primeri najbolje prakse u svetu - ler

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

505 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija o primerima najbolje prakse u svetu kada je lokalni ekonomski razvoj u pitanju. Uspešna priča o američkom gradu Auburnu (Alabama). Prezentaciju pripremila Milica Stefanović, direktorka marketinga NALED-a.

TRANSCRIPT

  • 1. .Lokalni ekonomski razvoj primeri najbolje prakse u svetu Studijska poseta gradu Auburn, Alabama, US Milica StefanoviSastanak LEDO mree, Peinci 16/10/09podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org

2. Drava Alabama jugoistok SAD-aAK . WAMEMT NDORVTMNNHID WINYMA SD WYMIRICT IA PA NJ NVNEOH MDDE UT ILINCOWV DC CA KSVAMO KYNCAZTN OK NM AR SCHI AL GAMS Atlantski okean Legend TX LA Right-to-Work Not Right-to-Work FL Miles00400 Meksiki zaliv podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 3. Alabama i Srbija . DravaAlabamaSrbija Teritorija133 915 km288 361 km2 Stanovnitvo4.5 mil7.5 mil BDP po glavi stan.$ 29 411 $5 476 Stopa nezaposlenosti10%30%Alabama je, slino kao Srbija, imala problema s imidom!podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 4. Alabama: od problematinog imida do uspeha . Drava odluuje da podstakne ekonomski razvoj i promeni imid! Prednosti: niski trokovi ivota (jeftina zemlja), ispod prosena cena radne snage,geostrateki poloaj i dobra infrastruktura Ulae se u stvaranje pozitivne poslovne klime: najnii porezi za poslovanje uSAD, smanjena birokratija i pojednostavljene procedure za otpoinjanje i razvojbiznisa Razvojna agencija Alabame (ADO, kao naa SIEPA) besplatni one-stop-information shop za investitorepodsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 5. Alabama: od problematinog imida do uspeha . Drava odluuje da podstakne ekonomski razvoj i promeni imid! Osmiljava se jedinstven podsticaj za investitore besplatno regrutovanje,selekcija i obuka radne snage! Osmiljava se paket finansijskih podsticaja i olakica za investitore Ulae se u kvalitet ivota: izgradnja golf terena po kojima Alabama postajepoznata u svetu (tzv. Staze golfa Alabame - investicija dravnog penzionog fonda) podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 6. Alabama: od problematinog imida do uspeha. Od kada je Mercedes 1993. odluio da investira u Alabamu (Tuskalusa) stvari se rapidno menjaju na bolje >> Imid drave vezuje se za ime i imid poznatog automobilskog giganta >> Alabama postaje zemlja autoindustrije >> podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 7. Huntsville59 . 65 201993.2000. Birmingham2000 6 65 2059 85 Auburn 2001Montgomery1999.2001.65 Mobile 102002.podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 8. Alabama: od problematinog imida do uspeha . a dolaze i drugi NASA odluuje da premesti dobar deo svojih operacija u Hantsvil u Alabami se razvija avio i svemirska industrija ThyssenCrupp (eliana) investira $4,3 milijarde u Mobile trenutno najvei industrijski projekat u SAD Za velikim kompanijama uvek idu - njihovi dobavljai!podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 9. A ta je sa gradom Auburn?. Strateki lociran na meudravnom autoputu 85, u blizini glavnih gradova Alabame iDordije, i velikih industrijskih kupaca (automobilski giganti) 1.5 h vonje do aerodroma u Atlanti 56 000 stanovnika, od ega 25 000 studenata 700 000 ljudi u radijusu od 80 km podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 10. A ta je sa gradom Auburn?. Kvalitet ivota...Auburn univerzitet najvei u Alabami podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 11. A ta je sa gradom Auburn?. Kvalitet ivota...Stadion za 90 000 Bazeni i svetska kola Jedan od najboljih javnihgledalacaplivanja golf terena u SAD podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 12. A ta je sa gradom Auburn?. Kvalitet ivota...Bezbedna sredina, prijatni uslovi za ivot, relativno niske cene stanovanja podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 13. Lokalni ekonomski razvoj u Auburnu. Pre 30 godina industrija u Auburnu je bila nedovoljno razvijena (850 zaposlenih) Grad NIJE bio zaduen za LER, saradnju sa postojeom privredom ili privlaenjeinvesticija 1984. formira se Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj Kroz proces stratekog planiranja LER se identifikuje kao prioritet grada Identifikovane su konkurentske prednosti (univerzitet i autoput) i targetiraniciljni investitori MSP (>. U poetku nije postojala ponuda grad je imao neto slobodne zemlje ali bezinfrastrukture U toku prvih nekoliko godina grad je opremio 2 hektara zemlje, uspostavljenisu odnosi sa privredom Prvi rezultati postali su uoljivi nakon 5 godina lokalni ekonomski razvoj je dugoroan proces podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 15. Lokalni ekonomski razvoj u Auburnu nastavak>>. Danas, Auburn spada u prvih 50 malih gradova Amerike sa najbrim rastom i zauzima6. mesto po privlaenju investicija u SAD! 4 industrijske zone, biznis inkubator, trening centar, istraivaki park... Privueno je 60 kompanija iz oblasti industrijske proizvodnje, i 45 iz oblasti trgovine,ukupne vrednosti $800 mil ($350 miliona u proteklih 5 godina) Godinji budet grada je $ 56 miliona Kljunu ulogu imalo je Odeljenje za LER, kojeima autoritet da deluje podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 16. Faktori uspeha: 1. znaaj postojee privrede . Postojea preduzea su najznaajniji izvor novih investicija (70% investicija dolaziod njih) Postojea privreda je najvaniji izvorinformacija i ideja za KLER Postojea privreda je esto prvataka kontakta za nove investitorei najvanija referenca grada Postojea privreda nam pomae da targetiramo potencijalne investitore koji sudeo lanca snabdevanja Postojea privreda je strateki partner grada u razvoju radne snage, unapreenjukvaliteta ivota, ouvanju ivotne sredinepodsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 17. Faktori uspeha: 2. znaaj targetiranja . Targetiranje je neophodno jer gradovi moraju da usmere svoja ograniena sredstva na one industrije i preduzea koja imaju najvie anse da privuku Targetiranje nam pomae da definiemo proizvod veliinu industrijske zone i konkretne potrebe za infrastrukturom Targetiranje nam pomae da kreiramo najefektivniju strategiju promocije Targetiranje omoguava proaktivan pristup promociji investicija i prednost u pregovorima sa investitorompodsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 18. Faktori uspeha: 3. znaaj radne snage . Adekvatna i obuena radna snaga je jedan od kljunih faktora investiranja Odeljenje za LER istrauje potrebe privrede i potencijalnih investitora zaradnom snagom i upravlja procesom prilagoavanja kvalifikacione strukture(trening centri i sl) Besplatna obuka radne snage prema potrebamainvestitora moe biti kljuni podsticaj i prednost Univerzitet je motor LER-a u Americipodsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 19. Faktori uspeha: 4. Znaaj umreavanja, zajednike vizije i timskog rada. Za uspeno bavljenje LER-om potrebna je podrka gradske uprave, graana i privrednika Zajednika vizija lokalne zajednice stvara sekroz proces stratekog planiranja i transparentnostrada lokalne samouprave Odeljenje za LER treba da stvori partnerskeodnose sa postojeom privredom, JKP, PK,fakultetom, i ostalim stejkholderima nanacionalnom i lokalnom nivou Neophodno je biti proaktivan u odnosu sa nacionalnim nivoom (MEER, SIEPA itd) - investitori seprvo obraaju njima! podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org 20. Hvala na panji! .Pitanja, komentari?podsticaj ekonomskom razvoju optina www.mega.ui-serbia.org