presentatie zoekmachine - rabobank - particulieren zoekmachine marketing starterscafé rabobank...

Download Presentatie Zoekmachine - Rabobank - Particulieren Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland…

Post on 25-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PresentatieZoekmachinemarketing

Starterscaf

RabobankPeelland Zuid

Programma:

1.

Introductie

2.

Vindbaarheiden

Zoekmachinemarketing

3.Zoekmachineoptimalisatie

4.

Zoekmachineadverteren

5.

Vragen

BagageYellowonline

JohnBersch/ErwinvandenBroek

Bedrijfsleven+adviesbureaus

Focus:Zoekmachinemarketing

Trainingen(SEO+SEA+webschrijven)

CollegesFontys Hogescholen

/

Verstoppertjespelen?

Zoekenengevondenworden

2.Vindbaarheid(=findability)

Belangvindbaarheid

Zoeken meestgebruiktefunctieinternet

Consumenten:>25%vanhuntijdonline

88%gebruiktzoekmachinesbijkooporintatie

Bedrijvenopdeeersteresultatenpaginawordenals

marktleidergezien

Zoekmachinemarketingbiedtkansen!

Metrelatieflaagbudgetgrootbereikbijdoelgroep

Nieuweafzetmarkten:internetkentgeengrenzen!

Directeverkoopstimulatiezonderextramankracht

Vergrotingvannaamsbekendheid

Personeelswervingvianieuwekanalen

Zoekmachinemarketingleidttotmeertraffic

Findability

verslaatUsability?

Aandeelinternetinmediaconsumptieneemttoe

MediaconsumptieInternet

Hoeiseenwebsitevindbaar?

Spontaanverkeer(domeinnaam)

Inderesultatenvanzoekmachines

Viastartpaginasenonlinegidsen

Advertenties(banners)en/ofhyperlinksopanderewebsites

Emailmarketing

Advertentiesinofflinemediazoalskranten,radio,tv,mailingsofbillboardsofofflineactiesalsDMetc

Hoekomeninternettersopeensite?

3%

5%

6%

7%

9%

10%

13%

13%

19%

57%

Buitenreclames

Doorgestuurde Email

Specifieke Email

Advertentie in een Emailing

TV/Radio reclame

Printadvertenties

Mond tot mond

Online advertentie

Gokken van domeinnaam

Zoekmachines

Maakvaneenzoekereenbezoeker

Bezoekerskunnenklantenworden

Kernonlinevindbaarheid

Prospects zoeken24uurperdag,

7dagenindeweek.

Prospects zijnopzoeknaarjou!

Doorvindbaartezijncreerjeeen

belangrijkcontactmoment.

Alsjeineenzoekmachinenietvindbaarbent,bestajeniet

Dekrachtvanzoekmachinemarketing

Zoekm

achine

optim

alisatie

(SEO)

Zoekmachineadvertising (SEA)

Zoekmachinemarketing:2vormen

Zoekmachinemarketinginbeeld

Zoekmachineoptimalisatie+linkbuilding

Zoekmachine

adverteren

SEO SEA

1.

Hogepositieverwervenin

organischeresultaten

1.

Positieverwerveninbetaalde

zoekresultaten

2.

Werktopbeperktaantalkeywords 2.

Werktopallegewenstekeywords

3.

Geenzekerheidoverposities 3.

Positierelatiefgoedtesturen

4.

Bezoekaandewebsiteiskosteloos 4.

Klikkenopadvertentiekostgeld

+vasteenrelatieflagekosten

SEO SEA

5.

Duurtrelatieflangomresultaatte

halen

5.

Sneluitvoerbaar

6.

Goedepagerankisbelangrijk 6.

Pageranknietvanbelang

7.

Websitewordtgezienalsautoriteit 7.

MeetbareROI

8.

Websitemoettechnischen

inhoudelijkGoogleProof

zijn

8.

Lokaal,regionaal,landelijk,

wereldwijdinzetbaar

Findability:allesdraaitomrelevantie

Relevantie volgens

Relevantie isdesleuteltotsucces

Alleenrelevante advertenties+zoekresultaten

Opbasisvanrelevante zoekopdrachten

3.Zoekmachineoptimalisatie(=SEO)

Optimaliseren=polijstenvanwebsite

Hogerepositieinonbetaaldezoekresultaten

Zoekmachine optimalisatie

Websitevindbaar makenopzoekwoorden

Doel:relevante bezoekers+conversies opwebsite

Doorverbeteringkwaliteit webpaginas

PijlersvanSEO

PijlersvanSEO

A. Techniek

B. Inhoud(=content)

C. Waardering

PijlersSEO

Techniek

Inhoud

Waardering

Findability:zorgdatGooglejekanvinden!

Techniek

Inhoud

Waardering

ZoekmachineGoogle

stuurtspideraan

Techniek

Inhoud

Waardering

Spider(=Googlebot)

Verkentdepaginasvanwebsites

Bepaaltonderwerpvanwebpaginas

Registreertallelinks

Techniek

Inhoud

Waardering

WelkewebpaginasindexeertGoogle?

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

PijlersSEO

Techniek

Inhoud

Waardering

Contentisking

Techniek

Inhoud

Waardering

TekstschrijverFinancieeladviseur

ReclamebureauLoodgieter

Doehetzelfzaak

Computers

Reisbureau

Babykleertjes

Vakantiehuisjes

Renfietsen

Zoekgedragisrichtinggevend

Techniek

Inhoud

Waardering

Start:Analysevanzoekwoorden

Techniek

Inhoud

Waardering

Tekstschrijver+vacature

Tekstschrijver+freelance

Tekstschrijver+tarieven

Tekstschrijver+

gevraagd

Tekstschrijver+workshop

Combinatievanzoekwoorden

Techniek

Inhoud

Waardering

Tekstschrijver+WeertFinancieeladviseur+Oss

Reclamebureau+HelmondLoodgieter+Eindhoven

Doehetzelfzaak+Urk

Computers+Utrecht

Reisbureau+Putten

Babykleertjes+Hoorn

Vakantiehuisjes+Veere

Renfietsen

+Alkmaar

Zoekwoord+plaatsnaam

Techniek

Inhoud

Waardering

Verwerkenvanzoekwoordeninwebsite

Techniek

Inhoud

Waardering

Verwerkenvanzoekwoordeninwebsite

Elkzoekwoordkrijgteigenspecifiekepagina

URLs,directorynamen,bestandsnamen

Websitearchitectuur/menustructuur

Tekstwebpaginarondomzoekwoord

Techniek

Inhoud

Waardering

Zetzoekwoordenopvasteplekken

Techniek

Inhoud

Waardering

SEOvriendelijke

URL

Bevatwoorden,geen code

Zowelvoormappenalsbestanden

www.zonvakanties.nl/campingreizen/frankrijk/dordogne.htm

Techniek

Inhoud

Waardering

Vasteplekkenzoekwoord

Titel,eerstealinea,middenenonderaanpagina

Inlinks,afbeeldingenendownloads

Techniek

Inhoud

Waardering

Keywords

voor

deschermen

Techniek

Inhoud

Waardering

Keywords

achterdeschermen

Techniek

Inhoud

Waardering

HTMLcode:Metatags

(1)

Title metatag

Description metatag

Keyword metatag

Techniek

Inhoud

Waardering

HTMLcode:Metatags

(2)

Heelbelangrijkvoorvindbaarheid

GooglegeeftTitle enDescription weerals

organischezoekresultaten(mitsingevuld)

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

Techniek

Inhoud

Waardering

PijlersSEO

Techniek

Inhoud

Waardering

Waardering

Linkmarketing:relevante(onbetaalde)

verwijzingennaarwebpaginasofsite

Pageranking:HoewaardeertGooglede

paginasvaneenwebsite

Techniek Inhoud

Waardering

Demeerwaardevanlinkmarketing

Techniek Inhoud

Waardering

Demeerwaardevanlinkmarketing

Websitewordtbelangrijker(autoriteit)

Bereikenenbehoudenvantoppositie

Meerrenderendsitebezoek viarelevante links

Vorm:linkbuilding

Techniek Inhoud

Waardering

VoorbeeldenPageranks

Techniek Inhoud

Waardering

4.Zoekmachineadverteren(=SEA)

En creativiteit dan ?

Zoekmachineadvertereninbeeld

Zoekmachineoptimalisatie+linkbuilding

Zoekmachine

adverteren

AdverterenmetGoogleAdwords

AdvertentieprogrammavanGoogle

Lijstmetzoekwoordengekoppeldaanadvertentie

Advertentieverschijntwanneeropzoekwoordwordtgezocht

Websitebezoekviaklikopadvertentie

Adverteerderbetaaldperklik

Voordelenzoekmachineadverteren

Directkopenvanzichtbaarheid

Korteoflangeretijd

Voorelkegewenstelocatie(vanlokaaltotwereldwijd)

GoogleProof websitemindervanbelang

Budgetvolledigbeheerbaar

Mogelijkhedenzoekmachineadverteren

Leadgeneratie

Opbouwnaamsbekendheid

PijlersvanSEA(GoogleAdWords)

Belangvanrelevantie

Relevantietussenzoekwoord,

advertentietekstenwebpagina

Kwaliteitvanrelevantiebepaaltklikkosten

enpositieadvertentie

Zoekwoordanalyse

A. Maakeenselectie/zoekwoordanalyse

B. Bijvoorkeurcombi2of3woorden

C. Relatieadvertentie/landingspagina

Hoebepaaljebestezoekwoorden?

A. Algemenebredezoekwoorden:hoog

zoekvolume,lageconversie

B. Specifiekezoekwoorden:laagzoekvolume,

hogereconversie

Stappenplanvoorinrichting

1. Stelzoekwoordenlijstop

2. Bepaalcampagnes(gebied,budgetennetwerk)

3. Categoriseerwoordennaaradvertentiegroepen

4. Schrijfpergroepeenadvertentietekst

5. Koppeladvertentiesaanlandingpaginaswebsite

GoogleAdWords:Zoeknetwerk

GoogleAdWords

Inhoudsnetwerkwww.telegraaf.nl

Sleu