presentatie ldp

8
Nyenrode’s Leadership Development Program Voor managers en professionals die door willen groeien naar een General Management positie Voor ontwikkeling van kennis, het leervermogen en zelfbewustzij n Voor het tillen van werken, denken en doen naar strategisch niveau

Upload: kathelijn-geerts

Post on 18-Nov-2014

442 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Korte presentatie Leadership Development Program Nyenrode Business Universiteit

TRANSCRIPT

Page 1: Presentatie LDP

Nyenrode’s Leadership Development Program

Voor managers en professionals die door willen groeien naar een General Management positie

Voor ontwikkeling van kennis, het leervermogen en zelfbewustzijn

Voor het tillen van werken, denken en doen naar strategisch niveau

Twee start-momenten per jaar: •4 oktober 2011•6 maart 2010

www.nyenrode.nlldp

Page 2: Presentatie LDP

Nyenrode’s Leadership Development

Program (LDP) biedt krachtige ondersteuning bij het groeien in de richting van General Manager

Het LDP biedt:

ontwikkeling van een persoonlijke en effectieve leiderschapstijl.

ontwikkeling van een hoge graad van zelfbewustwording.

verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen.

benadering van management-vraagstukken vanuit multidisciplinair perspectief.

verbreding van inzicht in strategische beleidsvorming en de doorvertaling daarvan.

verbinding tussen de persoonlijke missie en de organisatiedoelstellingen.

Page 3: Presentatie LDP

De onderwijsfilosofie Het opdoen van bedrijfskundige kennis (hoofd), de vertaling naar de praktijk (handen) en persoonlijke ontwikkeling (hart). Leren van en met elkaar in actie, conversatie en reflectie.

 

•LDP deelnemers leren m.b.v. vakexperts van en met elkaar over vakgebieden als strategie en marketing, finance, organisatiedynamiek, accounting, social media, ethiek en duurzaamheid. Deelnemers gaan in dialoog en werken samen aan vraagstukken en leren daar reflectie op te hebben (collectief leren).

•LDP deelnemers leren in simulaties en in intervisiegroepen, hoe ze anderen (leidinggevenden, collega’s, medewerkers, klanten, stakeholders) mee kunnen krijgen in de koers die ze hebben uitgezet en de doelen die ze zouden willen bereiken (teamleren).

•LDP deelnemers reflecteren op zichzelf: waarden, normen, drijfveren, overtuigingen, valkuilen en hoe ze overkomen op anderen (individueel leren).

Page 4: Presentatie LDP

De LDP deelnemersgroepEen hechte leergroep van ambitieuze en leergierige deelnemers met verschillende achtergronden, functies en organisaties, waar leren van en met elkaar centraal staat.

 •LDP deelnemers zitten in een vergelijkbare fase in hun carrière. De groep vormt een leercollectief, waarin de diversiteit aan achtergronden, functies en branches in grote mate bijdraagt aan het leren. Men ervaart de kracht van het gebruiken van de ‘collectieve wijsheid’ en leert deze toe te passen.

•Iedere LDP groep fungeert als afspiegeling van de ‘echte’ wereld, waarin processen tussen mensen en groepen van mensen moeten kunnen worden bijgestuurd: daartoe moet er inzicht zijn in organisatiegedrag.

•De LDP leeromgeving dient om elkaar te ondersteunen, te adviseren en persoonlijke feedback te geven. Een veilige omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuw verworven inzichten en geoefend met nieuw gedrag.

Page 5: Presentatie LDP

Het LDP deelnemersprofiel: deelnemers zitten in een vergelijkbare fase van hun carrière: zij willen doorgroeien naar een general managementfunctie of hebben die stap net gemaakt.

PROFIEL POSITIES (o.a.)

• HBO of academische opleiding

• 28-45 jaar• Minimaal 5 jaar

management-ervaring• Ambitie hebben om te

groeien

• Commercieel Manager• Manager Business

Development• Directiesecretaris• Global Project Manager• HR Consultant• IT Consultant• Bedrijfsjurist • Ondernemer/ DGA• Teamleider

Deelnemers uit meer dan 200 bedrijven en instellingen in de profit en not-for-profit sector

Page 6: Presentatie LDP

Het LDP is een uitgebalanceerd programma waarin je ontwikkeling als persoon, als manager, als ondernemer en als leider binnen de context van je organisatie en de wereld waarin deze organisatie opereert centraalstaat.

Module 1:

4 dagen

Module 2:

3 dagen

Module 3:

3 dagen• Persoonlijke

bewustwording

• Organisatie-dynamiek

• Start intervisie

• Introductie Corporate en Marketing Strategie

• Corporate en Marketing Strategie

• Leiderschap en Social Media

• Intervisie

• Finance and Accounting

• Verander-management/waarderend onderzoek

• Intervisie

Module 4:

3 dagen

Module 5:

2 dagen• Persoonlijk

leiderschapen effectiviteit

• Onderhan-delen

• Vechtkunst van Management

• Intervisie

• Ethiek en dilemma’s

• Leiderschap en duurzaam-heid

• Make it Happen

• Authentiek Leiderschap

• Slotdiner

Page 7: Presentatie LDP

Waarom Nyenrode Business Universiteit?Het historische landgoed dient als unieke en inspirerende leeromgeving

•Het inspirerende landgoed met hotel en restaurant maken het mogelijk voor de deelnemers om uit de dagelijkse hectiek te stappen en leren en ontwikkelen centraal te stellen. Het gezamenlijk dineren en het drankje aan de bar in de avond, maken dat het leren ook informeel en de gehele dag kan plaatsvinden.

•De diverse docenten en hoogleraren van het LDP zijn een bron van kennis en vervullen vaak de rol van facilitator. Zij maken gebruik van de collectieve intelligentie van de groep en ondersteunen de deelnemers daarbij vanuit hun expertisegebied, die zowel vanuit onderzoek (academisch)als praktijkervaring ontwikkeld is.

•De programmamanager en –coördinator van het LDP dragen zorg voor de inhoud, het groepsproces en de organisatie van het programma. De gecertificeerde coaches zijn al jaren bij het LDP betrokken, hebben in het verleden zelf het programma gevolgd en hebben zowel jarenlange management- als trainings-en coachingservaring.

•Na afronding van het programma ontvangen deelnemers een Nyenrode certificaat en kunnen zich aansluiten bij de Nyenrode alumni-vereniging, waardoor het uitbreiden van het netwerk en kennis opdoen naar eigen hartelust kan plaatsvinden.

Page 8: Presentatie LDP

LDP: aanmelding en contactgegevensWil je verder onderzoeken of dit programma bij jou leerbehoefte past? Wil je je aanmelden voor deelname? Neem contact op met Kathelijn Geerts of Tamara ter Steege voor meer informatie of het plannen van een intakegesprek.

PROGRAMMADATA

Voorjaar 20111 en 2 april15 en 16 april13 en 14 mei27 en 28 mei17 en 18 juni Najaar 20119 en 10 september 23 en 24 september7 en 8 oktober4 en 5 november18 en 19 novemberWinter 1214 en 15 januari 28 en 29 januari 11 en 12 februari 4 en 5 maart: 18 en 19 maart

Program Manager LDP: Kathelijn GeertsT: 06 - 41894405E: [email protected]

Program Coordinator LDP: Tamara ter SteegeT: 0346 – 291 467E: [email protected]

PROGRAMMADATA 2011

LDP 30Module 1: 4 – 7 oktober 2011Module 2: 9 – 11 november 2011Module 3: 14 – 16 december

2011Module 4: 18 – 20 januari 2012Module 5: 16 en 17 februari 2012

LDP 31Module 1:  6 t/m 9 maart 2012Module 2:  3 t/m 5 april 2012Module 3:  9 t/m 11 mei 2012Module 4:  6 t/m 8 juni 2012Module 5:  3 en 4 juli  2012