presentatie beschermd wonen

Download Presentatie beschermd wonen

Post on 22-Jul-2015

106 views

Category:

Government & Nonprofit

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kenniscentrum Wmo en

  Wonen Noord-Holland

  Kennisbijeenkomst:

  thema beschermd wonen, 7 mei 2015

  Christel Scholten, cscholten@dsp-groep.nl

  Perihan zgl, pozgul@dsp-groep.nl

 • Introductie

  Korte belronde onder NH-regios naar de stand van zaken rond beschermd wonen

  Doel: gemeenten in regionaal verband ondersteunen o Hoe is de overheveling en uitvoering beschermd wonen verlopen

  (voortzetting of verandering)

  o Houdt u rekening met nieuwe doelgroepen o Zijn er nieuwe vormen ontstaan? o Knelpunten? Oplossingen?

  Gesproken met beleidsambtenaren van 6 centrumgemeenten (Amsterdam, Alkmaar, Den Helder, Zaanstad, Hoorn en Haarlem) en 3 niet- centrum

  gemeenten (Velsen, Schagen, Gooi en Vechtstreek).

 • Terugkoppeling

  Wat is ons opgevallen? Het op orde krijgen van registraties, zicht op aantallen en indicaties geen sinecure Overheveling over het geheel (!) genomen nu min of meer op orde

  Zachte landing als uitgangspunt: zorgcontinuteit voor een zeer kwetsbare groep waarborgen; niet nu al veranderingen wat betreft aanbieders, indicatiestelling etc.

  Nu de basis op orde lijkt ontstaat ruimte na te denken over innovatie Nieuw elan; gemeenten hebben nu zelf instrumenten in handen

  Grote variatie tussen gemeenten;

 • Terugkoppeling (2)

  Aandachtspunten: Verdeelmodel leidt tot grote financile problemen bij enkele gemeenten (kortingen budget of

  nu al grote tekorten)

  BW bleek containerbegrip Doelgroep blijkt ook in andere AWBZ instellingen te zitten; Instellingsvreemd (zzp-GGZ-c)

  Varieert van vph-zen, jongeren met ernstige psychiatrie of handicaps, of oudere (chronische) patinten, ook extramuraal

  Ambulantisering, verdwijnen zzp 1 en zzp2, nieuwe wetgeving: Druk op de wijk neemt toe Forensisch en zwaardere GGZ naar de wijk (overlast?) Jongeren met autisme

  Afwenteling ; licht verstandelijk gehandicapten uit top 600 met huisvestingsprobleem

  Kortingen justitie forensische RIBW (duur verblijf en kostprijs) risico afwenteling RIBW WMO

  PGB stijgt in rap tempo

 • Terugkoppeling (3)

  Aandachtspunten: Wachtlijsten in diverse gemeenten

  Behoefte bw is groter dan het aanbod en groter dan verwacht

  Grote wachtlijsten Landelijke aanbieders die in een regio met een wachtlijst plaatsen

  Tekort aan betaalbare huurwoningen na BW Is iedereen in beeld (zorgwekkende zorgmijders)?

  Samenwerking medisch maatschappelijk Gescheiden financiering

  Samenwerking en afstemming met huisarts/pohGGZ en wijkverpleegkundige moet vorm krijgen

  Wordt de groep nu groter (ambulantisering) of juist niet (aanbod op maat)?

  Goed screeningsinstrument vinden: de groep is veel complexer dan MO (ZRM)

 • Onderwerpen voor innovatie

  Hoe komen we los van het AWBZ denken?

  Zowel op wonen als begeleiding? Wat betekent voor deze mensen participeren in de wijk?

  Is er voldoende woning(bouw) en zorg, hoe gaan we nieuw wonen en zorg ontwikkelen, scheiden van wonen en zorg?, sociale pensions? Zijn kleinschalige projecten nodig?

  Hoe gaan we de begeleiding vormgeven? Inzet maatjes sport? Participatie in reguliere bedrijven?

  Hoe kunnen gescheiden werelden gaan samenwerkingen; medisch, sociaal en participatie?

  Moeten we komen tot bovenregionale samenwerking (deskundigheid, financin, aanbod, toegang)

 • Nog aanvullingen?

  Update of aanvullingen

Recommended

View more >