prezentace drogy

Download Prezentace   drogy

Post on 16-Apr-2017

2.239 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Snmek 1

Nabdka spoluprce sAsociac Vodnch Sport a oddlem kanoistiky TJ Znojmo -nositeli a realiztory projektu PROTIDROGOV prevence IVOT A PROITEK BEZ DROGve spoluprci smstem Znojmem

Semine protidrogov prevenceProjekt pedkld Asociace Vodnch Sport ZNOJMO - organizace, kter navazuje na 60-ti letou historii organizovan prce s mlde. Projekt propojuje ji realizovan aktivity Asociace v roce 2010.Msto konn: prostory arelu vodnch sport ve ZnojmKoncepce semin: vukov program ve spojen s pohybovou volnoasovou aktivitouClov skupina:zejmna zkladnm kolm Znojemskho okresu a vceletm gymnzim, kde protidrogov prevence v poslednch dvou letech nen dostaten eena. V roce 2011 projekt pot se zapojenm 3500 k, termn realizace semin v mscch 04 10/2011.Zamen semine: nvykov ltky, drogy, doping, ivotn postoje.Program protidrogov prevence a uvn dopingovch ltek uren pro II. stupe zkladnch kol a vcelet gymnzia v okrese Znojmo:

Jmno hlavnho sponzora pmo vnzvu oddluKadotdenn prezentace vlncch znojemskch tiskovinPrezentace na velkoplonm banneru vcentru msta (Horn nmst)Prezentace na webovch strnkch oddluPlocha uren pro reklamu pmo na Dra lodi velmi atraktivn pro pozornost, kterou jzda Dra lod po ece pitahuje.Reklama umstn na oddlovch rychlostnch lodchUmstn loga na pdlech a na zvodnch dresech Umstn reklamy na vleku lodi. Na bon stny tohoto vleku lze umstit reklamu velmi dobe a asto viditelnou na silnicch v R i zahrani.Plocha 4 x 4m na budov lodnice u Ob hlavy ve Znojm pod pehradouPlocha na oplocen objektu lodnice u Ob hlavy ve ZnojmMonosti spoluprce, prezentace a umstn reklamy:

HLAVN PARTNER 20.000 K

Na vech materilech uvdn pod nzvem: Hlavn partnei akceLoga hlavnch partner akce budou hned pod zkladnmi informacemi o programuPrezentace na banneru programu ve znojemskch novinch (Znojemsko, Znojemsk tden)Prezentace na velkoplonm banneru vcentru msta (Horn nmst)Prezentace na webovch strnkch oddluPlocha uren pro reklamu pmo na Dra lodi velmi atraktivn pro pozornost, kterou jzda Dra lod po ece pitahuje.Plocha na oplocen objektu lodnice u Ob hlavy ve ZnojmNabdka partnerstv vprogramu protidrogov prevence vroce 2011:

PARTNER 5.000 K

Loga partner budou na vech materilech Finann a materiln pomoc do ve 5.000 K Prezentace na velkoplonm banneru vcentru msta (Horn nmst)Prezentace na webovch strnkch oddluPrezentace na banneru programu ve znojemskch novinch (Znojemsko, Znojemsk tden)Nabdka partnerstv vprogramu protidrogov prevence vroce 2011:

Asociace Vodnch Sport ZNOJMOIO: 22846948, Adresa: Znojmo, 669 02, Jaroova 1444/22Zaloena v roce 2010. Navazuje na aktivity kanoistickho oddlu TJ Znojmo a roziuje je. Hlavnmi innostmi sdruen jsou prce s dtmi a mlde, vytven nabdky a monost volnoasovch a vybranch clench aktivit a akc, urench jak pro lenskou zkladnu, tak pro neorganizovan dti a mlde, vytv vhodn materiln podmnky, kter smuj k podpoe veobecnho rozvoje, vzdlvn a ppravy dt a mldee, dle pak k tlovchovnm, sportovnm a turistickm aktivitm v oblasti vodnch sport, organizovn aktivit a podn akc zamench na problematiku a prevenci rizik drog, drogovch zvislost a dopingu zejmna u dt a mldee.

TJ Znojmo oddl kanoistikyIO: 45669236, Adresa: Znojmo, 669 02, U Ob hlavy 3144Zaloen ji vroce 1945 pod pvodnm nzvem Old Skauti. Oddl TJ ZNOJMO - KANOISTIKA je ve svm programu zamen na prci smlde, zvodn innost v rychlostn kanoistice a Drach lodch a to jak na domcm tak na mezinrodnm poli. Historie i souasnost klubu dokazuje, e jeho zvodnci vdy patili k domc pice. Nae zvodnky najdete vdy na ele startovnho pole v domcch soutch a nejlep z nich i v dresu reprezentanm.Na realizaci programu proti drogm se podlej:

Pro vce informac (vizualizace a fotografie oddlu a drach lod) kontaktujte prosm:

Mgr. Petr trbatel.: 777 085 161Email: knznojmo@email.cz www.kanoe-znojmo.cz