procesul de ingrijire

Download Procesul de Ingrijire

Post on 31-Dec-2015

241 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROCESUL DE INGRIJIRE - NURSING

PROCESUL DE INGRIJIRE - NURSING

Procesul de ingrijire reprezinta insasi esenta activitatii de nursing.El trebuie privit ca o modalitate clinica, rationala si pragmatica de abordare si solutionare a nevolilor de sanatate si de ingrijire ale pacientului sau comunitatii.Desi etapele procesului de ingrijire pot fi delimitate teoretic si implicit artificial in variate moduri, in functie de abordarea conceptuala specifica fiecarei scoli sau traditii de nursing, in toate modelele elaborate se regasesc elemente comune, care permit structurarea generala a acestui proces in patru sau cinci etape distincte. Nu trebuie insa uitat nici un moment faptul ca aceasta delimitare reprezinta numai un artificiu, succesiunea logica a desfasurarii procesului de ingrijire ramanand in esenta unitara.In conceptia noastra, componentele fundamentale ale procesului de ingrijire sunt in numar de patru, incluzand: avaluarea pacientului, elaborarea planului de ingrijire, realizarea acestuia si evaluarea continua a eficacitatii ingrijirilor. Reprezentarea schematica a acestor patru etape definitorii ale procesului de ingrijire esteilustrata in figura 1.Cele patru componente fundamentale ale procesului de ingrijire sunt urmatoarele: Evaluarea pacientului/comunitatii; Elaborarea unui plan logic de ingrijire; Realizarea planului de ingrijire; Evaluarea eficacitatii actiunilor de ingrijire.1)Evaluarea pacientului/comunitatii pentru stabilirea starii de sanatate sau boala existente, identificarea problemelor acutale sau potentiale de sanatate conducand la formularea diagnosticului de ingrijire.2) Elaborarea unui plan logic de ingrijire destinat specific pacientului sau comunitatii evaluate, strict individualizat si dirijat in functie de diagnosticul sau diagnosticele de nursing formulate.3) Realizarea (indeplinirea sau implementarea) planului de ingrijire elaborat pentru rezolvarea problemelor de ingrijire ale pacientului/comunitatii.4) Evaluarea eficacitatii actiunilor de ingrijire realizate si recorelarea/reformularea permanenta a planului redactat initial cu evolutia starii de sanatate a pacientului/comunitatii ingrijite.Desigur ca etapa de evaluarea initiala a starii de sanatate si a nevolilor de ingrijire poate fi descrisa, la randul ei, sub forma mai multor momente distincte. Acestea nu sunt insa decat etapele practice si metodologice parcurse in acest scop si nu procesul logic insusi.

Astfel, in majoritatea cartilor romanesti de nursing editate pana in prezent procesul de evaluare initiala a pacientului sau comunitatii este confundat cu modalitatea realizarii acesteia, fiind descris drept:

1) Culegerea de date2) Analiza si interpretarea lor.In opinia noastra, aceasta descriere artificiala a evaluarii pacientului este incorecta din punct de vedere conceptual si incompleta din punct de vedere pragmatic.(I) EVALUAREA PACIENTULUIEvaluarea pacientului in cadrul procesului de ingrijire incepe odata cu prima intalnire aasistentei medicale cu bolnavul/comunitatea ingrijita si continua pe toata durata procesului de ingrijire, deoarece starea de sanatate a celui ingrijit se modifica continuu. Continuu apar date noi (subiective si obiective), informatii care trebuie observate, inregistrate si evaluate permanent. Ca urmare, aidoma intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului reprezinta un proces continuu, dinamic si strict individualizat.Scopul evaluarii il constituie aprecierea starii de sanatate sau de boala prezenta sau potentiala a persoanei ingrijite, identificarea reactiilor particulare ale individului fata de aceasta, precizarea si ierarhizarea nevoilor de ingrijire ale pacientului. Finalitatea evaluarii estereprezentata de formularea diagnosticului de ingrijire (diagnosticul de nursing). In functie de acesta se va elabora ulterior planul de ingrijire necesar. Calitatea actului de ingrijire depinde de acuratetea diagnosticului formulat si, implicit, de calitatea, acuratetea si permanenta actualizare ainformatiilor asupra starii prezente a pacientului ingrijit. Reactualizarea permanenta a bazei de date (subiective si obiective) asupra starii pacientului esteesentiala.Evaluarea pacientului implica urmatoarele patru etape:1. Culegerea datelor;2. Inregistrarea datelor;3. Analiza datelor;4. Formularea diagnosticului/diagnosticelor de ingrijire.Fiecare dintre aceste etape are uncontinut specific si o modalitate diferita de realizare practica.Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:1) Culegerea datelor presupune colectarea informatiilor subiective si obiective privind starea de sanatate si satisfacerea necesitatilor personale ale pacientului evaluat, atat in prezent, cat si anterior momentului evaluarii. Aceasta etapa se realizeaza prin anamneza pacientului si apartinatorilor si respectiv prin examenul fizic, examene de laborator si consultarea documentelor medicale anterioare existente.2) Inregistrarea datelor presupune includerea informatiilor obtinute despre pacient intr-o baza de date (cu forma specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in parte).3) Analiza datelor presupune examinarea critica si responsabila a informatiilor obtinute pentru identificarea si ierarhizarea necesitatilor de ingrijire prezente (actuale) sau potentiale, posibile. Aceasta etapa are drept scop stabilirea problemelor individuale prioritare in cazul pacientului evaluat.4) Formularea diagnosticului/diagnosticelor de ingrijire reprezinta ultima etapa a procesului de evaluare a pacientului. Diagnosticul de ingrijire formulat constituie baza rationala si pragmatica pentru elaborarea ulterioara a planului de ingrijire.1) CULEGEREA DATELOR

Culegerea datelor presupune colectarea informatiilor subiective si obiective privind starea de sanatate si satisfacerea necesitatilor personale ale pacientului evaluat, atat in prezent, cat si anterior momentului evaluat.Informatiile relevante pentru evaluarea necesitatilor de ingrijire ale pacientului sunt de mai multe tipuri, datele putand fi descrise in moduri variate, in functie de sursa, de continutul calitativ sau temporal al informatiilor, de caracterul peren sau trecatror al acestora.Tipuri de informatii (date): Dupa sursa informatiei: Date primare (directe): informatii obtinute de la pacient; Date secundare (indirecte): informatii obtinute de la anturaj sau din documente medicale anterioare. Dupa caracterul informatiei continute: Date subiective (simptome): senzatii si perceptii ale pacientului; Date obiective (semne): modificari sesizabile de catre alte persoane (calificate sau din anturaj) si/sau de catre pacient sau informatii oferite prin examene de laborator. Dupa caracterul temporal al informatiei continute: Date actuale (prezente): valabile in momentul evaluarii si potential variabile; Date anterioare (trecute): informatii asupra istoricului medical familial si personal. Dupa potentialul de schimbare al continutului informatiei: Date stabile (invariabile): date generale, cu caracter demografic (sex, rasa etc); Date variabile: date generale (nume, nationalitate, stare civila, credinta religioasa etc), date de examen fizic (varsta, TA, puls, tC etc) sau valori ale diferitelor examene de laborator la un moment dat (aspect electrocardiografic, glicemie, uree, electroliti etc).Modalitatile de culegere a datelor:Culegerea informatiilor necesare pentru evaluarea pacientului se realizeaza prin discutia cu acesta (eventual si cu anturajul sau), prin observare, examen fizic, examene de laborator si consultarea documentelor medicale anterioare existente.Principalele modalitati de culegere a informatiilor despre pacient 6n cursul procesului de evaluare includ: Anamneza (istoricul, interviul sau interogarea pacientului): Anamneza reprezinta discutia directa cu persoana ingrijita, la care se pot adauga informatiile oferite suplimentar de catre apartinatori (familie, prieteni) si datele inscrise in diferite documente medicale anterioare ale pacientului (adeverin]e medicale, bilete de iesire din spital, rezultate ale unor examene periodice de sanatate sau controale medicale, analize sau alte examene de laborator, retete sau prescriptii medicale); Observatia: Observatia presupune sesizarea directa a informatiilor despre pacient de catre asistenta medicala, cu ajutorul propriilor organe de simt, in cursul anamnezei, cat si al examenului fizic.Anamneza:Anamneza reprezinta modalitatea directa de culegere a datelor de la pacient, prin discutia cu acesta. Discutia permite cunoasterea nemijlocita a starii de sanatate si boala a persoanei ingrijite, a conditiilor de viata si munca a acesteia, a gradului de instructie, profilului psihic si gradului de realizare si satisfacere a nevoilor fundamentale de independenta si autoingrijire ale interlocutorului.Modul de desfasurare si calitatea interviului realizat sunt determinante pentru calitatea procesului de ingrijire si reprezinta adevarata masura a profesionalismului, experientei, personalitatii si talentului asistentei medicale.Pentru buna desfasurare aanamnezei este necesara intrunirea anumitor conditii indispensabile: Asigurarea unui climat extern confortabil si intim pentru pacient in cursul discutiei; Garantarea confidentialitatii datelor furnizate de pacient; Realizarea unei atmosfere psihice adecvate, caracterizate de increderea si respectul reciproc pacient-asistenta, comunicare, ascultare si acceptare a datelor furnizate, fara o interpretare subiectiva sau partizana aacestora de catre personalul medical.

In acest scop, dupa prezentarea propriei persoane catre interlocutor, este recomandabil ca asistenta sa-i explice pacientului, in termeni simpli si generali, modalitatea de desfasurare ulterioara a discutiei, scopul acesteia si modul in care vor fi folosite datele obtinute, in interesul pacientului, pentru realizarea procesului de ingrijire si a actului medical.Este de asemenea recomandabil ca pe toata durata desfasurarii discutiei cu pacientul asistenta sa consemneze in