prezentácia spoločnosti li+, s.r.o. a slavkoservis s.r.o

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

99 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentácia spoločnosti LI+, s.r.o. A SlavkoServis s.r.o. Obsah. Úvod o spoločnosti História a charakteristika minerálnej vody Súčasnosť a obchodné portfólio Obchodná stratégia spoločnosti LI+, s.r.o. Podmienky obchodnej spolupráce s LI+, s.r.o. Úvod o spoločnosti. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

Prezentcia spolonosti LI+, s.r.o.ASlavkoServis s.r.oObsahvod o spolonosti

Histria a charakteristika minerlnej vody

Sasnos a obchodn portflio

Obchodn stratgia spolonosti LI+, s.r.o.

Podmienky obchodnej spoluprce s LI+, s.r.o.

vod o spolonostiSpolonos LI+, s.r.o. so sdlom Parkov 181, 935 87 Santovka vyrba a distribuuje historicky najznmejiu a vemi uznvan minerlnu vodu Santovka s viac ako 170-ronou histriou

V roku 2009 preiel zvod na vrobu minerlnej vody kompletnou rekontrukciou a inovciou vrtane technologickch zariaden a mechanizmov.

Rok 2010 bol pre znaku Santovka vznamnm, kee po takmer 7 rokoch vstpila op na trh s cieom zska miesto, ktor si historicky zasli a zosta LEGENDOU MINERLNYCH VD.

Hodnota aktv spolonosti je 8,5 mil. EUR.

Spolonos m vybudovan sie externch obchodnch zstupcov.Histria a charakteristika minerlnej vodyPrrodn minerlna voda zn. Santovka je historicky najznmejou minerlnou vodou na Slovensku. Najstariu analzu santovskej minerlnej vody urobil v jni 1838 udovt Tognio, lekr a univerzitn profesor z Budapeti. Poda tohto rozboru bola santovsk voda kvalifikovan ako voda s priaznivmi a dokonca aj vemi lieivmi inkami na udsk organizmus.Je plnen zo zdroja B 6 nachdzajci sa vobci Santovka znmou svojou minerlnou, pramenitou atermlnou vodouLegenda minerlnych vd aroky obben slovensk minerlka je zmiean typ vody so zvenm obsahom rznych minerlov dleitch pre udsk organizmus, ako s vpnik, hork, sodk, hydrogn uhliitany, chloridy asrany. pecifick je tm, e obsahuje idelne mnostvo ltia (ltny katin Li+), ktorho vskyt vminerlnych vodch je vnimon. Pitie minerlnej vody, ktor prve vhodn mnostvo ltia obsahuje, podporuje duevn zdravie loveka vrtane rchlej regenercie organizmu pri vynakladan fyzickej nmahy. Vminulosti bola opakovane ocenen na rznych domcich ale aj medzinrodnch vstavch Je chutn akvalitn

Sasnos a obchodn portflio

Prrodn minerlna voda zn. Santovka

Je vhodn pri poruchch ltkovej vmeny ako napr. cukrovka a dna. Zlepuje trvenie a jej pravidelnou konzumciou sa zlepuje denn odporan prjem najm vpnika a horka. Obsah sodka je mierne zven, o je vhodn pri jeho stratch spsobench napr. portovanm alebo pri namhavej fyzickej prci. Pri benej spotrebe napr. 1,0 1,5 l /de vak jeho mnostvo neovplyvn priazniv denn bilanciu rovnovhy organizmu.Ocenenia kvalitySantovka zatia zskala 30 medzinrodnch ocenen kvalityPoslednm vyznamenanm bol ZLAT DIPLOM VINUM LAUGARICIO 2010 vkategrii minerlne vody tich aSTRIEBORN DIPLOM VINUM LAUGARICIO 2010 vkategrii minerlne vody jemne perliv

stupne stenosti a obchodn balenia

StenJemne stenNesten

Obchodn stratgia spolonosti LI+, s.r.o.Obchodn stratgia spolonosti LI+, s.r.o. je zaloen na danosti minerlnej ajpramenitej vody zn. Santovka predstavujcej tradin slovensk minerlku s viac ako 170-ronou histriou, ktor bola roky uznvan nie len u ns ale aj v zahrani.Jej jasnm cieom je prostrednctvom urench odbytovch ciest dosta Santovku op do povedomia a to nie len slovenskho spotrebitea.V sasnosti m sie obchodnch zstupcov, ktor vlastnmi spsobmiodbytu zabezpeuj distribcii Santovky do kaviarn, zariaden retauranho a hotelovho typu. Taktie do firiem, podnikov a rznych prevdzok, ktor sa prostrednctvom naej znaky postaraj o pitn reim svojich zamestnancov. Nevynechvaj ani mal obchody alebo bufety rchleho oberstveniaExport spolonosti je nasmerovan na vdsky, americk a rusk trh.

OZNAENIE TOVARUKad vyroben faa m na obale oznaenie nazvajce sa ara

L 231112/1A09:41MIN.TRV:112013

Vysvetlenie jednotlivch znakov are:L - oznaenie are v SR231112 - de mesiac a rok vroby1- linka: PET fae oznaenie 1 sklenen fae oznaenie 2A- oznaenie smeny, ktor dan fau plnila09:41- hodiny, kedy bola dan faa vyroben

AKUJEME ZA VAU POZORNOS A TEME SA NA SPOLON SPEN SPOLUPRCU Pavol Butkovsk, Andrea Butkovsk a kolektv spolonosti LI+, s.r.o.

View more