presentation 2p

of 31/31
BAB 3:PENGURUSAN PEMBELAJARAN (KPS 3014) PENSYARAH: DR ROSNIDAR BINTI MANSOR AHLI KUMPULAN NAMA NO.MATRIKS PROGRAM 1 LUQMANUL HAKIM BIN MOHAMED @ ABDUL TALIB D20101038959 AT45 2. ABDUL TALIB BIN AB HAMID D20101038650 AT20 3. MOHAMED SYAFIQ BIN MAT ROZI D20101037918 AT41 4. MOHD KHARIL NAIM BIN SALLEH D20101038976 AT45

Post on 23-Jun-2015

218 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 3:PENGURUSAN PEMBELAJARAN (KPS 3014) PENSYARAH: DR ROSNIDAR BINTI MANSOR AHLI KUMPULAN NAMANO.MATRIKSPROGRAM1 LUQMANUL HAKIM BIN MOHAMED @ ABDUL TALIBD20101038959AT452. ABDUL TALIB BIN AB HAMIDD20101038650AT203. MOHAMED SYAFIQ BIN MAT ROZID20101037918AT414. MOHD KHARIL NAIM BIN SALLEHD20101038976AT45

2. Pendahuluan Apa diapengurusan pembelajaran Mengapa penting Implikasi terhadap pelajar, guru, sekolah, masyarakat dan negara Faktor mempengaruhi Langkah mengatasi Cabaran, kekangan dan halangan 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN minitlangkah10pelajar memasuki bilik kuliah5Menyiapkan sistem dan sesi pengenalan20Kuliah: Pengenalan kepada konsep pengurusan pembelajaran10Aktiviti 125Kuliah: perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran10aKtivit 225Kuliah: kajian-kajian pengurusan pembelajaran10Aktiviti 35refleksicatatan 4. Hasil Pembelajaran Subtopik 1 konsep mengurus pembelajaran: Dapat melihat persamaan atau perbezaan antara konsep pengurusan Pembelajaran Untuk menilai implikasi pengurusan pembelajaran dalam pelbagai aspek Untuk mengetahui kaedah-kaedah pengurusan yang boleh dipraktiskan dalam kehidupan 5. Pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin dan mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan (Stoner)Pengurusan merupakan satu proses mendapatkan kerjasama kakitangan secara berkesan untuk mencapai matlamat (Robbins)Pengurusan sebagai sesuatu yang berorientasikan kestabilan : pengurus mengajak individu membuat sesuatu dengan lebih berkesan.(yukl)Definisi pengurusan ??Pengurusan sebagai satu proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama dan penglibatan ahli-ahli sesebuah organisasi bagi mencapai satu matlamat atau objektif yang tertentu( Drucker)Pengurusan mencakupi bagaimana sumbersumber seperti kewangan, manusia dan alat-alat digembleng dan digunakan untuk mencapai matlamat organisasi (Shukur) 6. AFEKTIFKOGNITIF KONSEP UTAMA DALAM MENGURUS PEMBELAJARANPSIKOMOTOR 7. PENGURUSAN PEMBELAJARAN GURUNEGARAMASYARAK ATPELAJARSEKOLAH 8. Hasil Pembelajaran subtopik dua : Perspektif multidisiplin pengurusan pembelajaran Membantu pelajar memahami konsep perseptif multidisiplin dalam pengurusan pembelajaran dengan tunjuk ajar guru. Pelajar dapat mengetahui cara pengurusan pembelajaran yang berkesan. Mengenalitokoh-tokoh ilmuan dan pengurusan yang dilakukan dalam sesuatu bidang ilmu. Pelajar mengetahui mengapa pentingnya pengurusan pembelajaran dalam semua aspek. 9. Guru yang profesional haruslah mampu menguasai dan mengurus 7 jenis pengetahuan berikut : pelajarpedagogi Kurikulum Dapat mengenali pelajar Dapatmengawal tingkah laku pelajar Cara atau kaedah yang ingin digunakan seseorng guru untuk mengajar Sukatan pelajran Rancangan pelajaran harian, tahunan,mingguanKonten-pedagogi Berfikir tentang ilmu apa yang nak di ajar.Kandungan mata pelajaran Tajuk setiap mata pelajaranKonteks pendidikan di Malaysia Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. 10. PERPSEKTIF MULTIDISIPLIN DALAM PENGURUSAN PEMBELAJARANplatoaristolteSumbangan Plato yang terpenting adalah ilmunya mengenai idea. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal.Pendidikan ialah sistem Pendidikan ialah satu sistem perkembangan intelektual, jasmani, kerohanian dan emosi. (Aristotle: 384 S.M. 322 S.M.)PERPSEKTIF MULTIDISIPLIN DALAM dan Nicolaus Adalah seorang ahli astronomi Renaissance orang yang pertama telah menggubal satu PENGURUSAN PEMBELAJARAN semesta yang Copernicus kosmologi yang komprehensif heliosentrik disasarkan bumi dari pusat alam 11. Johannes KeplerAl khawarizmi Adalah seorang ahli matematik, astronomi dan astrologi Jerman dan merupakan orang penting di dalam revolusisaintifik abad ke-17. Dalam astronomi, hukumgerakan planet Kepler adalah tiga hukum matematik yang menerangkan pergerakan planet dalam sistem suria. Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang.Perspektif Tokoh barat 12. Sparta mengemukakan pendidikan merupakan satu usaha untuk membentuk rakyat yang berani, berdisiplin, taat pemimpin dan cintakan tanah air SPARTAAthens pula mengemukakan pendidikan untuk membina kebijaksanaan dan keseimbangan jiwa bagi mengukuhkan demokrasi dan membentuk warganegara yang cintakan negara. ATHENS 13. HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE 14. Gagne (1974) menyatakan pembelajaran adalah: Perubahan pemikiran Perubahan kebolehan Perubahan tingkah laku - Berkaitan dengan minat, sikap dan nilai yang dipegang dan diamalkan - Pembelajaran memerlukan rangsangan supaya meninggalkan kesan lebih bermakna 15. informalNon formalformal 16. Pembelajaran sepanjang hayat 17. Tarbiah (Mengasuh/ Memelihara/ membaikiTadib (Mendidik/ membentuk adab & akhlakPERSPEKTIF ISLAMTalim (Pengajaran) 18. Dalam Islam, tarbiah, tadib dan talim bergabung untuk melahirkan insan berilmu terdidik: Mempunyai kesedaran Menghayati Menginsafi Beramal 19. AKTIVITI 1 20. Hasil pembelajaran subtopik tiga: kajian pengurusan pembelajaran: Bagaimana mengurus pembelajaran dengan lancar. Dapat mengetahui prinsip yang boleh dipraktiskan oleh guru semasa mengajar. 21. objektifBahan atau sumberpenilaia nKemudah anTahap pengurus an bilik darjahAktivitiPemerin gkatan isiPendek atan/str ategi 22. CONTOH SUSUNAN BILIK DARJAH: 23. Prinsip pengajaran Merancang : pengajaran perlu dirancangmengikut fasa dan turutan Set induksi: aktiviti ringkas bagi menarik minat dan perhatian Penyampaian: Apakah langkah guru dan pelajar (aktiviti) sesuai dengan masa, bahan, aras pencapaian Penutup: mengukuh isi, penilaian, merumus 24. Kepelbagaian teknik: -Memerlukan kreativiti guru.-Mengekalkan tumpuan pelajar -Unsur kepelbagaian -(ambil kira faktor masa, jumlah murid, bahan, kesukaran dll) Penglibatan pelajar:-Bersifat dua hala, mesra, kondusif, aktif -Semua terlibat/ tiada yang tersisih -Interaksi lebih membina -Ch. Menyoal, beri pandangan, pendapat, masalah, melakun, berhujah,dll 25. Ambil kira perbezaan Individu: Muridmempunyai keupayaan, minat dan bakat berbeza. Perhatian perlu diberi di atas kewujudan uinsur kepelbagaian tersebut. Langkah: beri perhatian, ulang-ulang isi, latih tubi, darjah kesukaran kurikulum perlu diambil kira. Guru perlu peka kepada reaksi pelajar seperti bising, resah, murung, tiada reaksi, lesu dll keran ini mencerminkan reaksi terhadap pengajaran guru Guru perlu sentiasa muhasabah sepanjang proses mengajar dengan kecerdikan akal budinya. 26. Pengalaman sedia:kaitkan p&p dengan pengalaman sedia pelajar contoh: ulang pelajaran lepas, soal jawab pengalaman lalu, ceritakan pengalaman, kata kunci ini penting sebelum guru memulakan pengajaran kerana murid sukar menerima pelajaran secara mengejut dalam keadaan vakum Merangsang fikiran murid melalui soalan, cabar minda, ramalan,fikir bersama 27. Kematangan fizikalberupaya dari segi kognitif, afaktif dan kemahiranMengekalkan perhatian beri tumpuan pengajaran guru, tumpuan mendengar, tumpuan minatSosial dan persekitaran: ajar murid sedia menerima orang lain, prihatin terhadap sekitar, tidak egosentrik, sedia terima pendapatDorongan: penggerak untuk menimbul dan mengekalkan minatPengalaman sedia: murid lebih sedia dan yakin belajar sekiranya bahan pembelajaran berkaitan dengan pengalaman merekaFAKTOR PEMBELAJARAN 28. AKTIVITI 2