prezentacja o kulturze arabskiej

Download Prezentacja o kulturze arabskiej

Post on 26-Jun-2015

3.026 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Religia a prawo amanie praw czowieka Pozycja kobiet w spoeczestwie

2. RELIGIA A PRAWO 3. RELIGIA A PRAWO Islam reguluje zwyczaje religijne i yciecodzienne muzumanina Rozwojem i wykadni prawa zajmuj siulemowie Koran podobnie jak Biblia zawiera wielezakazw i nakazw np. zakazuje zabjstwaz wyjtkiem przypadku kary mierci 4. RELIGIA A PRAWOSymbole islamu1. Szahada muzumaskie wyznanie wiary, tzn. Nie ma boga prcz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem2. Hilal pksiyc okrelany mianem symbol islamu 5. RELIGIA A PRAWO Egzekwowaniem prawa zajmuje sitzw. Muttawa podlega Haji czyli komisji Egzekwuje gownie prawo koranicznenp. odpowiedni ubir kobiet Od 2006 r. odebrano Muttawie prawodo aresztowania i przesuchiwania, niestetynieskutecznie Od 2012 r. do Muttawy nie mog naleewolontariusze 6. AMANIE PRAW CZOWIEKAW prawie wszystkich krajach islamu powszechnajest kara mierci np. za karykaturyMahometa, rzekomecudzostwo, homoseksualizm, a prawo do innejreligii w niektrych krajach islamu jest tpionelub zabronione, w Arabii Saudyjskiej nie ma anijednego kocioa pomimo licznej tam populacjichrzecijan 7. AMANIE PRAW CZOWIEKA Nie wolno wznosi kociow chrzecijaskich/ amaniewolnoci sumienia i wyznania Zakaz porzucania religii muzumaskiej / amaniewolnoci sumienia i wyznania Procedury sdowe nie speniaj midzynarodowychstandardw/ amanie prawa do susznego isprawiedliwego procesu Stosowanie kary mierci/ amanie prawa do ycia Stosowanie kar cielesnych/ amanie wolnoci od tortur Aresztowania na tle politycznym/ amanie wolnociwypowiedzi 8. AMANIE PRAW CZOWIEKA Samo podpalenia, chosty Oblanie kwasem Ukamienowanie Kara mierci Obcicie rki Najdotkliwsz kar zdaje si by gwat zbiorowy 9. AMANIE PRAW CZOWIEKA 10. Kobieta, cho to twr boski, podobnie jakmczyzna, jest od niego jednak gorsza.Mczyzna moe: wykorzystywa seksualnie kobiet, kiedy mu si tylkoywnie podoba, mie kilka on, a kobieta tylko jednego ma. w skrajnych przypadkach zdrady ony karane sukamienowaniem lub mierci. jeeli kobieta grzeszy nieposusznoci, wtedy jej mmoe uy przemocy, aby j ukierunkowa. 11. POZYCJA KOBIET W SPOECZESTWIEPrzykadowe elementy stroju kobiety islamu:Hijab Niqab 12. POZYCJA KOBIET W SPOECZESTWIE 13. POZYCJA KOBIET W SPOECZESTWIEPrzykady praw kobiet w islamie: za popenienie cudzostwa muzumanka moe by skazana namier, jednak dopiero jeli jej win potwierdz czterejbezporedni wiadkowie lub pozamaeska cia ona - nie muzumanka nie odziedziczy nic po miercima -muzumanina prawo do opieki nad dziemi przysuguje w razie rozwoduwycznie mowi dzieci z maestwa muzumanina z niewiern musz bywychowywane w islamie 14. BIBLIOGRAFIA1. Souad, Spalona ywcem, wiat Ksiki 20092. Koran3. pl.wikipedia.org [dostp 03.01.2013]4. muzulmanki.blogspot.com [dostp 16.01.2013]