prijave i upisi kandidata u srednje چenici_iz_drugih_obrazovnih_sustava...آ  prijave i upisi...

Download Prijave i upisi kandidata u srednje چenici_iz_drugih_obrazovnih_sustava...آ  Prijave i upisi kandidata

Post on 11-Oct-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2016./2017.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  Predrag Šustar, ministar, Zvonimir Stanić, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratarić, prof., Davor

  Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojević, bacc. ing. tech. inf., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. .

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-8103-03-2

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, ISBN: 978-953-6802-33-3

  Zagreb, svibanj 2016.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: upisi-srednje@mzos.hr • URL: www.mzos.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: ured@carnet.hr • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: srednja@azvo.hr • URL: www.azvo.hr

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava

  Republike Hrvatske, kandidata koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidata koji su

  osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih

  Sadržaj:

  1. Uvod

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Postupci prijava i upisa u srednje škole

  4. Proces registracije kandidata preko Središnjega prijavnog ureda Agencije za znanosti i visoko

  obrazovanje

  5. Postupci u aplikaciji

  6. Jesenski upisni rok

  7. Naknadni upisi

  8. Kalendar

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka i značajan korak za vašu budućnost, jer birajući školu

  birate i put ka zanimanju kojim ćete se baviti u budućem životu. Zato je važno da pri tome dobro

  razmislite i posavjetujete se prije svega s roditeljima, starateljima, skrbnicima te svojim

  nastavnicima, stručnim suradnicima u vašoj školi, naročito ako ste neodlučni. Dobro razmislite i

  pokušajte što bolje uskladiti svoje želje s mogućnostima, pri čemu do sada postignuti uspjeh u

  osnovnoj školi ima važnu ulogu. Informirajte se o zanimanjima o kojima razmišljate, srednjim

  školama i programima obrazovanja, kao i o mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka

  daljnjega obrazovanja. Ovaj sustav vam daje mogućnosti prijave više programa, odaberite onaj u

  kojem će vaše mogućnosti najviše doći do izražaja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2016./2017., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U brošuri ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis, načinima i

  postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan redovitog

  obrazovnoga sustava Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite obrazovne

  programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža -

  pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektroničkoj

  adresi: helpdesk@skole.hr ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Za sva pitanja u vezi kandidata izvan redovitoga sustava obrazovanja Republike Hrvatske možete

  kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na elektroničkoj

  adresi: srednja@azvo.hr ili telefonom na broj: 01/6274-877.

  Uredništvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQ mailto:helpdesk@skole.hr mailto:srednja@azvo.hr

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Narodne novine, broj 49/2015). Pravilnik je objavljen na

  službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2016. godini.

  Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, i

  kandidat stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

  Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje,

  umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole.

  Elementi 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • vrednovanja

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazov

Recommended

View more >