priroda more

13
TEMA:MORE TEMA:MORE

Upload: goran-novak

Post on 24-Oct-2015

45 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

more

TRANSCRIPT

TEMA:MORETEMA:MORE

Tlak i uzgonTlak i uzgon

• Tlak je sila koja djeluje na određenu Tlak je sila koja djeluje na određenu površinu.površinu.

• Uzgon je sila koja djeluje na tijelo Uzgon je sila koja djeluje na tijelo uronjeno u tekućinuuronjeno u tekućinu

Uzgon

ALGEALGE

• Modrozelena algaModrozelena alga je jednostaničan je jednostaničan organizam.organizam.

• Alge KremenjašiceAlge Kremenjašice pripadaju pripadaju najljepšim mikroorganizmima.najljepšim mikroorganizmima.

              

                                  

Alge kremenjašice Modrozelena alga

Crvena moruzgvaCrvena moruzgva

• Crvena moruzgva je žarnjak koji Crvena moruzgva je žarnjak koji lovkama hvata ribice i male lovkama hvata ribice i male bezkralješnjake.bezkralješnjake.

Hranidbeni lanacHranidbeni lanac

Proizvođač

Potrošač

Razlagač

Biljni plankton,morske trave i alge,…

Biljojedi i mesojedi: (biljni plankton)