prevencija nepoželjnih oblika ponašanja djece predškolskog...

of 26 /26
KANTONALNA JAVNA USTANOVA “PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE” Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja djece predškolskog uzrasta– saradnja u mreži 03.03.2010 Irina Puvača-Hodžić Dipl.psiholog Porodični savjetnik

Author: others

Post on 01-Mar-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KANTONALNA JAVNA USTANOVA “PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE”

  Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja djece predškolskog

  uzrasta– saradnja u mreži03.03.2010

  Irina Puvača-HodžićDipl.psihologPorodični savjetnik

 • Normativna i rizična ponašanja

  • Paleta ponašanja kod djece predškolskog uzrasta je veoma šarolika

  • Neka od ponašanja su u jednom trenutku normalna dok u određenim situacijama mogu predstavljati opasnost

  • Jako je važno napraviti distinkciju između normativnih i rizičnih ponašanja koja su tipična za uzrast predškolskog djeteta

  Puvača-Hodžić I.

 • Poznavanje karakteristika predškolske djece

  • Za period ranog (prvog) detinjstva (1-3 godine) do drugog djetinjstva od 3-6 godina, veoma je važno da se poznaju osnovne antropološke karakteristike pojedinihuzrasnih perioda.

  • Poznavanjem tjelesnog i motoričkog razvoja djece, njihove kognitivne sposobnosti (osjećanje, pažnja, pamćenje, mišljenje), koje su osnovne odlike njihovih motoričkih sposobnosti, psihičkog razvoja (govora i mašte), na koji način oni grade svoje socijalne i emocionalne odnose sa drugima, koja su njihova interesovanja, stavovi, osnovni problemi i dileme – mnogo uspješnije će se detektirati rizična ponašanja djece.

  Puvača-Hodžić I.

 • Karakteristike razvoja djece u drugoj i trećoj godini

  • Dijete slabije jede "nema vremena" jer mora se igrati.

  • Prve samostalne korake dijete čini početkom druge godine. U početku nesigurno, usredotočeno na to da ne izgubi ravnotežu. Međutim, poslije 18 mjeseci hodanje se usavršava, nestaju suvišni pokreti. Sigurnije hodanje pruža mogućnosti djetetu obavljati složenije motorne aktivnosti; može se sagnuti i dohvati igračku, baciti loptu, kretati se u željenom pravcu.

  • U ovom periodu roditelji su zaokupljeni zadovoljavanjem potreba djeteta za hranom, snom i higijenom. Ove potrebe su osnovne, ali treba ukazati na potrebu kojoj čini nam se, roditelji ne posvećuju dovoljnu pažnju -potrebu za kretanjem i oslobađanjem energije.

  Puvača-Hodžić I.

 • Razlika izmedju normalnog – socijalno prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja zavisi od socio/kulturnih normi

  Zajednička obilježja:

  • Socijalna neprilagođenost, narušeni soc.odnosi i oštećenje svakodnevnog života djeteta

  • Izraženi stepen, učestalost i obim poremećaja ponašanja – trajni oblici (6. meseci i duže), prijestupi veći od socijalno očekivanih za taj uzrast, ne predstavlja izolovane antisocijalne akte

  • Ignorisanje prihvaćenih standarda ponašanja ineuspjeh da se usvoje socijalna pravila

  • Neuspjeh da se koriguju ili da se odupru antisocijalnom ponašanju putem ubjeđivanja ili kazni

  Puvača-Hodžić I.

 • Rizična ponašanja

  • Često osamljivanje• Sklonost laganju i varanju• Neosjećanje krivnje• Provociranje autoriteta• Bezosjećajnost• Nesaradnja sa vršnjacima i neučestvovanje u

  organizovanim slobodnim aktivnostima (igre,sport,sekcije i sl.)

  • Loša komunikacija• Poremećaj s prkošenjem i suprostavljanjem • Elektivni mutizam• Enureza i enkopreza• Tikovi• Deficit pažnje/Hiperaktivni poremećaj

  Puvača-Hodžić I.

 • Normativna i rizična ponašanjaRizična ponašanja

  • Rizična ponašanja koja su dugotrajna, intenzivna postaju konstantan obrazac ponašanja

  • Rizična ponašanja se ne dešavaju “nekom drugom”

  • Rizična ponašanja su međusobno povezana i kontinuirano prisutna

  Puvača-Hodžić I.

 • Direktni riziko faktori

  1. Individualne karakteristike:

  - genetika- temperament (impulsivnost, nemir, agresivnost) - fizička bolest ili nesposobnost/ bolesti CNS

  (epi,cerebralna paraliza)- kognitivni nedostaci (nizak IQ, teškoće čitanja)

  Puvača-Hodžić I.

 • 2. Porodični faktori (od najvećeg značaja):

  - porodična veličina i struktura (“rastureni dom”, porodice sa velikim brojem djece)

  - porodični i bračni nesklad ličnost i zdravlje roditelja (antisocijalni poremećaj ličnosti roditelja, kriminalitet, depresija majke)

  Puvača-Hodžić I.

 • - emocionalni odgovor roditelja na dijete (hostilan stav, otvoreno ili prikriveno odbacivanje, zanemarivanje djeteta, kriticizam)

  - deficitne roditeljske vještine (nedosljednost u primjeni pravila i kontroli djetetovog ponašanja/neslaganje roditelja u pogledu vaspitnih postupaka, oštro kažnjavanje za loše ponašanje, prije nego nagrađivanje za dobro), stav prema disciplini koji varira izmedju pretjerano čvrstog i labavog

  Puvača-Hodžić I.

 • 3. Socijalni faktori:

  - nizak socio/ekonomski status- loši uslovi stanovanja- kriminal i nezaposlenost u susjedstvu- odgojne ustanove i mediji

  Puvača-Hodžić I.

 • Porodični faktori

  • Kada roditelji nisu u stanju da razriješe međusobni konflikt skreću fokus brige na dijete i prevazilaze sukobe ili emocionalnu distancu udružujući se protiv djeteta

  • Roditelji se svađaju preko djeteta, otac zamijera majci da je pretjerano popustljiva, a ona ocu da je strog, ovo može dovesti do povlačenja oca i formiranje krosgeneracijske koalicije između majke i djeteta (majka umrežena sa djetetom, često se sreće kod hiperaktivne djece).

  Puvača-Hodžić I.

 • • Neke porodice funkcionišu dobro dok je djete malo, ali nisu u stanju da se prilagode potrebama rastućeg djeteta za kontrolom i disciplinom, ne uspijevaju da uspostave adekvatne granice i kontrolu, previše umreženi sa djetetom, odnose se jedni prema drugima kao jednaki, defektna hijerarhijska struktura (roditelji ne uče dijete pravilima ipoštovanju autoriteta, te ona mogu biti neposlušna i imati disciplinske probleme u školi…)

  • Poremećaji ponašanja mogu se javiti kada se dešavaju bitne promjene porodične strukture – razvod, separacija, ulazak u novi brak/partnersku relaciju i sl.

  Puvača-Hodžić I.

 • Prevencija rizičnog ponašanja

  Jačanje saradnje sa roditeljima

  Preporuke za roditelje:

  • Emocionalna podrška djeci• Jasna, otvorena i svakodnevna komunikacija sa djetetom• Izgradnja povjerenja između roditelja i djece• Prepoznavanje i zadovoljavanje potreba u skladu sa uzrastom djeteta• Jačanjem samopouzdanja i samopoštovanja djeteta• Kontinuirana podrška djeci u odgoju i obrazovanju • Isticanje pozitivnih osobina i vrijednosti djeteta• Atmosferom razumijevanja roditelja kao bračnih partnera• Roditeljskom usaglašenošću u odgojnim stavovima

  Puvača-Hodžić I.

 • • Kada želite da promjenite neko ponašanje usmjerite se na njegovu pozitivnu suprotnost. Pozitivna suptornost je ključ u povećavanju učestalosti pozitivnog ponašanja. Svako problemsko ponašanje ima svoju pozitivnu suprotnost. To je ono ponašanje koje želite da vaše dijete usvoji. Veća je vjerovatnoća da će se vaše dijete ponašati onako kako želite ako ga usmjeravate na pozitivnu suprotnost nego ako ga kažnjavate.

  Puvača-Hodžić I.

 • Strukturalna porodična terapija

  Osnovne karakteristike:

  •Simptom je u funkciji cjelokupnog porodičnog sistema i obično se javlja kada se nefleksibilna porodična struktura ne može adekvatno prilagoditi situacionim ili razvojnim promjenama.•Cilj terapije – reorganizacija porodične strukture – što će dovesti i do eliminisanja simptomatskog ponašanja – rješenje problema je produkt sistemske promjene.•Ova terapija je aktivna i direktivna, usmjerena na “ovdje i sada” situacije.• Uključuje se cijela porodica u tretman

  Puvača-Hodžić I.

 • Strukturalna porodična terapija

  •Uvažava individualni, porodični i socijalni kontekst

  •Osnovni koncepti: granice, moć, subsistemi, savezi ikoalicije

  •Terapijski proces: kroz pridruživanje (zadobijanje porodičnog povjerenja, savladavanje otpora, prilagođavanje terapeuta porodici), dijagnozu (u terminima granica, subsistema, saveza) i tehnike (promjena moći u subsistemima/promjena saveza, koalicija, uspostavljanje efikasne hijerarhijske strukture/ i promjena granica itd).

  Puvača-Hodžić I.

 • Strukturalna porodična terapija

  Ciljevi terapijskog rada:

  1. Jasna pravila i uloge u porodici

  2. Modifikacija granica: umrežena porodica –diferencijacija individua i subsistema – pojačati granice između njih; dezorganizovane porodice– povećati interakcije između članova porodice, čineći granice propustljivim i sl.

  3.Unaprijeđenje roditeljskih vještina

  Puvača-Hodžić I.

 • Bihevioralni treninzi

  Žetoniranje (bodovanje) Serketich i Dumas (1996) su u meta analizi preko sto studija bihejvioralnog treninga zaključili da je to efikasan način za tretiranje ovakvih teškoća.

  Bihejvioralni trenining pomaže roditeljima da:• razviju vještine uočavanja i praćenja pozitivnih i negativnih ponašanja djeteta i • modifikuju negativna ponašanja promjenom njihovog uzroka i posledica.

  Najefikasniji je kada se sprovodi u intenzivnom ritmu od makar dvadeset susreta (tri do šest meseci), sa jednom porodicom (ne sa grupama porodica) i to kad je deo multisistemskog i multimedijalnog paketa koji uključuje i individualnu terapiju sa djetetom (kognitivni trening usavršavanja veština rešavanja problema). U ovu intervenciju uključuju se roditelji i odgajatelji.

  Puvača-Hodžić I.

 • Funkcionalna porodična terapija

  Rezultati meta studija ukazuju da je porodična terapija efikasna u rješavanju mentalnih teškoća kod djece i adolescenata, kao i u razriješavanju relacijskih poteškoća.

  Ciljevi su: obezbjeđivanje visokog nivoa kooperacije roditelja u razrešavanju problema vezano za problematično funkcionisanje djeteta uspostavljanje intergeneracijske hijerarhije i razgraničenje subsistema toplina razvijanje podržavajućih porodičnih relacija jasna komunikacija jasna porodična pravila, uloge i rutina

  Puvača-Hodžić I.

 • • Multisistemska terapija uz navedeno je usmjerena i na faktore koje pripisujemo samom adolescentu i na faktore iz šire socijalne sredine.Ovom sistemu pripadaju sam adolescent, porodica, predškolske ustanove, vršnjaci i širazajednica.

  Puvača-Hodžić I.

 • Pozitivan odnos odgajatelj- dijete

  • Zainteresovanost za probleme djece, poticanje, ohrabrivanje, motiviranje i uvažavanje djece• Principijelni odnos (pravedan i dosljedan) u radu sa djecom• Izražene komunikacijske vještine, demokratski stil rada• Vrstan je sručnjak u svojoj oblasti• Povezanost sa pedagoškom i psihološkom službom kao i drugim profesionalnim institucijama

  Puvača-Hodžić I.

 • Negativna svojstva odgajatelja

  • Odbojan i hladan odgajatelj• Stigmatiziranje djece• Loše poruke• Neindividualiziran pristup u radu sa djecom• Nepravednost i nedosljednost • Disciplinu održava vikom, galamom i kažnjavanjem• Slabo poznavanje svog posla i nekreativan rad sa djecom

  Puvača-Hodžić I.

 • Saradnja u mreži

  • Postojanje odgojnih dilema razriješiti konsultacijama sa predškolskim psihologom i pedagogom• Posjetiti i obratiti se ustanovama za podršku i pomoć porodici KJU “Porodično savjetovalište”• Tražiti pomoć drugih ustanova kao što su CMZ, CSR i sl.• Učešće na predavanjima o roditeljstvu• Aktivno uključivanje u preventivne projekte u psihosocijalnoj mreži

  Puvača-Hodžić I.

 • Puvača-Hodžić I.

 • HVALA VAM NA

  PAŽNJI !!!