prezentacija srednje pomorske skole

Download Prezentacija Srednje Pomorske Skole

If you can't read please download the document

Post on 28-Oct-2014

193 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Kotorkulturni, turistiki i pomorski centar Boke Kotorske

Drevni grad na jugoistoku Jadranskog mora Smjeten u jednom od najljepih zaliva svijeta Grad bogate istorije, tradicije i kulture Od 1979.godine, nalazi se na UNESCO-voj listi Svjetske prirodne i kulturne batine Grad pomoraca

Pomorstvo u Kotoru

Veoma razvijeno jo od srednjeg vijeka Dovelo do procvata grada i njegove materijalne nadmoi u okruenju Uslovilo razvoj

trgovine kulture arhitekture

kolovanje pomoraca

Razvoj pomorstva doveo je do potrebe za obukom buduih pomoraca Carskom poveljom iz 1849.godine osnovana je srednja pomorska kola kolske 1850/1851 radi pod nazivom Nautika kola Nastavni jezik bio je italijanski sve do 1912.kada je uveden srpsko-hrvatski Od 1921.nosi naziv Pomorska akademija Od 1947.naziv je promijenjen u Pomorski tehnikum Danas nosi naziv Srednja pomorska kola

Pomorska kola danas

2001.sertifikovana po standardu ISO 9001. 2009.prola resertifikaciju Planovi i programi usklaeni sa:

Propisima IMO-a STCW konvencijom o sticanju ovlaenja

ta to znai?

Znai da je

diploma Srednje pomorske kole iz Kotora priznata svuda u svijetu i da pomorci koji su zavrili ovu kolu mogu da plove na svim svjetskim kompanijama

Pomorska kola danasetvorogodinja struna kolaPodruje rada saobraaj Nautiki tehniar

Tri zanimanja

Brodomainski tehniarpeditersko-agencijski i carinski tehniar

Nautiki tehniar

Nautiki tehniar- sedmini broj asova po razredima i grupama predmeta -

Grupa predmeta Opte obrazovn a Strunoteorijska Praktina nastava Izborna nastava

I razred

II razred

III razred

IV razred

Ukupno

18 6 4 2

14 11 3 2

10 14 3 4

10 13 4 4

52 44 14 12

Ukupno+slobodne aktivnosti

30+1 30+1

31+1

31+1

122+4

Nautiki tehniar- struni predmeti

Brodske maine i ureaji Osnove tehnike mehanike Teorija broda Signalizacija i komunikacija u pomorstvu Pomorska meteorologija i okeanografija Pomorska geografija Terestrika navigacija Elektronska navigacija Astronomska navigacija

Sigurnost na moru Stabilnost broda Medicina za pomorce Pomorsko pravo Manevrisanje brodom i MPISM Krcanje i slaganje tereta

Praktina nastava Izborna nastava

Engleski jezik za pomorce

Brodomainski tehniar

Brodomainski tehniar- sedmini broj asova po razredima i grupama predmeta -

Grupa predmeta

I razred

II razred

III razred

IV razred

Ukupno

Opte obrazovnaStrunoteorijska Praktina nastava Izborna nastava Ukupno+slobodne aktivnosti

188 3 2

1410 4 2

1013 4 4

1013 4 4

5244 15 12

31+1 30+1 31+1

31+1 123+4

Brodomainski tehniar- struni predmeti

Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom Tehnologija materijala Osnove teorije broda Tehnika mehanika Pomorsko pravo Termodinamika Mainski elementi Socijalna psihologija pomoraca Medicina za pomorce Hidraulika i pneumatika Brodska elektrotehnika i elektronika

Brodske pomone maine i ureaji Brodski kotlovi i parne maine Brodski motori Automatizacija brodskog sistema Sigurnost na moru

Praktina nastava Izborna nastava

Engleski jezik za pomorce

Praktina nastavaZa nautikog i brodomainskog tehniara odvija se:

u prostorijama koje su opremljene simulatorima u radionica sa mainama za obradu metala

u treem razredu plovidba na brodu Jadrano

pet dana

Zanimanje pomorca - danasSrednja pomorska kola priprema mlade ljude za zanimanje pomorac

ta znai biti pomorac?Znai:

Visoka primanja Dobar ivotni standard Svjetski putnik

Mogunosti nakon sticanja zvanja nautikog ili brodomainskog tehniara

Zaposlenje na nekoj od svjetskih pomorskih kompanija Napredovanje

tokom karijere: trei drugi prvi oficir Najuspjeniji mogu stei zvanje kapetana duge plovidbe ili upravitelja stroja

Upis na Fakultet za pomorstvoetiri smjera i to:

Menadment u pomorstvu Pomorske nauke Brodomainstvo Nautika

ta ukoliko tokom kolovanja shvatim da ne elim da postanem pomorac?

Srednja pomorska kola ima prohodnost na mnoge fakultete Univerziteta Crne Gore. Navodimo neke od njih:Pravni fakultet Mainski fakultet Elektrotehniki fakultet Metalurko tehnoloki fakultet

peditersko-agencijski i carinski tehniar

peditersko-agencijski i carinski tehniar- sedmini broj asova po razredima i grupama predmeta -

Grupa predmeta Opte obrazovna Strunoteorijska Praktina nastava Izborna nastava Ukupno+slobodne aktivnosti

I razred

II razred

III razred

IV razred

Ukupno

20 6 2 2

16 11 2 2

12 11 4 4

10 13 4 4

58 41 12 12

30+1 31+1 31+1

31+1 123+4

peditersko-agencijski i carinski tehniar- struni predmeti Meunarodni transport Saobraajno pravo Komercijalno i carinsko poznavanje robe Rukovanje i prevoz tereta Saobraajna geografija Ekonomika saobraaja Skladita i skladino poslovanje Mehanizacija luka i terminala Poslovne komunikacije pedicija Logistika

Transportno osiguranje Osnovi ekonomike preduzea Carine i carinsko poslovanje Agencijsko poslovanje Organizacija prevoza tereta Luka koordinacija Preduzetnitvo

Praktina nastava Izborna nastava

Vannastavne aktivnosti

Veslanje

U februaru mjesecu Regata u Kotoru Uee na meunarodnim regatama

Venecija Portoro Bakar Beograd Ekoloke akcije, radionice iz oblasti drutva i kulture, sportski turniri

Posejdonov dan

Prijem uenika prvog razreda u Srednju pomorsku koluSeptembar mjesec

Posejdonov dan

Posejdonov dan

Posejdonov dan

Nagrade za najbolje

Na kraju svake kolske godine najbolji uenici svakog razreda i sva tri zanimanja, dobijaju vrijedne nagrade Nagrade obezbjeuje Klub prijatelja pomorske kole: bivi uenici Profesori Privrednici Graani Kotora Pomorci

Gdje mogu da se smjestim ukoliko nijesam iz Kotora ?

Dom uenika i studenata Spasi i Maera nalazi se u neposrednoj blizini kole a 1km od centra grada. Smjetaj je u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama Dom posjeduje restoran, internet caffe, prostor za vjebanje, salu za zabavu U domu je organizovan stalni pedagoki nadzor Kontakt:Youth Hostel Kotor Telefon: +382 (0)32 330 254, Web:www.hostelkotor.com

POZIV POMORCA JE POSEBAN. TRAI PUNO ODRICANJA I APSOLUTNU POSVEENOST, ALI PRUA TI MOGUNOST:

DA BUDE GRAANIN SVIJETA I PONOSNI AMBASADOR SVOGA IMENA, PORODICE I ZAVIAJA. PRUA TI MOGUNOST DOBRE, A PRI TOM POTENE ZARADE I UGLED SVUDA GDJE SE POJAVI.ZATO ODLUI:

UPII SE U SREDNJU POMORSKU KOLU KAO DA SE UKRCAVA NA BROD KOJIM E OTPLOVITI U IZVJESNU BUDUNOST!

Kako mogu da se dodatno informiem o koli?

Adresa: Srednja pomorska kola Dobrota bb Kotor Telefon: +382 32 305 212E-mail: [email protected] www.pomorskakotor.com

Autor prezentacije

Biljana Petrovi-Njego

Tehnika podrka: Milodrag Jelisavac Fotografije: Ivan Perin i Milo Trivi