presentatie project edda

Download Presentatie Project EDDA

Post on 23-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Beknopte presentatie over het Project EDDA. Dit project richt zich op het beter toegankelijk maken van digitale en papieren leermiddelen voor blinde en zeer slechtziende kinderen.

TRANSCRIPT

 • Project EDDA

  Expertisecentrum voor Didactische

  en Digitale Aanpassingen

 • De kern van het project EDDA:

  Leermiddelen (op papier en digitaal) zijn regelmatig ontoegankelijk voor blinde en zeer slechtziende leerlingen.

  We passen vanuit de te behalen leerdoelen de leermiddelen aan waar dat nodig is. We voegen techniek toe om het ook digitaal optimaal te kunnen gebruiken.

  We onderzoeken of dat tot betere resultaten en meer leerplezier leidt voor deze kinderen en hun omgeving (docenten, medeleerlingen).

  We delen de richtlijnen en de gemaakte oplossingen om tot werkende toegankelijke leermiddelen te komen, met iedereen die ze ontwikkelt en gebruikt.

 • Wie zijn we?

  Project EDDA komt voort uit een eerder project (Viziris-project) waarin de ontoegankelijkheid en mogelijke oplossingen zijn verkend.

  Het Ministerie van OCW laat nu deze pilot verder uitwerken tot concrete oplossingen voor een betere toegankelijkheid.

  Dat vervolgproject is Project EDDA.

  De partners zijn: Bartimus, Visio, Viziris en Dedicon.

 • Wat zijn de deelprojecten?

  Werkpakket 1: Richtlijnen ontwikkelen voor toegankelijke digitale leermiddelen.

  Werkpakket 2: Didactische aanpassingen maken voor digitale en papieren leermiddelen.

  Werkpakket 3: Kennis borgen en uitdragen via een Expertisecentrum

  Werkpakket 4: Onderzoeken van de resultaten.

 • Ontoegankelijkheid 3 voorbeelden (1/3)

  In boeken staan veel afbeeldingen met tekst, infographics en andere schemas.

  Vaak zijn ze nodig om de opdrachten te kunnen maken.

  Beschrijven wat je ziet is niet altijd de beste oplossing.

 • Ontoegankelijkheid 3 voorbeelden (2/3)

  De scholen willen tablets en de uitgeverijen geven een (voorlopig) antwoord: pdfs van de boeken.

  De pdf is een afbeelding en niet toegankelijk.

  Mogelijkheden van de tablet worden (nog) niet benut (voice-over).

 • Ontoegankelijkheid 3 voorbeelden (3/3)

  In de onderbouw (bijv. rekenen in groep 3) is er bijna geen tekst.

  Beschrijven wat je ziet is geen oplossing, want:

  in braille lezen is nog niet mogelijk;

  de tekst is eigenlijk niet voor de leerling bedoeld;

  je geeft het antwoord vaak weg.

 • Aanpassingen vanuit het leerdoel

  De tekening of afbeelding is (maar) een vorm.

  Het leerdoel kan ook anders worden bereikt.

  Dat vereist didactische expertise.

  En een kritische kijk op leermiddelen!

  Hier is de oplossing:

  Gebruik alleen de gevelopschriften als tekst in de volgorde van de looproute.

 • Aanpassingen door techniek te benutten

  De verwijzingen binnen een boek of tussen leer-en werkboek kosten de leerling veel tijd.

  Techniek benutten maakt dat efficinter.

  Oplossingen die we onderzoeken:

  Gebruik van hyperlinks, en navigatie via de laptop (met brailleleesregel).

 • Recepten voor aanpassingen (1/4)

  Methodes worden aangepast waar nodig.

  Er komen oplossingen per ontoegankelijk, maar onmisbaar leerobject (OOO)

  Niet alleen als eindproduct, maar ook als recept dat kan worden hergebruikt bij volgende methodes.

 • Recepten voor aanpassingen (2/4)

  Voorbeelden van ontoegankelijke, maar onmisbareleerobjecten (OOO)

 • Recepten voor aanpassingen (3/4)

  Het recept per leerobject ontstaat via twee invalshoeken:

  Wat is precies het leerdoel? ( leerresultaat behalen)

  Wat gebeurt er in het leerproces in de klas? ( meedoen)

  Wat is de beste oplossing?

  Wat is een goede variant?

  Hoe maak je het? (beeldomschrijving,zweltekening, audio, technisch/digitaal?)

  Wat is een alternatieve werkvorm buiten het leermiddel om?

  Welke tips moet de leerkracht/docent krijgen?

 • Recepten voor aanpassingen (4/4)

  Vormgeving in boeken verschilt eindeloos.

  Maar het aantal opdrachttypen is te overzien.

  Binnen EDDA gaan we vaste recepten bedenken per ontoegankelijk opdrachttype

  Bijv. rebus, puzzel, kleur, match, vul in, onderstreep, etc.

  Die oplossingen zijn opnieuw toe te passen bij een volgende opdracht met andere inhoud.

 • Wie doet wat in het project?

  Projectmanagement: Dedicon, Lydia Vroegindeweij

  Digitale richtlijnen ontwikkelen: Accessibility, Waarmerk Drempelvrij

  Didactische aanpassingen: auteurs en redacteuren van de methodes + vakexperts/didactici van Bartimus en Visio, Liesbeth van Oostenbruggen

  Opstarten en invullen Expertisecentrum EDDA: Dedicon, Dorine in t Veld

  Onderzoek: CLU (Universiteit Utrecht) + bemiddelende rol van Aob

  Diverse adviezen: Viziris, expertise van Dedicon en van de scholen

 • Waaruit bestaat het onderzoek?

  We vragen leerlingen en hun docenten in het reguliere onderwijs om mee te doen aan een onderzoek in twee stappen.

  Leerlingen zijn dit schooljaar gestart met de normaal aangepaste leermiddelen.

  In januari onderzoeken we de resultaten: leerresultaten met de reguliere toetsen, leerplezier via interview met leerling, docent en klasgenoten.

  Vanaf februari verder met beter aangepaste leermiddelen.

  In juni 2e onderzoek op dezelfde elementen.

 • Welke inbreng verwachten we van u?

  Van de scholen Bartimus en Visio verwachten we de volgende inzet:

  Bemiddelen bij het werven van de leerlingen voor het onderzoek (in het reguliere onderwijs).

  Meedenken en vragen beantwoorden van de auteurs/redacteuren.

 • Meer informatie?

  Er is in deze eerste fase de website: www.project-edda.nl

  Er is een facebookpagina: http://www.facebook.com/pages/Project-EDDA/517431771603679

  Er is een twitteraccount: @projectedda

  Er is een besloten Linkedin-groep Project EDDA, waar de redacteuren en vakexperts kennis kunnen delen over de te maken aanpassingen.