Presentación de PowerPoint - ?· LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) EL PER QUÈ DE LA SEVA IMPORTÀNCIA…

Download Presentación de PowerPoint - ?· LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) EL PER QUÈ DE LA SEVA IMPORTÀNCIA…

Post on 03-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>LLEI DE PROTECCI DE DADES (LOPD)EL PER QU DE LA SEVA IMPORTNCIA</p><p>1</p><p>09 de Maig de 2015Maite Reina Cuadra</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>2</p><p>LOPD</p><p>Introducci</p><p>El adivino de las redes sociales</p>https://www.youtube.com/watch?v=j-tFoYNHi1w</li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>3</p><p> LOPD</p><p>Documental: Ojo con tus Datos de Documentos TV</p>http://www.rtve.es/television/20150128/ojo-tus-datos-documentos-tv-premio-proteccion-datos-2014/1089002.shtmlhttp://www.rtve.es/television/20150128/ojo-tus-datos-documentos-tv-premio-proteccion-datos-2014/1089002.shtml</li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>4</p><p>Fonts de Finanament per a emprenedors:</p><p>Objectius de la Sessi:</p><p>1. Legislaci2. Conceptes bsics LOPD3. Mesures i Nivells de Seguretat4. Accs per compte de tercers5. Infraccions i sancions6. Obligacions legals7. Qestions prctiques8. Noves utilitats</p><p>LOPD</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>5</p><p> LOPD</p><p>1. Legislaci</p><p>Constituci Espanyola 1978, art. 18:</p><p>1. Es garanteix el dret a lhonor, a la intimitat personal i familiar i a la prpia imatge.4. La Llei limitar ls de la informtica per garantir lhonor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. </p><p>Com a Dret Fonamental. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>6</p><p> LOPD</p><p>1. Legislaci</p><p> Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, 24 doctubre de 1995, relativa a la protecci de les persones fsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci daquestes dades. </p><p> Objectiu: aproximar les diferncies existents entre les legislacions dels pasos membres.</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>7</p><p> LOPD</p><p>1. Legislaci</p><p> Llei Orgnica 15/1999, de 13 de Desembre de LOPD: Te per objecte garantir i protegir pel que fa al tractament de dades es refereix, les llibertats pbliques i els drets fonamentals, i especialment el dret a lhonor i a la intimitat personal i familiar.</p><p> Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre (RDLOPD): Saprova el Reglament de Seguretat. En que el estableix que el responsable del fitxer de dades personals, haur dadoptar les mesures Tcniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de carcter personal i evitin la seva alteraci, prdua, tractament o accs no autoritzat. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>8</p><p> LOPD</p><p>Drets del usuari: </p><p> Qui? Per a qu? Quant? I Per qu? </p><p>Es tracten les seves dades personals i a decidir sobre el seu us. </p><p>2. Conceptes bsics LOPD</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>9</p><p>LOPD</p><p> Dret daccs, rectificaci, cancellaci i oposici (ARCO): </p><p>DRETS DE LINTERESSAT: A : Accs a les dades R: Rectificaci de les dades C: Cancellaci de les dades (dret a loblit) O: Oposici de les dades</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>10</p><p>LOPD</p><p>Dret daccs, rectificaci, cancellaci i oposici</p><p>DRET DACCS, linteressat/da tindr dret a sollicitar i obtenir gratutament informaci de les seves dades de carcter personal sotmeses a tractament, lorigen daquestes dades, aix com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes al responsable del fitxer. El dret a accs de linteressat/da noms podr ser exercit en intervals de 12 mesos, llevat que acrediti un inters legtim.</p><p>DRET DE RECTIFICACI I CANCELLACI, linteressat/da tindr dret a sollicitar al responsable del fitxer la rectificaci o, en el seu cas, cancellaci de les dades, quan siguin inexactes o incompletes, inadequades o excessives.</p><p>La cancellaci es divideix en dues fases:</p><p>BLOQUEIG, el/la responsable del fitxer haur de conservar les dades bloquejades a disposici dels Jutges, Tribunals i Administracions Pbliques, per les possibles responsabilitats nascudes del tractament i durant el termini de prescripci de les mateixes.</p><p>SUPRESSI, una vegada transcorregut el perode de bloqueig el/la responsable del fitxer haur de procedir a la destrucci fsica de les dades cancellades.</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>11</p><p>LOPD</p><p>Dret daccs, rectificaci, cancellaci i oposici</p><p>DRET DOPOSICI, linteressat/da tindr dret en aquells casos en que no sigui necessari el consentiment per al tractament de les seves dades, i sempre que una llei no disposi en cas contrari, pot oposar-se al tractament de les mateixes, sempre que existeixin motius fundats i legtims.</p><p>-DRET DE CONSULTA REGISTE GENERAL DE PROTECCI DE DADES, linteressat/da tindr dret a conixer els fitxers automatitzats de dades de carcter personal en el que les seves dades estan sent objecte de tractament i la identitat dels seus responsables, consulta que es pot realitzar cada vegada que es tingui inters, ja que s pblica i gratuta. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>12</p><p>LOPD</p><p>2. Conceptes bsics LOPD</p><p>OBJECTEGarantir i protegir les </p><p>llibertats pbliques i els drets fonamentals de les </p><p>persones fsiques</p><p>DADA PERSONALInformaci relativa a </p><p>persones fsiques identificades o identificables</p><p>FITXERConjunt organitzat de dades </p><p>de carcter personal qualsevol que fos la forma o modalitat de la seva creaci, </p><p>emmagatzematge, organitzaci o accs</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>13</p><p> LOPD</p><p>Qu s'entn com a Dades de carcter personal: </p><p>Una dada personal no es nomes el nom i el cognom, sin es qualsevol altre dada que fcilment ens identifica, com pot ser: </p><p>- adrea, correu electrnic, DNI/NIF, fotografia, signatures, empremtes (accs smartphones), marques fsiques, ADN, nom usuari xarxa, veu, ip (empremta digital), vdeos.. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>14</p><p> LOPD</p><p>Dada personal</p><p>Aquesta informaci tant pot ser: - Numrica- Alfabtica- Grfica- Fotogrfica- Acstica- Qualsevol altre tipus susceptible de tractament</p><p>Es refereix exclusivament a persones fsiques, per no jurdiques.</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>15</p><p> LOPD</p><p>Dades</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>16</p><p> LOPD</p><p>Dades</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>17</p><p> LOPD</p><p>Que es un fitxer?</p><p>Definici de fitxer segons LOPD (art. 3.b): tot conjunt organitzat de dades de carcter </p><p>personal, qualsevol sigui la forma o modalitat de la seva creaci, emmagatzematge, organitzaci i accs</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>18</p><p> LOPD</p><p>Fitxer de dades personalsTipologies de fitxers: </p><p>Fitxers Pblics: Sn els fitxers creats i/o desenvolupats per les Administracions Pbliques en lexercici de les seves funcions i en lmbit de les seves competncies. </p><p>Fitxers Privats: Sn els fitxers creats i/o desenvolupats per persones fsiques i/o jurdiques en lexercici dunes funcions legtimes. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>19</p><p>LOPD</p><p>Entitats o persones implicades segons LOPD: a) Afectat o interessat/daPersona fsica (no jurdica) titular de les dades de carcter personal que han estat incloses en un fitxer de dades i que sn objecte de tractament. b) Responsable del fitxerTota persona fsica o jurdica, pblica o privada, o rgan administratiu que decideix sobre la finalitat, contingut i usos del tractament. c) Encarregat/da del tractamentTota persona fsica o jurdica, autoritat pblica, servei o qualsevol altre organisme que, sols o conjuntament amb altres, que fa el tractament de les dades per compte del responsable del fitxer. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>20</p><p>LOPD</p><p>3. Mesures i Nivells de seguretat</p><p>- Nivell Bsic: s daplicaci a tots els tractaments de dades, amb independncia del seu contingut. </p><p>- Nivell Mitj: afecta als fitxers que continguin dades relatives a la comissi dinfraccions administratives o penals, Hisenda Pblica, serveis financers, serveis dinformaci sobre solvncia patrimonial i crdit, i dades que permetin tenir una valoraci de lafectat/da o interessat/da. </p><p>- Nivell Alt: afecta als fitxers que continguin dades dideologia, religi, creences, origen racial, salut o vida sexual, aix com els que continguin dades obtingudes per a fins policials sense consentiment de les persones afectades. </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>21</p><p>LOPD</p><p> Mesures de SeguretatArt. 9 LOPD:</p><p> Shauran dadoptar mesures dndole tcnic que garanteixi la seguretat de les dades de carcter personal i evitin la seva alteraci, prdua, tractament o accs no autoritzat </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>22</p><p> LOPD</p><p>Mesures de seguretat</p><p>Nivell Bsic</p><p>Nivell Mitj</p><p>Nivell Alt</p><p>Document de seguretatRgim de funcions i obligacions del personalRegistre dincidnciesIdentificaci i autenticaci dusuarisControl daccsGesti de suportsCpies de suport i recuperaci</p><p>Mesures de seguretat de nivell bsicResponsable de seguretatControls peridics de verificaciAuditoria bianualMesures addicionals didentificaci i autenticaciControl daccs fsicMesures addicionals de gesti de suportsRegistre dincidnciesProves amb o sense dades reals</p><p>Mesures de seguretat de nivel bsic i mitjSeguretat en la distribuci de suportsRegistre daccessosMesures addicionals per a cpies de seguretatXifrat de telecomunicacions</p><p>AUDITORIES BIANUALS</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>23</p><p> LOPD</p><p>Mesures Jurdiques</p><p>Mesures Jurdiques</p><p>ORIGEN DE LES DADES: - Directament de linteressat</p><p>-Representant Legal- Terceres Persones</p><p>- Fonts accessibles al Pblic</p><p>DRET DINFORMACI EN LA RECOLLIDA DE LES DADES</p><p>CONSENTIMENT: EXPRESS, PRESSUMPTE, TCIT</p><p>QUALITAT DE LES DADES</p><p>INSCRIPCI DELS FITXERS </p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>24</p><p> LOPD</p><p>Mesures Organitzatives</p><p>Mesures Organitzatives</p><p>Normativa InternaPoltica de Privacitat</p><p>Comit de Seguretat</p><p>Procediment Disciplinari</p><p>Assignaci de Responsabilitats</p><p>Normes ds:- Internet- Correu Electrnic- Sistema Informtic- Mbils, tablets.</p><p>Responsable del fitxer: - Coordinador/Responsable de Seguretat- Administrador del Sistema- Usuaris</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>25</p><p>LOPD</p><p>4. Accs per compte de tercersNo es considera comunicaci de dades quan sestigui prestant un servei professional o empresarial al Responsable del fitxer. </p><p>Aquest tipus de tractament ha destar regulat per un contracte per escrit on sestableixi que lEncarregat/da del tractament tractar les dades segons les instruccions del/la Responsable del fitxer i no les comunicar a ning. </p><p>Alguns exemples: - Entitats financeres- Gestors de nmines- Empreses de seguretat- Empreses de mrqueting- Administradors de finques- Provedors dInternet- En general empreses Subcontractades..</p></li><li><p> Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable Assessorament Financer i Estratgic Assessorament Fiscal Contable Gesti Fiscal, Laboral i Comptable </p><p>26</p><p>LOPD</p><p>Accs per compte de tercersAquest contracte haur de contemplar les segents disposicions:</p><p>a) Que el tractament de les dades per part del tercer autoritzat es far sempre conforme a les instruccions establertes. </p><p>b) Que no es faran servir les dades amb finalitats diferents de les que figuren al contracte. </p><p>c) Que les dades no es comunicaran pel tercer autoritzat a cap altra persona, ni tan sols per la seva conservaci. </p><p>d) Que el tercer autoritzat ha d'establir les mesures de seguretat de le...</p></li></ul>

Recommended

View more >