Primjeri iz svakodnevnog ivota

Download Primjeri iz svakodnevnog ivota

Post on 12-Jan-2016

62 views

Category:

Documents

0 download

DESCRIPTION

Primjeri iz svakodnevnog ivota. mostovi se grade tako da im lukovi imaju oblik parabole. konstrukcija satelitske TV antene temelji se na geometrijskim svojstvima parabole. jata ptica selica lete u formacijama u obliku luka parabole (jer tako jedna drugoj pomau u letu). fontane. potkova - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Primjeri iz svakodnevnog ivota

 • mostovi se grade tako da im lukovi imaju oblik parabole

 • konstrukcija satelitske TV antene temelji se na geometrijskim svojstvima parabole

 • jata ptica selica lete u formacijama u obliku luka parabole (jer tako jedna drugoj pomau u letu)

 • fontane

 • potkovaprirodne pojave (duga ili komet)

 • ZNAENJEKorijen rijei parabola (parabolh) potjee od grke rijei para, prefiks koji oznaava usporednost, blizinu gr. parabole: stavljanje usporedo, usporeivanje naziv ''parabola'' nadjenuo je Apolonije u 2.st.pr.Kr. Sline rijei koje su izvedene od rijei para :pouna pria u prenesenom znaenju (npr. Kristove prispodobe) naziva se parabolatijelo koje nastaje vrtnjom parabole oko svoje osi naziva se paraboloid

 • KAKO KONSTRUIRATI PARABOLU?

  1. nain Kao presjek stoaste plohe (unjosjeci) s ravninom

 • Parabolu dobijemo kao presjek stoaste plohe i ravnine koja ne sadri vrh stoaste plohe, usporedna je s jednom izvodnicom te presijeca sve ostale izvodnice plohe

 • Prva definicija parabole

  Krivulju koju vidimo u presjeku stoca, ako je kut presjeka usporedan (paralelan) s kutom koji izvodnica zatvara s bazom, nazivamo PARABOLA

 • 2. nain

  Konstrukcija parabole pomou ravnala i estara

 • Toku F nazivamo fokus ili arite parabole Pravac d je direktrisa ili ravnalica parabole Sjecite parabole i njezine osi naziva se tjeme parabole Tetiva BB' poloena kroz fokus parabole i okomito na x-os naziva se parametar parabole

 • Svojstva paraboleSve toke na krivulji jednako su udaljene od direktrise d i fokusa F

 • Ovisnost oblika parabole o udaljenosti F i d

 • Druga definicija parabole

  Skup svih toaka ravnine za koje je udaljenost od pravca d (direktrise) jednaka udaljenosti od toke F (fokusa) nazivamo PARABOLA

 • Tangenta i normala u svim tokama na paraboli i njihova fizikalna inerpretacija: zelena crta(tangenta) -vektor brzine crvena crta -vektor akceleracije ljubicasta -vektor normale

 • Duljina parametra parabole iznosi 2pUdaljenost direktrise i fokusa je jednaka pFokus parabole ima koordinate F(p/2,0)Jednadba direktrise y=-p/2Tangenta i normala na parabolu simetrale su kutova izmeu arinog radijvektora i promjera kroz diraliteEkscentricitet parabole je jedanGraf funkcije nazvali smo parabola

 • Jednadba paraboleOdaberemo li proizvoljnu toku T(x,y) parabole, prema definiciji parabole izvodimo tzv. tjemenu ili osnu jednadbu parabole

 • jednadba parabole u polarnom sustavu ili tzv. polarna jednadba parabole:

 • Extra nain kako konstruirati parabolu

  Pribor: trokut, T-ravnalo (moe i obino), klip (avli, penadla), komad ueta (ili konca) i olovka

 • T-ravnalo postavimo u vodoravan poloaj. Ue neka je duljine srednje stranice trokuta. avli neka je fokus parabole, a T-ravnalo direktrisa. Ue zaveemo za avli, te najkrau stranicu trokuta prislonimo na T-ravnalo.Vrhom olovke povuemo ue prema ravnalu.Klizei trokutom uz ravnalo, olovka e nacrtati parabolu (paziti da olovka tj. ue bude uz stranicu trokuta) Zato je olovka nacrtala ba parabolu?

 • ZadaciIz ishodita je u smjeru osi x ispaljeno tane poetnom brzinom v(0) (m/s). Dokai da se pod utjecajem sile tee tane giba po paraboli. Odredi jednadbu te parabole.Osni presjek reflektora ima oblik parabole, promjer zrcala iznosi 120cm, a dubina 60cm. Gdje treba staviti izvor svjetlosti da reflektirane zrake budu paralelne?Iz topa kojem je cijev nagnuta prema horizontalnoj ravnini pod kutom ispaljen je hitac s poetnom brzinom v(0). Odrediti putanju hitca.Koje su najmanje mogue dimenzije pravokutne prizme koja sadri satelitski tanjur, promjera 1.5m, ukljuujui i prijemnik?

 • Ivana GugiBernarda MihociVeronika NovakRenata Jasmina Stepaneceljka trajn