prezentacja dla rodziców

Download Prezentacja dla rodziców

Post on 02-Jun-2015

1.996 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. INFORMACJE DLA RODZICWrok szkolny 2012/2013 telefon 22-834-04-31 , 514-344-127 telefon/faks 22-864-11-15 poczta@przedszkole240.waw.pl www.przedszkole240.waw.pl http://rodzice240.blogspot.com http://comenius-dziennikprojektu.blogspot.com https://iprzedszkole.progman.pl Dyrektor- mgr Ewa Skwarka

2. Organizacja pracy Grupa I - KOTKI 8:00-16:00- mgr Elbieta Pietrzak-Biaek naucz. mianowany- mgr Ewa Skwarka - naucz. dyplomowany, terapeuta- mgr Elbieta Firmanty nauczyciel dyplomowany,terapeuta- pomoc nauczyciela Dorota Koodziejczyk- pracownik obsugi Jolanta Markowska Grupa II WIEWIRKI 7:00-17:00- mgr Anna Dbrowska- naucz. dyplomowany- mgr Magorzata Wierzowiecka naucz. mianowany- pracownik obsugi Urszula Narkiewicz 3. Organizacja pracy Grupa III - TYGRYSY 7:30-17:30- mgr Magorzata Szczepaska - naucz. dyplomowany- mgr Elbieta Firmanty nauczyciel dyplomowany,terapeuta- pracownik obsugi Boena Szostak Grupa IV - KANGURY 8:00-17:00 (w rody 8-16)- mgr Marta Cichocka naucz. mianowany- Halina Stpie - naucz. dyplomowany- pomoc nauczyciela Jolanta Kowalczyk 4. WYSOKO OPATY ZAPOBYT W PRZEDSZKOLU- pobyt w godzinach 7:00-13:00 stawka za godzin = 0,00 z- opata za kad godzn wiadczenia w godzinach13:00-17:00 = 2,81 z- opata z pobyt od 17:00 do 17:30 = 1,40 z- opata naliczana jest zgodnie z ewidencj czasu pobytudziecka w przedszkolu (czytniki)- opat za pobyt wnosi si z dou ( po zakoczeniu danegomiesica)- koszt karty do czytnika (10 z za cay pobyt dziecka)- koszt wykupienia indywidualnego konta do systemuiprzedszkole ( 10 z za rok)- karta wejciowa do drzwi 25 z kaucja za sztuk 5. Zwolnienia z opat za pobyt dziecka w przedszkoluW przypadku, gdy dochd na jednego czonka gospodarstwadomowego:- nie przekracza 1039,50 z brutto to opaty za pobyt dzieckaNIE POBIERA SI,- mieci si w granicach 1039,51 z - 1386,00 z to opata zapobyt wynosi 50 % opaty wynikajcej z rzeczywistegopobytu dziecka w danym miesicu,- 25% znika dla rodzestw w stoecznych przedszkolach,obkachSzczegowe zasady wraz ze spisem niezbdnej dokumentacjidostpne s w holu przedszkola i na stronie internetowej.Wnioski o zwolnienie dostpne w holu przedszkola i nastronie internetowej 6. Opaty za posiki- 7,50 z dziennie za 3 posiki, 6,00 z za 2 posiki (opata moeulec zmianie)- odliczenia opat za posiki wycznie pod warunkiemusprawiedliwienia nieobecnoci dziecka do godz. 9:00pierwszego dnia nieobecnoci- opata za posiki pobierana jest z gry( np. w czerwcu zawrzesie, we wrzeniu za padziernik) Zgaszanie nieobecnoci w przedszkolu poprzez system iprzedszkole (indywidualny login i hasozostan przekazane rodzicom we wrzeniu) sposb zgaszania nieobecnoci w przypadku braku dostpudo internetu forma pisemna druki w holu) 7. Fundusz Rady Rodzicw- skadka dobrowolna 55 z ( 30 z drugie dziecko, 0,00 zkolejne dzieci )- opata na FRR pobierana jest z gry do 15 kadego miesicaOpaty dodatkowe- ubezpieczenie w PZU 28 z ? (jednorazowo)- pomoce plastyczne 20 z za semestr,- opata jednorazowa za podrczniki informacje nazebraniach grupowych,- fluoryzacja 0,00 z- dodatkowe warsztaty lub zajcia wykraczajce pozapodstaw programow ( np. dogoterapia)- wycieczki ( transport opacany z FRR) 8. Zajcia dodatkowe opaty miesiczne-rytmika 28 z-taniec ?-j. angielski 30 z-gimnastyka korekcyjna 28 z-pika nona 24 z gr. II, 30 z gr. III, IV-gimnastyka oglnorozwojowa z elementami karate - 0,00 z-j. angielski w ramach programu Comenius gr.IV 0,00 zPatne zajcia odbywa si bd po godzinie 13:00 Rozkad zaj dostpny bdzie stronie internetowej i w holuprzedszkola. Opaty za zajcia dodatkowe zbierane s z gry do 15kadego miesica! 9. Sposb wykonywania opatPrzelewy na 3 osobne konta :- opata za pobyt,- opata za ywienie,- Rada Rodzicw, zajcia dodatkowe i inne dodatkowe opaty Numery kont i przykadowe opisy przelewu dostpne s na stronie internetowej oraz kadorazowo przesyane rodzicom poczt elektroniczn wraz z wysokoci opat. Odsetki za nieterminowe wykonanie opat. Wysoko opat dostpna take w systemie iprzedszkole po zakoczeniu kadego miesica, po zliczeniu czytnikw. W przypadku obecnoci dziecka w przedszkolu i nieodbiciu karty przy wejciu lub przy wyjciu opata naliczana jest za cay dzie ( procedura na stronie internetowej). Zatwierdzanie przez przedszkole obecnoci dziecka na posikach. 10. System iprzedszkole pena automatyka rejestracji czasu pobytu dziecka wprzedszkolu, monitorowanie nalenoci, historii wpat, zalegoci,nadpat, skopiowanie danych do przeleww, zgoszenie nieobecnoci dziecka w przedszkolu i naposikach, dostp do jadospisw, tablica ogosze z najwaniejszymi informacjami, komunikacja z personelem przedszkola zaporednictwem komunikatora. 11. Najwaniejsze dokumenty stronainternetowa i blogprzedszkola Statut , Regulaminy i procedury, Koncepcja pracy przedszkola Drabina rozwoju Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowawczy Miesiczne plany pracy Reportae z imprez, uroczystoci , fotoreportae zprzedszkola 12. Przepyw informacji @ z potwierdzeniem odczytania, komunikator systemu iprzedszkole tablica ogosze w systemie iprzedszkole telefon, blog dla rodzicw relacje z imprez, zaj w przedszkolu,wycieczek, szkolenia dla rodzicw, nowoci owiatowe,informacje rodzicw, moliwo komentowania; strona internetowa najwaniejsze informacje oprzedszkolu, dokumenty, plany miesiczne, rozkad zajdodatkowych, galeria kontakt indywidualny z nauczycielami, dyrektorem 13. PIKNIK RODZINNY26.05.2012 godz. 12-14 zabawy na trampolinie, dmuchanych zjedalniach, zabawy z balonami, mini scena wystpy dla mamy poczstunek: kiebasa, kaszanka z grila, ciasta i saatki przygotowane przez rodzicw (w podpisanych naczyniach)Piknik odbdzie siprzybezdeszczowej pogodzie! Tydzie adaptacyjny11-15.06.2012 godz. 10 -11:30