prezentacja konkurs

Download Prezentacja konkurs

Post on 06-Aug-2015

225 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Praca na konkurs Stypendium z Wyboru Podwjny fakultet, gwarancj lepszego sukcesu i samopoczucia Autor: mgr in. Wojciech Zub 2. Autoprezentacja 2/18 Witam Chciabym najpierw powiedzie co o sobie. Urodziem si w Katowicach, mieszkaem do 6 roku w Gliwicach, i do dzisiaj mieszkam w Tarnowskich Grach. Jestem absolwentem Szkoy Podstawowej nr. 12 w Tarnowskich Grach, gdzie zdobywaem pierwsz wiedz, pniej dostaem si do II LO. im. St, Staszica w Tarnowskich Grach, ktre zakoczyem bardzo dobrze zdan matur z matematyki, i troch gorzej z jezyka polskiego i matematyki (wynik dobry). Jednake to tylko wstp co mnie spotkao na studiach 3. Studia skrt pracy dyplomowej p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych+ komentarz

  • Dobr sprzenia zwrotnego wystpujcego w ptli regulacji
  • Dobr regulatora majcego sterowa ukadem mechanicznym o jednym i dwch stopniach swobody
  • Wyznaczenie odpowiednich parametrw regulacji z uwzgldnieniem rezerwy stabilnoci
  • Analiza przebiegu wyznaczonych charakterystyk amplitudowo-czstociowych
  • Analiza przebiegu wyznaczonych charakterystyk czasowych

3/18 Gdy, dostaem temat pracy od promotora (dr in. Tomasz Dzitkowski), nie wiedziaem jak si do tego zabra, co mam przeczyta, co zrobi, wic udaem si do biblioteki, a pniej na ksero. 4. Studia (praca dyplomowa) p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych+ komentarz Model aktywnego eliminatora drga (ukad o 1 stopniu swobody) oraz schemat blokowy ukadu regulacji 4/18 Po wielu nieprzespanych nocach w pierwszym miesicu od otrzymania tematu pracy, w kocu mnie olnio, poskadaem wszystkie myli i udaem si do promotora, po jednej nieudanej wczeniej wizycie, co okazao si pierwszym sukcesem, ale nie do koca doskonaym. 5. Studia skrt pracy dyplomowej p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych model mechaniczny o jednym stopniu swobody + komentarz Charakterystyka czasowa bez regulacji Rozkad pierwiastkw mianownika na paszczynie zespolonej 5/18 Wyliczam transmitancj ukadu i czsto drga wasnych ukadu , , m P(t) k x Rwnanie ruchu ukadu Przyjmuj nastpujce dane Okazao si, e sposb wykonywania oblicze jest dobry lecz zy jest efekt kocowy 6. Studia skrt pracy dyplomowej p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych+ komentarz 6/18 Sprzenie zwrotne w postaci regulatora PD (sumator znak -) P(s) X(s) - Wyznaczenie transmitancji ukadu zamknitego Okazao si bowiem, e dobr sprzenia zwrotnego regulacji jest zy, wic wiele czasu jeszcze zajo mi osigniecie optymalnego rozwizania jakie jest zaprezentowane w tej prezentacji. 7. Studia skrt pracy dyplomowej p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych model mechaniczny o jednym stopniu swobody + komentarz Wyznaczenie parametrw ukadu zamknitegok piT D Porwnujc wspczynniki przy potgach i uwzgldniajc wspczynnik wzmocnienia wyliczono parametry sterowania: 7/18 Metod prb i bdw osignem zamierzony efekt, drgania s aktywnie tumione, przy pomocy regulatora proporcjonalno rniczkujcego PD 8. Studia skrt pracy dyplomowej p.t.Aktywna regulacja drga w ukadach mechanicznych -Przebieg charakterystyk czasowych i amplitudowo-czstociowych + komentarz Wykresy amlitudowo-czstociowe A br ( ) bez regulacji, A r1( ) gdy 1 =0.5, A r2 ( ) gdy 1 =5 Charakterystykaczasowa ukadu gdy 1 =0.5 Wykres 3D charakterystyki czstociowejA(, 1 ), Charakterystykaczasowa ukadu gdy 1 =5 8/18 A o to efekty kocowe mojej pracy w ukadzie o jednym stopniu swobody, ale prawdziwe efekty pracy s widoczne w ukadzie o dwch stopniach swobody. 9. Studia skrt pracy dyplomowej,aktywne sterowanie ukadem mechanicznym o dwch stopniach swobody + komentarz m 1 m 2 k 1 k 2 P(t) x 1 x 2 1). Sia przyoona do masy 1 Rwnania ruchu 9/18 Przyjte dane: Wyznaczam czstoci drga wasnych i transmitancje ukadu: Prawdziwym wyzwaniem okaza si ukad o dwch stopniach swobody 10. Studia skrt pracy dyplomowej,aktywne sterowanie ukadem mechanicznym o dwch stopniach 10/18 Charakterystyki czasowe wyznaczone z transmitancjiG 1 (s)(wykres na grze) iG 2 (s)(wykres na dole) przy wymuszeniuP(t) =sin(12.464 t ) Bya to bardziej skomplikowana i trudniejsza na rzut oka zabawa 11. Studia skrt pracy dyplomowej,aktywne sterowanie ukadem mechanicznym o dwch stopniach swobody Dobr sprzenia regulacji i regulatora w ukadzie i wyznaczenie parametrw regulacji 11/18 Sprzenie zwrotne ukadu z dwoma regulatorami PD Transmitancje wystpujce w schemacie blokowym s rwne: Wyznaczono dwie transmitancje ukadu zamknitego: 12. Studia skrt pracy dyplomowej,aktywne sterowanie ukadem mechanicznym o dwch stopniach swobody Wyznaczenie parametrw regulacji ukad 1 Wyznaczenie parametrw ukadu zamknitegok pik v .Rozrniono trzy przypadki: 12/18 I II III Porwnujc, te rwnania z rwnaniem charakterystycznym ukadu zamknitego i uwzgldniajc wspczynnik wzmocnienia otrzymano nastpujce wyniki: -80.9622 -7.86192 74.25000 15.00000 1.50 6.00 -3.25016 -0.406880 3.25000 3.00000 0.50 1.00 III. 4.06548 5.42064 2.25000 3.00000 1.50 0.00 0.45172 1.80688 0.25000 1.00000 0.50 0.00 II. -39.84768 -13.28256 36.0000 12.0000 0.00 6.00 -1.10688 -2.21376 1.00000 2.00000 0.00 1.00 I. D=k p2 [N/m] C=k v2 [Ns/m] B=k p1 [N/m] A=k v1 [Ns/m] 2 [rad/s] 1 [rad/s] Wyniki oblicze Rezerwa stabilnoci przypadek 13. Przebieg i analiza charakterystyk amplitudowo-czstociowych wyznaczonych z transmitancjiG z1 (s) 13/18 IIIIIIWykresy amplitudowo-czstociowe w przypadku I, gdy 1 =1 - wykres A r1 (), gdy 1 =6 - wykres A r2 () w porwnaniu z wykresem amplitudowo-czstociowym bez regulacji A br () Wykresy amplitudowo-czstociowe w przypadku II, gdy 2 =0.5 - wykres A r1 (), gdy 2 =1.5 - wykres A r2 () w porwnaniu z wykresem amplitudowo czstociowym bez regulacji A br () Wykresy amplitudowo-czstociowe w przypadku III, gdy 1 =1 i 2 =0.5 - wykres A r1 (), gdy 1 =6 i 2 =1.5 - wykres A r2 () w porwnaniu z wykresem amplitudowo czstociowym bez regulacji A br () 14. Przebieg i analiza charakterystyk amplitudowo-czstociowych wyznaczonych z transmitancjiG z1 (s) Wykres 3D amplitudowo-czstociowy w przypadku Iz uwzgldnieniem rezerwy stabilnoci 1 , tumiona 1 14/18 Wykres 3D amplitudowo-czstociowy w przypadku II z uwzgldnieniem rezerwy stabilnoci 2 , tumiona 2 Wykres 3D amplitudowo-czstociowy w przypadku III z uwzgldnieniem rezerwy stabilnoci 1 , przyjto, e 2jest stae i rwne 1,5 rad/s Wykres 3D amplitudowo-czstociowy w przypadku IIIz uwzgldnieniem rezerwy stabilnoci 2 , przyjto, e 1jest stae i rwne 1 rad/s 15. Przebieg i analiza charakterystyk czasowych wyznaczonych z transmitancjiG z1 (s) Charakterystyka czasowa w I przypadku, gdy 1 =1(wykres z lewej) 1 =6(wykresy z prawej) , przy wymuszeniu P( t )=sin(12.4637 t ) Charakterystyka czasowa w II przypadku, gdy 2 =0.5 (wykres z lewej) i 2 =1.5 (wykresy z prawej) , przy wymuszeniu P( t )=sin(3.1074 t ) Charakterystyka czasowa w przypadku III, gdy 1 =1i 2 =0.5 (wykres z lewej), igdy 1 =6 i 2 =1.5( wykresy z prawej)przy wymuszeniuP( t )=sin(3.1074 t )15/18 16. Przebieg i analiza charakterystyk amplitudowo-czstociowych wyznaczonych z transmitancjiG z2 (s) 16/18 I III II 17. Przebieg i analiza charakterystyk czasowych wyznaczonych z transmitancjiG z2 (s) 17/18 Charakterystyka czasowa w I przypadku, gdy 1 =1(wykres z lewej) 1 =6(wykres z prawej) , przy wymuszeniu P( t )=sin(12.4637 t ) Charakterystyka czasowa w II przypadku, gdy 2 =0.5 (wykres z lewej) i 2 =1.5 (wykresy z prawej) , przy wymuszeniu P( t )=sin(3.1074 t ) Charakterystyka czasowa w przypadku III, gdy 1 =1 i 2 =0.5 (wykres z lewej), igdy 1 =6 i 2 =1.5( wykres z prawej)przy wymuszeniuP( t )=sin(13,1074 t ) 18. Wnioski wynikajce z wykonanej pracy

  • Czas tworzenia: 6 miesicy.
  • Wiele nieprzespanych nocy
  • Osignicie bardzo dobrego wyniku bezcenne
  • Chc dalej rozwija swoje zainteresowania i pasj tworzenia i osigania sukcesu dlatego
  • GOSUJ NA MNIE poniewa cel i pasja w yciu s najwaniejsze

18/18