prezentace projektu

Download Prezentace projektu

Post on 12-Jan-2016

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace projektu. Ještě máme šanci přispět k (s)plnění Rozvojových cílů tisíciletí, využijme ji. EDUCON ADEPTTs ADRA Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje Arcidiecézní charita Praha Centrum ProEquality při Otevřené společnosti. Člověk v tísni - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Prezentace projektuJet mme anci pispt k (s)plnn Rozvojovch cl tiscilet, vyuijme ji.

 • 1. Kdo jsme eitelsk tmEDUCONADEPTTsADRAAgentura rozvojov a humanitrn pomoci Olomouckho krajeArcidieczn charita PrahaCentrum ProEquality pi Oteven spolenostilovk v tsniEkumenick akademie PrahaGlopolisCharita RINEX-SDANaZemi - spolenost pro fair tradeZelen pro planetuZelen kruh

 • 1. Kdo jsme spolupracujc organizaceFoRSDevelopment WorldwidePartners CzechEurosolar RSIRIRIMiko KvaFair LifePlatforma podnikatel pro ZRSAmnesty International

 • 1. Kdo jsme partnei a sponzoidotaci poskytla: esk rozvojov agenturadal partnei: vce ne 100 eskch i zahraninch organizac, instituc, mdi, web (viz www.ceskoprotichudobe.cz)tisce hodin prce dobrovolnk a sympatizant

 • 2. Rozvojov cle tiscilet a GCAPRozvojov cle tiscilet (MDGs) dobr a vhodn zklad pro:dlouhodobou prci s veejnostovlivovn pstupu mdi k oblasti RS a ovlivovn povdom veejnosti s clem aktivnho pstupu k RS

  Kampa ESKO PROTI CHUDOBvznikla v roce 2005 v reakci na mezinrodn kampa Global Call to Action against Poverty (GCAP) nejvznamnj nstroj na osvtov prce

 • 3. Zkladn schmaProjekt MDGsProjekty spolupr. organizacRegionyDobrovolnciMdiaPoliticiZkonodrciirok veejnostOrganizace podporujc kampaProjekty eitelskch organizacPartnei, sponzoi

 • 4. Cle projektuNavzat na spn vsledky pedchozch krok k naplovn MDGs a kampan pCH s vazbou na GCAPVyut zskan jednotlivce a skupiny k dalmu rozvoji osvtov prce s veejnostNadle zvyovat zjem veejnosti o ZRSZvit odpovdnost R za plnn MDGs

 • 5. Hlavn aktivityOsvtov nstroje a propagan materilyMedializace Prce v regionechVytven st dobrovolnk a sympatizantKomunikace s veejnost prostednictvm emailu a potyPrce s politiky a zkonodrciAnalytick materily

 • 6. Osvtov nstroje

 • Propagan materilyLogo pCHBl psky Letky Broura Pli vzdlen cleSkldaka Vce lep spoluprcePublikace Obansk odpovdnost ve svtle globln chudoby

 • Propagan materily (pokr.)Rozvojov karty Nstnky pro kolyPanely PCH/MDGsBl trika a mikiny s logem a webem PCH Manul globln odpovdnho spotebitele

 • Propagan materily (pokr.)Magnetky Bannery Video spotyDVDPutovn vstavy

 • Propagan materily - nstnkydlaj sympatizanti ze zaslanch sad a materilkoly od Z po V, ale i kluby, fary, obecn nstnky, firmyv roce 2011 23 mst po cel R

 • Webov strnky v roce 201182 pspvk/lnk a 50 zznam kalende14 641 nvtvnk1 600 nvtvnk msn50 % pmo pes adresu5 % nvtv z Wikipedie (hesla jako chudoba, extrmn chudoba, vzdln)

 • Facebooknabv na sle msto webuskupina esko proti chudob920 len

 • Nejvznamnj nstroje:

  Kampa esko proti chudob Dny proti chudob

 • Kampa esko proti chudobMotto vce lep pomoci a spoluprce se sdlenm veejnosti:ve svt existuje chudobai my mme odpovdnosta vzvami:k podpoe poadavk kampanke konkrtnmu zapojen.

 • Hlavn poadavky kampan pCH v roce 20111. Zvyovat objem oficiln rozvojov pomoci esk republiky v souladu s naimi mezinrodnmi zvazky na 0,7 % HND do roku 2015

  dn pokrok, naopak hroz sniovn. Pokud se podl zv, bude to jen dky ekonomick krizi a poklesu HND

 • Hlavn poadavky kampan pCH v roce 2011 (pokr.)2. Zzenm rozvojov agentury zefektivnit a zprhlednit rozvojovou spoluprci tak, aby skuten reflektovala priority rozvojovch zem a pispvala k naplovn Rozvojovch cl tiscilet, nikoli aby slouila k podpoe exportu esk republiky.

  Vlda schvlila dne 19.9.2007 transformaci systmu ZRS vetn zzen organizan sloky sttu Rozvojov stedisko od 1.1.2008 (usnesen vldy .1070). Od 1.1.2009 schvlila zmnu na nzvu na esk rozvojov agentura. Kampa se te zamuje na efektivitu rozvojov spoluprce.

 • Dny proti chudob 20115.9. 3.12. s vrcholem 17.10. Mezinrodn den za odstrann chudobyDestky akc v 29 mstech: A, Brno, esk Budjovice, Dn, Havov, Hradec Krlov, Cheb, Chrudim, Jihlava, Karlovy Vary, Karvin, Kostelec nad ernmi lesy, Litomice, Marinsk Lzn, Olomouc, Opava, Orlov, Ostrava, Plze, Praha, Prostjov, Slan, Tanvald, Tepl, st nad Labem, st nad Orlic, Valask Mezi, VsetnRzn formy: informan stnky, besedy, koncerty, informan dny v organizacch a institucch, poulin akce, happeningy, aktivity pro dti a jejich rodie, to ve asto kombinovan s informacemi o Fair Trade vetn nabdky jeho zbo16 000 nvtvnk, 100 000 oslovench

 • Dny proti chudob 2011 (pokr.)esk BudjoviceHavov

 • Dny proti chudob 2011 (pokr.)Olomouc akce pro ZPraha happening Przdn bazn

 • Dny proti chudob 2010 (pokr.)Valask Mezi- Bubnovnm proti chudob Praha

 • Akce pro veejnostprezentace na odbornch, kulturnch, sportovnch, spoleenskch a dalch veejnch akcchvce ne 100 akc s nvtvnost nkolika set tisc lid

 • Akce pro veejnost Fotbal pro rozvojPrask den pro Afriku, 4.6.2011

 • Akce pro veejnost jinOdborn konference "Energie pro vechny do roku 2030",Praha, 20.10.2011

 • Akce pro veejnost jinBlzniv strom ped Palladiem, Praha, 27.12.2011

 • 7. Medializacelnky, inzerty, rozhlasov a televizn vystoupensetkn s pracovnky mdiosobnosti kampan

 • 8. Spoluprce s VIPTa Fischerov na akcch pCHLuk Hejlk otiskem sv boty podpoil kampa, Brno

 • 9. Prce s politikyBroura pro zkonodrce Svtov rozvoj: Co pro nj mete udlat.ideovm zkladem broura irsk platformy DOCHASlokalizovno do eskho prostedvytitno pro vechny poslance a sentorydal pouit pro spolupracovnky a sympatizanty kampan, nap. pro prci s kandidty pi volebnch kampanch

 • 10. Analytick materilyKapesn prvodce kriz a jejmi dopady v rozvojovch zemchKdo se (ne)boj mezinrodnch dan?ern dra rozvojovho financovnInstitucionln investoi, jejich role na finannch trzch a vliv na zem globlnho JihuBiopaliva, Paliva za jdloKrize a rozvojov zembroura Pro jedna miliarda hladov?letk Prvo na potraviny

 • Pomozte nm nasmrovat

  ESKO PROTI CHUDOB!Dkujeme za pozornost.Kontakt:koordinan skupina kampan ESKO PROTI CHUDOB www.ceskoprotichudobe.cz info@ceskoprotichudobe.cz