Prezentace Experalta

Download Prezentace Experalta

Post on 10-Aug-2015

18 views

Category:

Lifestyle

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Prodn laborato krsy
 2. 2. Prodn laborato krsy Ve krsn je i jedinen. Jedinen je vzor snhov vloky, neopakovateln jsou obrysy list a tvary oblak. Stejn nezamniteln je i ple kad eny. Je zvltn a uniktn. Mn se podle ronho obdob, podle vku a dokonce i podle na okamit nlady. Lpe ne jakkoliv testy a rady kosmetolog ji znme pouze my samy vidme a ctme jej promny a chpeme, co prv te vyaduje.
 3. 3. Prv vzkum stav ensk pleti ns inspiroval k vytvoen jedinen kolekce prodnch koktejl, s jejich pomoc si kad ena me vytvoit svj vlastn elixr krsy. Je to prodn laborato krsy Experalta! Prodn laborato krsy
 4. 4. Prodn laborato krsy Co je Experalta? EXPERALTA je VYTVOEN VLASTNHO PROGRAMU PE Individuln kosmetick ppravky Pizpsoben sloek pe potebm a stavu va pleti zde a te EXPERALTA je CEL BOHATSTV SIBISK PRODY VE SLUBCH ZDRAV PLETI Zzran stromov choro lesklokorka leskl Vbr bylin: amursk klanopraka, rozchodnice rov, lkoice Hojiv oleje pk, borovice limby terick silice sibiskho jehli borovice klee Vtaky bezov vy a vy z plod ichy
 5. 5. Prodn laborato krsy Srdce kolekce Experalta - stromov choro lesklokorka leskl Vzcn, cenn a zlatem vyvaovan Do poloviny 20. stolet byl na prodej pouze pro bohe a litele vysoce postavench osob. Nlez tohoto choroe byl povaovn za mimodn tst, nebo zajistil obivu a od samho sklonku it. Uctvan symbol dlouhovkosti Po mnoh stalet byl spojovn s aktivn dlouhovkost, moudrost a tstm a dodnes je povaovn za velk na mnoh neduhy. Ji v prastarch nskch spisech se lze dost o zvltn rostlin, nazvan houbou nesmrtelnosti, csaskou houbou, houbou Buddhy. Zzran objev 20. stolet na Altaji Na sklonku 20. stolet byla lesklokorka leskl nalezena ve vysokohorskm psmu poho Horsk Altaj, v mst starch prklest. Altajsk houba svm chemickm sloenm v mnohm ped sv nsk a japonsk analogy Linngzhi a Reishi.
 6. 6. Prodn laborato krsy m prospn je choro lesklokorka leskl? Obsahuje: znan mnostv antioxidant, organickou formu Germania (Ge) aminokyseliny polysacharidy
 7. 7. Prodn laborato krsy tyi kroky k chvatn pleti s pomoc Experalta KROK PRVN: OISTA DRUH KROK: HLOUBKOV OISTA TET KROK: SATURACE TVRT KROK: OCHRANA
 8. 8. Prodn laborato krsy Vytvoen elixru krsy 1. Nahejte dlan vzjemnm tenm. 2. Pomoc lopatiky naneste do dlan mal mnostv kosmetick bze (o velikosti korunov mince) a pidejte nkolik kapek vmi vybranho sra. 3-4. Oba ppravky rozmchejte a lehkmi pohyby naneste na istou ple oblieje (vetn okol o), krku a dekoltu.
 9. 9. Prodn laborato krsy Individuln koktejly pro krsu Nkolik rad pro vytvoen individulnch koktejl: Pro svest pleti: kosmetick bze + fytosrum Okamit obnova+ fytosrum Ziv ple. Pro energii pleti: kosmetick bze + fytosrum Okamit obnova + fytosrum Vlna vlhy. Pro ochranu ped strnutm: kosmetick bze + fytosrum Koncentrt mladosti + fytosrum Vlna vlhy. Vytvejte sv jedinen koktejly pro krsu! Dopejte sv pleti vivu ve dne i v noci!
 10. 10. Prodn laborato krsy Hydrofiln istc olej Soulad prodnch rostlinnch olej a silic; ve smsi s vodou vytv jemnou emulzi. Ppravky kolekce. OISTA Na rozdl od jinch istcch ppravk psob velice etrn; zachovv hydrolipidovou pH rovnovhu pleti. Ideln pro zvlt citlivou ple. Pouit: Mal mnostv oleje nanst na obliej, vetn okol o, jemn promasrovat a pot omt znanm mnostvm tepl vody, pitom stle jemn masrovat pokoku. 150 ml
 11. 11. Prodn laborato krsy Legendrn pleov peeling Nejlep alternativn ppravek ve srovnn s profesionlnmi ppravky kosmetickch saln. Peelingov nektar pispv k obnov uvadajc pleti, zlepuje jej odstn, napomh staen pr, umouje regulaci mastnho lesku pleti a nedoucho zervenn. Ppravky kolekce. HLOUBKOV OISTA Peeling se vyznauje jedinenou tekutou texturou, dky n snadno pronik do hloubi pokoky a skvle ji ist. Pouit: Pouvat 1-2krt tdn. Pomoc vatovho tampnu naneste masnmi pohyby na istou ple oblieje. Vyhnte se pitom oblasti okol o. Ppravek nen nutn smvat! 150 ml
 12. 12. Prodn laborato krsy Ppravky kolekce. SATURACE KOSMETICK BZE PRO PPRAVU KOKTEJLU Aktivan emulze kosmetick bze inn prostedek antioxidantn ochrany na bzi legendrn altajsk houby ochrn Vai ple ped pokozujcm psobenm volnch radikl a kodlivin z vnjho prosted. Doporuuje se k pouit jako zklad pro vytven elixr krsy. Lze pout i jako samostatn ppravek pro hydrataci a vivu pleti. V krabice ke kad dze se nachz kosmetick lopatika. Pouijte ji pro nanen ppravku na obliej. 100 ml
 13. 13. Prodn laborato krsy FYTOAKTIVN SRA S CLENM INKEM Fytosrum Koncentrt mladosti Podporuje pevnost a hladkost pleti, zneviditeluje vrsky. Doporueno pouvat jako intenzvn ppravek pe pro vytven koktejl krsy. Lze pout i jako samostatn ppravek kadodenn intenzvn pe o ple. 30 ml Ppravky kolekce. SATURACE
 14. 14. Prodn laborato krsy FYTOAKTIVN SRA S CLENM INKEM Fytosrum Okamit obnova 30 ml Zlepuje odstn pleti, navrac j pirozen rumnec, jas a mladistv vzhled. Doporueno pouvat jako intenzvn ppravek pe pro vytven koktejl krsy. Lze pout i jako samostatn ppravek kadodenn intenzvn pe o ple. Ppravky kolekce. SATURACE
 15. 15. Prodn laborato krsy Ppravky kolekce. SATURACE FYTOAKTIVN SRA S CLENM INKEM Fytosrum Vlna vlhy 30 ml Zajiuje maximum hydratace, zbavuje ple suchosti a upinkatn. Doporueno pouvat jako intenzvn ppravek pe pro vytven koktejl krsy. Lze pout i jako samostatn ppravek kadodenn intenzvn pe o ple.
 16. 16. Prodn laborato krsy Ppravky kolekce. SATURACE FYTOAKTIVN SRA S CLENM INKEM Fytosrum Ziv ple Vylepuje barvu pleti oblieje a potlauje projevy vkem vyvolan nedouc pigmentace. Doporueno pouvat jako intenzvn ppravek pe pro vytven koktejl krsy. Lze pout i jako samostatn ppravek kadodenn intenzvn pe o ple. 30 ml
 17. 17. Prodn laborato krsy Ppravky kolekce. OCHRANA ivotn sla. Ochrann krm Intenzvn ppravek pro kadodenn pi s trojm ochrannm inkem neutralizuje psoben volnch radikl, stimuluje regeneran procesy v ki, blahodrn psob na ple vystavenou slunenmu zen. Dky vysokmu obsahu innch ltek, obsaench v plodech ichy, krm den za dnem zlepuje stav pleti, vyhlazuje ji a navrac oblieji svit i svest. Doporueno pouvat jako denn krm. V krabice ke kad dze se nachz kosmetick lopatika. Pouijte ji pro nanen ppravku na obliej. 50 ml
 18. 18. Prodn laborato krsy innost ppravk innost ochrannho krmu ivotn sla je prokzna testovnm ppravku za asti 97 en ve vku 30-40 let*. * Testovn provdla v ervnu ervenci 2011 vzkumn spolenost Tayga Research. 97 en na zklad dobrovolnho rozhodnut pouvalo krm po dobu 30 dn, 1-2krt denn. Zvry jsou vyhodnoceny na zklad sebehodnocen astnic testu. 89 % si mysl, e ple se stala mk 87 % pozoruje, e ple je lpe hydratovan 87 % vid, e se vrazn zlepila barva pleti oblieje 86 % pipad, e se ple stala prunj 58 % se zd, e vrsek v oblieji ubylo 89.7 % en se domnv, e ple vypad lpe. Z nich 74.2% zjiuje, e toto zlepen je vrazn.
 19. 19. www.sibvaleo.ru/cz