Primjer Uvjerenja Ili Potvrde o Radnom Iskustvu

Download Primjer Uvjerenja Ili Potvrde o Radnom Iskustvu

Post on 27-Nov-2015

4.419 views

Category:

Documents

43 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

potvrda

TRANSCRIPT

<p>memorandum poslodavca/naziv poslodavca</p> <p>Broj: ___________________________</p> <p>mjesto, datumNa osnovu lana ____ Zakona o upravnom postupku (Slubeni glasnik ___, broj ___), a na zahtjev (ime i prezime), (naziv poslodavca), i z d a j e</p> <p>U V J E R E N J E/P O T V R D APotvruje se da je ime i prezime, roen/a (datum roenja), u (mjesto roenja), sa (mjestom prebivalita-ulica br., grad), po zanimanju __________, u stalnom radnom odnosu/u radnom odnosu po osnovu ugovora na odreeno vrijeme/angaovan na osnovu ugovora o djelu, u (naziv poslodavca), na radnom mjestu (taan naziv radnog mjesta), od (dan, mjesec, godina) do (dan, mjesec, godina) ili i dalje.</p> <p>Imenovani je u navedenom periodu obavljao poslove: navesti poslove, za koje radno mjesto je prema sistematizaciji radnih mjesta predviena _______________________.</p> <p>(srednja, via, visoka struna sprema)</p> <p>Ukupno radno iskustvo na poslovima u struci/na poslovima sa visokom strunom spremom, sa danom izdavanja uvjerenja je (godina, mjeseci, dana). </p> <p>Uvjerenje se izdaje na osnovu personalne evidencije, te ima znaaj javne isprave u smislu lana ____ Zakona o upravnom postupku, a izdaje se u svrhu prijave na javni oglas i u druge svrhe se ne moe koristiti.</p> <p> M.P. POTPIS ovlatenog licaDostaviti: Imenovani/a</p> <p> arhiva</p>