prezentacja programu powerpoint - · pdf filegazowe absorpcyjne pompy ciepła sprężarkowe...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zajezdnia Annopol

Najbardziej przyjazna rodowisku zajezdnia tramwajowa w Polsce

Marta Gajczyk, Lidia Lechowska, Magorzata Lejk

Dugo torw 301 km

Istniejce zajezdnie 4

Tabor 729 wagonw

Zielone torowiska 19 km

Infrastruktura tramwajowa w Warszawie

Planowana budowa ponad 30 km nowych tras

Planowany zakup ponad 200 tramwajw

Konieczno budowy nowej Zajezdni

Nowa Zajezdnia

pierwsza zajezdnia tramwajowa w Warszawie od 1963 r.

150 tramwajw o dugoci do 33 m

55 torw o cznej dugoci 14,25 kmtp

powierzchnia ok. 11,76 ha

obiekty kubaturowe np. lakiernie, myjnie, tokarka

podtorowa

stanowiska specjalistyczne, diagnostyczne oraz

naprawcze

Hala postojowa

Hala remontowa

Hala obsugi technicznej

Hala warsztatowa

Myjnie

Lakiernia

Administracja

Dofinansowanie UE

Projekt Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru orazinfrastruktur towarzyszc

Program OperacyjnyInfrastruktura i rodowisko 20142020

Umowa: 3 padziernika 2017 r.

Warto umowy: 1,2 mld z

Ocena oddziaywania na rodowisko krok po kroku

wewntrzne prace koncepcyjne

koncepcja wariantowa (zewntrzny Wykonawca)

wniosek o D: 15 luty 2013 r. > postanowienie o raporcie (RO)

wielobranowy zesp (specjalici w zakresie wiedzy techniczno budowlanej,

eksploatacji i techniki taboru, BHP, ppo, ochrona rodowiska + audyt

zewntrzny w zakresie OZE)

dokumentacja projektowa (w tym RO zoony 30 czerwca 2016 r.)

Najwaniejsze w RO: wariantowanie, haas, ziele

decyzja rodowiskowa: 27 stycznia 2017 r.

Wyrniajce zapisy D i RO

monitoring poziomu zwierciada wd podziemnych i jakoci wd gruntowych

monta 30 budek lgowych + monitoring ornitologiczny w cigu trzech

okresw lgowych

rozdanie ssiadom 400 rolin nektarodajnych

brak koniecznoci wykonania analizy porealizacyjnej

Klasyfikacja z rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zgodnie z 3 ust. 1 z uwagi na:

pkt 14 instalacje do powierzchniowej obrbki substancji, przedmiotw lub produktw z zastosowaniem rozpuszczalnikw organicznych (),

pkt 56 garae, parkingi samochodowe lub zespoy parkingw () o powierzchni uytkowej nie mniejszej ni 0,5 ha (),

pkt 60 - drogi o nawierzchni twardej o cakowitej dugoci przedsiwzicia powyej1 km (),

pkt 61 - linie tramwajowe () wraz z towarzyszc im infrastruktur, uywane gwnie do przewozu pasaerw,

pkt 79 - sieci kanalizacyjne o cakowitej dugoci przedsiwzicia nie mniejszej ni 1 km ().

Odnawialne rda Energii (OZE)

Pierwsza zajezdnia w Polsce zasilana w tak duym stopniu z OZEPodstawa wyboru: Analiza ekonomiczna dla zastosowania rozwiza ograniczajcych uciliwo Zajezdni dla rodowiska oraz koszty jej funkcjonowania.

gazowe absorpcyjne pompy ciepa

sprarkowe pompy ciepa + pionowe magazyny ciepa i chodu

gruntowe wymienniki ciepa

zoptymalizowana instalacja fotowoltaiczna (moc ok. 330 kW)

Gruntowe wymienniki ciepa

Instalacja odwadniajca i zbiorniki wody szarej

Instalacja zwizana z pionowymi magazynami ciepa i chodu

Rozmieszczenie instalacji OZE

Hala obsugi technicznej

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych

Budynek administracyjny

Hala remontowa

Budynek pogotowia sieci trakcyjnej i torw

Zalety OZE

zmniejszenie zuycia energii elektrycznej

niezaleno energetyczna pracy administracji w

soneczny dzie

ograniczenie emisji CO2 o 147,33 tony/rok

(50 lat = 7 400 ton CO2 mniej)

nakady 6,5 mln z

Szacowane oszczdnoci ok. 200 tys. z rocznie,

okres zwrotu tylko 11 lat

Emisje gazw i pyw

Stolarnie, szlifiernie i kabina rutownicza - cyklony odpylajce o skutecznoci > 80%

Silos piasku - filtr tkaninowy - stenie pyu na wylocie < 20 mg/m3

Lakiernie - filtry wglowe redukcja lotnych zwizkw organicznych (LZO) > 80%

Gospodarka wodno - ciekowa

Dwustopniowe oczyszczanie ciekw przemysowych:

wstpne - z czstek staych, zawiesin i czstek ropopochodnych

dokadne - z czstek mechanicznych i biologicznych (bakterii) - umoliwiajce

ponowne wykorzystanie wody

Zbiorniki wody szarej (1 200 m) -> deszczwka wykorzystywana do celw gospodarczych (spukiwania toalet, mycia placw oraz podlewania zieleni)

Oszczdno wody oraz zmniejszenie iloci ciekw o 113 147,5 m3 w skali roku

Haas

Teraz: ssiedztwo - teren niezagospodarowany (magazyny, hale, ogrdki dziakowe, pojedyncze budynki mieszkalne)

W przyszoci: budownictwo mieszkaniowe -> dziaania prewencyjne

cianki akustyczne

Zielone torowisko

Smarownice

Rozmieszczenie obiektw majcych wpyw na ograniczanie haasu

Ekrany 6,5 m

Ekrany 4 m

Tokarka podtorowa

Ziele

rolinno wertykalna na elewacjach 5 budynkw ok. 4 000 m2

obsadzenie ekranw akustycznych ok. 4 500 m2

torowisko z zielon zabudow na odcinku dojazdowym do Zajezdni

nasadzenia zieleni (drzew, krzeww, rozchodnikw) zarwno na terenie Zajezdni

jak i poza nim

Powierzchnia Biologicznie Czynna

24 000 m2

20 % powierzchni Zajezdni

Ziele na elewacjach budynkw

Ziele na ekranach akustycznych

Zielone torowisko

Rozmieszczenie zieleni

Kolejne kroki

ULICP: 12 lipca 2017 r.

PnB: I kwarta 2018 r.

budowa: II poowa 2018 r. 2020 r.

uruchomienie Zajezdni: I poowa 2021 r.

Podsumowanie

nowoczesne rozwizania prorodowiskowe

zasada prewencji i przezornoci

ograniczenie wpywu na rodowisko

przeciwdziaanie zanieczyszczeniom rodowiska

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

ul. Siedmiogrodzka 20

01-232 Warszawa

TEL. +48 22 534 43 30

tw@tw.waw.pl

www.tw.waw.pl

Dzikujemy za uwag

View more