Presentation GST

Download Presentation GST

Post on 15-Nov-2015

37 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Macam2 GST

TRANSCRIPT

<ul><li><p> Taklimat GST </p><p>Cukai Barang dan Perkhidmatan </p><p>JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN </p><p>15 SEPTEMBER 2014 </p><p>1 </p><p>Muzlan bin Ahmad </p><p>Penolong Kanan Pengarah Kastam </p><p>Putrajaya </p></li><li><p>Agenda Taklimat </p><p>1. Pengenalan </p><p>2. Cukai Kepenggunaan Semasa </p><p>3. Kenapa Perlu GST? </p><p>4. Elemen Asas GST </p><p>5. Model GST Malaysia </p><p>6. Impak GST </p><p>7. Isu-Isu GST </p><p>7. Sesi Soal dan Jawab 2 </p></li><li><p>Pengenalan </p><p>3 </p></li><li><p>Pengenalan </p><p>4 </p></li><li><p>Tujuan Sosial </p><p>Kesihatan Tempat rekreasi </p><p>Kebajikan </p><p>Pendidikan </p><p>Kenapa Perlu Cukai? </p><p>5 </p><p>Tujuan Ekonomi / pembangunan </p><p>Tujuan Keselamatan </p></li><li><p>Kenapa Perlu Cukai? </p><p>Petrol RON95, Diesel &amp; LPG </p><p>19.46 billion </p><p>Minyak Masak 1.6 billion </p><p>Beras ST15 528 juta </p><p>Gula 478 juta </p><p>Tepung Gandum 150 juta </p><p>Subsidi 2013 </p><p>(Ogos): </p><p>24.8 billion ! </p><p>6 Penduduk : 28.5juta (2012), 29 juta (2013) 30 juta (2014) </p><p> 2012 subsidi 22.22 billion = RM780 seorang 2013 subsidi 24.80 billion = RM855 seorang </p></li><li><p>Jenis - Jenis Cukai </p><p>Cukai Langsung </p><p>Cukai Korporat </p><p>Cukai Pendapatan Individu </p><p>Cukai Keuntungan Harta Tanah </p><p>Duti Setem </p><p>Cukai Tidak Langsung </p><p>Duti Kastam </p><p>Duti Eksais </p><p>Cukai Jualan </p><p>Cukai Perkhidmatan </p><p>7 </p></li><li><p>Cukai Kepenggunaan Semasa </p><p>8 </p></li><li><p>Tahun pelaksanaan </p><p>Skop Kenaan </p><p>Nilai Ambang (Threshold) </p><p>Kadar Cukai </p><p>Cukai Jualan &amp; Cukai Perkhidmatan </p><p>1972 </p><p>5%, 10% &amp; spesifik </p><p>Barang tertentu yang dikeluarkan dalam negara &amp; </p><p>diimport </p><p>RM100,000 </p><p>CUKAI PERKHIDMATAN </p><p>CUKAI JUALAN </p><p>1975 </p><p>Perkhidmatan tertentu </p><p>0 RM3 juta </p><p>6% </p><p> Pengguna Pengilang Pemborong Peruncit </p><p>Cukai jualan dipungut pada </p><p>peringkat pengilangan </p><p>Pengguna Pembekal perkhidmatan </p><p>Cukai perkhidmatan dipungut semasa </p><p>perkhidmatan disediakan </p><p>9 </p></li><li><p>Contoh Barang Bercukai Jualan 5% </p><p>Anda telah membayar cukai jualan tanpa menyedarinya ! </p></li><li><p> Anda telah membayar cukai jualan tanpa menyedarinya ! </p><p>Contoh Barang Bercukai Jualan 10% </p></li><li><p>Tempat Meletak </p><p>Kenderaan </p><p>Servis Sekuriti </p><p>Pusat Servis Kenderaan </p><p>Hotel Restoran </p><p>Contoh Perkhidmatan dikenakan 6% </p><p>Telekomunikasi </p><p>12 </p></li><li><p>Contoh Perkhidmatan dikenakan 6% </p><p>13 </p></li><li><p>Kekeliruan GST </p><p>GST </p><p>(Government Tax ) </p><p>Sebenarnya </p><p>Cukai Perkhidmatan </p><p>6% </p><p>GST </p><p>(Cukai Barang dan Perkhidmatan) </p><p>sebenarnya akan menggantikan </p><p>Cukai Jualan &amp; Cukai Perkhidmatan (6%) </p><p>Caj Perkhidmatan (Service charge) sebenarnya caj yang </p><p>dikenakan oleh pembekal perkhidmatan, </p><p>bukan </p><p>cukai dibayar kepada kerajaan 5% - 10% </p><p>14 </p></li><li><p>Contoh Resit : CUKAI PERKHIDMATAN </p><p>15 </p><p>Sepatutnya Di Catat </p><p> Service Tax </p><p>KEKELIRUAN </p></li><li><p>KEKELIRUAN </p><p>16 </p><p>GST- Government Service Tax bermaksud Cukai Perkhidmatan </p><p>bukan GOODS AND SERVICES TAX </p></li><li><p>KEKELIRUAN </p><p>17 </p><p>Service Charge? Bukan </p><p>Cukai Perkhidmatan </p></li><li><p>Kenapa Perlu GST ? </p><p>18 </p></li><li><p>Apakah GST? </p><p>19 </p><p> Dikenali sebagai Value Added Tax (VAT) , Cukai Tambah - Nilai </p><p> Dilaksanakan oleh 160 buah negara . </p><p> GST dikenakan dipelbagai peringkat sehingga ke peringkat runcit </p><p> GST adalah cukai kepenggunaan ke atas nilai yang ditambah </p><p> GST yang ditanggung ke atas input dibenarkan dituntut sebagai kredit yang akan diimbang dengan </p><p>cukai output </p><p> GST untuk menggantikan sistem cukai semasa </p></li><li><p>Langkah menstruktur semula sistem percukaian negara agar lebih efektif, efisien dan telus </p><p>untuk mempertingkatkan daya saing negara di peringkat </p><p>antarabangsa </p><p>Kenapa GST? </p><p>20 </p></li><li><p>21 </p><p>Kenapa GST? </p><p>Kelemahan CJ &amp; CP </p><p>Cukai atas cukai </p><p>Pindahan harga </p><p>Tiada pelepasan cukai atas eksport </p><p>GST lebih efektif &amp; efisien </p><p>Self policing </p><p>Tingkatkan pematuhan cukai </p><p>Kurang karenah birokrasi </p><p>Hasil negara </p><p>Kurangkan kebergantungan </p><p>kepada cukai pendapatan </p><p>Kurangkan kebergantungan </p><p>kepada hasil petroleum </p><p>Ekonomi Terselindung </p><p>Keluar dan berdaftar di bawah GST </p><p>56.4% (2012) </p><p>58% (2013) </p><p>32.6% (2012) </p><p>30.6% (2013) </p><p>Menggalakan simpanan dan pelaburan </p><p>Sistem semakan bersilang </p><p>Kenapa GST? </p></li><li><p>PENGILANG : </p><p>Kos RM100 + 10% cukai (RM10) = RM110 </p><p>10 </p><p>PEMBORONG : </p><p> Kos belian (RM110) + 20% margin keuntungan (RM22) = RM132 </p><p>12 </p><p>PERUNCIT : </p><p>Kos belian (RM132) + 30% margin keuntungan (RM39.60) = RM171.60 </p><p>PENGGUNA : </p><p> *Harga akhir RM171.60 </p><p>CJ TIDAK BERKESAN CUKAI BERTINGKAT </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM10.00 </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM0.00 </p><p>Cukai terselindung </p><p>RM2.00 </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM0.00 </p><p>Cukai terselindung </p><p>=RM3.60 </p><p>Peniaga mengambil </p><p>kesempatan </p><p>Cukai meningkat kepada </p><p>RM15.60 </p><p> (10 + 2 + 3.60) </p><p>Jumlah kerugian/ cukai tidak </p><p>dikutip = RM15.60-RM10.00 </p><p> = RM5.60 </p><p>22 </p></li><li><p>PENGILANG : </p><p>Kos RM100 </p><p>GST = RM6 </p><p>PEMBORONG : </p><p> Kos (RM100) + 20% margin keuntungan (RM20) = RM120 </p><p>GST = RM7.20 </p><p>PERUNCIT : </p><p>Kos belian (RM120) + 30% margin keuntungan (RM36) = RM156 </p><p>GST = RM9.36 </p><p>PENGGUNA : </p><p> Harga akhir RM165.36 </p><p>GST LEBIH BERKESAN KERANA TIADA KEHILANGAN HASIL DAN PENGGUNA TIDAK MENANGGUNG CUKAI TERSELINDUNG </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM6.00 </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM1.20 </p><p>Cukai dikutip </p><p>kerajaan : RM2.16 </p><p>Jumlah GST dikutip = RM9.36 </p><p>Jumlah kerugian/ cukai </p><p>tidak dikutip = RM 0 </p><p>23 </p></li><li><p> 24 </p><p>OCEANIA Bil. negara = 7 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 15% </p><p>ASIA Bil. negara = 19 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 20% </p><p>ASEAN Bil. negara = 7 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 10% </p><p>Kadar cukai terendah = 7% </p><p>AFRIKA Bil. negara = 44 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 20% </p><p>EROPAH Bil. negara = 53 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 27% </p><p>CARIBBEAN, AMERIKA UTARA &amp; TENGAH </p><p>Bil. negara = 19 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 17.5% </p><p>160 Buah Negara GST/VAT </p><p>AMERIKA SELATAN Bil. negara = 11 </p><p>Kadar cukai tertinggi = 22% </p><p>24 </p></li><li><p>Hanya 3 negara Asia Tenggara </p><p>Belum laksanakan GST </p><p>Myanmar </p><p>Malaysia </p><p>(1.4.2015) </p><p>Brunei </p><p>160 Negara Laksanakan GST (Lebih 90% rakyat di </p><p>dunia berada di negara VAT/GST </p><p>82% </p><p>Negara GST </p><p>7 Negara ASEAN Telah Laksana GST: </p><p> Indonesia 1984 - 10% Thailand 1992 - 10% Singapura 1993 - 7% Filipina 1998 - 12% Kemboja 1999 - 10% Vietnam 1999 - 10% Laos 2009 - 10% </p><p>25 </p></li><li><p>Pelaksanaan GST di lain-lain negara </p><p>Negara Tahun </p><p>Pelaksanaan Kadar Terkini </p><p> (%) </p><p>Perancis 1954 19.6 </p><p>Indonesia 1984 10 </p><p>United Kingdom 1973 20 </p><p>New Zealand 1986 12.5 </p><p>Jepun 1989 5 </p><p>Kanada 1991 5 </p><p>Afrika Selatan 1991 14 </p><p>Thailand 1992 10 </p><p>Kazakhstan 1992 12 </p><p>Singapura 1993 7 </p><p>Phillipines 1998 12 </p><p>Sri Lanka 1998 12 </p><p>Kemboja 1998 12 </p><p>Vietnam 1999 10 </p><p>Laos 2000 10 </p><p>Australia 2000 10 </p><p>Sudan 2000 15 </p><p>Malaysia 2015 6 </p><p>Source: </p><p>World Development Indicator </p><p>Database; </p><p> World Bank as at </p><p>15 December 2010 </p><p>Kadar 6% adalah bersesuaian dengan </p><p>keadaan ekonomi semasa setelah mengambilkira </p><p>faktor termasuklah pengurangan cukai individu, cukai korporat dan bantuan </p><p>kewangan seperti BR1M </p><p>26 </p></li><li><p>Pelaksanaan GST di lain-lain negara </p><p>27 </p><p>Negara </p><p>Threshold </p><p>Matawang </p><p>negara </p><p>Ringgit </p><p>Malaysia </p><p>Malaysia RM500,000 500,000 </p><p>Thailand THB 1.8 juta 193,420 </p><p>Singapore SGD 1 juta 2,571,158 </p><p>Indonesia IDR 4.8 bilion 209,338 </p><p>Laos LAK 400 juta 160,821 </p><p>Cambodia KHR 125 juta 101,199 </p><p>Vietnam 0 0 </p><p>Philippines P1,919,500 112,510 </p><p>Perbandingan tahap threshold </p></li><li><p>28 </p><p>ELEMEN ASAS GST </p></li><li><p>29 </p><p>SKOP DAN PENGENAAN GST . </p><p> GST dikenakan ke atas : </p><p> apa-apa pembekalan barang atau </p><p>perkhidmatan bercukai </p><p> yang dibuat dalam perjalanan atau </p><p>penerusan apa-apa perniagaan </p><p> oleh orang kena cukai </p><p> di malaysia </p><p> GST juga dikenakan keatas barang yang diimport </p></li><li><p>30 </p><p>Definisi pembekalan (Supply ) </p><p>meliputi semua bentuk pembekalan yang mana barang </p><p>dan perkhidmatan adalah diberi sebagai pulangan bagi </p><p>suatu balasan. Balasan yang diterima boleh dalam </p><p>bentuk bayaran wang atau pembayaran berupa </p><p>barangan (barang dengan barang). </p></li><li><p>Akta GST 2014 </p><p>1)Mentakrifkan pembekalan sebagai semua bentuk pembekalan </p><p>2)Termasuk perkhidmatan diimport </p><p>3)Dibuat dengan balasan(consideration) </p><p>4)Apa-apa yang bukan pembekalan barang </p><p>adalah pembekalan perkhidmatan </p><p>5)Tidak termasuk wang </p><p>31 </p><p>Definisi pembekalan (Supply ) </p></li><li><p>Pembekalan yang tidak tertakluk kepada GST </p><p>1) Sumbangan tunai atau geran dibuat tanpa mendapat apa-apa manafat </p><p>2) Bayaran pampasan atau kerosakan </p><p>3) Tuntutan balik (disbursement), dividen, bayaran semula pinjaman atau suntikan modal </p><p>4) Pindahan perniagaan secara berterusan </p><p>5) Sumbangan pencen, simpanan atau dana keselamatan </p><p>32 </p><p>Pembekalan (Supply ) </p></li><li><p>33 </p></li><li><p>34 </p><p>Pembekalan (Supply ) </p><p>1)Time of supply </p><p>2)Place of supply </p><p>3)Value of supply </p></li><li><p>35 </p><p>Pembekalan Bercukai (taxable supply) ; </p><p>Kadar Standard 6% </p><p>Kadar Sifar 0% </p><p>Dikecualikan GST </p><p>Pembekalan Dikecualikan (Exempt supplies) ; </p><p>2. Perintah GST (Pembekalan Dikecualikan) </p><p>1. Perintah GST (Pembekalan Bekadar Sifar) </p></li><li><p>36 </p><p>Perniagaan (Business) </p><p>Perniagaan termasuklah apa-apa tred, perdagangan, </p><p>profesion, pekerjaan atau apa-apa aktiviti serupa yang </p><p>lain, sama ada untuk keuntungan wang atau tidak. Ini </p><p>bermakna keuntungan kewangan bukanlah kriteria </p><p>dalam menentukan status perniagaan. </p></li><li><p>37 </p><p>Perniagaan; Kriteria </p><p>a) Ia satu usaha yang serius atau kerja yang </p><p>bersungguh-sungguh </p><p>b) Ia diteruskan dengan kesinambungan yang </p><p>munasabah </p><p>c) Ia diijalankan dalam cara yang biasa dan </p><p>mengikuti prinsip-prinsip perniagaan yang </p><p>diiktiraf (sifat biasa perniagaan ); </p><p>d) Ia kebanyakannya berkaitan dengan pembekalan </p><p>untuk mendapatkan balasan; atau </p><p>e) Ia membuat pembekalan yang biasa dibuat oleh </p><p>organisasi komersial </p></li><li><p>38 </p><p>Orang Kena Cukai (Taxable Person) </p><p>Seseorang termasuk individu, pemilik tunggal, perkongsian, </p><p>perbadanan, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, </p><p>badan berkanun, pihak berkuasa tempatan atau awam, </p><p>persatuan, kelab, kesatuan sekerja, koperasi, pemegang </p><p>amanah dan mana-mana badan lain, organisasi, persatuan </p><p>atau sekumpulan orang yang sama ada diperbadankan </p><p>atau tidak diperbadankan. </p></li><li><p>39 </p><p>Tanggungan Untuk Berdaftar (Liability to Register) </p><p>Seseorang adalah dikehendaki untuk berdaftar </p><p>di bawah GST jika dia membuat pembekalan bercukai </p><p>di mana perolehan bercukai tahunannya melebihi </p><p>RM 500,000. </p><p>Perolehan Bercukai (Taxable Turnover) </p><p>Perolehan bercukai bermaksud jumlah nilai pembekalan </p><p>bercukai tidak termasuk amaun GST. </p></li><li><p>40 </p><p>Dibuat di Malaysia </p><p>1) Barang adalah dianggap sebagai dibekalkan di Malaysia </p><p>jika barang itu berada di Malaysia atau dipindahkan dari </p><p>suatu tempat di Malaysia. </p><p>2) Perkhidmatan adalah dianggap sebagai dibekalkan di </p><p>Malaysia sekiranya pembekalnya berada di Malaysia. </p><p>3) GST akan dikenakan ke atas pembekalan barang dan </p><p>perkhidmatan bercukai di mana pembekalan itu dibuat di </p><p>Malaysia. </p><p>4) Pembekalan yang tidak dibuat di Malaysia adalah </p><p>dianggap sebagai di luar skop GST. </p></li><li><p>41 </p><p>Skop cukai </p><p>Pembekalan Pengimportan </p><p>Pembekalan bercukai </p><p>Orang Kena Cukai </p><p>Bagi tujuan </p><p>perniagaan </p><p>Dibuat di Malaysia </p><p>Tidak </p><p>tertakluk </p><p>kepada </p><p>GST </p><p>Tertakluk </p><p>kepada </p><p>GST </p><p>Tidak Ya </p><p>Ya </p><p>Ya </p><p>Ya </p><p>Tidak </p><p>Tidak </p><p>Tidak </p></li><li><p>Model GST Malaysia </p><p>42 </p></li><li><p>CJP @ SST 5% , 6%, 10% dan Spesifik </p><p>GST 6% 01.04.2015 </p><p>43 </p></li><li><p>Kadar Standard </p><p> Terendah di ASEAN 7% (Singapura) 10% (Indonesia, Filipina, </p><p>Thailand, Kemboja, Laos &amp; Vietnam) </p><p>Perkhidmatan Jabatan Kerajaan </p><p>Perkhidmatan PBT &amp; Badan Berkanun* </p><p>Tidak dikenakan GST </p><p>*perkhidmatan pengawalseliaan dan penguatkuasaan </p><p>Threshold = RM500,000 (peniaga &lt; threshold tidak perlu caj GST) </p><p>Bekalan Berkadar Sifar (0%) </p><p>Barang makanan </p><p> beras, tepung gandum &amp; sagu serta kacang dhal gula pasir &amp; garam minyak masak (kelapa sawit, kelapa &amp; kacang </p><p>tanah) rempah ratus dan cencalok, budu, belacan susu bayi </p><p>Produk pertanian </p><p> padi sayuran segar &amp; ulam-ulaman </p><p>Binatang ternakan &amp; daging </p><p> lembu, kambing, kerbau, khinzir ayam &amp; itik (termasuk telur ayam &amp; itik) </p><p>Makanan laut </p><p> semua jenis termasuk ikan kering &amp; ikan bilis </p><p>Utiliti bekalan air paip (domestik) bekalan elektrik 300 unit pertama (domestik) </p><p> barangan &amp; perkhidmatan dieksport </p><p>Dikecualikan GST </p><p>Rel Bas </p><p>Pengangkutan </p><p>Air </p><p>Teksi/Kereta Sewa </p><p>Tol </p><p>Rumah </p><p>Kediaman </p><p>Tanah (Umum) </p><p>Kewangan Pendidikan/ </p><p>Kesihatan </p><p>Model GST Malaysia </p><p>Eksport 44 </p><p>Perintah GST (Pembekalan Dikecualikan) Perintah GST (Pembekalan Bekadar Sifar) </p></li><li><p>45 </p><p>PEMBEKALAN (OUTPUT) PEROLEHAN (INPUT) Sek.64 Akta GST 2014 GST tidak akan dikenakan ke atas </p><p>bekalan berkenaan fungsi Pengawalseliaan dan Penguatkuasaan (Regulatory and Enforcement - R&amp;E ) </p><p> Perolehan barang Diberi pelepasan (relief) ke </p><p>atas perolehan berkaitan fungsi R &amp; E </p><p> Fungsi R &amp; E Kebenaran merancang Pelesenan &amp; permit Pengenaan cukai, kompoun &amp; </p><p>denda </p><p> Perolehan perkhidmatan Tiada pelepasan Perlu bayar GST </p><p> Bukan R &amp; E Sewaan Bayaran letak kereta Jualan barang </p></li><li><p>46 </p></li><li><p>Model GST </p><p>47 </p><p>JENIS PEMBEKALAN </p><p>CUKAI OUTPUT CUKAI INPUT </p><p>Kadar Standard 6% Boleh tuntut </p><p>Kadar Sifar 0% Boleh tuntut </p><p>Dikecualikan Tiada GST dikenakan </p><p>Tidak boleh tuntut </p></li><li><p>Bahan mentah </p><p>Sewa </p><p>Telefon </p><p>Barang </p><p>Perkhidmatan </p><p>INPUT OUTPUT </p><p>GST ke atas input </p><p>= Cukai input GST ke atas output </p><p>= Cukai output </p><p>Konsep Input Tax / Output Tax </p><p>48 </p><p>Professional Services </p></li><li><p>Pemborong </p><p>Harga : RM30 GST: RM 1.80 </p><p>Cukai dibayar kepada kerajaan </p><p>Cukai Output = RM 1.80 </p><p>Total amou [ + + ] </p><p>Bayar Cukai kepada JKDM = RM 3.60 </p><p>Pengguna </p><p>Harga : RM50 GST: RM 3.00 </p><p>Harga : RM60 GST: RM 3.60 </p><p>Cukai Output = RM 3.00 </p><p>Cukai Input = RM 1.80 </p><p> RM 1.20 </p><p>Cukai Output = RM 3.60 </p><p>Cukai Input = RM 3.00 </p><p> RM 0.60 </p><p>GST @ 6% </p><p>BAGAIMANA GST DIKENAKAN ? KADAR STANDARD </p><p>Pengguna </p><p>bayar </p><p>6% GST only </p><p>Pengilang </p><p>Peruncit </p><p>2 </p><p>49 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p><p>3 1 </p><p>1 </p><p>2 </p><p>3 </p></li><li><p>Serial No. </p><p> Description </p><p>Quantity </p><p>Unit </p><p>Price </p><p>(RM) </p><p>Total (RM) </p><p>1. 2. 3. </p><p>School Shoes SS1201 School Shoes SS1210 Sport Shoes SP2315 </p><p>200 200 50 </p><p> 8.00 10.00 25.00 </p><p> 1,600.00 2,000.00 1,250.00 </p><p>Discount @ 10% </p><p>Total before GST </p><p>Add GST @ 6% </p><p>4,850.00 </p><p> (485.00) </p><p>4,365.00 </p><p> 261.90 </p><p> Total Sales </p><p>4,626.90 </p><p>KILANG KASUT SEDAP PAKAI SDN.BHD. </p><p>Lot 123, Jalan Pengkalan, 31500 Lahat, Perak </p><p>(GST ID No : 100001/2015) </p><p>Tel : 05-3349876 </p><p> Invoice No: 0001111 </p><p>Date : 25 Jun 2015 </p><p>D/O No : S000345 </p><p>KILANG KASUT SEDAP PAKAI SDN.BHD. </p><p>Suppliers name, address and GST </p><p>identification number </p><p>The words Tax Invoice clearly indicated </p><p>Customers name &amp; </p><p>address </p><p>Tax Invoice </p><p>serial number </p><p>Date of Tax </p><p>Invoice </p><p>Total amount of GST </p><p>charged </p><p> Total amount </p><p>payable, inclusive of </p><p>GST </p><p>Total amount </p><p>payable, excluding </p><p>GST </p><p>Quantity of goods </p><p>or extent of the </p><p>services supplied </p><p>Rate of GST </p><p>To : Syarikat Kasut Ali Sdn. Bhd. </p><p> No. 27, Jalan Maju Jaya, </p><p> 31400 Ipoh, Perak </p><p>TAX INVOICE </p><p>Example of Full Tax Invoice </p><p>10 </p><p>9 </p><p>7 </p><p>6 </p><p>5 </p><p>4 </p><p>3 </p><p>2 </p><p>1 </p><p>description </p><p>sufficient to </p><p>identify the goods </p><p>or services </p></li><li><p>No. Description Qty Unit Price </p><p>(RM) </p><p>GST Amount </p><p>(RM) </p><p>Total </p><p>(RM) </p><p>1. * School Shoes SS1 200 8.00 64.00 1600.00 </p><p>2. * School Shoes SS2 200 10.00 80.00 2000.00 </p><p>3. # Cooking Oil CO1 50 25.00 0.00 1250.00 </p><p>Add GST (6%) </p><p>4850.00 </p><p>216.00 </p><p>Total Sales 5066.00 </p><p>51 </p><p>.. LILYSDN. BHD. </p><p>TAX INVOICE </p><p>To : Ali Mini Mart Sdn. Bhd. </p><p> No. 27, Jalan Maju Jaya, </p><p> 31510 Ipoh. </p><p>LILY SDN.BHD. </p><p>Lot 123, Jalan Meru, 43210 Klang, Selangor </p><p>(GST ID No : 100001/2015) </p><p>Tel : 03-33498765 </p><p>Tax Invoice No : 0001111 </p><p>Date : 25 Jun 2015 </p><p>D/O No : S000345 </p><p>The words Tax Invoice clearly indicated Customers </p><p>name &amp; address </p><p>Description of goods or services supplied </p><p>Tax Invoice serial number </p><p>Date of Tax Invoice </p><p>Total Charge made, excluding GST </p><p>Quantity of goods or extent of the services suppl...</p></li></ul>