press offense

Download Press offense

Post on 25-Jun-2015

236 views

Category:

Sports

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Press offense 2 man achterlijn- 2 forwards/guards en 2 centers - vanaf U14 - half veld Vereisten: spelers moeten een V-cut kunnen lopen Doel: balinname trainen na vrije worp of schot direct aanspeelbaar worden na inbound passOrganisatie: speler plukt de bal zsm uit het net en stap over de middellijn maakt gebruik van pass fakes en loopt naar links en rechts om een korte passlijn te vinden aanvaller 4 sprint na de inbound pass direct weg van de bal en zorgt dat hij met een V-cut aanspeelbaar wordt Teaching points: pass fakes bij inname lopen evenwijdig aan de achterlijn anticiperen op waar de medespelers vrij gaat komen en eerst een fake de andere kant op maken na balaanname altijd pivoteren met het gezicht naar de basket (zie waar de trap gaat komen en zie mogelijke open passlijnen voor een snelle score) vrijlopen om de back door pass of lob pass te kunnen krijgen. Daardoor de verdediger richting zijn eigen basket dwingen. Daarna richting bal snijden handen laten zien als target blijven bewegen tot de bal in je handen is zonodig de bal met een hand off overnemenVariaties: een aanvaller en een verdediger extra, die meteen na de vrije worp ruimte maken vanuit een vrij schot, zodat de verdediger eerst moet uitboxen en daarna snel de bal in moet nemen links en rechts innemenCreated with Basketball Playbook from www.jes-soft.com1

2. Press offense 2 on 1 zigzag- forwards, guards en centers - vanaf U14 - 6 of 7 spelers Vereisten: spelers moeten dribbelend hun man kunnen passeren een V-cut kunnen lopen de bal in de loop kunnen vangen na het vangen van de bal kunnen pivoteren met het gezicht naar de basket Doel: op tijd herkennen van een trap daaruit een overtalsituatie creeren en scorenOrganisatie: speler 3 neemt de bal in vanaf de zijlijn maakt gebruik van pass fakes pivoteert om passlijn open te krijgen loopt evenwijdig de hele achterlijn (speler 3 speelt verder geen rol meer) aanvallers 1 pivoteert direct met zijn gezicht naar de basket als hij zijn man over de rechter schouder kan passeren, dan doet hij dat met een sterke dribbelstart hij herkent de trap en maakt voor de middellijn een back up dribbel 4 beweegt evenwijdig aan de zijlijn richting basket 2 houdt het veld breed en lang (en houdt zo verdediger 5 zo ver mogelijk bij de bal vandaan) 1 passt 4 aan met een lob pass Variatie:1 valt de linkerschouder van verdediger 6 aan en creeert zo een 3 tegen 1 situatie Teaching points: nadat je de overtalsituatie gecreerd hebt, hard doordribbelen naar de basket pas afpassen als de help side verdediger de bal ook echt verdedigt na balaanname altijd pivoteren met het gezicht naar de basket (zie waar de trap gaat komen en zie mogelijke open passlijnen voor een snelle score) vrijlopen met een V-cut; dwz voor je man komen en blijven bewegen richting bal zodra de dribbelaar ziet dat er achter zijn verdediger voldoende ruimte is, passeert hij zijn man op volle snelheid nadat je gepast hebt direct dreigend naar de basket sprinten (trek zo je verdediger mee en maak ruimte voor je medespeler OF creer een scoringskans)1 3. Press offense er is na het breken van de press altijd ruimte voor de aanvallende rebound driepuntsschutter moet op tijd positie innemen. Als de lay up niet mogelijk blijkt, dan kan de dribbelaar uitpassen voor een onverdedigd driepuntsschotCreated with Basketball Playbook from www.jes-soft.com2 4. Press offense 3 lane pressure passingGebaseerd op de clinic van Rene Spandauw op de HBW van 29-12-1998. - Guards + Forwards - vanaf U14 - minstens 6 spelers - (bij meer spelers steeds 3 nieuwe verdedigers laten indraaien) - een basket Vereisten: Verdedigers moeten weten hoe je de aanvaller verdedigt na afstop van de dribbel (beide voeten om de pivotvoet van de aanvaller heen, trace the ball) Doel: bal onder druk van een press over de middellijn brengen zonder balverlies. Organisatie: full court 3 tegen 3 man to man het veld is verdeeld in 3 lanes elke speler blijft in zijn eigen lane de middenman begint met de bal de man met de bal mag steeds max n keer stuiteren GEEN skip pass of lob (beide tellen als een turnover) een score is 1 punt voor de aanval een turnover is 1 punt voor de verdediging winnaars krijgen de bal en beginnen weer bij de achterlijn het team dat als eerste 5 punten heeft wint verliezers lopen trainer telt zonodig 8 seconden hardop af Fundamentals: Passen Vangen Pivoteren Vrijlopen Trace the ball Verdedigend voetenwerk Positie van de verdediger Teaching points: Stap naar de bal toe Geef aan waar je de bal wilt hebben Gebruik de dribbel om ruimte voor jezelf te makenStrakke passes Pass van de verdediger af Blijf in balans bij het pivoteren Bescherm de basketball (kort draaien) 1 5. Press offense Praten in de verdediging ('Vast' of 'Bal' als de aanvaller niet meer mag dribbelen) Verdediger in de passlijn Druk op de bal (spiegelen, trace the ball)Created with Basketball Playbook from www.jes-soft.com2 6. Press offense 3 man v-cut- forwards, guards en centers - vanaf U14 - 6 of 7 spelers - heel veld Vereisten: spelers moeten dribbelend hun man kunnen passeren een V-cut kunnen lopen de bal in de loop kunnen vangen na het vangen van de bal kunnen pivoteren met het gezicht naar de basket Doel: vrijlopen tegen een MTM full court press dmv V-cuts daaruit een overtalsituatie creeren en scorenOrganisatie: speler 3 neemt de bal in vanaf de zijlijn maakt gebruik van pass fakes pivoteert om passlijn open te krijgen maakt gebruik van een meter ruimte die hij links en rechts mag gebruiken (speler 3 speelt verder geen rol meer) aanvallers 1 pivoteert direct met zijn gezicht naar de basket als hij zijn man over de rechter schouder kan passeren, dan doet hij dat met een sterke dribbelstart OF maakt een pass fake naar rechts en passt aanvaller 2 in de loop aanTeaching points: nadat je de overtalsituatie gecreerd hebt, hard doordribbelen naar de basket pas afpassen als de help side verdediger de bal ook echt verdedigt na balaanname altijd pivoteren met het gezicht naar de basket (zie waar de trap gaat komen en zie mogelijke open passlijnen voor een snelle score) vrijlopen met een V-cut; dwz voor je man komen en blijven bewegen richting bal zodra de dribbelaar ziet dat er achter zijn verdediger voldoende ruimte is, passeert hij zijn man op volle snelheid nadat je gepast hebt direct dreigend naar de basket sprinten (trek zo je verdediger mee en maak ruimte voor je medespeler OF creer een scoringskans) er is na het breken van de press altijd ruimte voor de aanvallende rebound driepuntsschutter moet op tijd positie innemen. Als de lay up niet mogelijk blijkt, dan kan de dribbelaar 1 7. Press offense uitpassen voor een onverdedigd driepuntsschotCreated with Basketball Playbook from www.jes-soft.com2 8. Press offense 4 man v-cut- forwards, guards en centers - vanaf U14 - 1 bal - 8 spelers Vereisten: spelers moeten dribbelend hun man kunnen passeren een V-cut kunnen lopen de bal in de loop kunnen vangen na het vangen van de bal kunnen pivoteren met het gezicht naar de basket Doel:een MTM full court press kunnen brekenOrganisatie: speler 3 neemt de bal in vanaf de achterlijn hij loopt evenwijdig aan de achterlijn om een passlijn te openen die zo veel mogelijk evenwijdig is aan de lengte-as van het veld aanvallers 1 en 2 beginnen met een screen op elkaar en openen twee passlijnen, links en rechts op het veld zodra de bal is ingenomen sprint speler 2 richting middellijn: hij probeert een back door passlijn te openen (en zal meestal zijn verdediger meetrekken en zo ruimte creeren) speler 3 sprint na de inname weg van de bal, maakt een v-cut en wordt achter de bal aanspeelbaarPrincipes: na balaanname altijd pivoteren met het gezicht naar de basket (zie waar de trap gaat komen en zie mogelijke open passlijnen voor een snelle score)de dribbelaar moet altijd een afspeelpunt naar achteren hebben alle spelers zijn permanent bezig om met een V-cut tenminste drie passlijnen te openen voor de dribbelaar zodra de dribbelaar ziet dat er achter zijn verdediger voldoende ruimte is, passeert hij zijn man op volle snelheidTeaching points: spelers zonder bal permanent in beweging met de intentie de basket aan te vallen naar de bal toebewegen met beide handen klaar blijven bewegen (een pass op een stilstaande speler is gemakkelijk te onderscheppen) nadat je gepast hebt direct dreigend naar de basket sprinten (trek zo je verdediger mee en maak ruimte voor je medespeler OF creer een scoringskans)1 9. Press offense dribbel op volle snelheid als je je man passeert. Hiermee creer je een overtalsituatie op de aanvalshelft.Created with Basketball Playbook from www.jes-soft.com2 10. Press offense Korfbal- 10 spelers Vereisten: spelers moeten enige ervaring hebben met (het zetten van) een press Doel: 1) spelers leren omgaan met de druk van een press, en 2) de overtalsituatie die ontsaat na het verslaan van de press uitspelen Organisatie: spelers blijven steeds op dezelfde helft van het veld het drietal probeert bij balbezit zo snel mogelijk te scoren (de trainer telt zonodig af) het tweetal brobeert dat te voorkomen na de score moet het tweetal de bal innemen en bij de 3 teamgenoten aan de andere kant van de middellijn te krijgen (directe pass naar de andere veldhelft is toegestaan om aanvallers en verdedigers hun rol in een press toe te laten passen) het drietal probeert met een press de bal te veroveren en mag dan direct scoren speel tot de 5 en laat dan van beide teams 2 spelers van helft wisselenCreated with Basketball Playbook from www.jes-soft.com1 11. Press offense Lummelen- Centers + Guards + Forwards - vanaf U12 - elk aantal spelers - per drietal 1 bal - geen baskets Doel: omgaan met de druk van de press Organisatie: twee aanvallers, circa 3 meter van elkaar, en een lummel lummel moet maximale druk geven aanvallers mogen maximaal 1 dribbel gebruiken als de lummel de bal raakt, dan wordt de passer de lummel passer ma