presentations tips

Download Presentations tips

Post on 18-Dec-2014

27 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Mt s lu v thit k slide bi gingTSKH. L nh Tun

2. Xc ch mc ch ca bi ging/thuyt trnh ny? 3. Mcch i tng nghe Khng gi s rng i tng nghe l chuyn gia Khng nh gi i tng nghe thp Ch vo thi gian S lng ngi nghe/ size ca phng? 4. Tm tt ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 5. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 6. Slide b cc Slideb cc tm tt ni dung ca biging Slide b cc ny c s dng t u n cui bi ging Ch nu ln im chnh trong slide b cc 7. V d - Tm tt ni dung1. Nhng khi nim c bn 2. Thao tc nhp d liu 3. Thao tc nh dng d liu 4. Cc hm trong Excel 8. V d - TM TT 1. 2. 3. 4.Nhng khi nim c bn Thao tc nhp d liu Thao tc nh dng d liu Cc hm trong Excel 9. V d - TM TT 1.Nhng khi nim c bn 1.1. Gii thiu chung 1.2 Hng, ct, Bng 1.3 .1. 2. 3.Thao tc nhp d liu Thao tc nh dng d liu Cc hm trong Excel 10. Ni dung Slideb cc Cu trc slide/bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 11. Cu trc 1 slide tt Trungbnh : 1 slide / 1-2 pht Vit theo mu tiu (im chnh -main points), khng phi cu vn hon chnh Trung bnh khong 4-5 points / slide S dng cc t kha (keyword). 12. Long An thucBSCL cch tphcm ~40km Din tch: 4338 km2 Dn s: 2 triu 13. Cu trc 1 slide Cha tt Trangny c qu nhiu ch v din di. c vit theo on vn, cu vn hon chnh lm kh c ngi c v ngi trnh by nhn mnh im chnh. Ngi nghe phi tn nhiu thi gian hn c v hiu ca on vn ny v mt tp trung hn trong vic nghe ging bi 14. Cu trc 1 slide Tt Khicn nhn mnh, ch nu 1 im trong 1 slide Gip ngi nghe tp trung lng nghe Ngi nghe tn thi gian c hiu Nhn mnh ca bi ging 15. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 16. Fonts TT Size>= 18-point font S dng font-size khc nhau cho main points v secondary points VD: fontsize ca secondary points ny l 24-point, fontsize ca mainpoint is 28-point, and fontsize ca ta l 36-point Dngcc font size chun nh Times New Roman or Arial 17. Fonts TT 18 point20 point24 point 2836pointpoint 18. Fonts KHNG TT S dng font qu nh kh c VITHOA CH KHI CN THIT (NHN MNH). VIT HOA THNG KH C S dng nhng font phc tp 19. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 20. MU SC TT Sdng mu font ch tng phn vi mu nn V d: font mu xanh trn nn mu trng Usecolour to reinforce the logic of your structure Ex: light blue title and dark blue text S dng mu sc nhn mnh 1 im/Khng qu lm dng nhn mnh ny 21. Mu sc Khng tt Sdng mu ch khng tng phn vi mu nn rt kh c S dng mu sc trang tr s lm kh chu ngi c S dng mu sc khc nhau cho mi im trong 1 slide l im khng cn thit S dng mu sc khc nhau cho secondary points cng khng cn thit Thd s dng mu sc kh c 22. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 23. MU NN TT Sdng phng nn (background) n gin, r rng, d c Sdng background mu sc nh nhng, ch vic in ra en/trng d c Sdng cng background cho tt c slide trong bi ging 24. Background KHNG TT Trnhs dng cc background nh th ny, kh c 25. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 26. Biu - TT S dng biu thay cho ch/bngD liu trn biu d c hn d liu th Data in graphs is easier to comprehend & retain than is raw data Trends are easier to visualize in graph form Biu lun lun c tn ta , 27. Biu - KHNG TTBng xanh Bng January February 20.4 27.4 30.6 38.6March 90 34.6April 20.4 31.6 28. BIU - TT DOANH THU QU 1/2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0Bng xanh Bng JanuaryFebruaryMarchApril 29. BIU - KHNG TT 100 9090807060 Bng xanh50Bng 38.64034.631.630.6 27.430 20.420.420100 JanuaryFebruaryMarchApril 30. BIU - KHNG TT Minorgridlines khng cn thit Font qu nh Mu sc kh c Thiu ta Bng m (Shading) 31. HNH NH V HIU NG VD: Gii thiu v trng i Hc Kinh T Cng nghip Long An 32. HNH NH V HIU NG VD: Gii thiu v trng i Hc Kinh T Cng nghip Long An 33. VD: Gii thiu trng 1 Trng i hc Kinh t Cng nghip Long An c thnh lp theo quyt nh 542/Q-TTg do Th Tng Chnh ph Nguyn Tn Dng k ngy 04/05/2007, l mt trng i hc a ngnh gm nhiu bc h o to a dng vi nhim v trng tm l o to, pht trin, cung ng ngun nhn lc c trnh chuyn mn, k thut cht lng cao phc v cho cng cuc hi nhp Kinh t - X hi cho tnh Long An, ng bng Sng Cu Long ni ring v trong c nc ni chung v mc tiu cng nghip ha v hin i ha t nc. 34. 35 35. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 36. Li chnh t Kim tra bi gingLi chnh t Li do son tho S dng cc t lp li, slide trng lp English:kim tra k nhiu ln 37. Ni dung Slideb cc Cu trc bi ppt Fonts Mu sc (Colour) Mu nn (Background) Biu (Graphs) Chnh t (Spelling and Grammar) Kt lun 38. Kt lun Nginghe thng s nh nhng t cui cng ca bi ging Slide kt lun:Tm tt im chnh quan trng ca bi ging C th nu ra hng pht trin Cu hi n tp bi ging 39. Cu hi n tp? Cngc li cc chnh ca bi ging thng qua hnh thc cu hi n tp Cu hi c bn Cu hi nng cao 40. Cu hi Ktthc bi ging nn c cu hi:Mi ngi nghe t cu hi Trnh kt thc bi ging t ngt 41. Tun 2 (th 2) - Ni dung website --i tng s dng Tham khoGii thiu v mn hc - cng mn hc Gio trnh (tham kho kin trng khoa) Tng quan v mn hc

Recommended

View more >