prezentace 2015

Download Prezentace 2015

Post on 11-Jul-2015

5.952 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BEZPENOSTN PRVN AKADEMIE OSTRAVASldekova 393/90 715 00, Ostrava - Michlkovice

 • Studijn obory

 • Denn studium

 • Bezpenostn prvn innostkd 68-42-M/01

  4-let denn studium s maturitou

 • Charakteristika studijnho oborutylet studium pro hochy i dvky devtch td, zakonen maturitn zkoukou

  absolventi zskaj pln stedn odborn vzdln

 • Uplatnn absolventV zamstnn

  u mstsk a obecn policieu PRu celn sprvyu vzesk strev soukromch bezpenostnch slubchve sttn sprv a samosprvv administrativ

  Monost studia

  - na V (prvnick fakulty, pedagogick fakulty, sociln-prvn obory,Policejn akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zln, VB-fak. FBI),- na vy odborn kole

 • Uebn plnVeobecn vzdlvac pedmty

  esk jazyk a literaturaAngl. nebo nm. jazykRusk jazykAplikovan psychologieZempisDjepisMatematikaEkonomikaetnictvTechnika administrativy ICTFyzikaChemieBiologie a ekologieObansk naukaTlesn vchova

  Odborn pedmty

  Bezpenostn ppravaKriminalistikaKriminologiePenologieKynologiePrvo

  Praktick pedmtySpeciln tlesn vchova

  Sportovn kurzyLyaskBrannSpeleoalpinistickSteleck

 • Pijmac zkouky ke studiu

  test fyzick zdatnosti (50 bod ze 100)

  psemn psychotesty (zjitn psychologickch dispozic uchazee, jsou pouze doporuujc pro pijet)

  uchazei jsou hodnoceni za prmrn prospch ze Z (50 bod ze 100) (zapotvme prmr 9. tdy z pedmt J, M, CJ, D, Z, P, ON, F, CH, TV)

  ke studiu se pijmaj ci tlesn zdatn, nutno doloit lkask potvrzen

 • Termny pijmacho zen 22. a 23. dubna 2015

 • kolnPspvek na vuku je zvisl na prospchu ka a pohybuje se vrozpt14 400 - 18 000 K.

  (standardn splatnost je pololetn)

 • Maturitn zkoukySpolen (sttn) st:esk jazyk a literaturaciz jazyk nebo matematika

  Profilov (koln) st:prvokriminalistika a bezpenostn ppravapraktick zkouka ze speciln tlesn vchovy

 • Veejnosprvn innostkd 68-43-M/01

  4-let denn studium s maturitou

 • Charakteristika studijnho oborutylet studium pro hochy i dvky devtch td, zakonen maturitn zkoukou

  absolventi zskaj pln stedn odborn vzdln

 • Uplatnn absolventadministrativn innost v oblasti justice, v kancelch advokt a not

  administrativn innost v orgnech sttn sprvy a samosprvy, na katastrlnch adech, v realitnch kancelch

  monost studia na vy odborn nebo vysok kole s prvnm a socilnm zamenm

 • Uebn plnZkladn pedmtyesk jazyk a literaturaPrvn ciz jazykDruh ciz jazykDjepisObansk naukaZklady prodnch vdAplikovan psychologieMatematikaJazykov praktikumPsemn a elektronick komunikacePrvn administrativaKatastrln sprvaPrvoSociln politikaICTZklady ekonomiky

  Vbrov pedmtyetnictvRtorikaInforman technologiePsemn a elektronick komunikaceSpoleenskovdn seminRealitn innost

  Sportovn kurzyLyaskTuristick

  Odborn praxe

 • Pijmac zkouky ke studiuPijmac zkouka se nekon

  Uchazei jsou pouze hodnoceni za prmrn prospch ze Z (50 bod). (zapotvme prmr 9. tdy z pedmt J, M, CJ, D, Z, P, ON, F, CH, TV)

 • kolnPspvek na vuku je zvisl na prospchu ka a pohybuje se vrozpt14 400 - 18 000 K.

  (standardn splatnost je pololetn)

 • Maturitn zkoukySpolen (sttn) st:esk jazyk a literaturaciz jazyk nebo matematika

  Profilov (koln) st:prvn administrativasociln politika nebo katastrln sprvapraktick zkouka z odbornch pedmt

 • Nstavbov studiumNabzme distann studium pro absolventy tletch uebnch obor s vunm listem, kte si chtj rozit sv vzdln.

 • Bezpenostn slubykd 68-42-L/51 3-let distann nstavbov studium s maturitou Distann formou vzdln se rozum samostatn studium uskuteovan pevn nebo zcela prostednictvm informanch technologi (PC, internet, e-mail, skype, mobil).

 • Uplatnn absolventV zamstnn

  u mstsk a obecn policieu PRu celn sprvyu vzesk strev soukromch bezpenostnch slubchve sttn sprv a samosprvv administrativ

  Monost studia

  - na V (prvnick fakulty, pedagogick fakulty, sociln-prvn obory,Policejn akademie v Praze, Univerzita T. Bati ve Zln, VB-fak. FBI),- na vy odborn kole

 • Uebn plnVeobecn vzdlvac pedmty

  esk jazyk a literaturaAngl. nebo nm. jazykAplikovan psychologieZempisMatematikaTechnika administrativy ICTChemieBiologie a ekologieZklady spoleenskch vd

  Odborn pedmty

  Bezpenostn ppravaKriminalistikaKriminologiePrvo

  Praktick pedmtySpeciln tlesn vchova

  Sportovn kurzyLyaskBrann

 • Zjemci o studium oboru Bezpenostn sluby budou pijati na zklad Pihlky ke studiu bez pijmacch zkouek.

  Je nutn doloit kopii vunho listu a lkask potvrzen.

 • kolnPspvek na vuku pro koln rok 2015/16

  Distann studium16 500 K (splatn tvrtletn)

 • Maturitn zkoukySpolen (sttn) st:esk jazyk a literaturaciz jazyk nebo matematika

  Profilov (koln) st:prvokriminalistika a bezpenostn ppravapraktick zkouka ze speciln tlesn vchovy

 • Uebny koly

 • Speciln tlesn vchova

 • Nae kolc stediskov Malch Svatoovicch

 • Sportovn kurzy

 • Lyask kurz

 • Brann

 • Speleoalpinistick

 • Steleck

 • Projekt

  Vuka iv

 • Skupinov boj

 • Ohledn msta inu

 • Prvn pomoc

 • Zahranin poznvac zjezdy

 • Velk Britnie2009

 • Francie2011

 • Itlie

 • Bentky, Florencie, Verona2012

 • m 2013

 • Pracovn poznvac pobyt

  Portugalsko

  (Leonardo projekt Mobility)2013 - 2014

 • Pracovn poznvac pobyt panlsko

  (Leonardo projekt Mobility)2013 - 2014

 • Pracovn poznvac pobyt

  Portugalsko

  (Erasmus Bezpenost + prvo v Evrop)2014 - 2015

 • koln ples

 • Maturitn zkouka

 • Praktick maturitn zkouka

 • stn maturitn zkouka

 • Slavnostn vyazen absolvent

 • Co dle nabzme

 • Nae kola disponuje tymi typy laserov stelnice

 • Elektronick knihovnakola vytv komplexn databzi studijnch podklad pro vechny pedmty.Elektronick vukov opory obsahuj texty, fotografie, videa, webov odkazy, otzky i testy. Knihovna je pstupn na internetu a je mon sn pracovat pmo ve vuce, ci ji vak vyuvaj i ve sv domc pprav. Vechny uebny koly jsou vybaveny uitelskm potaem a datovm projektorem sozvuenm.

 • Dal akce koly

 • koln klubNabzme km ast v tchto kroucch:

  sebeobranaparautisticksteleck zklady znakovho jazyka a kultury neslycch

 • KontaktyTel.: 596 788 322 M: 604 290 961

  www.bpaostrava.cz

  e-mail:sekretarka@bpaostrava.cz