Presentatie Gemeente Terneuzen samenwerking met IBM ~1841203

Download Presentatie Gemeente Terneuzen samenwerking met IBM  ~1841203

Post on 03-Nov-2014

910 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie strategische samenwerking Gemeente Terneuzen en IBM Nederland

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. De resultaten een strategische samenwerking tussen de Gemeente Terneuzen en IBMvan 2007 tot 2011</li></ul> <p> 2. Agenda, 14 Maart 2011, 13.00 14.00</p> <ul><li>Opening (Bart) </li></ul> <ul><li>Stand van zaken (Bart) </li></ul> <ul><li>Terugblik/afronding traject (Ronald Martens) </li></ul> <ul><li>Referentie (Francisco Alvarez/Jan Princen) </li></ul> <ul><li>Vooruitblik (Johan) </li></ul> <ul><li>Afronding (Bart) </li></ul> <p> 3. Vier stappen naar een stabiele en schaalbare ICT omgeving Fase I BLAUWDRUK Fase II Ontwerp en Plan Fase III Voorbereiding implementatie Beheer 4 weken 3 maanden </p> <ul><li>Fase II Ontwerp en Plan: </li></ul> <ul><li>De relatie tussen bedrijfsprocessen en infra-structuurketens: </li></ul> <ul><li>ICT-standaarden (ICT-beleid): </li></ul> <ul><li>Infrastructuur ontwerp </li></ul> <ul><li>Een projectplan voor de Proof of Concept: </li></ul> <ul><li>Oplossen operationele problemen: </li></ul> <ul><li>Netwerk onderzoek, oplossing &amp; advies </li></ul> <ul><li>Citrix onderzoek, oplossing &amp; advies </li></ul> <p>6 maanden 2007-20xx </p> <ul><li>Fase I Blauwdruk: </li></ul> <ul><li>Inventarisatie van de huidige situatie; </li></ul> <ul><li>vastleggen van de requirements (eisen en wensen; </li></ul> <ul><li>bespreken van de requirements &amp; design principes; </li></ul> <ul><li>bespreken, aanpassen en afronden van de blauwdruk; </li></ul> <ul><li>bespreken van de vervolgstappen. </li></ul> <ul><li>Fase III Voorbereiding implementatie </li></ul> <ul><li>Uitvoer POC &amp; evaluatie; </li></ul> <ul><li>detailontwerp op basis van de uitkomst van de POC </li></ul> <ul><li>implementatieplan </li></ul> <ul><li>bedrijfs-continuteitsplan</li></ul> <ul><li>informatie-beveiligingsbeleid </li></ul> <ul><li>definiren van ICT-beveiligings-maatregelen </li></ul> <ul><li>Uitvoer voorbereidingen: </li></ul> <ul><li>Vernieuwing van de backbone en het netwerk </li></ul> <ul><li>Ontwerp computerruimten </li></ul> <ul><li>Computerruimten herbouw </li></ul> <ul><li>Vernieuwen UTP bekabeling &amp; Backbone </li></ul> <p>Fase IV Implementatie en Migratie 9 maanden </p> <ul><li>Uitvoer: </li></ul> <ul><li>Ontwerp en migratie email omgeving </li></ul> <ul><li>Thinclient uitrol </li></ul> <ul><li>Fase IV Implementatie en Migratie </li></ul> <ul><li>Bouw infrastructuur volgens detailontwerp: Thinclients, Servers, SAN &amp; Storage, Backup, Netwerk en Dual Datacenter(Axel en Terneuzen voorbereid op shared service center) </li></ul> <ul><li>Migratie naar de nieuwe infrastructuur </li></ul> <ul><li>centraal gemanagede werkplekken gerealiseerd </li></ul> <p>Strategische samenwerking </p> <ul><li>Voorzien: </li></ul> <ul><li>Release Management (OMIS) </li></ul> <ul><li>Energiebeheer </li></ul> <ul><li>Strippenkaart (indien nodig) </li></ul> <ul><li>In beheer TNZ na: </li></ul> <ul><li>IBM hands-on workshops </li></ul> <ul><li>Designs en Implementatie-plannen </li></ul> <ul><li>Netwerk support </li></ul> <p>Capaciteit en continuteit problemen met de bedrijfskritische Centric (HP-UX) omgevingOn-site ondersteuning door IBM Specialisten een strippenkaart contract (T&amp;M) 4. Samengevat het werk is nooit klaar </p> <ul><li>Blauwdruk </li></ul> <ul><li>Server Based Computing </li></ul> <ul><li>Computerruimtes </li></ul> <ul><li>Netwerk </li></ul> <ul><li>Ingeregeld: </li></ul> <ul><li>Ondersteuning i.h.k.v. Europese aanbesteding </li></ul> <ul><li>Kwartaalcheck computerruimtes </li></ul> <ul><li>Hardware leveringen </li></ul> <ul><li>Voorzien: </li></ul> <ul><li>Release Management (OMIS) </li></ul> <ul><li>Energiebeheer </li></ul> <ul><li>Strippenkaart (indien nodig) </li></ul> <ul><li>...? </li></ul> <ul><li><ul><li>Design for disassembly ? </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Uitwijktesten ? </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Architectuur en wijzigingen ? </li></ul></li></ul> <p> 5. Release Management O nlineM aintenanceI nformationS ystem </p> <ul><li>OMIS inhoud: </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Het onderhouden van de totale Software stack gerelateerd tot firmware updates, patches en nieuwe releases. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Het up-to-date houden van de Software stack zodat de infrastructuur stabiel is en kan worden voorzien van de juiste maintenance support </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Het assisteren van organisaties met betrekking tot technische vragen omtrent de genstalleerde firmware. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>OMIS voordelen: </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Minder infrastructuur management kosten </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Hogere beschikbaarheid van systemen </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Meer focus op te behalen business doelstellingen </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Minder vaak maintenance support benodigd </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Meer zekerheid dat nieuwe apparatuur en applicaties op tijd worden opgeleverd qua functionaliteit </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 6. Energiebeheer (Citrix) 7. Een tevreden klant, een klant die altijd positief is en stofzuigt en een strategische samenwerking dat is de basis van ons gezamenlijk succes! 8. </p> <ul><li>BACKUP SLIDES </li></ul> <p> 9. Tijdens fase II is een planning opgesteld zodat de infrastructuur eind 2008 gereed is. Door uitstel komt de planning uit in Q3 2010 . TERNEUZEN | MT presentation 2008 </p> <ul><li>Fase II Ontwerp en Plan </li></ul> <ul><li>De relatie tussen bedrijfsprocessen en infrastructuurketens: </li></ul> <ul><li>ICT-standaarden (ICT-beleid): </li></ul> <ul><li>Infrastructuur ontwerp </li></ul> <ul><li>Een projectplan voor de Proof of Concept </li></ul> <p>Circa 3 maanden doorlooptijd schatting 3 maanden doorlooptijd geschat in 2010 9 maanden doorlooptijd Netwerk onderzoek, oplossing &amp; advies Cirtixonderzoek &amp; advies 2010 Vernieuwing van de backbone en het netwerk Ontwerp computerruimten Fase I BLAUWDRUK Aanpassen computerruimten Ontwerp Lotus notes upgrade Advies management thincliens Vernieuwen UTP bekabeling 2009 2008 2007 </p> <ul><li>Fase IV Implementatie en Migratie </li></ul> <ul><li>wordt op basis van het detailontwerp de infrastructuur gemplementeerd: Thinclients, Servers,SAN &amp; Storage, Backup,Netwerk enDual Datacenter (Axel en Terneuzen voorbereid op andere gemeenten) </li></ul> <ul><li>Migratie naar de nieuwe infrastructuur </li></ul> <ul><li>wordt serverstandaardisatie, serverconsolidatie, platformmigratie en centraal gemanagede werkplekken gerealiseerd </li></ul> <ul><li>Fase III Voorbereiding implementatie </li></ul> <ul><li>wordt de POC uitgevoerd en gevalueerd; </li></ul> <ul><li>wordt op basis van de uitkomst van de POC een detailontwerp gemaakt</li></ul> <ul><li>en een implementatieplan uitgewerkt </li></ul> <ul><li>opstellen van een bedrijfs-continuteitsplan</li></ul> <ul><li>opstellen van een informatie-beveiligingsbeleid </li></ul> <ul><li>definiren van ICT-beveiligings-maatregelen </li></ul> <p>Aanbesteding Thin &amp; Fat clients 10. Het doel van het 1 eproject was het oplossen van de operationele problemen en een blauwdruk te ontwikkelen voor de komende 5 jaar (2007-2012). </p> <ul><li>De belangrijkste operationele problemen waren: </li></ul> <ul><li>Capaciteit en continuteit problemen met de bedrijfskritische Centric omgeving (HP-UX) </li></ul> <ul><li>Een Citrix omgeving met onacceptabel veel storingen, gebruikers hebben vertrouwen verloren! </li></ul> <ul><li>Een infrastructuur:</li></ul> <ul><li><ul><li>met teveel verouderde componenten,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>met onvoldoende capaciteit en</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>onvoldoende ondersteuning van leveranciers </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>die teveel capaciteit van de beheerafdeling vergt. </li></ul></li></ul> <p> 11. De blauwdruk is uitgevoerd op basis van IBM Global Services method en kent een stapsgewijze aanpak </p> <ul><li>Het werk omvat de volgende stappen: </li></ul> <ul><li>Inventarisatie van de huidige situatie met behulp van een vragenlijst en interviews; </li></ul> <ul><li>vastleggen van de requirements (eisen en wensen) van de gemeente t.a.v. de infrastructuur (non functional requirements); </li></ul> <ul><li>bespreken van de requirements &amp; design principles en definitief vastleggen na een interactieve sessie; </li></ul> <ul><li>uitwerken van de blauwdruk, architectuurplaten en toelichting; </li></ul> <ul><li>bespreken, aanpassen en afronden van de blauwdruk; </li></ul> <ul><li>bespreken van de vervolgstappen. </li></ul> <p> 12. Onderdeel van de blauwdruk was een beoordeling van de huidige situatie, er werden bevindingen gedaan die aandacht verdiende en vervolgwerk opleverde! </p> <ul><li>De bevindingen (uit het assesment) die tot meerwerk hebben geleid zijn: </li></ul> <ul><li>Het bedrijfsproces en de non-functionele eisen zijn niet bekend. Het gevolg is dat het niet duidelijk en meetbaar is of de infrastructuur voldoet. </li></ul> <ul><li>Er is een gebrek aan informatie waardoor infrastructurele middelen mogelijk niet optimaal worden benut en beheerd. </li></ul> <ul><li>Een volledige OTAP-omgeving ontbreekt evenals het bijbehorende versiebeheer. </li></ul> <ul><li>Het is onduidelijk of de gemeente Terneuzen in staat is om tijdig te herstellen van een calamiteit, omdat het onduidelijk is welke eisen gesteld worden vanuit de bedrijfsvoering. </li></ul> <ul><li>Het huidige netwerk biedt onvoldoende beveiliging. </li></ul> <ul><li>Het huidige back-up- and restoreproces voldoet niet aan de behoefte van de gemeente Terneuzen. </li></ul> <ul><li>ICT-medewerkers van de gemeente Terneuzen zijn capabel om wijzigingen door te voeren, maar hebben een strategische richtlijn nodig om dat efficint te kunnen doen. </li></ul> <p> 13. Shared servicecenter Standaardisatie Bedrijfsproces Standaard thin client tenzij,met remote beheer Nieuwe servers met groei- capaciteiten support voldoende capaciteiten redundantie Referentie Architectuur 2008 Beveiligd met behulp van netwerk zonering standaardisatie, centralisatie en automatisering Stringent beleid en zonering OTAP straat volledig en getesteprocedures De eisen vanuit de bedrijfsvoering zijn in kaart gebracht Standaardisatie en werkwijze De blauwdruk, ontwerp en programma management Beheer Beveiliging Terneuzen Disaster Recovery Clients Applicaties Servers Dataopslag Netwerk Axel Sanering applicaties en virtualisatie Beleid Een toelichting plaatje op Jip en Janneke niveau is gepresenteerd aan de voltallige gemeenteraad . 14. De onderstaande figuur is een logische weergave van de toekomstige ICT infrastructuur van de Gemeente Terneuzen. 15. Naar aanleiding van dit onderzoek is voor de gemeente Terneuzen een aantal concrete projecten (roadmap) gedefinieerd om de belangrijkste aanbevelingen te kunnen adresseren . </p> <ul><li>Relatie bedrijfsprocessen en infrastructuurketens documenteren . </li></ul> <ul><li>Detaillering blauwdruk .</li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>De eisen en wensen moeten verder worden uitgewerkt en de bedrijfsbehoeften moeten in kaartworden gebracht om de vervolgstappen op deze blauwdruk, een detailontwerp en een implementatieplan op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Een Proof of Concept voor Server Based Computing . </li></ul> <ul><li>Invoeren van serverstandaardisatie, serverconsolidatie, platformmigratie en centraal gemanagede werkplekken. </li></ul> <ul><li><ul><li>Standaardisatie </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Standaardisatie heeft als doelstelling het verminderen van het aantal platformen dat onderhouden moet worden. Zowel de hardware als het besturingssysteem en eventuele middleware worden hierin meegenomen. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Serverconsolidatie </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Serverconsolidatie heeft als doelstelling het verminderen van het aantal servers door deze logisch te groeperen op grotere machines, zonder dat de applicaties of dienstverlening van deze servers benvloed worden. De grootste voordelen van serverconsolidatie zijn: </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>optimale inzet van IT-middelen; </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>verbeterde schaalbaarheid; </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>vermindering van hardwareonderhoud (naast vermindering van softwarelicentie en supportkosten); </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>beter benutten van de servermanagementcapaciteiten; </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>verbeterde performance. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Platformmigratie </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Platformmigratie is nooit een doel op zich. Het kan echter blijken dat er mogelijkheden zijn om een bepaalde applicatie op een ander platform effectiever en efficinter te laten draaien. De sleuteltermen hierbij zijn standaardisatie en TCO-reductie. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Vaststellen van operationele ICT-standaarden (ICT-beleid). </li></ul> <ul><li>Opstellen van een bedrijfscontinuteitsplan op basis van de nieuwe infrastructuur . </li></ul> <ul><li>Opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid. </li></ul> <ul><li>Definiren van ICT-beveiligingsmaatregelen . </li></ul> <ul><li><ul><li>Er dient in het ontwerp een veilige inbelvoorziening aanwezig te zijn. De IP-VPN-aansluiting kan hier goed in voorzien. Belangrijk is dat deze mogelijkheid tot standaard verheven wordt en dat andere aansluitmogelijkheden uitgefaseerd worden. </li></ul></li></ul> <ul><li>ITIL en het definiren van services . </li></ul>