priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/prezentacije... · priprema...

of 28 /28
Priprema djeteta za školu

Author: phamquynh

Post on 29-Aug-2019

231 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Priprema djeteta

za školu

Page 2: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Polazak u školu

• Značajan događaj u životu djeteta

• Razdoblje novih izazova za dijete i obitelj

– Dijete: prilagodba novim pravilima ponašanja; sjedenje na jednom mjestu duže

vrijeme, praćenje aktivnost do kraja, dolazak na početak nastave, procjenjivanje

sposobnosti učenja i izvršavanja zadataka, školske odgovornostri, provjera

djetetovih socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i drugih sposobnosti

– Roditelj: briga i strahovi

• Važan pozitivan stav

• Važnost dobrog početka u školi

Page 3: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Što za Vas znači “Spremnost za školu”?

Koje karakteristike/vještine ima dijete

spremno za školu?

Page 4: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

SPREMNOST ZA ŠKOLU

• Zakonska osnova: kronološka dob (djeca koja do 31.ožujka navrše

6 godina)

• Opća definicija: Spremnost za školu jest onaj minimum razvojnog

stupnja koji djetetu omogućuje da primjereno reagira na zahtjeve

škole (Lemelin i sur., 2007).

• Kako bi bilo spremno za školu, dijete mora biti spremno

zdravstveno, tjelesno, psihomotorički, kognitivno

(intelektualno), govorno, socioemocinalno i motivacijski

• Priprema za školu počinje od djetetovog rođenja

Page 5: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Tko procjenjuje spremnost za

školu? (proces upisa) • Školski obveznici : djeca koja do 31. ožujka 2014. godine navrše 6 godina

• Postupak upisa u osnovnu školu propisuje Gradski ured za obrazovanje i šport

• Obavezan liječnički pregled (sistematski pregled i cijepljenje) – fizička spremnost

(Nakon obavljenog pregleda od liječnika ćete dobiti termin odlaska u školu)

• Procjena psihofizičkog stanja djeteta (procjena spremnosti djeteta za polazak u prvi razred) -

socioemocionalna i intelektualnu spremnost

• Prijevremeni upis u prvi razred

Ukoliko Vaše dijete neće do 31.ožujka imati šest godina, a Vi ste mišljenja da je spremno za polazak u

školu – podnošenje zahtjeva za prijevremeni upis

• Odgoda od škole

Ako je Vaše dijete školski obveznik, a postoje indikacije o potrebi odgode upisa u školu potrebno je

pribaviti mišljenje nadležnog školskog liječnika o odgodi.

Rješenje o oslobađanju od obveze pohađanja škole izdaje Gradski ured za obrazovanje i šport.

• Savjetujete se s odgajateljicama Vašeg djeteta ili sa stručnim timom vrtića

Page 6: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Što je važno?

Kako pripremiti dijete za

školu?

Najbolja priprema - IGRA -

aktivnost djeteta i interakcija s

okolinom

Page 7: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Što je korisno prije polaska u

školu • Poticati samostalnost u brizi za sebe:

– kulturno-higijenske navike

• pri jelu, oblačenju, korištenju WC-a, pranju i brisanju ruku, u brizi za svoje stvari...

– radne navike

• Cilj: razviti svijest o svakodnevnim potrebama i njihovom

izvršavanju

• Naučiti neke važne stvari: – ime i prezime (svoje i roditelja),

– adresu i broj telefona,

– gledanje na sat

– otključavanje/zaključavanje vrata

– kulturno ophođenje…

Page 8: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Priprema djece za školu

obuhvaća: • vježbanje hotimične pažnje (upućivanjem na sadržaje iz svakodnevnog

života)

• razvijanje sposobnosti opažanja i promatranja (poticati djecu da detaljno

pričaju o svemu što vide - prilikom šetnje, posjete liječniku i sl.)

• vježbe koncentracije (kod rješavanja raznih zadataka, kao i kod

svakodnevnih aktivnosti kao što su oblaćenje, pospremanje sobe i sl.)

• stvaranje pozitivne slike o sebi

• razvijanje socio-emocionalnih vještina

• stvaranje radnih navika i razvijanje kulturno - higijenskih navika

Ako stvaramo motivirajuće okruženje u kojem se podržava dječja

radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo,

stvaramo dobre uvjete za budućeg uspješnog đaka – prvaka.

Page 9: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Poticanje psihomotornih

vještina • Sazrijevanje + vježbanje (igre loptom, skakanje preko

užeta, penjanje, trčanje, ali i samostalno oblačenje,

zakopčavanje – fina motorika)

• Psihomotorne vještine - pridonose razvoju motornih

vještina, bogaćenju senzomotornih iskustava i funkcija,

socijalnom razvoju (vježbanjem u paru i s grupom djece

potrebna je međusobna suradnja)

=>

Page 10: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Grafomotorika • Razvoju pisanja prethodi dobro razvijena fina motorika ruke

• Zglobovi djetetovih ruku završavaju formiranje tek u školskoj dobi

• Pokreti pisanja i crtanja naporni su maloj djeci

• Važno razviti fleksibilnost šake i prstiju

• Ne uvježbava se samo pisanjem – modeliranje tijesta/plastelina, baratanje

lego kockicama, vezenje/šivanje, nizanje, slikanje, crtanje, origami, rezanje

škarama…

• Razina razvijenosti dječjeg govora izravno ovisi o stupnju formiranosti pokreta

ruku

• Zahtjevi škole – Dijete:

• pravilno drži olovku, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska

• Ima sposobnost orijentacije na papiru, sposobnost vidne percepcije,

• po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke , ravne kružne i valovite linije, precrtati likove: krug, trokut,

kvadrat romb

• zna pisati svoje ime velikim tiskanim slovima

Page 11: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Spoznajne vještine

• vidno razlikovanje (uočavanje razlika među predmetima)

• slušno razlikovanje (pogoditi pjesmicu, igre sa zvukovima)

• usvajanje vremenskih (jučer - danas - sutra, prije - poslije) i

prostornih odnosa (lijevo - desno, ispred - iza)

• usvajanje pojma - broj - (ne mehaničko brojanje)

• opće oblikovanje pojmova

– (što se sve može obući, što je sve potrebno za pojedino

zanimanje, što ubrajamo u pokućstvo i sl.)

• sposobnost klasifikacije

– (domaće životinje, povrće,voće, vozila, posuđe…)

• razvrstavanje po klasama (prema boji, obliku, vrsti…)

• poznavanje boja

Page 12: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Razvijenost pažnje

• Kod predškolske djece pažnja je uglavnom

nehotična (spontana)

• Hotimična (namjerna) pažnja – svjesno

usmjerena i regulirana pažnja povezana s

voljnim naporom i svjesno postavljenim ciljem

=>želimo je razviti kod djeteta

• Dijete se može koncentrirati na aktivnost koja

mu nije privlačna 15-20 min

Page 13: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Igre za razvoj pažnje:

• Važan razvoj vidne i slušne pažnje

• Igre za razvijanje pažnje:

– Dopuni riječ

– Prepoznaj po zvuku

– Leti-leti

– Iskoristi svaki trenutak

– Omiljene razglednice

Knjiga: Pažnja! Razvijamo pažnju u igri

Page 14: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Čitanje prije polaska u školu?

• Potpuna razvijenost predčitačkih vještina

(raspoznavanje glasova u riječi) – omogućuje glatko i lako

usvajanje čitanja

• Najvažnije: razvijen govor i glasovna osjetljivost

• Veliki utjecaj okoline

• Važno: učenje kroz igru

Page 15: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Čitanje prije polaska u školu?

• Abecedni sustav – zahtijeva niz složenih procesa (tehnika čitanja

+razumijevanje)

• Najvažnije: raščlanjivanje riječi u glasovne i vizualne jedinice

• Procesi uključeni u čitanje:

– Raščlanjivanje u glasove (analiza: A-n-a)

– Uparivanje slova i glasa - kritična faza

– Povezivanje glasova u riječ (sinteza: Ana)

– Uočavanje značenja

– Ponavljanje procesa u sljedećoj riječi (t-r-č-i=trči)

– Uočavanje zajedničkog smisla (Ana trči.)

• Svrha: otkrivanje značenja rečenice

• Automatizacija tehnike čitanja

Page 16: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Razvoj predčitačkih vještina:

• Dijete shvaća funkciju i svrhu pisanog jezika (2-3

god)

• Osvješćivanje pojmova o tehničkim i

dogovorenim karakteristikama pisma (4-5 god)

(razlika u slovima, smjer pisanja, interpunkcije,

rima, prepoznavanje prvog i zadnjeg glasa)

• Razvoj svijesti o glasovnoj strukturi riječi (5-6

god) – analiza i sinteza, rima

• Razvoj spoznaje o uparivanju slovo-glas, analiza

i sinteza (6-7 god)

=> Primjena abecednog načela

Page 17: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Čitanje prije polaska u školu?

• Važnost čitanja djetetu – imenovanje, ispravan govorni model,

širenje i obogaćivanje vokabulara, naizmjeničnim govorenjem i

slušanjem djeteta – razvija se djetetov govor – razumijevanje riječi i

rečenica

• Čitanje priča – početak, sredina,kraj

• Razgovor

• Upućivanje djeteta na način pisanja i svojstva teksta, značenje slova

i vezu slovo glas te smisao priče

Page 18: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Govorne/glasovne vježbe:

• Ponudite materijal – slikovnice, olovke, bojice, slovarice, slagalice sa slovima

• Vježbanje u svakodnevnim situacijama

• Zagonetke, pitalice, brojalice

• Slušna percepcija i pažnja/osjetljivost: leti leti, nos nos, usta usta, radi suprotno

• Slovaricae, puzzle, memory kartice

Glasovne igrice: Suprotnosti (veliko–malo, crno–bijelo, usko–široko, ...)

Govori: glasno – tiho, visoko – duboko, brzo – sporo

Kad idemo spavati? Kad dolaziš u vrtić?

Dotakni lijevom rukom desno uho

Stavi olovku ispred/iza/pored knjige!

Pokaži crni krug unutar bijelog kvadrata

Koje glasove čuješ u riječi MAČKA ?

Što čuješ kada kažem Š-K-O-L-A ?

Reci rečenicu na drugi način.

Sastavi priču prema slici ili seriji slika.

Pronađi rimu (kruh-majmun-duh)

Igra «kaladont» (reci riječ na završno slovo)

Po čemu se razlikuju:jaje–kamen; brod–autobus; daska–staklo

Po čemu su slični, jednaki: kruška i jagoda; leptir i muha… Što sve u ovoj prostoriji počinje na glas s? Nabroji tri životinje koje počinju na glas m ? Što sve možemo kupiti u trgovini na glas k ?

Knjiga: Igrom do čitanja

(M. Čudina Obradović)

Page 19: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Predmatematičke vještine

• U vrtiću se razvijaju preduvjeti za razumijevanje matematike

(predmatematičke vještine)

• Predmatematičke vještine stječe krečući se prostorom, baratajući

predmetima i uspoređujući ih, otkrivajući svojstva predmeta promatranjem i

diranjem, uspoređujući količine, premećući zrnca.

• Potrebno je da odgojitelji i roditelji objašnjavaju opažene odnose

• Odnosi u prostoru: unutra/vani, gore/dolje, ispod/iznad, odnosi među

predmetma: veće/manje, lakši/teži, svojstva predmeta: mekan/tvrd,

mokar/suh, plav/crven; zajednička svojstva predmeta, količina, skup,

uspoređivanje – sve to mora udvojiti kako bi razumjelo apstraktni pojam

broja

• Količina->brojevna riječ->brojka

IGRE za razvoj predmatematičkih

vještina:

Matematika prije škole (M.Čudina

Obradović)

Page 20: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Govorne sposobnosti

Zahtjevi škole

• Pravilno izgovara sve glasove

• Pravilno se gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, zamjenice, govori

• pravilno u rodu i padežu)

• Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je stolica? U definiciji

• spominje čemu stolica služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena i sl. )

• Zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari, bića, pojave slični, a po čemu su različiti

• Zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek, završetak

• Već u vrtiću se mogu prepoznati djecu koja potencijalno mogu razviti teškoće čitanja i

pisanja

• Važno ispraviti nepravilnosti u govoru

• Neuspjeh u školi može biti uvjetovan teškoćom koja se mogla ispraviti na početku

školovanja

• Bilo kakve teškoće ili poremećaji u komunikaciji mogu dovesti do povlačenja, zatvaranja,

nesamostalnosti, a ponekad i do agresije

Page 21: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Dobar start u školi ima dijete

koje:

• ima dobru sliku o sebi (razvijati samopouzdanje)

• zna se zauzeti za sebe,

• zna rješavati probleme i sukobe,

• se ponosi uspjehom/ podnosi neuspjeh (kontrola

emocija),

• prihvaća odgovornost za svoje postupke

• podnosi frustraciju

• pomaže i dijeli s prijateljima,

• zna se dogovarati i pridržavati pravila,

• s upornošcu završava što je započelo...

Page 22: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Što roditelj može učiniti na planu socio-

emocionalnog razvoja i

osamostaljivanja? • Vlastiti primjer

• Biti dosljedan u svom odnosu prema djetetu

• Odrediti granice i pravila ponašanja te davati jasnu povratnu informaciju

• Postaviti realna očekivanja

• Omogućiti djetetu da doživi uspjeh, dozvoliti da uči na svojim pogreškama

• Ohrabrivati dijete, izbjegavati kritike

• Kad tražite nešto od djeteta, objasnite zašto želite da to učini – aktivno

slušanje, ja poruke

• Čak i kad ste ljuti na dijete, pokažite mu ljubav i poštovanje

• Svakodnevno razgovarajte, pokažite interes za njegove aktivnosti – odvojite

vrijeme za kvalitetno provođenje vremena

• Aktivnosti: poticanje samostalnosti, društvene igre (Čovječe ne ljuti se,

Memory…),˝matematičke igre˝, zajedničko čitanje knjiga; gledanje TV,

filmova, prepričavanje priča i događaja, crtanje, bojanje, modeliranje…

Page 23: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

PRED SAM POLAZAK U

ŠKOLU • Zajedno s djetetom obaviti kupnju školske torbe i školskog pribora

• Osigurati radni prostor (pisaći stol) koji je uvijek isti i samo djetetov

• Obavijestiti dijete o promjenama u njegovom životu koje ce se dogoditi kada krene u

školu. (npr. dio dana će ostajati sam u kući)

• Uputiti dijete na osobe koje mu mogu pomoći u slučaju potrebe dok je samo kod

kuće

• Privikavati dijete tijekom ljeta na situacije u kojima će trebati pokazati oprez

• Uputiti ga kako se dolazi do škole, upozoriti na opasna mjesta (npr. Prijelazi preko

ceste)

• Prvih nekoliko dana netko prati radi osjećaja sigurnosti (dogovorite s djetetom da li to

želi i koliko dugo)

• Obilježite prvi dan polaska djeteta u školu – neka bude ponosno

Page 24: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

• Ne preuzimajte djetetove odgovornosti- zadaća je djetetova odgovornost

(roditelj=>usmjerava rad)

• Važno za dijete da uspjeh u školi neće utjecati na ljubav prema njemu

• Svakodnevno potičete dijete da provjeri je li sve pripremilo za školu

• Po povratku iz škole sa zanimanjem porazgovarajte s djetetom

• Važno je potaknuti dijete da se odmori od školskih aktivnosti na način koji

mu najbolje pomaže da se opusti...

• Pomoći djetetu oko organizacije dana (i igra je važna!)

• Ostavite djetetu vrijeme za igru! Igra je djetetova stalna potreba koja ne

prestaje polaskom u školu. U igri dijete najlakše uči, opušta se i zabavlja,

razvija ponašanje usmjereno cilju, razvija motoriku, maštu, koncentraciju,

mišljenje, obogaćuje govor, usavršava vještine komunikacije i osjeća se

dobro.

Izbjegavati prijetnje školom (“Kad kreneš u školu, nećeš više imati

vremena za igru, Vidjet ćeš ti kako ćeš u školi morati slušati učiteljicu)

• Poticati pozitivne stavove djeteta prema školi i učenju

Page 25: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Preporuka literature

• M. Čudina – Obradović: "Igrom do čitanja". Školska knjiga, Zagreb, 1996.

• M. Čudina Obradović: Matematika prije škole, Zagreb, Šk. knjiga

• M. Čudina Obradović: Čitanje prije škole, Zagreb, Šk. Knjiga

• H. Likierman, V.Muter: Pripremite dijete za školu, Zagreb, Ostvarenje

• P. Stamer-Brandt: 55 savjeta kad vašem djetetu treba SAMOPOUZDANJA, Rijeka,

Andromeda

• A.Suncov: Pažnja! Razvijajmo pažnju u igri, Zagreb, Planet Zoe

• S. Philipps: Predvježbe pisanja – Igre olovkom, Jastrebarsko, Slap

• Logopedska literatura:

• I.Herljević, I.Posokhova: Govor, ritam pokret, Zagreb, Ostvarenje

• I. Posokhova: 145 logopedskih igara, Planet Zoe, Buševac

• K. Puškarić: Kad glasovi zapinju, Foma, Zagreb.

• G. Osmanova: 150 igara prstićima za razvoj fine motorike i govora, Planet Zoe, Buševac

• T.Tkačenko: Velika knjiga aktivnosti i vježbi za razvoj govora (Velika knjiga aktivnosti i

vježbi za razvoj fine motorike), Planet Zoe, Buševac

• L. Gadasin i O. Ivanovsky: VESELA ŠKOLA S LOGOPEDOM: Program poticanja govorno-

jezičnog razvoja, Planet Zoe, Buševac

Page 26: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Pitanja?

Page 27: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Hvala na pažnji!

Page 28: Priprema djeteta za školu - cvrcakvt.hr usavrsavanje odgojitelja/Prezentacije... · Priprema djeteta za školu. Polazak u školu • Značajan događaj u životu djeteta • Razdoblje

Korištena literatura:

• M. Čudina – Obradović: Igrom do čitanja. Školska knjiga, Zagreb, 1996.

• M. Čudina Obradović: Matematika prije škole, Zagreb, Šk. knjiga

• M. Čudina Obradović: Čitanje prije škole, Zagreb, Šk. Knjiga

• H. Likierman, V.Muter: Pripremite dijete za školu, Buševac, Ostvarenje

• M. Čudina – Obradović: Spremnost za školu: višestrukost značenja pojma i njegova

suvremena uporaba, Odgojne znanosti 10/2, 2008

• A. Lovretnjev: Priprema ,pozor ,škola. Obord, Zagreb 2005

• R. Rajović: IQ deteta – briga roditelja:, Abeceda d.o.o, Novi Sad 2009

• Jadranka Oštarčević: Priručnik za upis djece u prvi razred, AZOO, Zagreb 2008

• Udruga za unapređivanje kvalitete življenja u zajednici: Z A J E D N O: Priprema djeteta za

polazak u školu, Senj, 2006

• J. Juul: Vaše kompetentno dijete, Educa, Zagreb, 1996