piecindukcyjny.pl produkt...piecindukcyjny.pl nie wymaga również specjalnej jakości wody, co przy...

of 12 /12
PIECINDUKCYJNY.PL PRODUKT POLSKI

Author: others

Post on 15-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PIECINDUKCYJNY.PL PRODUKTPOLSKI

 • DANE TECHNICZNE

  PIECINDUKCYJNY.PL

  MODEL GIH-eco/S GIH-eco/M GIH-eco/L

  Moc znamionowa (kW) 6 10 24

  Napięcie znamionowe (V) 400V N~

  Nominalny pobór prądu (A) 21 28 32

  Minimalny przekrój (mm2) 5x2,5 5x4 5x4

  Przyłącze wody Gw 3/4”

  Orientacyjna powierzchnia (m2) do 80 80-150 150-250

  Klasa efektywności B

  Wymiary (mm) 250x600x800

 • O grzaniu indukcyjnym

  Nagrzewanie indukcyjne jest bezkontaktowym procesem

  termicznej obróbki metali. Do nagrzewania materiałów, które są

  przewodnikami prądu, wykorzystuje elektryczność o wysokiej

  częstotliwości. Ponieważ jest to proces bezkontaktowy, nie

  zanieczyszcza materiału i jest bardzo wydajny z racji tego, że

  ciepło generowane jest wewnątrz obrabianego przewodnika.

  Jest przeciwieństwem innych metod ogrzewania, w których

  ciepło jest generowane przez spalanie albo za pomocą elementu

  grzejnego. Wszystkie te zalety powodują, że technologia ta

  jest bardzo interesująca nie tylko dla przemysłu. Coraz częściej

  spotykamy przecież w domach kuchenki indukcyjne, pracujące

  tak, jak opisywany właśnie eksperymantalny układ.

  Jak to działa

  Grzanie indukcyjne przypomina działanie najzwyczajniejszego

  transformatora ze zwartym uzwojeniem, a po części - popularnej

  lutownicy transformatorowej. Główna różnica jest taka, że

  częstotliwość pracy jest wielokrotnie większa, niż 50Hz.

  Właściwie nagrzewnica indukcyjna jest uzwojeniem pierwotnym

  transformatora. Przepływ prądu zmiennego przez to uzwojenie

  generuje bardzo silne, szybkozmienne pole magnetyczne i... nic

  się nie dzieje.

  Jeśli jednak w zasięgu tego pola zostanie umieszczony przedmiot

  metalowy, zacznie on poełnić rolę uzwojenia wtórnego. Jednak

  nie jest to uzwojenie z ukształtowanymi zwojami. Jednolity

  metalowy przedmiot zachowuje się jak zwarty zwój - zaindukują

  się w nim prądy zwarcia (wirowe) o wielkiej wartości. Prądy te,

  płynące przez metal, wywołają wydzielanie si dużej ilości ciepła

  Joule’a (P=I2*R). I taka właśnie sytuacja zwartego transformatora

  ma miejsce w nagrzewnicy indukcyjnej.

  3

  PIECINDUKCYJNY.PL PRODUKTPOLSKI

 • 4

  Prądy wirowe to nie wszystko

  Dla żelazowych stopów: czystego żelaza i niektórych stali,

  istnieje dodatkowy mechanizm ogrzewania, o jeszcze większym

  znaczeniu. Silne, szybkozmienne pole magnetyczne wewnątrz

  uzwojenia roboczego wielokrotnie magnesuje i demagnesuje

  kryształy żelaza. Zjawisko to nazywa się stratami histerczowymi

  i występuje w wielu materiaach, które mają szeroką pętlę histerczy.

  Jest to bardzo ważny czynnik przyczyniający się do generowania

  ciepła podczas grzania indukcyjnego, ale tylko w ferrytowych

  materiałach. Z tych przyczyn materiały żelazowe ogrzewają się

  łatwiej i szybciej niż materiały nieżelazowe.

  Interesującą rzeczą jest to, że materiały 7000, czyli tzw. punktu

  Curie, nie moga być ogrzewane na skutek strat histerezowych.

  Ogrzewanie ich powyżej tej temperatury można prowadzić tylko

  indukując w nich przepływ prądów wirowych.

  PIECINDUKCYJNY.PL

  PIECINDUKCYJNY.PL jest zbudowany z materiałów o wysokiej

  jakości, dzięki czemu ma bardzo długą żywotność - ponad

  20 lat. Czas pracy pieca jest nieograniczony, w całym okresie

  użytkowania nie zmienia on swoich parametrów.

 • PIECINDUKCYJNY.PL nie wymaga również specjalnej jakości

  wody, co przy piecach tradycyjnych ma istotne znaczenie.

  Sprawność wszystkich rodzajów kotłów centralnego ogrzewania

  w znacznym stopniu zależy bowiem od składu chemicznego

  wody. W czasie jednego sezonu grzewczego twarda woda może

  wytworzyć osad o grubości sięgającej 1cm. Przy tym sprawność

  urządzenia może obniżyć się nawet dwukrotnie. Wobec tego

  stosuje się rozmaite sposoby zmiękczania wody. Najbardziej

  powszechne są odpowiednie chemikalia, które mają znaczący

  wpływ na środowisko naturalne. Dodawane do wody żrące środki

  chemiczne w celu oczyszczenia rurociągów, po wykonaniu tej

  pracy są wylewane, powodując silne skażenie środowiska.

  W PIECINDUKCYJNY.PL dzięki „obróbce elektromagnetycznej”,

  której jest poddawana woda w procesie podgrzewania zarówno

  w piecu, jak i w całym systemie, nie powstają twarde osady wapnia

  i innych minerałów rozpuszczonych w wodzie. Osad zmienia

  postać, stając się ruchomym, cienko dyspersyjnym szlamem. Nie

  przykleja się do ścian komory grzewczej pompy indukcyjnego

  oraz rur centralnego ogrzewania. Uniwersalność tego sposobu

  polega na tym, że działa on niezależnie od składu chemicznego

  wody. To z kolei gwarantuje nadzwyczajną bezawaryjność pieca

  indukcyjnego, który nie wymaga dodatkowego serwisowania

  i okresowych przeglądów.

  Małe rozmiary pieca indukcyjnego oraz niski poziom hałasu

  i wibracji pozwalają na instalację urządzenia w dowolnym miejscu

  budynku: szafce kuchennej, łazienkowej a nawet w garderobie.

  Jego wysoka sprawność, sięgająca 98%, obniża koszty produkcji

  ciepła w całym okresie użytkowania. Do tego dochodzi

  wysoki stopień bezpieczeństwa pieca. Energia grzewcza jest

  przekazywana wyłącznie przez pole elektromagnetyczne.

  Ogrzewany płyn nie ma bezpośredniego kontaktu z elementami

  konstrukcji pod napięciem.

  PIECINDUKCYJNY.PL może współpracować ze wszystkimi

  urządzeniami sterującymi pracę kotłów C.O. Użytkownik,

  samodzielnie lub przy pomocy instalatora, może wybrać najbardziej

  odpowiadający mu pod względem ekonomii, komfortu, wygody

  i wszelkich innych kryteriów.

  5

 • 6

  ZALETY Doskonała alternatywa ogrzewania domów i mieszkań gdzie nie ma podłączenia gazu ziemnego.

  Koszty ogrzewania PIECINDUKCYJNY.PL a gazem ziemnym są porównywalne a nawet mogą być o 30% niższe poprzez zmianę taryfy opłat za energię elektryczną na G12W i zastosowanie buforów ciepła z czasową regulacją sterowania.

  SZEROKIEZASTOSOWANIE

  ogrzewanie C.O., CWU,ogrzewanie podłogowe,

  ogrzewanie basenu,ogrzewanie indywidualne lub zbiorowe,

  ogrzewanie przemysłowe lub szklarni

  ŁATWY MONTAŻmałe gabaryty,instalacja w dowolnym miejscu,prostota instalacji,bezproblemowy montaż,nie wymaga komina ani specjalnej wentylacji,brak składowania opału

  BEZPIECZEŃSTWOI EKOLOGIA

  brak dymu,brak zużycia paliw,

  brak emicji CO2,niski poziom hałasu i wibracji,

  nie wymaga środków chemicznychdo czyszczenia systemu centralnego

  ogrzewania

  ERGONOMICZNOŚĆI WYDAJNOŚĆnominalna moc grzania osiągana od momentu włączenia,optymalna sprawność niezależnie od warunków eksploatacji,brak części mechanicznych - gwarancja niezawodności i trwałości,moduowe sterowanie elektroniczne,uniwersalizm we współpracy dodatkowym sterowaniem

  OSZCZĘDNOŚĆniski koszt eksploatacji,

  brak kosztów serwisu pieca oraz przeglądów kominowych/wentylacyjnych,

  obniżenie kosztów produkcji ciepła (wysoka sprawność 98%)

 • Podłączenie PIECINDUKCYJNY.PL z wymiennikiem c.w.

  Podłączenie równoległe z innym piecem (np. gazowym lub olejowym) jako alternatywne lub

  dodatkowe źródło ciepła.

  ZTD

  wymiennik c.w.u.

  piec gazowy

  GIH-eco/M

  ZASTOSOWANIE PIECINDUKCYJNY.PL jest doskonałym rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym wszędzie tam, gdzie nie ma gazu, gdzie konieczna jest likwidacja emisji CO

  2 oraz gdzie wymagana

  jest niezawodna i bezobsługowa praca pieca centralnego ogrzewania. To doskonała alternatywa dla pieców spalarnych i elektrycznych oporowych.

  mieszkania domki letniskowe,domy o dużej powierzchni

  hale, szkoły

  PODŁĄCZENIE Zastosowanie PIECINDUKCYJNY.PL w układach centralnego ogrzewania, zapewnia wysoki komfort obsługi i oszczędną eksploatację przy niewielkich nakładach inwestycyjnych.

  Uwaga! Przedstawione rysunki prezentują jedynie schematy poglądowe. Są to przykłady często stosowanych rozwiązań. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dobranej do indywidualnych potrzeb należy powierzyć specjalistycznej firmie.

  7

  GIH-eco/M

 • OGRZEWANIEELEKTRYCZNEOPOROWE

  OGRZEWANIEELEKTRYCZNE

  INDUKCYJNE

  PORÓWNANIE tradycyjne kotły elektrycznevs. PIECINDUKCYJNY.PL

  Duża liczba elementów grzewczych. Wysokie prawdopodobieństwo awarii jednego lub kilku grzałek przy częściowej lub całkowitej utracie sprawności kotła.

  Duża ilość elementów łączących (kołnierzy rur, grzałek).

  Przy niedostatecznym oczyszczeniu wody na powierzchni elementów grzewczych grzałki dochodzi do intensywnego osadzenia kamienia , zabrudzenia osadem kotła i systemu.

  Duża liczba kontaktów (przewodów grzałki) znajdujących się w strefie wysokiej temperatury wymaga stałego utrzymania dobrego kontaktu na zaciskach grzałek co komplikuje konstrukcję.

  Żywotność grzałki zależy od jakościchłodziwa (1000 godzin bezpodejmowania środków zmiękczenia wody, do 5000 z przyjęciem środków).

  Wysokie koszty eksploatacji , konieczność okresowej wymiany grzałek uszczelek itp.

  Brak elementów grzewczych.

  Brak elementów łączących.

  Wykluczono powstawanie osady ze względu na brak stałej polaryzacji magnetycznej na powierzchni grzewczej.

  Brak kontaktów elektrycznych znajdujących się w strefie wysokiej

  temperatury. Nie posiada gorących elementów oraz wymiennika ciepła.

  Żywotność pieca indukcyjnego wynosiponad 20 lat bez szczególnej konserwacji (100000 godzin).

  Niskie koszty eksploatacji (nie wymaga częstej konserwacji i wymiany elementów grzewczych)

  8

 • PORÓWNANIE Miesięczne koszty zużyciaenergii elektrycznej

  9

  Z tytułu tworzenia się osadów oraz wypalania się drutu

  oporowego w grzałce elektrycznych wartość zużytej energii

  wzrasta o 15% w pierwszym roku. W latach następnych wartość

  energii będzie rosła zgodnie z wykresem rys.1.

  W kotle indukcyjnym wartość energii elektrycznej wytwarzanej

  dla potrzeb grzania jest taka sama. Brak osadów oraz wysoka

  sprawność kotła 98% przekazuje energię na takim samym

  poziomie od momentu startu jak i w czasie wieloletniej

  eksploatacji. Biorąc pod uwagę straty jakie generuje piec

  elektryczny w czasie, osiągamy oszczędność po 3 latach na

  poziomie 30% wartości zużycia energii.

  Rys. 1

  PIECINDUKCYJNY.PLTRADYCYJNYKOCIOŁELEKTRYCZNY

  VS.

 • 10

  FAQ PIECINDUKCYJNY.PLNAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  1. Czym różni się PIECINDUKCYJNY.PL od innych elektrycznych kotłów C.O.?

  Zaletą jest brak wysokotemperaturowych elementów grzewczych, co zapobiega powstawaniu osadu.

  2. W jaki sposób osiąga się zmniejszenie kosztów energii?

  Oszczędność finansową osiąga się z uwagi na wiele funkcji. Po pierwsze, brak osadów gwarantuje trwałą SPRAWNOŚĆ 98%. Po drugie, piec automatycznie reguluje temperaturę, co zapewnia wydajne ogrzewanie i oszczędność energii.

  3. Jaka jest zasada działania PIECINDUKCYJNY.PL?

  PIECINDUKCYJNY.PLwykorzystuje ferromagnetyczne właściwości metalu w połączeniu z indukcją magnetyczną. Cewka elektromagnetyczna podgrzewa rdzeń ferromagnetyczny, który stanowi kanał dla chłodziwa. W konsekwencji płyn chłodzący odbiera ciepło i rozchodzi się dalej po systemie ogrzewania.

  4. Jak prawidłowo dobrać moc PIECINDUKCYJNY.PL?

  Aby dobrać odpowiednią moc pieca do powierzchni jaką chcemy ogrzać potrzebne są następujące informacje:• powierzchnia którą chcemy ogrzać w metrach kwadratowych [m2]• wysokość pomieszczeń w metrach [m]

  • wskaźnik powierzchniowy:– 40 W/m3 dla budynków o bardzo dobrej izolacji termicznej (nowe budynki),– 60 W/m3 w przypadku budynków pozbawionych izolacji termicznej (domy bez dociepleń, stare kamienice).

  5. Czy reguluje się moc PIECINDUKCYJNY.PL?

  Nie, moc PIECINDUKCYJNY.PLnie podlega regulacji, jest stała. Regulacja czasu pracy następuje według temperatury wody. Należy ustawić odpowiednią temperaturę, a także histerezę (tzw. obniżenie), za pomocą której piec utrzymuje temperaturę. Na przykład: wybrali Państwo mocniejszy piec, można skrócić czas jego stałej pracy.

  6. Czy jest możliwe paralelne podłączenie PIECINDUKCYJNY.PL z innymi urządzeniami tego typu?

  Tak, PIECINDUKCYJNY.PL bezproblemowo współpracuje z wszelkimi kotłami gazowymi, na paliwo stałe, gazowymi i olejowymi.

 • PRODUCENT:

  PPUH MIZERA SCul. Matejki 1; 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

  tel.: 58 6822928tel. kom.: 600 058 880WWW.PIECINDUKCYJNY.PL

  DYSTRYBUCJA:

  info linia: 887 10 12 14PIEC.INDUKCYJNY.PLemail: [email protected]

 • PRODUCENTPPUH MIZERA SC

  ul. Matejki 1, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

  tel.: 58 6822928

  tel. kom.: 600 058 880

  WWW.PIECINDUKCYJNY.PL

  DYSTRYBUCJAinfolinia: 887 10 12 14

  PIEC.INDUKCYJNY.PL

  email.: [email protected]

  WWW.PIECINDUKCYJNY.PL

  pi-katalog-okladka-netpiecindukcyjny-katalog-netpi-katalog-okladka-net2