priprava projektov energetskega pogodbeni¥œtva ... priprava projektov energetskega...

Download Priprava projektov energetskega pogodbeni¥Œtva ... Priprava projektov energetskega pogodbeni¥Œtva (EPO)

Post on 20-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu

  Priprava projektov

  energetskega pogodbeništva

  (EPO) Novi pristopi k izvajanju projektov energetske učinkovitosti

  in izzivi energetskega pogodbeništva

  Dol pri Ljubljani, 5. december 2018

 • REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

  ENERGETSKA PRENOVA

  JAVNIH STAVB V

  SLOVENIJI

  Mihael Mirtič

  Projektna pisarna

  za energetsko prenovo stavb

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu

  1. Projekti EPO so ekonomsko učinkoviti.

  2. Ponudnik EPO prevzame tveganja uspešnosti projekta.

  3. Ponudnik EPO jamči prihranke, ki se merijo in verificirajo.

  4. Ponudnik EPO podpira dolgoročno uporabo sistema upravljanja z energijo.

  5. Ponudnik EPO nudi pomoč pri financiranju projekta.

  6. Ponudnik EPO zagotavlja usposobljeno osebje za izvedbo projekta.

  7. Ponudnik EPO zagotavlja visoko kakovosti in skrb na vseh stopnjah izvajanja projekta.

  8. Odnos med ponudnikom in naročnikom EPO je dolgoročen, pošten in pregleden.

  9. Vsi koraki EPO so zakoniti.

  U Č

  IN K

  O V

  IT O

  S T

  K

  A K

  O V

  O S

  T

  T R

  A N

  S P

  A R

  E N

  T N

  O S

  T

  http://www.transparense.eu

  Kodeks EPO

  http://www.transparense.eu/ http://www.transparense.eu/

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu 4

  Naročnik

  4

  Izvajanje drugih ukrepov

  Obratovanje Preliminarna

  analiza

  Postopki naročanja storitve

  Izvedba ukrepov

  Odločitev za EPC

  Pogodba sklenjena

  Identifikacija projekta

  Pospeševalec projekta EPO

  Zbiranje podatkov

  Verifikacija podatkov, razpisna

  dokumentacija

  Vodenje izvedbe

  Meritve in verifikacija prihrankov

  energije

  Predlog ukrepov

  URE (OVE)

  Postopek izvedbe EPO

  Glavne faze

  Ponudnik EPO

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu 5

  Postopek izvedbe EPO

  Časovni okvir

  Identifikacija projekta in preliminarna pogajanja z vodstvom naročnika (opravi pospeševalec)

  Preliminarna analiza – tehnična in ekonomska izvedljivost EPO projekta (opravi pospeševalec)

  Odločitev za EPO

  Postopek naročanja storitve EPO

  Pogodba EPO sklenjena

  Uvajanje in izvedba ukrepov URE/OVE

  Poskusno obratovanje

  Zagotovljeno delovanje

  Končno poročilo o učinkih

  3 - 6 mesecev

  2 - 4 mesecev

  4 - 6 mesecev

  2 - 6 mesecev

  1 - 2 mesecev

  1 - 15 let

  Preliminarni tehnični potencial

  Finančni, pravni okvir

  Sankcije v primeru neskladnosti

  Meritve & verifikacija

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu 6

  Ocena potencialnih

  prihrankov energije

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu 7

  Novi poslovni modeli EPO

  http://epcplus.org/

  SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services)

  A. ENOSTAVNI B. KOMPLEKSNI C. KOMPLICIRANI D. KAOTIČEN

  PRINCIPAL KOORDINATOR VODILNI PARTNER PARTNER

  PRIDRUŽENI PARTNERJI ČLANI PARTNERJI PARTNERJI

  MOČNA CENTRALNA POVEZAVA

  ŠIBKE MEDSEBOJNE POVEZAVE

  ŠIBKA CENTRALNA POVEZAVA MOČNE MEDSEBOJNE

  POVEZAVE

  MOČNA CENTRALNA POVEZAVA

  MOČNE MEDSEBOJNE POVEZAVE

  ŠIBKA CENTRALNA POVEZAVA ŠIBKE MEDSEBOJNE

  POVEZAVE

  http://epcplus.org/ http://epcplus.org/

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu 8

  EPO v stanovanjskem sektorju

  Rešitve trojne zmage za dileme deljenih pobud

  https://guarantee-project.eu/sl/wp-

  content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochur

  e_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf

  https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf https://guarantee-project.eu/sl/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/D2.5_guarantEE_Brochure_Triple-Win-Solutions_SI_2.pdf

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu

  Priprava na finančne instrumente

  9

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu

  Priprava na finančne instrumente Financiranje priprave projektov

  10

 • REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

  Dokumentacija

  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu

  energetske prenove stavb javnega sektorja

  • Navodila za delo posredniških organov in

  upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb

  javnega sektorja

  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko

  prenovo javnih stavb

  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske

  prenove stavb javnega sektorja

  • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne

  dediščine

 • REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

  Druga vzorčna dokumentacija

  • Oris poziva promotorjem

  • Oris odločitve o javno-zasebnem partnerstvu

  • Oris koncesijskega akta

  • Oris skupnega akta

  • Oris razpisne dokumentacije

  • Oris vzorca pogodbe

  • Oris sporazuma

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020

  research and innovation programme under grant agreement No 696040.

  www.guarantEE-project.eu

  Podporna gradiva (v angleščini)

  ►Priročnik za pospeševalce projektov EPO s prilogami

  https://guarantee-project.eu/wp-

  content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf

  https://guarantee-project.eu/knowledgebase/

  ► Priročnik za statistično obravnavo EPO

  http://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf

  ►EEFIG orodje za vrednotenje investicij v energetsko učinkovitost in rizikov

  http://www.unepfi.org/wordpress/wp-

  content/uploads/2017/06/EEFIG_Underwriting_Toolkit_June_2017.pdf

  https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/wp-content/uploads/2017/10/EESI2020_EPC_Facilitators_Guideline.pdf https://guarantee-project.eu/knowledgebase/ https://guarantee-project.eu/knowledgebase/ https://guarantee-project.eu/knowledgebase/ https://guarantee-project.eu/k