooibos-Lemongras

porcovanýbez přebalu 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 760

2 202 418Rooibos Citronová trávaRooibos Lemongrass / Rooibos-Lemongras

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 418

2 156 230Rooibos Čokoládové políbeníRooibos Chocolate Kiss / Rooibos-Schokokuss

porcovaný dárk bal., s přebalem 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 026 230

907 003Rooibos Massai BIOLINIERooibos Massai / Rooibos-Massai

porcovanýbez přebalu 50 g 24 m BIO 14 8 594 045 062 052

2 200 242Rooibos VanilkaRooibos Vanilla / Rooibos-Vanille

sypaný 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 425

2 222 371Yerba MatéYerba Mate / Yerba-Mate

sypaný 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 002 371

Speciální čajové směsi Pyramidal teas / Tee Premiumlinie

2 152 292Poznávací sada "ochutnej" (24 různých druhů čajů) Tea Assortment “Try It” / "Probier mal!" Teesortiment

porcovaný dárk bal., s přebalem 31,4 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 928

2 152 768Adventní sada (24 různých druhů čajů)Tea Advent Calendar / Adventkalender

porcovaný dárk bal., s přebalem 41,5 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 768

2 159 143Energie je všude - jemná směs bylin a zeleného čaje Energy is Everywhere / Energie ist überall

pyramidální sáčky 24 g 24 m BIO 8 9 004 145 089 143

2 159 174Kouzlo života - vybraná směs bílého čajeThe Magic of Life / Magie des Lebens

pyramidální sáčky 30 g 24 m BIO 8 9 004 145 089 174

2 158 528Nech slunce svítit - prohřívající zázvorový čaj s kořenímLet The Sun Shine / Lass die Sonne scheinen

pyramidální sáčky 30 g 24 m BIO 8 9 004 145 088 528

2 150 010Sladké chvíle - jemný ovocný čajCelebrate Sweet Moments / Süße Momente feiern

pyramidální sáčky 30 g 24 m BIO 8 9 004 145 080 010

2 155 220Základy tvé duše - vybraný bylinný čajYour Soul’s Foundation / Basis deiner Seele

pyramidální sáčky 18 g 24 m BIO 8 9 004 145 085 220

2 156 593Inspirace smyslů - směs černého čajePure Inspiration for your Senses, Black tea - Spice tea blend /

Inspiration der Sinne

pyramidální sáčky 30 g 24 m BIO 8 9 004 145 086 593

2 156 609Směs pokušení (poznávací sada) Temptation Blends, Triangular tea bags assortment / Gemischte

Versuchung

pyramidální sáčky 27 g 24 m BIO 8 9 004 145 086 609

2 156 647Hvězdný tanec - směs černého čajeDancing Stars / Sternentanz

pyramidální sáčky, vánoční čajová dóza 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 086 647

2 156 623Pohlazení duše - směs bílého čajeSun of the Spirit / Seelensonne

pyramidální sáčky, vánoční čajová dóza 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 086 623

2 156 630Světelný třpyt - bylinná směsBright Light / Lichterglanz

pyramidální sáčky, vánoční čajová dóza 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 086 630

2 156 616Zimní pohoda - směs zeleného čajeWinter Delight / Winterwonne

pyramidální sáčky, vánoční čajová dóza 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 086 616

- pokud není uvedeno jinak, výrobcem čajů je Sonnentor

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nke

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 56: Produktový katalog 2011

56

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Vína Wines / WeinČervená vína Red wines / Rotwein

216 011NaturvinNaturvin / Naturvin

Česká republika 0,75 l BIO 6 8 594 008 911 069

216 013Piave - Cabernet D.O.C.Piave - Cabernet D.O.C. / Piave - Cabernet D.O.C.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 070

216 015Piave - Cabernet D.O.C.Piave - Cabernet D.O.C. / Piave - Cabernet D.O.C.

Itálie 0,375 l BIO 12 8 022 836 000 346

216 014Piave - Merlot D.O.C.Piave - Merlot D.O.C. / Piave - Merlot D.O.C.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 087

216 016Piave - Merlot D.O.C.Piave - Merlot D.O.C. / Piave - Merlot D.O.C.

Itálie 0,375 l BIO 12 8 022 836 000 339

216 103Sladké dezertní víno I.G.T.Sweet dessert wine / Süßer Dessertwein I.G.T

Itálie 0,5 l BIO 6 8 594 008 913 780

216 102Veneto Merlot I.G.T.Merlot Veneto I.G.T. / Merlot Veneto I.G.T.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 155

216 020Veneto Rosato I.G.T.Rosata Veneto I.G.T. / Rosata Veneto I.G.T.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 063

216 401VERGEL červené vínoVERGEL red wines / Vergel Rotwein

Španělsko 0,75 l BIO 6 8 437 003 095 726

216 402VERMADOR Barrica červené vínoVERMADOR Barrica red wine / VERMADOR Barrica Rotwein

Španělsko 0,75 l BIO 6 8 437 003 095 214

Bílá vína White wines / Weisswein

216 002NaturvinNaturvin / Naturvin

Česká republika 0,75 l BIO 6 8 594 008 911 076

216 003Piave - Chardonnay D.O.C.Piave - Chardonnay D.O.C. / Piave - Chardonnay D.O.C.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 032

216 202Veneto Bianco I.G.T.Veneto Bianco I.G.T. / Veneto Bianco I.G.T.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 148

216 403VERMADOR bílé vínoVERMADOR white wine / VERMADOR Weisswein

Španělsko 0,75 l BIO 6 8 437 003 095 221

Růžová vína Rose wines / Rosawein

216 404VERMADOR růžové víno VERMADOR rose wine / Vermador Rosawein

Španělsko 0,75 l BIO 6 8 437 003 095 276

Šumivá a perlivá vína Sparkling wines / Sekte

216 301Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.Prosecco di Valdobbiadene D.O.C. / Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.

Itálie 0,375 l BIO 12 8 022 836 000 308

216 302Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.Prosecco di Valdobbiadene D.O.C. / Prosecco di Valdobbiadene D.O.C.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 022 836 000 018

216 006Sekt Frederik D.O.C.Sekt Frederik D.O.C. / Sekt Frederik D.O.C.

Itálie 0,75 l BIO 6 8 594 008 913 773

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 57: Produktový katalog 2011

57

po

je

Beve

rag

es / G

eträ

nkeZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale package / Großgebinde

308 601Kakao 100 %, prášek Cacao / Kakao 100 %, Pulver

25 kg 8 m BIO 1

308 603Mléko sušené odtučněnéMilk fat free-dehydrated / Magermilch, pulver

25 kg 9 m BIO 1

308 604Mléko sušené 26 % tukuMilk with 26 % of fat-dehydrated / Milchulver, 26 % fett

25 kg 9 m BIO 1

308 605Syrovátka sušená bez demineralizaceDehydrated whey-demineralized / Molkepulver ohne Entsalzung

25 kg 9 m BIO 1

308 606Syrovátka sušená částečně demineralizovanáDehydrated whey-semi demineralized / Molkepulver teilweise entsalzt

25 kg 9 m BIO 1

Page 58: Produktový katalog 2011

58

Sladidla, ochucovadla, koření, bujóny, octySweeteners, spices, buillons, vinegars / Gewürze, Würzmittel, Dressings und Brühen, Speiseöle und Ölsaaten, Essig

Page 59: Produktový katalog 2011

59

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Sladidla Sweeteners / Sußmittel

908 001Třtinový cukr BIOLINIECane sugar / Rohrzucker

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 913 575

130 001Třtinový cukr přírodní BIOHARMONIECane sugar natural / Rohrzucker natural

500 g 12 m BIO 14 8 594 008 911 021

130 102Cukr přírodní třtinový surovýNatural cane sugar (coarse) / Rohrzucker natural

500 g 18 m konv. 14 8 594 008 915 128

130 104Cukr přírodní třtinový MUSCOVADONatural cane sugar MUSCOVADO / Rohrzucker MUSCOVADO

500 g 18 m konv. 24 8 594 052 880 021

130 101Cukr přírodní řepnýNatural beet sugar / Rübenzucker natural

1kg 12 m konv. 14 8 594 016 590 218

130 106Cukr skořicový AmylonCinnamon sugar / Zimte Zucker

20 g 12 m BIO 40 8 594 006 667 104

130 105Cukr vanilkový AmylonVanilla sugar / Vanille Zucker

20 g 12 m BIO 40 8 594 006 667 098

2 033 576Cukr vanilkový SonnentorVanilla sugar / Vanillezucker

50 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 576

130 005Třtinová melasa nesířenáCane black molasses (no sulphur) / Rohrmelasse ungeschwefelt

450 g 24 m BIO 6 8 594 052 880 014

908 002Javorový sirup BIOLINIEMaple syrup / Ahornsirup

250 ml 24 m BIO 12 8 594 008 916 149

908 003Med květový BIOLINIEFlower honey / Blüttenhonig

250 g 18 m BIO 12 8 594 008 914 039

2 240 667Anděl strážný - med (Sonnentor)Guardian Angel - Honey / Schutzengel-Honig

akátový med s želé Royale a květným pylem 230 g 12 m BIO 6 9 004 145 000 667

2 240 674Prohřívající med a zázvor - med (Sonnentor)Warming Honey / Der Wärmende - Honig und Ingwer

akátový med se zázvorem 230 g 12 m BIO 6 9 004 145 000 674

2 240 629Romantický med a růžová poupata - med (Sonnentor) “Romantic” - Honey & Rose buds / Der Romantische - Honig und Rosenknospen

akátový med s růžovými poupaty 230 g 12 m BIO 6 9 004 145 000 629

2 240 612Smyslný med a vanilka - med (Sonnentor) “Fragrant” - Honey & Vanilla / Der Sinnliche - honig und Vanille

akátový med s vanilkovými lusky 230 g 12 m BIO 6 9 004 145 000 612

Sůl Sea salt / Meersalz

200 101Mořská sůl hrubáSee salt gross / Meersalz gross

1 kg konv. 12 8 015 185 611 271

200 102Mořská sůl jemnáSee salt fine / Meersalz fein

1 kg konv. 12 8 015 185 621 270

907 100Sůl s 12 bylinkami BIOLINIE12 herbs salt / BIOLINIE Salz mit 12 Kräuter

120 g 24 m BIO 6 8 594 008 916 217

2 033 11812-bylinná sůl (Sonnentor)12-Herbs-Salt / 12 - Kräuter salz

120 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 118

2 030 397Grilovací sůl s kořením mletá (Sonnentor)Poultry & Grill Seasoning / Grillgewürzsalz

100 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 972

2 044 061Hildegardina bylinná sůlHildegards herbal salt / Hildegard Kräutersalz

120 g 24 m BIO 6 9 004 145 004 061

2 037 171Středomořská kouzelná sůl s květy (Sonnentor)Mediterranean mix of flowers and spices / Mediteranische Zaubersalz

mit Blüten

v ozdobné kovové dóze 90 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 171

Koření Spices / Gewürze

2 033 200AnýzAnise / Anis

Sonnentor 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 200

2 030 317BazalkaBasil / Basilikum

Sonnentor 15 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 170

200 001Bazalka (Ocimum basilicum)Basil / Basilikum (Ocimum basilicum)

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 019

Slad

idla

, oc

huco

vad

la, ko

ření, b

ujóny, o

cty

Sweeteners, sp

ices, buillons, vineg

ars / G

ewürze, W

ürzmittel, D

ressings und

Brühen, Speiseöle und

Ölsa

aten, Essig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 60: Produktový katalog 2011

60

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 030 335Bobkový listBay leaves / Lorberblätter

Sonnentor 10 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 354

200 012Bylinný peprníkHerbal pepper / Schnittlauch

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 156

2 157 444Citron mletýLemon / Zitronenstücke, gemahlen

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 444

2 033 873Curry ostréCurry hot / Curry scharf

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 873

2 033 876Curry ostréCurry hot / Curry scharf

Sonnentor, v ozdobné kovové dóze 45 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 876

2 030 332Curry sladkéCurry sweet / Curry süs

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 323

2 033 326Curry sladkéCurry sweet / Curry süs

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 45 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 326

2 043 620Česnek medvědíRamson / Bärlauch

Sonnentor 18 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 620

2 030 325Česnek sušenýGarlic / Knoblauch

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 255

2 033 050DobromyslOregano / Oregano

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 13 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 050

2 033 057DobromyslOregano / Oregano

Sonnentor 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 057

200 005Estragon (Artemisia dracunculus) Estragony / Estragon (Artemisia dracunculus)

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 095

2 030 322FenyklFennel / Fenchel

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 224

2 033 286HřebíčekCloves / Nelken

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 286

2 037 490Chili mletéChili ground / Chili gemahlen

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 8 594 020 777 490

2 033 491Kardamon mletýCardamom, ground / Kardamom, gemahlen

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 491

2 033 494Kardamon mletýCardamom, ground / Kardamom, gemahlen

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 45 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 494

2 030 302Kmín celý Caraway / Kümmel

Sonnentor 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 026

2 033 029Kmín celýCaraway / Kümmel

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 55 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 029

2 030 303Kmín mletýCaraway ground / Kümmel gemahlen

Sonnentor 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 033

2 040 417Kmín římský, celý Cumin / Kreuzkummel

koření sv. Hildegardy 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 004 177

2 157 475Kmín římský, mletýCaraway ground / Kümmel gemahlen

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 475

2 033 262Kopr Dill / Dill

Sonnentor 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 262

2 030 321KoriandrCoriander / Koriander

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 217

2 030 355KurkumaTurmeric / Kurkuma

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 552

2 033 555Kurkuma Turmeric / Kurkuma

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 555

2 033 156LibečekLovage / Liebstöckel

Sonnentor 15 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 156

Page 61: Produktový katalog 2011

61

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 033 040MajoránkaMarjoram / Majoran

Sonnentor 12 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 040

2 033 043MajoránkaMarjoram / Majoran

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 10 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 043

2 030 309Muškátový oříšek mletýNutmeg ground / Muskatnüsse gemahlen

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 095

2 033 897Nové koření celéAllspice / Piment

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 897

2 033 272Paprika sladkáPaprika sweet / Paprika edelsüs

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 55 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 272

2 030 327Paprika sladkáPaprika sweet / Paprika edelsüs

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 279

2 033 484Pepř barevný celý (bílý, černý, červený)Pepercorn mix / Pffefer bunt

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 484

2 033 309Pepř černý celýBlack pepper / Pffefer Schwarz

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 309

2 033 392Pepř černý mletýBlack pepper ground / Pffefer Schwarz gemahlen

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 392

2 033 395Pepř černý mletýBlack pepper ground / Pffefer Schwarz gemahlen

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 395

200 010Petržel listováParsley / Petersilie

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 200

2 043 477Psyllium bio - celá semínkaPsyllium seeds / Psyllium

Koření sv. Hildegardy 100 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 477

2 030 316RozmarýnRosemary / Rosmarin

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 163

2 033 132SaturejkaSavory / Bohnenkraut

Sonnentor 20 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 132

200 002Saturejka (Satureia hortensis)Savory / Bohnenkraut (Satureia hortensis)

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 026

2 033 347Skořice celáCinnamon / Zimt

Sonnentor 6ks 24 m BIO 6 9 004 145 003 347

2 037 345Skořice mletáCinnamon ground / Zimt gemahlen

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 345

2 037 348Skořice mletáCinnamon ground / Zimt gemahlen

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 348

2 033 668ŠalvějSage / Salbei

Sonnentor 10 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 668

200 003Šalvěj (Salvia officinalis)Sage / Salbei (Salvia officinalis)

Koření od paní Aberlové 10 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 033

2 033 187TymiánThyme / Thymian

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 187

2 033 180Tymián Thyme / Thymian

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 18 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 180

200 004Yzop lékařský (Hyssopus officinalis)Yzop medical / Ysop (Hyssopus officinalis)

Koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 088

2 033 316Zázvor mletýGinger ground / Ingwer gemahlen

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 316

2 033 319Zázvor mletýGinger ground / Ingwer gemahlen

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 319

Slad

idla

, oc

huco

vad

la, ko

ření, b

ujóny, o

cty

Sweeteners, sp

ices, buillons, vineg

ars / G

ewürze, W

ürzmittel, D

ressings und

Brühen, Speiseöle und

Ölsa

aten, Essig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 62: Produktový katalog 2011

62

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost / objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Kořenící směsi Spice mix / Gewürze Mix

2 037 406Anděl strážný - směs květů a kořeníMix of flowers and spices / Schutzengel – Blüten -Gewürzemischung

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 406

2 037 409Anděl strážný - směs květů a koření Mix of flowers and spices / Schutzengel - Blüten - Gewürzemischung

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 409

2 030 377Dobrá nálada - směs květů a koření Good mood - herb and spice mix / Gute Laune Gewürz-Blüten-Zubereitung

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 774

2 033 777Dobrá nálada - směs květů a koření Good mood - herb and spice mix / Gute Laune Gewürz-Blüten-Zubereitung

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 777

2 033 781Energie - směs květů a koření Energy - herb and spice mix / Flower Power Gewürz- Blüten Mischung

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 781

2 033 784Energie - směs květů a koření Energy - herb and spice mix / Flower Power Gewürz- Blüten Mischung

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 784

2 030 352Grilovací bylino-kořeněná směsMix of herbs and spices for grill / Grillmischung-Gewürze-Kräuter

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 521

2 030 324Chlebové koření Bread mix / Brotgewürz

Sonnentor 50 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 248

2 030 372Indické kořeníIndian mix / Indische Gewürzmischung

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 729

2 033 736Italské kořeníItalian mix / Italienische Gewürzmischung

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 736

2 152 782Koření do svařeného vínaHot wine seasoning / Glühwein Gewürz

Sonnentor, porcované 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 022 782

2 033 432Koření na jehněčí pastýřky Dorky "Lieschen" Lamb seasoning / Lieschen´s Lammgewürz

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 432

907 102Koření na pečení a grilování BIOLINIE Grill spice mix / BIOLINIE Gewürze für Grillen und Backen

40 g 24 m BIO 6 8 594 008 916 279

2 037 430Koření na pečeni tetičky Aničky Aunt "Mizzi" roast seasoning / Tante Mizzi´s Bratengewürz

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 60 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 430

2 033 583Koření na pizzu a těstovinyPizza and Pasta seasoning / Piza und Pastagewürze

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 583

2 033 507Koření na rybyFish seasoning / Fischgewürz

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 507

2 033 500Koření na ryby rybáře Svena "Sven" Fish seasoning / Svens´s Fischgewürz

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 500

907 101Koření na těstoviny a pizzu BIOLINIESpice mix for pastes and pizza / BIOLINIE Gewürze für Pizza und Pasta

25 g 24 m BIO 6 8 594 008 916 231

2 030 361Perníkové kořeníGingerbread seasoning / Lebkuchen Gewürzmischung

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 613

2 033 088Polévkové kořeníSoup seasoning / Seuppengewürze

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 088

2 033 378Provensálské kořeníHerbs de Provence / Provencekräuter

Sonnentor 25 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 378

2 033 371Provensálské kořeníHerbs de Provence / Provencekräuter

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 18 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 371

2 037 148Salátové kořeníSalad seasoning / Salatgewürze

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 8 594 020 777 148

2 033 767Síla květů - sladká směs květů a koření Sweet mix of flowers and spices / Blütenkraft – Blüten – Gewürzemischung

Sonnentor 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 003 767

2 033 760Síla květů - sladká směs květů a kořeníSweet mix of flowers and spices / Blütenkraft – Blüten – Gewürzemischung

Sonnentor,v ozdobné kovové dóze 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 760

2 037 277Sluneční polibek - asijská směs květů a kořeníAsian mix of flowers and spices / Sonnenkuss – assiatische Blüten und

Gewürzemischung

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 277

Page 63: Produktový katalog 2011

63

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

2 037 270Sluneční polibek - asijská směs květů a kořeníAsian mix of flowers and spices / Sonnenkuss – assiatische Blüten

und Gewürzemischung

Sonnentor, v ozdobné kovové dóze 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 270

200 008Směs na kuřeSpice mixture for chicken / Gewürzmischung für Geflügel

koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 057

200 007Směs na masoSpice mixture for meat / Gewürzmischung für Fleisch

koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 071

200 009Směs na polévkuSpice mixture for soup / Gewürzmischung für Suppe

koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 040

200 006Směs na rybySpice mixture for fish / Gewürzmischung für Fisch

koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 064

200 013Směs na těstoviny Spice mixture for pasta / Kräuterpfeffer

koření od paní Aberlové 15 g 12 m BIO 30 8 594 013 600 101

2 037 390Štěstí - směs květů a kořeníMix of flowers and spices / Glück – Blütemischung

SONNENTOR 35 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 390

2 037 393Štěstí - směs květů a kořeníMix of flowers and spices / Glück – Blütemischung

Sonnentor, v ozdobné kovové dóze 28 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 393

2 037 379Vše v zeleném - salátové koření Salad spice / Alles im Grüne – Salatgewürze

Sonnentor, v ozdobné kovové dóze 15 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 379

2 037 383Všechno nejmilejší - směs květů a kořeníSweet and pepper mix of flowers and spices / Alles Liebe - süsse

Blüten - Gewürze

Sonnentor 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 383

2 037 386Všechno nejmilejší - směs květů a koření Sweet and pepper mix of flowers and spices / Alles Liebe - süsse Blü-

ten - Gewürze

Sonnentor, v ozdobné kovové dóze 30 g 24 m BIO 6 9 004 145 077 386

2 037 420Vyzkoušej - směsi květů a koření TRY IT! - all mixs of flowers and spices / Probier mal - Blüte und

Gewürzmischung

Sonnentor 53 g 24 m BIO 6 9 004 145 007 420

2 033 968Zvěřinové koření císaře Františka "Franzl" Game seasoning / Franzl´s Wildgewürz

Sonnentor v ozdobné kovové dóze 40 g 24 m BIO 6 9 004 145 073 968

Koření VEGI VEGI spice / Gewürze VEGI

201 118Garlic VEGIGarlic VEGI (sachet) / Knoblauch VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 490

201 116Grill VEGI VEGI grill (sachet) / Grill VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 469

201 120Houby VEGIVEGI mashrooms (sachet) / Pilze VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 476

201 119Herba VEGIHerba VEGI (sachet) / Kräuter VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 506

201 117Chilli VEGIVEGI chilli (sachet) / Chilli VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 483

201 115Vegi VEGI VEGI vegetable (sachet) / Gemüse VEGI Beutel

sáček 35 g 24 m BIO 20 8 594 006 892 452

Sezamové koření (Gomasio) Sesame spice / Sesamgewürze (Gomasio)

200 150Sezamové koření (Gomasio)Sesame spice / Sesamegewürze ( Gomasio )

150 g 8 m BIO 6 8 013 885 100 019

200 151Sezamové koření s mořskými řasamiSesame spice with sea weed / Sesamegewürze mit Meeralgen

150 g 8 m BIO 6 8 013 885 100 026

200 152Sezamové koření s bylinkamiSesame spice with herbs / Sesamegewürze mit Kräuter

150 g 8 m BIO 6 8 013 885 100 040

200 153BioGomasio Dobré časySesame spice / Sesamegewürze (Gomasio)

200 g 6 m BIO 8 8 586 011 300 879

Slad

idla

, oc

huco

vad

la, ko

ření, b

ujóny, o

cty

Sweeteners, sp

ices, buillons, vineg

ars / G

ewürze, W

ürzmittel, D

ressings und

Brühen, Speiseöle und

Ölsa

aten, Essig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 64: Produktový katalog 2011

64

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Bujóny Buillons / Brühen

907 115Bujón bazalkový BIOLINIEBasil buillon / Basilikumbouillon

kostky 6 x 0,5 l 66 g 12 m BIO 16 8 595 582 400 918

907 112Bujón hovězí BIOLINIEBeef buillon / Rindbouillon

kostky 6 x 0,5 l 66 g 12 m BIO 16 8 595 582 400 932

907 111Bujón kuřecí BIOLINIEChicken buillon / Hühnerbrühe

kostky 6 x 0,5 l 66 g 12 m BIO 24 8 594 008 916 057

907 110Bujón zeleninový BIOLINIEVegetable buillon / Gemüse Brühe

kostky 6 x 0,5 l 66 g 12 m BIO 24 8 594 008 916 354

203 008Polévkový bujón bez glutamátuSoup buillon without glutamate / Suppenbrühe, Haferfrei

kostky 6 x 0,5 l 66 g 24 m BIO 24 8 015 185 000 112

203 009Polévkový bujón bez glutamátu, bez přidané soliSoup buillon without glutamate, without salt / Suppenbrühe, Haferfrei, Salzfrei

kostky 6 x 0,5 l 60 g 24 m BIO 24 8 015 185 000 129

203 020Granulovaný vývar s olivovým olejem Granulated buillon with olive oil / Brühe, granuliert, mit Olivenöl

125 g 24 m BIO 12 8 015 185 505 198

203 030Přípravek pro instantní polévkuInstant soup / Würzmittel - Instantsuppe

250 g 24 m BIO 6 8 015 185 500 223

Ocet Vinegars / Essig

1 250 377Jablečno-balzamikový ocet bazalkový (Sonnentor) Apple-balsamico with Basil / Apfelbalsamico-Essig Basilikum

250 ml BIO 6 9 004 145 000 377

1 250 360

Jablečno-balzamikový ocet citronovo-tymiánový (Sonnentor)Apple-balsamico with lemon and Thyme / Apfelbalsamico-

Essig Zitronenthymian

250 ml BIO 6 9 004 145 000 360

125 001Vinný ocet bílýWhite wine / Weissweinessig

500 ml BIO 12 8 022 836 000 889

125 004Vinný ocet balsamicoWine-balsamico / Weinessig Balsamico

250 ml BIO 12 8 014 347 000 281

125 002Vinný ocet červenýRed wine / Rotweinessig

500 ml BIO 12 8 022 836 000 872

Hořčice, kečupy, dresinky, omáčky Mustards, ketchups, dressings, sauces / Senfe, Ketschups, Dressings, Saucen

204 030Cikánská omáčka ZWERGENWIESEGypsi sauce / Zigeuner Sauce

220 ml 12 m BIO 6 4 019 736 002 932

204 023Dresink bylinkový (bez oleje) DAVERTHerb / Kräuter-Dressing

300 ml 12 m BIO 6 4 019 339 948 408

204 021Dresink francouzský DAVERTFrench sauce / French-Dressing

300 ml 12 m BIO 6 4 019 339 945 407

204 020Dresink hořčicový DAVERTMustard souce / Senf-Dressing

300 ml 12 m BIO 6 4 019 339 944 400

204 022Dresink jogurtový DAVERTYogurt sauce / Joghurt-Dressing

300 ml 12 m BIO 6 4 019 339 946 404

204 033Hořčice Balsamico ZWERGENWIESEBalsamico mustard / Balsamico Senf

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 002 987

204 007Hořčice jemná ZWERGENWIESEFine mustard / Feiner Senf

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 003 359

204 008Hořčice s provensálskými bylinami ZWERGENWIESEProvensale herbs mustard / Kräuter der Provence

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 003 373

204 012Hořčice středně ostrá ZWERGENWIESEMedium hot mustard / Mittlescharfer Senf

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 003 939

204 013Hořčice vikingská ZWERGENWIESEViking mustard / Wikinger Senf

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 003 953

204 010Hořčice z celých zrn ZWERGENWIESEWhole seed mustard / Ganzkorn-Senf

160 ml 7 m BIO 6 4 019 736 003 397

Page 65: Produktový katalog 2011

65Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Slad

idla

, oc

huco

vad

la, ko

ření, b

ujóny, o

cty

Swe

ete

ners, sp

ice

s, buillo

ns, vineg

ars / G

ew

ürze, W

ürzmitte

l, Dre

ssings und

Brühen, Sp

eise

öle

und Ö

lsaa

ten

inzerce A4 kone ná.indd 1 29.3.2011 13:49:33

Page 66: Produktový katalog 2011

66

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

204 029Hořčiče sladká bavorská ZWERGENWIESEBavarian sweet mustard / Süsser Senf bayerisch

160 ml 12 m BIO 6 4 019 736 003 977

204 032Hot Chilli omáčka ZWERGENWIESEHot chilli / Hot Chili Sauce

220 ml 12 m BIO 6 4 019 736 002 390

204 036Kečup curry ZWERGENWIESECurry ketchup / Curry Ketchup

500 ml 12 m BIO 6 4 019 736 006 121

204 035Kečup dětský ZWERGENWIESEChilderen ketchup / Kinder Ketchup

500 ml 18 m BIO 6 4 019 736 006 145

204 034Kečup rajčatový ZWERGENWIESETomato ketchup / Tomaten Ketchup

500 ml 18 m BIO 6 4 019 736 005 544

204 027Omáčka boloňská zeleninová ZWERGENWIESEBologna vegetable souce / Gemüse Bolognese

350 g 18 m BIO 6 4 019 736 003 762

204 028Omáčka rajčatová dětská ZWERGENWIESEChildren tomato souce / Kinder Tomatensauce

350 g 18 m BIO 6 4 019 736 003 748

204 031Pepřová omáčka ZWERGENWIESEPepper sauce / Pfeffer Sauce

220 ml 12 m BIO 6 4 019 736 002 918

124 001Olivová pastaOlive pasta / Oliven-Paste

160 g 12 m BIO 12 80 617 372

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale package / GroßgebindeSladidla Sweeteners / Süßmittel

308 400Cukr třtinovýCane sugar / Rohrzucker

5 kg 24 m BIO 5

308 400Cukr třtinový přírodní Cane sugar / Rohrzucker

25 kg 24 m BIO 25

308 401Cukr třtinový Demerara krystalCane sugar Demerara crystal / Rohrzucker Demerara

25 kg 24 m konv. 25

Ručně sbírané a tradičním způsobem zpracované španělské olivy vynikající chuti a vůně, pocházející z ekologického zemědělství.

V našem sortimentu:Zelené olivy Arbequina v přírodním nálevu Zelené olivy Hojiblanca s příchutí česneku a oregána Zelené olivy Picolimón s příchutí citrónu

Page 67: Produktový katalog 2011

67

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnostobjem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / balPc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

308 404Sirup agávovýAgave syrup / Agavensirup

25 l 12 m BIO 25

308 405Sirup javorovýMaple syrup / Ahornsirup

25 l 12 m BIO 25

308 406Sirup pšeničný maltózovýWheat malt extract / Weizensirup mit Maltose

25 l 12 m BIO 25

308 407Sirup rýžovýRice syrup / Reissirup

25 l 12 m BIO 25

308 402MedHoney / Hönig

13 kg 12 m BIO 1

Sušená zelenina, koření bujóny Dried vegetable, buillons, spices / Getrocknete Gemüse, Brühen, Gewürze

308 300Brambory sušené kostkyPotatoes-cubes / Kartoffeln, getrocknet, Würfeln

20 kg 12 m BIO 20

308 301Cibule sušená Onion / Zwiebel, getrocknet

18 kg 12 m BIO 18

308 302Celer sušený (granulát 1 - 3 mm)Celery / Sellerie, getrocknet

25 kg 12 m BIO 25

308 303Červená řepa sušená v práškuBeetroot-powder / Rote Rübe, getrocknet, Pulver

25 kg 12 m BIO 25

308 304Česnek sušený granulovanýGarlic-granulated / Knoblauch, getrocknet, granuliert

25 kg 12 m BIO 25

308 306Mrkev sušená kostkyCarrot / Karotte, getrocknet, Würfeln

20 kg 12 m BIO 20

308 307Paprika červená sušená flokPaprika red / Rote Paprika, getrocknet, Flocken

25 kg 12 m BIO 25

308 308Pórek sušenýScallion / Lauch, getrocknet

7 kg 12 m BIO 7

308 309Špenát sušený v práškuSpinach-powder / Spinat, getrocknet, Pulver

25 kg 12 m BIO 25

308 305Majoránka sušená Marjoram / Majoran

10 kg 12 m BIO 10

70 401Bujón zeleninovýVegetable buillon / Gemüse Brühe

1 kg 12 m BIO 1 8 594 008 919 850

Slad

idla

, oc

huco

vad

la, ko

ření, b

ujóny, o

cty

Sweeteners, sp

ices, buillons, vineg

ars / G

ewürze, W

ürzmittel, D

ressings und

Brühen, Speiseöle und

Ölsa

aten, Essig

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 68: Produktový katalog 2011

68

Oleje, tukyOils, fats / Öle, Fette

Page 69: Produktový katalog 2011

69

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Oleje lisované za studena Oilsöle / Kaltgepresste Öle

906 003Extra panenský olivový olej BIOLINIE Extra Virgin olive oil / Olivenöl, nativ extra

0,5 l 12 m BIO 6 8 594 008 918 310

906 005Olej na pečení a smažení BIOLINIEBake and fry oil / Back- und Bratöl

0,75 l 12 m BIO 6 8 594 008 918 358

123 013Olej olivový DAVERTOlive oil / Olivenöl

0,5 l 8 m BIO 6 4 019 339 950 456

123 015Olej olivový panenský prvotřídní kvalitySupreme quality virgin olive oil / Olivenöl, nativ, nativ extra

0,5 l 12 m BIO 12 8 022 327 000 015

123 014Olej řepkový DAVERTRape oil / Rapsöl

0,5 l 8 m BIO 6 4 019 339 950 302

123 009Olej slunečnicový DAVERTSunflower oil / Sonnenblumenöl

0,5 l 10 m BIO 6 4 019 339 950 050

123 010Olej z dýňových semen DAVERTPumpking seed oil / Kürbiskernöl

0,25 l 8 m BIO 6 4 019 339 950 906

123 008Olej ze světlice barvířské DAVERTSafflowers oil / Distelöl

0,5 l 10 m BIO 6 4 019 339 950 258

906 006Panenský sezamový olej BIOLINIEVirgin sesame oil / Sesamöl nativ

0,5 l 12 m BIO 6 8 594 008 918 433

906 004Slunečnicový olej lisovaný za studena BIOLINIESunflower oil / Sonnenblumenöl

0,5 l 12 m BIO 6 8 594 008 918 334

Velkoobjemová a gastro balení Wholesale package / Großgebinde

308 500Olej na pečení a smažení Bake and fry oil / Back-und Bratöl

10 l 12 m BIO 1

308 500Olej na pečení a smažení Bake and fry oil / Back-und Bratöl

25 l 12 m BIO 1

308 505Olej olivovýOlive oil / Olivenöl

10 l 12 m BIO 1

308 505Olej olivovýOlive oil / Olivenöl

25 l 12 m BIO 1

308 502Olej řepkovýRape oil / Rapsöl

10 l 9 m BIO 1

308 501Olej sezamovýSesame oil / Sesamöl

10 l 9 m BIO 1

308 501Olej sezamovýSesame oil / Sesamöl

25 l 9 m BIO 1

308 503Olej slunečnicový dezodorizovanýSunflower oil / Sonnenblumenöl

10 l 12 m BIO 1

308 503Olej slunečnicový dezodorizovanýSunflower oil / Sonnenblumenöl

25 l 12 m BIO 1

308 507Palmoleine Palmoleine / Palmoleine

190 kg 10 m BIO 1

308 508Pekařský margarínBakery margarine / Bäckermargarine

10 kg 3 m BIO 1

308 506Tuk palmovýPalm oil / Palmfett

10 kg 10 m BIO 1

Ole

je, Tuky

Oils, fa

ts / Öle

, Fette

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 70: Produktový katalog 2011

70

Dětská výživa SunvalBaby food / Babykost

Page 71: Produktový katalog 2011

71

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Ukončený 4. měsíc Baby food from 4.month / Babykost nach dem 4. Monat

750 100Krůtí maso BIOTurkey / Putefleisch-Zubereitung

80 g 12 m BIO 6 4 003 246 005 484

750 101Hovězí maso BIOBeef / Rindfleisch-Zubereitung

80 g 12 m BIO 6 4 003 246 005 576

750 102Meruňka a banán BIOApricot and banana / Aprikose-Banane

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 005 460

750 103Raná mrkev BIOCarrot / Frühkarotten

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 238

750 104Jablko BIOApple / Apfel

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 603

750 105Hruška BIOPear / Birne

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 610

750 106Jablko a mango BIOApple and mango / Apfel-Mango

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 627

750 107Jemný pastinák BIOParsnip / Pastinaken fein

125 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 641

750 108Mrkvové pyré BIOCarrot puréé / Karottenpüree

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 108

750 109Mrkev s jablkem BIOCarrot and apple / Karotten mit Apfel

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 115

750 110Špenát s bramborem BIOSpinach and potatoe / Spinat mit Kartoffeln

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 139

750 111Jemná zahradní zelenina BIOFine garden vegetable / Zartes Gartengemüse

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 160

750 112Mrkev s bramborem BIOCarrot and potatoe / Karotten mit Kartofeln

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 214

750 113Květák s bramborem BIOCauliflower with potato / Blumenkohl mit Kartoffeln

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 221

750 114Jemná kedlubna BIOKohlrabi with potatoe / Kohlrabi fein

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 658

750 115Jemná dýně BIOFine pumpkin / Kürbis fein

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 665

750 116Jemná zelenina bez mrkve BIO Fine vegetable without carrot / Gemüse fein karottenfrei

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 788

750 117Jemná hruška BIOFine pear / Birne fein

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 016

750 118Jemné ovoce BIOFine fruit / Früchte fein

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 054

750 119Jemné jablko BIOFine apple / Apfel fein

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 146

750 120Hruška, jablko a oves BIOPear, apple and oat / Birne und Apfel mit Hafer

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 153

750 121Jablko a banán BIOApple and banana / Apfel und Banana

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 207

750 122Jablko a broskev se sušenkou BIOApple and peach with biscuit / Apfel und Pfirsich mit Zwieback

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 245

750 123Mrkev s bramborem a kuřecím masem BIOCarrot and potatoe with chicken / Karotten und Kartoffeln mit Huhn

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 078

750 124Rýže se zeleninou a krůtím masem BIO Rice and vegetable with turkey / Gemüsereis mit Pute

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 092

750 125Dýně s rýží a kuřecím masem BIO Pumpkin and rice with chicken / Kürbis mit Reis und Huhn

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 757

750 134Rýžová kaše pro děti BIORice mash / Reisbrei

20 g 12 m BIO 100 8 594 008 918 778

tská výživa

sunval

Bab

y foo

d / Ba

byko

st

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 72: Produktový katalog 2011

72

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

750 138Hruška-jablko BIOPear-apple / Birne-Apfel

4 x 100 g 6 m BIO 4 4 003 246 110 027

750 139Jablko-banán BIOApple-banana / Apfel-Banane

4 x 100 g 6 m BIO 4 4 003 246 110 003

750 140Jablko-borůvka-broskev BIO Apple-blueberry-peach / Apfel-Heidelbeere-Pfirsich

4 x 100 g 6 m BIO 4 4 003 246 110 065

750 141Jablko-švestka BIOApple-plum / Apfel-Pflaume

4 x 100 g 6 m BIO 4 4 003 246 110 041

Ukončený 6. měsíc Baby food from 6. month / Babykost nach dem 6. Monat

750 200Zeleninová směs s telecím masem BIO Mixed vegetable with veat / Gemüsetöpfchen/ Kalbfleisch

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 276

750 201Mrkev s bramborem a hovězím masem BIO Carrot and potatoe with beef / Karotten und Kartoffeln mit Rindfleisch

190 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 283

Ukončený 8. měsíc Baby food from 8. month / Babykost nach dem 8. Monat

750 250Zahradní zelenina s jáhlami BIO Garden vegetable with millet / Gartengemüse mit Hirse

220 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 313

750 251Müsli s hruškou a jablkem BIO Müsly with pear and apple / Birnen und Apfel müsli

220 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 351

750 252Bircher müsli BIO Bircher müsli / Birchemüsli

220 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 368

750 253Těstoviny se šunkou a zeleninou BIO Pastes with ham and vegetable / Schinkennudeln mit Gemüse

220 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 375

750 254Rýže se zeleninou a kuřecím masem BIORice and vegetable with chicken / Gemüsereis mit Huhn

220 g 12 m BIO 6 4 003 246 006 399

750 255Dětské sušenky BIOKinder biscuits / Kinderkeks

120 g 9 m BIO 12 4 003 246 004 159

Ukončený 10. měsíc Baby food from 10. month / Babykost nach dem 10. Monat

750 300Jablečno-banánová kaše na pití BIOApple and banana mash - drinkable / Trinkbrei Apfel und Banane

200 ml 12 m BIO 6 4 003 246 006 467

Ukončený 12. měsíc Baby food from 12. month / Babykost nach dem 12. Monat

750 350Dýně s rýží a kuřecím masem BIOPumpkin and rice with chicken / Kürbis mit Reis und Huhn

250 g 12 m BIO 6 4 003 246 005 538

750 351Ovocný koktejl BIOFruit cocktail / Fruchtcocktail

250 g 12 m BIO 6 4 003 246 005 545

750 352Ovocný řez broskev-meruňka Fruit cake / Fruchtschnitte Pfirsich-Aprikose

30 g 5 m BIO 12 4 003 246 004 296

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 73: Produktový katalog 2011

73

Dětská BIO výživapro dobrý start do života

91 54 39/ 45 27 0 :nofeleTSunval Nahrungsmittel GmbH D-68753 Waghäusel www.sunval.de • [email protected]

Již 50 let se společnost Sunval zabývá výrobou dětské bio výživy. Na základě bohatých zkušeností byla vyvinuta kompletní řada výrobků vhodných pro individuální potřeby každého dítěte. Zvláštní pozornost je věnována vysoké ekologické kvalitě použitých surovin a jejich šetrnému zpracování. Dětská bio výživa Sunval je snadno stravitelná a chutná.

Naše výrobky jsou vyvíjeny ve spolupráci s odborníky na dětskou výživu a dětskými lékaři.

100% Přírodní

100% Kvalita

100% Chu

ť

Page 74: Produktový katalog 2011

74

Ekodrogerie a kosmetikaOrganic cleaning products and cosmetic / Drogerie und Kosmetik

Page 75: Produktový katalog 2011

75

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Na praní Organic laundry detergent / Sodasan für Waschen

600 000BIO Color – tekutý prací prostředek Color laundry liquid detergent / Flüssiges Waschmittel color

1,5 l BIO 6 4 019 886 015 066

600 001BIO Color Sensitiv - tekutý prací prostředek Sensitive laundry soap for color loads / Flüssiges Waschmittel color sensitiv

1,5 l BIO 6 4 019 886 015 301

600 002Color Compact - prací prášek Eco Compact (washing powder) / Öko Compact

1,2 kg BIO 4 4 019 886 050 203

600 003Comfort Sensitiv – prací prášekSensitive laundry powder / Comfort sensitiv

1,2 kg BIO 4 4 019 886 050 159

600 004SODASAN na vlnu a choulostivé prádloMild wool wash / Woll- und Feinwaschmittel

0,5 l BIO 6 4 019 886 000 451

600 005SODASAN bělící prostředekBleachery / Bleichzusatz

0,5 kg 6 4 019 886 000 550

600 006SODASAN změkčovadloFabric softener / Enthärter

0,75 kg 5 4 019 886 000 604

600 007SODASAN Eko-AvivážFabric softener / Öko Weichspüler

0,75 l BIO 6 4 019 886 016 063

600 008SODASAN tekuté mýdlo na odstraňování skvrn Spot remover / Öko Gallseife zur wirksamen Fleckenentfernung (flüssig)

300 ml BIO 6 4 019 886 018 036

600 009SODASAN mýdlo na skvrny Spot remover – bar soap / Öko Gallseife zur wirksamen Fleckenentfernung

100 g BIO 12 4 019 886 000 741

600 010SODASAN na praní ve studené voděCool water Laundry washer / Sodasan für kalte Wasser Wäsche

0,75 l BIO 6 4 019 886 015 400

600 011SODASAN prací prášek se změkčovačem a bělícím prostředkem Laundry powder with bleachery and softener / Sodasan Vollwaschmittel

3 v 1 1,2 kg BIO 4 4 019 886 050 500

600 050SODASAN gel na skvrny s kartáčkemGel with brush for blots / Sodasan Fleckengel mit Auftragbürste

200 ml BIO 6 4 019 886 018 098

Na mytí nádobí Dishes / Sodasan für Geschirrwaschen

600 020SODASAN na nádobíDishwashing liquid / Geschirrschpülmittel

0,5 l BIO 6 4 019 886 000 239

600 021SODASAN prášek do myčkyDishwasher powder / Maschinenspüllmittel

1 kg 6 4 019 886 000 246

600 022SODASAN EKO tablety do myčkyDishwasher tabs / Öko Tabs

25 ks 5 4 019 886 024 259

600 023SODASAN regenerační sůl do myčkyDishvasher regeneration salt / Regeneriersalz für die Spülmaschine

2 kg 5 4 019 886 000 901

600 024SODASAN na oplachování – myčkaWashing down liguid / Klarspüler für bessere Spülergebnisse

0,5 l 6 4 019 886 000 802

600 025SODASAN na nádobí pro citlivou pokožkuSensitive dishwashing liquid / Geschirrschpülmittel – sensitiv

0,5 l BIO 6 4 019 886 023 566

Čistící prostředky Hausehold cleaning / Sodasan für Reinigunsmittel

600 040SODASAN tekutý písekCream cleanser / Scheuermilch

0,5 l 6 4 019 886 000 345

600 043SODASAN univerzální BIO čističUniversale organic cleaner / Allzweckreiniger

1 l BIO 6 4 019 886 000 352

600 044SODASAN Orange - univerzální čističOrange universale Cleaner / Orangen – Universalreiniger

0,5 l 6 4 019 886 001 403

600 045SODASAN na skloGlass Cleaner / Glasreiniger

0,5 l BIO 6 4 019 886 019 002

600 046SODASAN octový čistič Vinegar Cleaner / Essig-Reiniger

1 l BIO 6 4 019 886 001 007

600 047SODASAN čistič na WCToilet bowl Cleaner / WC-Reiniger

0,75 l 6 4 019 886 020 008

Ekod

rog

erie

a ko

sme

tikaO

rga

nic c

lea

ning p

rod

ucts a

nd c

osm

etic

/ Dro

ge

rie und

Kosm

etik

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Page 76: Produktový katalog 2011

76

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

600 048SODASAN na koupelnyBath and Shower Cleaner / Badreiniger

0,5 l BIO 6 4 019 886 019 569

600 049SODASAN na odstraňování vodního kameneScale remover / Kalklöser

1 l 6 4 019 886 017 503

BIO mýdla Hand soaps / Bio Seifen

600 060Tekuté BIO mýdlo Citron – OlivaHand soap Citrus-Olive / Pflanzenseife Citrus – Olive

300 ml BIO 6 4 019 886 077 361

600 061Tekuté BIO mýdlo Citron – OlivaHand soap Citrus-Olive bulk refil / Pflanzenseife Citrus – Olive Ersatzfüllung

na doplnění 1 l BIO 6 4 019 886 077 163

600 062Tekuté BIO mýdlo Broskev – OlivaHand soap Peach-Olive / Pflanzenseife Pfirsich – Olive

300 ml BIO 6 4 019 886 078 368

600 063Tekuté BIO mýdlo Broskev – Oliva Hand soap Peach-Olive bulk refil / Pflanzenseife Pfirsich – Olive Ersatzfüllung

na doplnění 1 l BIO 6 4 019 886 078 160

600 066Mýdlo glycerinové - MIXGlycerin soap MIX / Glycerinseife Pure Mischkarton

lesní plody, citron, oceán, květy 12 x 100 g BIO 12 4 019 886 180 108

600 068Mýdlo glycerinovéGlycerin soap / Glycerinseife Pure Berries

lesní plody 100 g BIO 12 4 019 886 180 016

600 067Mýdlo tělové - MIXBody soap MIX / Pflegeseife Mischkarton

citr. tráva, divoká růže, verbena, santal.dřevo 12 x 100 g BIO 12 4 019 886 190 091

600 069Mýdlo tělovéBody soap / Pflegeseife Cream Lemongras

citronová tráva 100 g BIO 12 4 019 886 190 060

Vlasová kosmetika a sprchové gely Hair cosmetic, shower gel / Haarkosmetik, Duschgel

801 001Bylinkový šampon - Konopný Herbal shampoo - hempy / Kräuterschampoo – hänfen

Naturfyt-BIO 200 ml CPK BIO 20 8 594 010 228 087

801 002Bylinkový šampon - Posílení a růst vlasů 11 bylinHerbal shampoo - hair vitalize and growth / Krätuterschampoo –

Stärkung und Behaarung

Naturfyt-BIO 200 ml CPK BIO 20 8 594 010 228 094

801 003Bylinkové vlasové tonikum - Posílení a růst vlasů 9 bylinHerbal hair tonicum for vitalizing and growthing / Kräturetonikum –

Stärkung und Behaarung

Naturfyt-BIO 200 ml CPK BIO 20 8 594 010 228 124

802 001Bylinkový sprchový gel & šampon - Relaxační Herbal shower gel and shampoo - relaxation / Kräturduschgel –

Schampoo – Relaxation

Naturfyt-BIO 200 ml CPK 20 8 594 010 228 056

Bylinkové koupele Herbal bath / Kräuterbad

402 001Bylinková koupel - PovzbuzujícíFresh (stimulating) / Anregend

Od paní Aberlové 40 g BIO 10 8 594 013 600 255

402 002Bylinková koupel - PohodaStrain (well-being) / Behaglichkeit

Od paní Aberlové 40 g BIO 10 8 594 013 600 217

402 003Bylinková koupel - UklidňujícíRelaxing / Beruhigend

Od paní Aberlové 40 g BIO 10 8 594 013 600 224

402 004Bylinková koupel - ZkrášlujícíBeautifying / Beschönigende

Od paní Aberlové 40 g BIO 10 8 594 013 600 231

402 005Bylinková koupel - Romantická Romantic / Romantisch

Od paní Aberlové 40 g BIO 10 8 594 013 600 248

803 001Bylinková koupel - DermatologickáHerbal bath - dermatologic / Kräuterbad – Dermatologisch

Naturfyt-BIO 0,5 l CPK 15 8 594 010 228 032

803 002Bylinková koupel - DetoxikačníHerbal bath - detoxed / Kräuterbad – Detoxikation

Naturfyt-BIO 0,5 l CPK 15 8 594 010 228 025

803 003Bylinková koupel - KonopnáHerbal bath - hempy / Kräturebad – Hänfen

Naturfyt-BIO 0,5 l CPK 15 8 594 010 228 049

803 004Bylinková koupel - PovzbuzujícíHerbal bath - stimulative / Kräuterbad – Ermutigung

Naturfyt-BIO 0,5 l CPK 15 8 594 010 228 018

803 005Bylinková koupel - RelaxačníHerbal bath - relaxation / Kräuterbad – Relaxation

Naturfyt-BIO 0,5 l CPK 15 8 594 010 228 001

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional CPK = Certifikovaná přírodní kosmetika (Certified Natural Cosmetics, Kontrollierte Natur-Kosmetik)

Page 77: Produktový katalog 2011

77

Ekod

rog

erie

a ko

sme

tikaO

rga

nic c

lea

ning p

rod

ucts a

nd c

osm

etic

/ Dro

ge

rie und

Kosm

etik

Ekologické prací prostredky

PRÁTELSKÉ K LIDEMI PRÍRODE

Vyzkoušejte i další výrobky Sodasan – jedinecnou ekodrogerii v biokvalite na ceském trhu. Více na www.sodasan.cz

Kompletní sortiment najdete na e-shopu www.bioweb.cz Výhradní distributor:

Page 78: Produktový katalog 2011

78

OstatníOthers / Andere

Page 79: Produktový katalog 2011

79

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

Bio osiva Organic seeds / Biosaatgut

500 001Hrách zahradní PROGRESS 9Peas / Erbsen Progress 9

35 g 24 m BIO 10 8 590 396 109 750

500 002Kopr PLAINDill / Dill Plain

4 g 24 m BIO 10 8 590 396 160 652

500 003Mrkev NANTES 5Karrot / Karotten Nantes 5

3 g 24 m BIO 10 8 590 396 220 257

500 004Ředkvička SAXA 2Radich / Radieschen Saxa 2

5 g 24 m BIO 10 8 5 90 396 341 051

500 005ŘeřichaWatercress / Gartenkresse

8 g 24 m BIO 10 8 590 396 360 151

500 006Salát jarní KRÁL MÁJESpring salade-King of May / Salat Kral Maje

1 g 24 m BIO 10 8 590 396 380 555

500 007Salát hlávkový DĚTENICKÁ ATRAKCE Lettuce salade-Dětenice atraction / Kopfsalat Detenicka atrakce

1 g 24 m BIO 10 8 590 396 384 157

500 008Špenát MONORESSpinach Matador / Spinat Matador

5 g 24 m BIO 10 8 590 396 390 257

500 009Vodnice PURPLE TOP MILANNavew / Herbstrübe Purple top Milan

0,8 g 24 m BIO 10 8 590 396 410 252

Literatura a publikace Literature / Literatur und Publikatzione

403 103Bionoviny - měsíčník pro udržitelný životBio newspaper / Bionoviny - Monatszeitschrift für haltbare Entwicklung

1 -

403 109Kniha - BioAbecedář Hanky Zemanové Organic alphabet / Buch – Bioabecedář von Hanka Zemanová

1 9 788 087 049 303

403 108Kniha - Bio&dítěBook Organic and child / Buch – Bio Kind

6 9 788 090 399 716

403 104Kniha - Biokuchařka Hanky Zemanové 2.vydání Cookerybook from Hanka Zemanová / Biokochbuch, Hana Zemanová

10 9 788 090 364 233

403 102Kniha - Česká biokuchařkaCzech bio cookerybook / Tschechisches Biokochbuch

1 9 788 086 179 797

403 105Kniha - Kapesní BiolexikonPocket biolexicon / Buch – Taschenbiolexikon

1 9 788 090 399 709

403 107Výsevní kalendářSeeding calendar / Saatkalender

1

Propagační materiály Promotion tools / Werbematerial

404 102Etiketa BIO velká samolepící Label BIO big self-sealing / BIO Selbstklebeetikett

(700 x 385 mm) 1

404 105Etiketa BIO nalepená na podkladěLabel BIO sticked on a basis / BIO Etikett, aufgeklebt

(700 x 385 mm) 1

404 106Papírová taška s logem BIOPaperbag with logo "BIO" (green print) / Papiertasche mit BIO logo (grün Bedruck)

(zelený potisk) 1

404 108Plátěná taška z bio bavlny BIOHARMONIE černá* Cloth bag made from organic cotton black / Leinentasche aus Bio

Baumwolle schwarz

1

404 109Plátěná taška z bio bavlny BIOHARMONIE červená* Cloth bag made from organic cotton red / Leinentasche aus Bio

Baumwolle rot

1

404 110Plátěná taška z bio bavlny BIOHARMONIE zelená* Cloth bag made from organic cotton green / Leinentasche aus Bio

Baumwollegrün

1

* Plátěné tašky jsou vyrobeny z klimaticky neutrálního textilu

Osta

tníO

thers / A

nde

rle

BIO = Organic, Biokonv. = Conventional, Konventional

Výrobek řady BIOHARMONIEProduct line BIOHARMONIE / Produkten Reihe BIOHARMONIE

Výrobek řady BIOLINIEProduct line BIOLINIE / Produkten Reihe BIOLINIE

Page 80: Produktový katalog 2011

80

ZnačkaBrandMarke

Číslo zbožíArticle numberArtikelnummer

Název zbožíArticleArtikelbezeichnung

PoznámkaNote / Hinweis

Hmotnost /objem

Weight / CubatureGewicht / Volumen

TrvanlivostDurabilityHaltbarkeit

Původ zbožíOrigin

Ursprung

Počet ks / bal.Pc / Package

Sütck / Verpackung

EAN kód výrobku EAN code

404 111Plátěná taška z bio bavlny BIOHARMONIE žlutá*Cloth bag made from organic cotton yellow / Leinentasche aus Bio

Baumwolle gelb

1

404 114Plátěná taška z bio bavlny BIOHARMONIE modrá*Cloth bag made from organic cotton yellow / Leinentasche aus Bio

Baumwolle gelb

1

404 112Receptář pohankaRecipes - buckwheat / Kochbuch Buchweizen

1

404 113Receptář špaldaRecipes - spelt / Kochbuch Dinkel

1

Ostatní Others / Andere

4 016 042Akupresurní polštářek s višňovými peckami Pilow made of sour-cherry stones / Akupressur Kissen mit Kirschstein

500 g 6 9 004 145 004 047

* Plátěné tašky jsou vyrobeny z klimaticky neutrálního textilu

Page 81: Produktový katalog 2011

Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení1. Naševšeobecnéobchodnípodmínkyplatívýhradně.Jsouspojenésevšeminašiminabídkami, dodávkami.Platívrámciběžícíhokontraktustejnějakoprobudoucíobchody.

2. Jakovýrobcesivyhrazujemeprávozměnycensohledemnakurznákupníchcensurovin (otétozměněbudouodběratelépředeminformováni).Dálesivyhrazujemeprávonazměnu logistickýchúdajůnapř.balení,hmotnosti,EANkóduapod.

3. Zbožílzeobjednávattelefonicky:583 301 972, 583 301 951, faxem:583 301 960neboe-mailem:[email protected].

4. Přiobjednávkáchpoužívejteobjednávkovýlist(viz.zadníčástceníku)neboelektronickýformulář (zašlemenavyžádání),uvádějteobchodníjménofirmy,IČO,adresumístazávozu,telefon,fax, e-mail,datumobjednávky,datumpředpokládanéhoodběru,vašipracovnídobu,číslozboží, názevpoložkyaobjednávanémnožství.

5. Novýodběratelkobjednávcepřiložíkopiiživnostenskéholistu,případněvýpiszobchodního rejstříkuaosvědčeníoregistraciDIČ.

6. Unovéhoodběratelepožadujemeproprvnítřidodávkyplatbupředemnebohotověpřiodběruzboží.

7. Minimálníhodnotaobjednávkyprozávozzdarmanaprodejnuje4.000 KčbezDPH.

8. Pokudhodnotaobjednávkynepřesáhnestanovenýlimit4.000KčbezDPH,hradídopravnéodběratel. Vtakovémpřípaděpožadujemeplatbupředemnebovhotovosti.

9. Splatnostfakturjedo10dnů.

10. Přizpožděníplatbysivyhrazujemeprávopřičíst100Kčzadruhouakaždoudalšípísemnouupomínku.

11. Uzákazníků,kteřínedodržujíplatebnípodmínky,budemepožadovatplatbupředemnebohotově přiodběruzboží.

12. Dodanézbožízůstáváaždoúplnéhouhrazenínašímmajetkem.Odběrateljeoprávněnnabyté zbožíprodávatdále.

II. Termíny dodání1. UdodáveksmluvnímpartnerůmfirmyPRO-BIO,obchodníspolečnostsr.o.jsoupevněstanoveny termínydodání,takjakotermínyposledníhodneobjednání.

2. Přizasílánízbožípoštounebopřepravníslužbouproběhnedodávkaběhem5pracovníchdnůod potvrzeníobjednávky(smlouvy).Zaodeslánízbožíúčtujemeujednotlivéhobalíkubalnéapoštovné.

3. Opřípadnémzdrženíobjednávkynebonemožnostidodáníbudeodběratelneprodleněinformován.

III. Reklamace1. Reklamacinamnožstvíadruhzakoupenéhozbožílzeuplatnitdo7kalendářníchdnůodpřevzetí zbožíprostřednictvímzákaznickéhocentraneboobchodníhozástupce.

2. Přidoručenízbožípřepravníslužbounebopoštoujenutnézbožízkontrolovatihnedpřipřevzetí aviditelnéfyzicképoškozeníreklamovatihnedupřepravceaneprodleněinformovatzákaznické centrumneboobchodníhozástupcefirmyPRO-BIO,obchodníspolečnostsr.o.

3. Reklamacenakvalituzbožílzeuplatnitpodobutrvanlivostizboží.Nezodpovídámevšakzavady asníženíkvalityvdůsledkuneodbornémanipulaceanedodrženískladovacíchpodmínekuvedených naobaluzboží.

4. Prozahájeníreklamačníhořízeníjevždynutnédodržetnásledujícíkroky: a. reklamacezbožímusíbýtbezzbytečnéhoodkladuoznámenatelefonicky,e-mailemnebofaxem firměPRO-BIO,obchodníspolečnostsr.o., b. sepsatreklamačnízápis,kterýmusíobsahovatčíslofaktury,datumnákupu,druhreklamovaného zboží,datumminimálnítrvanlivosti,popisreklamačníhodůvodu,razítkoapodpisodpovědnéosoby adoručittentozápisfirměPRO-BIO,obchodníspolečnostsr.o.společněsreklamovanýmzbožím, c. reklamovanézbožívrátitdo14dnůoddatadodánívpřípaděreklamacenamnožstvíadruhzboží nebodo14dnůoddatazjištěnívadyzboží,atovoriginálnímbalenízabezpečenémprotirozsypání, poškozenínebokontaminaci.

5. Přinedodrženíkrokůuvedenýchvbodech1.až4.nebudenareklamacibránzřetel.

Page 82: Produktový katalog 2011

Kontakty / Contact / Kontakt:

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:LudvíkováAndreaTel.:583301951HorákováMargitaTel.:583301972Fax.:583301960e-mail:[email protected]

OBCHODNÍ ODDĚLENÍSpecialistaproodběratelevelkoobjemovýchbaleníMiroslavaVinklerováTel.:583301979,777744904e-mail:[email protected]

OBCHODNÍ ZÁSTUPCIObchodnízástupceproMoravuavýchodníČechyHenrichLeškoTel.:777744353e-mail:[email protected]

ObchodnízástupceprojižníazápadníČechyaVysočinuAlenaMičákováTel.:777744903e-mail:[email protected]

ObchodnízástupceproPrahu,středníaseverníČechyVladimírKadlecTel.:777744902e-mail:[email protected]

ZAHRANIČNÍ OBCHOD – EXPORT / IMPORTTel.:+420583301956Fax:+420583301953e-mail:[email protected]

PODPORA PRODEJEIng.AlexandraLašákováTel.:583301959e-mail:[email protected]

PRO-BIO,obchodníspolečnostsr.o.Lipová40,78832StaréMěstopodSněžníkemIČO:46581863DIČ:CZ46581863

[email protected]

Page 83: Produktový katalog 2011

výrobce a distributor

Biomouky od fi rmy PRO-BIO zakoupíte v prodejnách zdravé výživy, obchodních řetězcích a na www.bioweb.cz

Pečení je zábava, když máte tu správnou mouku

Page 84: Produktový katalog 2011

www.probio.cz