presentatie bijeenkomst zorg voor elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 de...

of 31 /31
Zorg voor Elkaar Welkom 27 september 2016

Upload: others

Post on 09-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Zorg voor Elkaar

Welkom

27 september 2016

Page 2: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Zorg voor Elkaar’ –

Een nieuweinkoopperiode voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp2018

Onno de Zwart27 september 2016

Page 3: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

• Vanmiddag gezamenlijke bijeenkomst van Rotterdam en de GR Jeugdhulp Rijnmond

• Voor Rotterdam wordt aandacht gegeven aan de doorontwikkeling en de inkoop van:• Wijkteams• Wmo• Welzijn

• Voor de GR zal worden aangegeven hoe vanuit de verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdhulp de aanpak er uit ziet.

3

Page 4: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Hoeveel Rotterdammer ontvangen zorg, hulp en ondersteuning

4

De gemeente is verantwoordelijk voor:

23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015)

19.827 Rotterdammers met zorg in natura (2015)

10.040 Rotterdammers die hulpmiddelen krijgen (2015)

39.385 Rotterdammers in de bijstand (mei 2016)

13.000 Rotterdammers die jeugdhulp krijgen (2015)

4.100 Rotterdammers met een Persoonsgebonden budget (2015)

Page 5: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Hoe is het nu geregeld? (1)

5

• 42 integrale wijkteams• 14 verbrede VraagWijzers

Page 6: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Hoe is het nu geregeld? (2)

Het stelsel staat:• Clienttevredenheidsonderzoek Wmo (februari 2016)

• 88% (zeer) tevreden over keukentafelgesprek• 9 op de 10 positief over rol / houding Wmo-adviseur

• Algemene cliënttevredenheid 2e lijn: 8,0• Doorlooptijden (Wmo)

• Onderzoeksfase - 86% binnen 6 weken• Aanvraagfase - 99% binnen 2 weken

• Wijkteam en wijknetwerk vindt elkaar steeds beter• Huizen van de wijk als centrale ontmoetingsplek in de wijk

Blijvend maatschappelijk gesprek:• Ontvangt de Rotterdammer nog voldoende zorg gezien de

beschikbare/teruglopende budgetten?• Waar begint of eindigt mijn eigen kracht / burgerkracht?

6

Page 7: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Waarom doorontwikkelen?

Doelstelling:Hulp en ondersteuning voor Rotterdammers verder verbeteren

Op basis van:• Leren van de ervaringen in de praktijk (lokaal/landelijk)

• Verbetermogelijkheden dienen zich aan

• Motie Integrale inkoop zorg en welzijn 2018 (15bb4678)

7

Page 8: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Van stappenplan naar doorontwikkelplan

1. Stappenplan en doorontwikkelthema’s 2018 (december 2015)

2. Uitgangspunten doorontwikkeling 2018 (maart 2016)• Rotterdammer centraal• Zorg dichtbij organiseren• Effectief en goed opdrachtgeverschap• Gezamenlijke opgave en domeinoverstijgend

3. Doorontwikkelplan 2018 (juni – september 2016)• Nadere uitwerking keuzes doorontwikkeling vanaf 2018• Overzicht lopende (verbeter)acties tot 2018• Integrale inkoopstrategie zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

• Input Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) voor besluitvorming Jeugdhulp 2018 en verder

Na besluitvorming → start (voorbereiding) inkoop en implementatie8

Page 9: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Gezamenlijke opgave: politiek/bestuurlijk

• Adviestraject gebiedscommissies• Formeel advies op onderdelen VraagWijzers en wijknetwerken

• Gemeenteraad• Technische- / werksessies in iedere fase• Commissiebespreking - 31 augustus en 21 september 2016• Raadsbehandeling - 29 september 2016

9

Page 10: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Doorontwikkeling 2018: wat is het?

Voortbouwen op de fundamenten / gemaakte keuzes

Thema’s:• Versterken wijknetwerken• Integrale toegang• Effectief en outreachend wijkteam• Samenwerking met andere domeinen

• Gezondheidszorg en zorgverzekaars• Werk en Inkomen• Schulddienstverlening• Onderwijs• Veiligheid

• Integrale inkoop 2018-2021

Verbeteringen die al voor 2018 kunnen, doen we eerder10

Page 11: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest voor het versterken van de wijknetwerken

Versterking wijknetwerken (beweging 2e → 1e → 0e lijn):• Investeren in Huizen van de wijk plus• Organiseren van dagbesteding in de wijk• Vergroten bewustwording mantelzorgondersteuning• Betere ontsluiting/samenwerking met sport en bewegen• Versterken vroegsignalering financiële problemen

• Verder via inkoop:• Right to Challenge• Couleur Locale• Innovatie

11

Page 12: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest bij doorontwikkeling voor integrale toegang…

• Kwaliteitsverbetering VraagWijzer

• Betere digitale toegang

• Onafhankelijke cliëntondersteuning

• Gemeentelijk uitvoeren/inbesteden

VraagWijzer vanaf 2017

• Vormgeving samenhang

toegangsportalen (medio 2017)

• Vindbaarheid en werkwijze CJG

12

Page 13: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam voor een effectief en outreachend wijkteam (1)

• Basishulp• Eén term voor hulpverlening, wel afgebakend in de tijd

• Samenstelling • Max. 15 formatieplaatsen • Meer evenwicht verhouding volwassenen en jeugd

• Generalisme / aanvullende kennisgebieden• Versterken generalistisch werken en heldere keuze aanvullende

kennis

• Versterking samenwerking met wijknetwerk

• Doorontwikkeling consultatie en diagnose functie

• Aanscherpen afspraken monitor- en waakvlamfunctie wijkteams13

Page 14: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

14

Verbeterslag o.b.v. het bestaande samenwerkingsmodel:• Versterking van het huidige samenwerkingsmodel• Versterken casusregie• Inhoudelijke ontwikkeling voortzetten• Meer gezamenlijke sturing met

partners / samenwerkingsverband• Gemeente houdt huidige rol• Inkoop op basis van een indeling

in aantal kennisgebieden• Geen voorschot op model 2021

Rotterdam kiest voor een effectief en outreachtend wijkteam (2)

Page 15: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest bij de samenwerking met de andere domeinen voor…(1)

Gezondheidszorg en zorgverzekeraars• Samenwerking wijkteam, wijkverpleging en huisartsen(voorziening)

• GGZ-problematiek: versterken verbinding Wmo, ZvW en Wlz

• Inzet op (gezondheids)preventie

• Afgestemde inkoop met de zorgverzekeraars

18-10-16 15“Zorg voor Elkaar” – doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018

Page 16: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest bij de samenwerking de andere domeinen voor…(2)

Samenwerking zorg en Werk en Inkomen• Activering dichtbij Rotterdammer/wijk• Ontwikkelmogelijkheden naar (betaald) werk in de wijk• Borgen continuïteit stabiel inkomen kwetsbare Rotterdammers• Zinvolle tijdbesteding• Bij afwijzing broodnood + aanwezigheid kinderen geeft W&I

een signaal af aan het wijkteam• Passende en afgestemde gemeentelijke dienstverlening• Professionals → leren, delen en vinden

16

Page 17: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest bij de samenwerking de andere domeinen voor…(3)

Schulddienstverlening• Verbeteren van de ketenaanpak• Verscherping welzijnsopdrachten (signaleren/afhandelen/waakvlam)• Meer ondersteuning vanuit jeugdhulp en Wmo-arrangementen• Meer inzet op effectmeting

17

Page 18: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Rotterdam kiest bij de samenwerking met de andere domeinen voor…(4)

Onderwijs• Ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen:

• Regulier onderwijs (via maatwerk)

• Speciaal onderwijs (via arrangementen)

• Leerlingen die vrijgesteld zijn van leerplicht (via arrangementen)

• Verbinding van de consultatie en diagnosefunctie

• Terugdringen van het aantal thuiszitters

Veiligheid• Integrale verbinding van regionale en stedelijke netwerken• Wijkteams & Veiligheid• Toegang & outreachende indicatiestelling voor niet-gebiedsgebonden

doelgroepen18

Page 19: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

• Eén verordening Wmo en Jeugdhulp

• Bescherming persoonsgegevens

• Technologische toepassingen / thuistechnologie• Aanjagen en stimuleren

• Administratieve lasten beperken (lokaal en GRJR)• Effectief en efficiënt

• Informatiemanagement verbeteren• Uitbreiden digitale mogelijkheden zelfbediening• Terugbrengen aantal door professionals te gebruiken ICT-systemen

• Risicomanagement

• Onderzoek en monitoring

• Blijvend gesprek over maatschappelijk effect/rendement19

Randvoorwaarden bij de doorontwikkeling 2018 (2)

Page 20: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Inkoop van zorg, welzijn en jeugdhulp in 2018

22 januari 2016

Page 21: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Waarom integrale inkoop 2018? (1)

2018 nieuw inkoopmoment:• Kansen en verbetermogelijkheden op basis van ervaringen

uit de praktijk• Kans om meer integraliteit in zorg, welzijn en jeugdhulp

te realiseren• Motie integrale inkoop zorg en welzijn (15bb4678)

21

Page 22: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Waarom integrale inkoop 2018? (2)

Veranderde Europese aanbestedingsregelgeving - medio 2016• Openbare aanbesteding:

• Opdrachten boven €750.000 → transparantie en gelijkheid• Opdrachten vooraf gepubliceerd

NB: Op sommige onderdelen, vanwege de aard van de voorziening of hulp en ondersteuning, blijft sprake van subsidiering (o.a. CJG, JBRR)

22

Page 23: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Integrale inkoop zorg, welzijn jeugdhulp 2018

Integrale inkoopstrategie 2018 volgens vier sporen:

• Versterken welzijn(sopdrachten)• Integrale aanpak jeugd en

volwassen• Bestekken en contracten op

belangrijke onderdelen harmoniseren

23

Page 24: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Huidige obstakels bij jeugdhulp

• Bekostiging is lappendeken met 5 vormen

• Zeer uitgebreide productstructuur met veel administratie

• Integratie en samenhang wordt hierdoor bemoeilijkt

• Integratie met Wmo moeilijk door nadruk bekostiging op inspanning (p*q)

18-10-16 24

Page 25: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Na transitie nu ruimte voor transformatie

• De transitie, de structuur is neergezet

• Zorgcontinuïteit is geborgd

• Nu gelegenheid om voluit te werken aan transformatie

• Opgave voor specialistische jeugdhulp: vraaggericht, integraal, verbindend en in samenhang

25

Page 26: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Wat kan inkoop bijdragen?

• Ondersteunen van de transformatie, door:• Verbeteren samenhang en samenwerking basis- en

specialistische hulp• Ontschotten en completeren van specialistische segmenten

• Innovatie en efficiency stimuleren door ruimte te verschaffen aan aanbieders en professionals voor het hoe

• Bevorderen actieve samenwerking tussen lokale toegang en specialistische aanbieders

26

Page 27: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Wat is het plan?

• In april besloten om resultaatgericht te gaan financieren per 2018 → definitief besluit in december

• Gedachte is om op basis van een grondige intake een cliënt volgend budget af te geven om de benodigde resultaten te behalen

• Wordt momenteel uitgewerkt in een intensief traject, waarvoor aanbieders ook worden uitgenodigd om te participeren

Meer hierover in de workshop!

27

Page 28: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Scenario’s inkoopstrategie 2018

Keuze voor de doorontwikkeling in de inkoop in vier sporen• Geen grote, ingrijpende gevolgen voor cliënten• Schaalniveau contracteren → uitgangspunt van subsidiariteit• Juiste prikkels op- en afschaling• Onafhankelijke toeleiding naar geïndiceerde ondersteuning• Omvang van de opdracht

Alternatieve scenario’s die zijn overwogen1. Welzijn en wijkteams in een gezamenlijke opdracht

gebiedsgericht ingekocht met één aanbieder per gebied. Dit is naast de inkoop van 2e lijn Wmo en 2e lijn jeugdhulp.

2. Welzijn, wijkteams en grote delen van de 2e lijn komen samen in één opdracht met één opdrachtnemer per gebied.

28

Page 29: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Looptijden sporen synchroon

29

2018 2019 2020 2021 2022

welzijn

wijkteams

jeugdhulp

arrangementen

• Per 1 januari 2018 – looptijd 3 jaar met 2 optiejaren• Daarna vierjaarlijkse cyclus• GRJR wordt geadviseerd aan te sluiten

Page 30: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

Planning inkoop en implementatie 2018

30

September 2016 Sep 2016 –begin 2017 Maart 2017 Juli 2017 1 jan 2018

Vaststelling projectplannen en samenstelling inkoopteams

Resterende beleidsmatige uitwerking

Schrijven bestekken

Consultatie-trajecten(veld + gebieds-commissies)

Specificaties ICT helder

Publicatie bestekken

(welzijn 1 april)

Definitieve gunning (en daarna tekening contracten)

(welzijn 1 augustus)

Start contracten

Voorbereidingen implementatie Implementatie

Page 31: Presentatie bijeenkomst Zorg voor Elkaar versie 2026-09 · zorg, hulp en ondersteuning 4 De gemeente is verantwoordelijk voor: 23.362 Rotterdammers met vervoer op maat (2015) 19.827

31