[prezentacija] analiza upitnika primorsko-goranske županije

13
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI Rijeka, 27. ožujka 2014. 1

Upload: ivana-maletic

Post on 26-Mar-2016

235 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA U PRIMORSKO-

GORANSKOJ ŽUPANIJI

Rijeka, 27. ožujka 2014.

1

Page 2: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

Ivana Maletić, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu

Page 3: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

PODRUČJE POSTOTAK

JAVNA INFRASTRUKTURA Više od 90% Komunalna Oko 50% Društvena Oko 40% Gospodarska Oko 10%PROMETNA I ICT INFRASTRUKTURA

Manje od 3%ZAŠTITA OKOLIŠA Manje od 5%TRŽIŠTE RADA Manje od 2%ADMINISTRATIVNI KAPACITETI JAVNE UPRAVE

Manje od 2%

UKUPNO: 100

3

Page 4: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

PODRUČJE POSTOTAKJAVNA INFRASTRUKTURA 90%Komunalna Vodoopskrba i odvodnja Gospodarenje otpadom Ostalo (rasvjeta, groblja, nerazvrstane ceste i sl.)

Više od 40%Oko 5%

Više od 50%

Društvena Kultura Obrazovanje Zdravstvo/domovi za starije Turizam i sport Ostalo (javne zgrade, DVD, mjesni domovi i sl.)

Oko 10%

Više od 30%Oko 5%

Više od 35%Više od 20%

Gospodarska Poduzetnički inkubatori Gospodarske zone Ostalo

Manje od 5% Oko 85%Oko 10%

Page 5: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

PODRUČJE IZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA – KOMUNALNA

Vodovod i kanalizacijaIzgradnja transportnog cjevovoda Osap – Crikvenica Izgradnja kanalizacijskog sustava u Delnicama

Urbana infrastrukturaUređenje komunalne lučice, Novi VinodolskiParkiralište Nova obala, Mali Lošinj

1.369.863 eura20.878.000 kuna

666.667 eura2.000.000 kuna

OSTALO (GROBLJA, RASVJETA, NERAZVRSTANE CESTE I SL)Rekonstrukcija nerazvrstane ceste PodgoraZamjena postojećih tijeka javne rasvjete štedljivom rasvjetom, Novi VinodolskiParkiralište groblja Sv. Lucija

11.500.000 kuna 438.356 eura

-

Page 6: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

6

PODRUČJE IZNOSJAVNA INFRASTRUKTURA - GOSPODARSKAGOSPODARSKE ZONE/INKUBATORI/MSPPrometnice na području Industrijske zone Kukuljanovo Razvoj poduzetničke zone K3 Dubračina u CrikveniciRibarska luka Tovar-KovčanjePoslovna zona K-2 Mrkopalj

58.500.000 kuna2.054.794 eura1.000.000 kuna2.000.000 eura

JAVNA INFRASTRUKTURA - DRUŠTVENAKULTURADom kulture Krasica, BakarAdaptacija i uređenje stare škole za muzej Klović, Vinodolska općinaSOCIJALNAIzgradnja objekta za smještaj romskih obitelji (Crikvenica)Dom za odrasle, KostrenaOBRAZOVANJEŠkolska sportska dvorana (Crkivenica)Prenamjena objekta šumarske škole u knjižnicu, osnovnu glazbenu školu i izložbeni prostorIzgradnja škole i školske sportske dvorane, PunatDječji vrtić, VrbnikDogradnja i rekonstrukcija zgrade Škole za primijenjenu umjetnost u RijeciOSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURAInstitut za ljudska prava i demokraciju, Novi VinodolskiUređenje i održavanje lokvi/vaški/cisternica u svrhu očuvanja tradicionalnog ovčarstva i drugih poljoprivrednih djelatnosti

7.500.000 kuna617.000 eura

5.479.452 eura-

958.904 eura5.000.000 kuna

35.000.000 kuna500.000 eura

5.479.452 eura

1.200.000 eura30.000.000 kuna

Page 7: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

7

PODRUČJE IZNOS

TURIZAM I SPORTKaštel u BakruPješačka (biciklistička) šetnica uz Dubračinu (Crikvenica)Proširenje plažnih prostora (Crikvenica)Izgradnja hotela „Sport“ u DelnicamaIzgradnja Multifunkcionalne dvorane za sport i turizam Delnice – faza IIOsorski bedemi

13.000.000 kuna123.287 eura

3.424.657 eura23.000.000 kuna10.000.000 kuna

6.000.000 kuna PROMETNA INFRASTRUKTURAProjekt MARINA CRIKVENICAProduljenje piste, proširenje stajanke i izgradnja pristanišne zgrad s pristupnim prometnicama na zračnom pristaništu Mali LošinjCesta kroz radnu zonu K1 KlanaIzgradnja obilaznice naselja Njivice

10.273.972 eura219.000.000 kuna

5.000.000 kuna12.000.000 kuna

ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOSTVjetroparkovi na području Grada BakraIzgradnja komunalnog centra (Novi Vinodolski) Toplovod Delnice

20.000.000 kuna 4.109.589 eura

15.000.000 kuna

OSTALOKatastarska izmjera naselja Novi Vinodolski 821.918 eura

Page 8: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

Razina društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske, pa tako i Primorsko-goranske županije, zahtijeva značajna ulaganja u podizanje standarda i kvalitete infrastrukturne i komunalne opremljenosti, ali struktura ukupnosti projekata treba biti raznovrsna

Nužno je povećati udio drugih ulaganja:◦ poticanje poduzetništva i zapošljavanje najvažniji su

prioritet u budućem sedmogodišnjem razdoblju ◦ energetska učinkovitost i obnovljiva energija ◦ poticanje inovacija u najširem smislu riječi nešto je što

se posebno naglašava i ističe u svim sektorskim i fondovskim dokumentima

8

Page 9: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

U promišljanju integriranog lokalnog razvoja na principu „odozdo prema gore“ treba imati na umu CLLD /LEADER pristup (CLLD – Community lead local development), koji je jedna od važnih značajki politike ruralnog razvoja, putem LAG-ova i lokalnih integriranih razvojnih strategija

Ovom se inicijativom i pristupom financiraju male, lokalne investicije. Jedna od važnijih budućih odrednica je pomoć u pripremi projekata, jačanju kapaciteta, povezivanje i umrežavanje aktera lokalnog razvoja

9

Page 10: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

Lokalne razvojne strategije (LAG-ovi) Županijske razvojne strategije Nacionalne strategije (posebice one koje su

ex-ante conditionality!)

10

Page 11: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

HRVATSKI KLASTER KONKURENTNOSTI POMORSKE INDUSTRIJE

AUTOSERVISNI KLASTER RIJEKA GRIT ICT KLASTER KLASTER INTELIGENTNA ENERGIJA SOLARNI KLASTER

11

Page 12: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

Administrativni kapaciteti za pripremu i provedbu projekta

Financijski kapaciteti korisnika:◦ Predfinanciranje◦ Sufinanciranje◦ Održivost

12

Page 13: [PREZENTACIJA] Analiza upitnika Primorsko-goranske županije

13