procedura analizy awarii 5 zatapialne pompy elektryczne filelowara 1) zastosowania pompy...

Click here to load reader

Post on 06-Sep-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lowara

  1) Zastosowania pompy elektrycznej

  2) Krytyczne aspekty zastosowania

  Procedura Analizy Awarii

  5" Zatapialne Pompy Elektryczne SCUBA

  Dostarczanie wody ze zbiornikw, studni, staww i ciekw wodnych;

  nawadnianie deszczowe;

  odzysk deszczwki;

  mycie przemysowe;

  zwikszanie cinienia.

  2.1) Zasilanie elektryczne

  W warunkach pracy, napicie zasilajce musi zawiera si w granicach tolerancji (5%). - zbyt wysokie napicie powoduje przegrzanie i przecienie; - zbyt niskie napicie powoduje problemy z uruchamianiem. Maksymalny spadek napicia przy uruchamianiu: 5%. - zbyt wysoki spadek napicia powoduje problemy z uruchamianiem. Maksymalna czstotliwo uruchamiania: - 25 dla 0,75 kW do 0,9 kW

  - 20 dla 1,1 kW

  Jeli czstotliwo uruchamiania jest wiksza od limitw, powoduje to problemy z przegrzaniem lub przecieniem.

  1 Date edition: 12/2006

 • Lowara

  3) Wymagane wyposaenie i narzdzia

  Megaomometr 500 - 1000 Vdc;

  Gwintowane sprzgo (kod 160600400) dla sprawdzania uszczelnienia pneumatycznego (patrz rysunek).

  4.1) Informacje wstpneWymagania od Klienta przy odbiorze uszkodzonego produktu:

  data zakupu (jeli to moliwe, potwierdzona rachunkiem lub faktur); data montau; warunki montau.

  4) Kontrola uszkodzonego produktu

  Nie ma szczeglnych ogranicze poza informacjami zawartymi w instrukcji obsugi przetwornicy.

  Maksymalna temperatura cieczy poniej 40C - jeli temperatura jest wiksza ni 40C, powoduje to przegrzanie silnika. Maksymalna rednica zawieszonych cia staych: 2,5 mm - ciaa stae o rednicach wikszych od limitu, niszcz cz hydrauliczn (zatrzymanie) i silnik (przecienie, nadmierna temperatura).

  Maksymalna ilo piasku w wodzie: 25 g/m^3. - nadmierna obecno piasku niszczy wirniki i uszczelnienie mechaniczne. Ciecz nie moe by wod son, wod morsk ani ciecz korozyjn. - dla wody sonej, czas ycia pompy moe przeduy uycie paszcza pasywowanego; - korozja powodowana jest przez nieprawidowe zastosowania (nieodpowiedni system uziemienia, przebicia

  prdu, prdy bdzce, nieodpowiednia toczona ciecz...) i nie moe by przypisywana produktowi ani materiaom konstrukcyjnym.

  2.3) Monta Maksymalna gboko zanurzenia: 20 m. - nadmierna gboko uniemoliwia prac pywaka (jeli wystpuje) i powoduje przegrzanie silnika. Miimalna gboko zanurzenia: 0,5 m - zbyt niski poziom cieczy powoduje problemy z zalewaniem, pompowaniem cieczy, nawileniem uszczelnienia mechanicznego i chodzeniem silnika.

  Silniki jednofazowe maj wewntrzne zabezpieczenie silnika, ale nie mog pracowa bez nadzoru operatora lub umieszczenia dodatkowych zabezpiecze wewntrz tablicy kontrolnej. Silniki trjfazowe musz by zabezpieczone przez wycznik zamontowany przez Klienta (zaleca si uycie tablicy kontrolnej Lowara).

  2.4) Praca z przetwornic

  2.2) Ciecz

  2 Date edition: 12/2006

 • Lowara

  4.2) Zewntrzna kontrola wizualna

  4.4) Opr elektryczny uzwojeZmierzy opr elektryczny uzwoje i porwna wartoci z zapewnianymi przez Lowara. Jeli wartoci te znacznie si rni, istnieje moliwo uszkodzenia uzwoje (przerwane/spalone).

  4.5) Pomiar oporu izolacji

  Przeprowadzony zgodnie z norm europejsk EN 602 04-1 (500 Vdc pomidzy przewodnikami a uziemieniem). Test jest zdany, jeli opr izolacji jest 10 M. Wartoci nisze od 10 M wskazuj na przerw w izolacji (z prawdopodobn penetracj wody), tak wic niezbdny jest test uszczelnienia pneumatycznego (patrz 4.6).

  UWAGA: jeli pneumatyczny test uszczelnienia nie wskazuje na wycieki, niezbdne jest odczenie wszystkich czci elektrycznych (kable zasilajce, uzwojony stojan i pywak jeli obecny), i powtrzenie pomiarw oporu izolacji na pojedynczych skadnikach.

  Korozja na powierzchni metalu lub na spawach (z maymi dziurkami) lub przegrzanie (osona silnika o kolorze

  brzowym/niebieskim) wskazuj na niepoprawne lub nieodpowiednie uytkowanie (patrz 2.1, 2.2 i 2.3) i wykluczaj uznanie gwarancji technicznej. Zatrzymanie i naprawa (jeli wymagana) produktu dokonywane jest za opat. Jeli nie ma powyszych przeciwskaza, przej do kontroli w 4.3.

  4.3) Kontrola wstpna Dane na tabliczce:

  - typ i kod produktu;

  - numer serii;

  - data produkcji;

  UWAGA: jeli tabliczka znamionowa na pompie jest nieczytelna lub zagina, jej kopi mona znale w ulotce montaowej lub, jeli takow zamontowano, na drzwiach tablicy kontrolnej. Obecno i stan: - caego kabla zasilajcego; - pywaka;

  - test rub uszczelnienia pneumatycznego na gowicy i jej O-Ringu; - ruby pytki dociskajcej kable i ich uszczelki; - filtr;

  spawy i wgbienia w paszczu.

  4.6) Pneumatyczny test uszczelnienia

  Wdmuchn sprone do 0.6 bar powietrze do otworu testowego na wyszej gowicy przy pomocy gwintowanego sprzga. UWAGA: Cinienia wiksze ni 0.6 bar mog spowodowa uszkodzenia czci i ludzi. Przy pompie zanurzonej w wodzie sprawdzi obecno pcherzykw powietrza z: strony toczenia, pytek dociskajcych kable, spodu i spaww. Jeli pneumatyczny test uszczelnienia nie wykazuje wyciekw, patrz UWAGA w 4.5.

  3 Date edition: 12/2006

 • Lowara

  Zdj filtr, ruby, kabel zasilajcy i kabel pywaka (jeli obecny); sprawdzi uszczelk rub pytki dociskajcej kable (ktra powoduje penetracj wody do silnika).

  5) Demonta i analiza

  5.1) Analiza czci hydraulicznej

  Zdj paszcz zewntrzny. Zdj podpor tulei i sprawdzi stan tulei (tylko dla pomp o liczbie stopni 5) i stan O-Ringu. Przekrci rk wa pompy aby sprawdzi jego cao oraz pynno ruchu i obserwowa czy: - wa jest zamany;

  - zablokowao si zewntrze uszczelnienie mechaniczne (nadmierny opr przy obrocie);

  - zniszczone s oyska wau.

  Rozmontowa cz hydrauliczn sprawdzajc: - obecno moliwych zniszcze, zuycia lub wylizgania piasty wirnika;

  - stan O-Ringu w komorze dyfuzora;

  - obecno cia obcych (piasek, wir, wkna,) w wirniku i dyfuzorach;

  - stan powierzchni zewntrznego uszczelnienia mechanicznego oraz O-Ringu;

  Odkrci rub na niszej gowicy i oprni misk olejow sprawdzajc ilo i obecno wody w emulsji (wskazujc na penetracj wody poprzez uszczelnienie mechaniczne). Sprawdzi stan wewntrznego uszczelnienia mechanicznego (powierzchnia i O-Ring).

  4 Date edition: 12/2006

 • Lowara

  Stan kondensatora (jeli obecny); Stan paszcza stojana (wewntrzny) szczeglnie w obszarze spaww (cigo linii spawu), obecno wgbie; Wycign uzwojenie stojana, sprawdzi O-Ring na niszym ou oyska (cao, zgniecenia, nacicia, ); Sprawdzi wa silnika i obecno piercienia kompensacyjnego.

  Analiza wizualna gowic w poszukiwaniu moliwych problemw przy nastpujcych przypadkach: a) wszystkie silniki:

  - spalony jeden lub wicej uzwoje cewki -----> spity cewka; b) silnik jednofazowy:

  - uzwojenie pracujce OK. a uzwojenie startowe KO ----> uszkodzony kondensator; - uzwojenie pracujce KO a uzwojenie startowe OK ----> silnik nie mg si uruchomi; - oba uzwojenia uszkodzone ----> przecienie; c) silnik trjfazowy:

  - 1 faza w porzdku a 2 fazy spalone ---> zasilany tylko 2 fazami; - wszystkie fazy spalone ----> przecienie;

  5.2) Analiza czci elektrycznych

  Sprawdzi grn gowic w poszukiwaniu moliwych pkni lub wad O-Ringu.

  5 Date edition: 12/2006

 • Lowara

  104 Haaliwy / zablokowany / wibrujcy (uzwojenia ok)

  120 Nadmierne zuycie

  102 Zablokowany wa silnika

  106 Niepoprawny monta/testowanie skadnikw112 Nieodpowiednia obrbka elementw

  101 Inne:

  100 Inne (dostarczy szczegowy opis awarii)

  101 Inne:

  6) Lista kontrolna

  Co

  Uruchamia i zatrzymuje si zbyt czsto Data produkcji:

  114 Zablokowana obrotowa cz hydrauliczna

  113 Nieodpowiedni rozmiar silnika

  105 Uszkodzone/niedziaajce elementy elektryczne/elektroniczne

  116 Nieodpowiednie chodzenie

  106 Niepoprawny monta/testowanie skadnikw

  100 Silnik elektryczny 103 Nie zatrzymuje si

  Nadmierny pobr mocy

  Pracuje powoli

  101 Inne:

  114 Zablokowana obrotowa cz hydrauliczna

  101 Wa silnika

  106 Niepoprawny monta/testowanie skadnikw107 Pknity / niepodczony kondensator108 Spicie dla kontaktu z czciami ruchomymi109 Spicie pomidzy cewkami/uzwojeniami

  104 Ze wewntrze poczenia elektryczne

  Nie zatrzymuje si

  Typ:

  102 Pracuje powoli / nie

  uruchamia si

  121 Nieodpowiednie zasilanie

  103 Nie spenianie/nieodpowiednie zastosowania

  113 Nieodpowiedni rozmiar silnika

  103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania

  119 Normalne zuycie

  118 Niedziaajce czujniki poziomu100 Inne (dostarczy szczegowy opis awarii)103 Nie spenianie/nieodpowiednie zastosowania

  120 Nadmierne zuycie

  100 Zalany/peny wody100 Silnik elektryczny

  Kod:Numer serii:Data instalacji:

  Niska wydajnoNie uruchamia si

  110 Zasonite/zamknite otwory wypywu skroplin

  Dlaczego

  111 cinita rubami uszczelka

  119 Czujniki poziomu wypenione wod100 Inne (dostarczy szczegowy opis awarii)

  101 Inne:

  103 Nie spenianie/nieodpowiednie zastosowania

  102 Zablokowany wa silnika

  112 Nieodpowiednia obrbka elementw

  100 Inne (dostarczy szczegowy opis awarii)103 Nie spenianie/nieodpowiednie zastosowania

  119 Normalne zuycie

  100 Silnik elektryczny 110 Nadmierny pobr mocy /

  przegrzanie / spalenie

  100 Inne (dostarczy szczegowy opis awarii)121 Nieodpowiednie zasilanie

  115 Obecno cia obcych pomidzy uzwojeniami

  120 Nadmierne zuycie101 Inne:

  106 Niepoprawny monta/testowanie skadnikw107 Pknity / niepodczony kondensator117 Uszkodzony/niewaciwy wirnik118 Niedziaajce czujniki poziomu

  Nie dostarcza wody

  Pompowana ciecz:

  Uwagi:

  Dalej:

  Haaliwa

  Typ problemu Dane pompy

  Temperatura:

  Przypadki awarii pomp Scuba wymagane do otwarcia reklamacji

  Uziem