priručnik o cim-ovu teretnom listu (glv-cim) - -4 - a. općenito 0 kratice - pojmovi cim...

Download Priručnik o CIM-ovu teretnom listu (GLV-CIM) -  -4 - A. Općenito 0 Kratice - pojmovi CIM Jedinstveni pravni propisi za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe CIT Međunarodni odbor za

Post on 02-Apr-2018

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 150a

  Prirunik o CIM-ovu teretnom listu (GLV-CIM)

  Vrijedi od 1. srpnja 2006.

  Zagreb 2006.

 • - 2 - - 2 -

  IZMJENE I DOPUNE

  Redni broj izvjea

  Vrsta izmjene

  TPI broj/godina

  1 Stupanje na snagu 4/06

  2

  1. izmjene i dopune s valjanou od 1. lipnja 2007. (izmjenjive stranice: 1 i 2; Prilog 2 str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8; Prilog 3 - str. 1, 2, 3, 4, 5 i 6; Prilog 4 - str. 1 i 2; Prilog 6 - str.1 i 2 , uzorak frankaturnog rauna polje 10; Prilog 7 str. 1 i 2; Prilog 8 str. 1 i 2, uzorak CIT 8; Prilog 9 str. 1 i 2)

  7/07

  3 2. izmjene i dopune s valjanou od 1. srpnja 2008. (izmjenjive stranice: 1/2; Prilog 2 str. 1-6: Prilog 6, uzorak frankaturnog rauna)

  8/08

  4

  3. izmjene i dopune s valjanou od 1. srpnja 2009. (izmjenjive stranice:1-14; Prilog 2; Prilog 7 str. 1/2; Prilog 8 str. 1/2; Prilog 9 str. 1/2.)

  4. izmjene i dopune s valjanou od 1. listopada 2009. (izmjenjive stranice: Prilog 2 str 9)

  8/09

  5 5. izmjene i dopune s valjanou od 1. srpnja 2010. (izmjenjive stranice:1-8; Prilog 2 str. 11/12; Prilog 3; Prilog 7 str. 1/2; Prilog 8 str. 1/2; Prilog 9 str. 1/2.)

  7/10

  6 6. izmjene i dopune s valjanou od 1. srpnja 2011. (izmjenjive stranice:3-8, 11/12; novi Prilog 1 (str. 1/2), novi Prilog 2 (str. 1-22); Prilog 3 str. 1/2;)

  6/11

  7

  7. izmjene i dopune s valjanou od 1. srpnja 2012. (izmjenjive stranice: 1-4, 11/12; Prilog 2 str. 3-8 i 19-22;)

  6/12

  8

  8. izmjene i dopune s valjanou od 1. sijenja 2013. (izmjenjive stranice: 1-14; Prilog 2 str. 7-12, 21/22, novi Prilog 4a (str. 1/2) (zamijeniti s Prilogom 4), novi Prilog 4b (novi teretni list K-504k), novi uzorci CIT 7, CIT 8 i CIT 9) (zbog obujma izmjena i dopuna zamjenskim listovima obuhvaen je cijeli propis)

  12/12

  1.1.2013. 1.1.2013.

 • - 3 -

  Sadraj

  Stranica A. Openito 4 0 Kratice - pojmovi 4 1 Svrha prirunika 5 2 Podruje primjene 5 B. Zajednike odredbe za teretni list otisnut na papiru / za elektroniki teretni list 6 3 OPU-CIM 6 4 Sadraj teretnoga lista 6 5 Plaanje trokova 6 5.1 Popis trokova 6 5.2 Napomene o plaanju trokova 6 C. Teretni list otisnut na papiru 8 6 Uzorak 8 7 Odvojeno fakturiranje pruge 8 8 Dopunski listovi za korisnika 8 D. Elektroniki teretni list 9 9 Naelo iz stavka 9. lanka 6 CIM-a 9 10 Sporazum o elektronikoj razmjeni podataka teretnog lista (Sporazum o EDI-ju) 9 11 Mjeoviti sustav 9 12 Ispisi 9 E. Druge isprave 11 13 Frankaturni raun 11 14 Naknadni zahtjevi - Smetnja kod prijevoza - Smetnja kod izdavanja 11 15 Prijevozna isprava za neoienu praznu ambalau u skladu s Pravilnikom RID 11 16 Jezici 12 17 Ispostavljanje i prijenos 12 18 Reklamacije 12 F. Zavrne i prijelazne odredbe 13 19 Stupanje na snagu 13 20 Prijelazne odredbe 13 Prilozi

  1 Rezervirano 2 Objanjenja uz sadraj teretnoga lista 3 Popis trokova 4a CIM-ov teretni list 4b CIM-ov teretni list za kombinirani prijevoz 5 Rezervirano 6 Frankaturni raun 7 Naknadni zahtjevi 8 Obavijest o smetnji kod prijevoza - Upute imatelja prava raspolaganja 9 Obavijest o smetnji kod izdavanja - Poiljateljeve upute

  1.1.2013. .

  - 3 -

  1.1.2013.

 • - 4 - - 4 -

  A. Openito 0 Kratice - pojmovi

  CIM Jedinstveni pravni propisi za ugovor o meunarodnom eljeznikom prijevozu robe

  CIT Meunarodni odbor za eljezniki prijevoz

  CUV Jedinstveni pravni propisi za ugovore o uporabi vagona u meunarodnom eljeznikom prometu

  DIUM Jedinstveni daljinar za meunarodni teretni prijevoz

  Dolazni kolodvor Kolodvor u kojemu se roba izdaje primatelju

  EDI Elektronika razmjena podataka izmeu informatikih sustava u obliku izvjea EDI

  EDV Elektronika obrada podataka

  Elektroniki teretni list Elektroniki pohranjeni zapisi podataka koji predstavljaju teretni list

  Incoterms Meunarodna pravila za tumaenje ugovornih formulacija to se preteito primjenjuju u vanjsko-trgovinskim ugovorima i koje je odredila Meunarodna trgovinska komora (ICC)

  Ispis elektronikoga teretnog lista

  Podatkovni zapisi teretnoga lista pohranjeni elektroniki koji se ispiu na papir

  Izvjee EDI Slog podataka koji je strukturiran u skladu s doputenom normom i prikazan u obliku koji se moe elektroniki oitati te obraditi automatski i bez nejasnoa

  Izvrni prijevoznik

  Prijevoznik koji s poiljateljem ne sklapa ugovor o prijevozu, ali kojemu prijevoznik u cijelosti ili dijelom povjerava izvedbu prijevoza tranicama

  Kombinirani prijevoz

  Intermodalni prijevoz intermodalnih prijevoznih jedinica kod kojega se preteiti dio prijevoza obavlja eljeznicom, rijenim ili pomorskim brodom, a dovoz ili odvoz izvodi neki drugi nositelj prijevoza

  Korisniki sporazum Posebni sporazum izmeu korisnika i prijevoznika kojim se ureuje jedan ili vie prijevoza koji potpadaju pod Jedinstvene pravne propise CIM

  NHM Usklaeni popis robe

  OPU-CIM* Opi prijevozni uvjeti u meunarodnom eljeznikom teretnom prijevozu* koje je izradio i preporuio CIT

  Polazni kolodvor Kolodvor u kojemu se roba preuzima na prijevoz

  Prijevoznik Ugovorni prijevoznik s kojim poiljatelj u skladu s Jedinstvenim pravnim propisima CIM sklapa ugovor o prijevozu ili pak uzastopni prijevoznik koji je na temelju toga ugovora o prijevozu odgovoran

  PDV Porez na dodanu vrijednost

  RID Pravilnik o meunarodnom eljeznikom prijevozu opasnih tvari

  Teretni list Papirnata isprava odnosno elektroniki zapis podataka koji ine ugovor o prijevozu u smislu lanka 6 CIM-a

  Teretni list otisnut na papiru

  Papirnata isprava koja predstavlja teretni list

  UIC Meunarodna eljeznika unija

  UN/EDIFACT Preporuka Ujedinjenih naroda za elektroniku razmjenu podataka u upravi, gospodarstvu i prometu

  * Kratica na njemakom glasi ABB-CIM, na francuskom CGT-CIM, na engleskom GTC-CIM

  1.1.2013.

  - 4 -

  A. Openito 0 Kratice - pojmovi

  CIM Jedinstveni pravni propisi za ugovor o meunarodnom eljeznikom prijevozu robe

  CIT Meunarodni odbor za eljezniki prijevoz

  CUV Jedinstveni pravni propisi za ugovore o uporabi vagona u meunarodnom eljeznikom prometu

  DIUM Jedinstveni daljinar za meunarodni teretni prijevoz

  Dolazni kolodvor Kolodvor u kojemu se roba izdaje primatelju

  EDI Elektronika razmjena podataka izmeu informatikih sustava u obliku izvjea EDI

  EDV Elektronika obrada podataka

  Elektroniki teretni list Elektroniki pohranjeni zapisi podataka koji predstavljaju teretni list

  Incoterms Meunarodna pravila za tumaenje ugovornih formulacija to se preteito primjenjuju u vanjsko-trgovinskim ugovorima i koje je odredila Meunarodna trgovinska komora (ICC)

  Ispis elektronikoga teretnog lista

  Podatkovni zapisi teretnoga lista pohranjeni elektroniki koji se ispiu na papir

  Izvjee EDI Slog podataka koji je strukturiran u skladu s doputenom normom i prikazan u obliku koji se moe elektroniki oitati te obraditi automatski i bez nejasnoa

  Izvrni prijevoznik

  Prijevoznik koji s poiljateljem ne sklapa ugovor o prijevozu, ali kojemu prijevoznik u cijelosti ili dijelom povjerava izvedbu prijevoza tranicama

  Kombinirani prijevoz

  Intermodalni prijevoz intermodalnih prijevoznih jedinica kod kojega se preteiti dio prijevoza obavlja eljeznicom, rijenim ili pomorskim brodom, a dovoz ili odvoz izvodi neki drugi nositelj prijevoza

  Korisniki sporazum Posebni sporazum izmeu korisnika i prijevoznika kojim se ureuje jedan ili vie prijevoza koji potpadaju pod Jedinstvene pravne propise CIM

  NHM Usklaeni popis robe

  OPU-CIM* Opi prijevozni uvjeti u meunarodnom eljeznikom teretnom prijevozu* koje je izradio i preporuio CIT

  Polazni kolodvor Kolodvor u kojemu se roba preuzima na prijevoz

  Prijevoznik Ugovorni prijevoznik s kojim poiljatelj u skladu s Jedinstvenim pravnim propisima CIM sklapa ugovor o prijevozu ili pak uzastopni prijevoznik koji je na temelju toga ugovora o prijevozu odgovoran

  PDV Porez na dodanu vrijednost

  RID Pravilnik o meunarodnom eljeznikom prijevozu opasnih tvari

  Teretni list Papirnata isprava odnosno elektroniki zapis podataka koji ine ugovor o prijevozu u smislu lanka 6 CIM-a

  Teretni list otisnut na papiru

  Papirnata isprava koja predstavlja teretni list

  UIC Meunarodna eljeznika unija

  UN/EDIFACT Preporuka Ujedinjenih naroda za elektroniku razmjenu podataka u upravi, gospodarstvu i prometu

  * Kratica na njemakom glasi ABB-CIM, na francuskom CGT-CIM, na engleskom GTC-CIM

  1.1.2013. 1.1.2013.

 • - 5 - - 5 -

  UN Organizacija ujedinjenih naroda

  UTI Intermodalna prijevozna jedinica

  1 Svrha prirunika

  U ovome priruniku sadrane su odredbe za primjenu CIM-ova teretnog lista, CIM-ovog teretnog lista za kombinirani prijevoz i za druge isprave koje se rabe u meunarodnom teretnom prijevozu. Namijenjen je CIT-ovim lanovima i korisnicima njihovih usluga.

  2 Podruje primjene

  Ovaj prirunik vrijedi za poiljke koje potpadaju pod Jedinstvene pravne propise CIM i pod Ope prijevozne uvjete u meunarodnom eljeznikom teretnom prijevozu (OPU-CIM). No, toka 6 te prilozi 2, 4a i 4b vrijede i za poiljke koje ne potpadaju pod Ope prijevozne uvjete u meunarodnom eljeznikom teretnom prijevozu (OPU-CIM) onda ako stranke upotrebljavaju jedan od teretnih listova koji odgovaraju uzorku to ga je izradio CIT.

  1.1.2013. 1.1.2013.

 • - 6 - - 6 -

  B. Zajednike odredbe za teretni list otisnut na papiru / za elektroniki teretni list

  3 OPU-CIM