Presentació Power Point del POUM a la Audiència pública de juny de 2013

Download Presentació Power Point del POUM a la Audiència pública de juny de 2013

Post on 07-Jul-2015

328 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentaci del POUM a la Audincia pblica de juny de 2013

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Ajuntament de TeiPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei</li></ul> <p> 2. Que s el POUM? s linstrument bsic per a lordenaci integral del municipi. Defineix el model dutilitzaci del sl a llarg termini. Conceptes bsics del POUM1. Vincula tot el del territori planejat amb un dest urbanstic bsic aix comamb el corresponent rgim jurdic.2. Defineix els elements fonamentals de lestructura general de lordenaciurbanstica del territori planejat, s a dir les vies de comunicaci principals,els equipaments i serveis comunitaris ms rellevants i les zones verdes olliures.3. Provisiona el creixement i les zones de creixement.4. Fixa el programa per el desenvolupament i execuci de les corresponentsprevisions, aix com el perode mnim de vigncia del propi plaPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei 3. POUM Tei actualment vigent del 1990 (23anys) Fase 1 - 1 de febrer 2006: Encrrec a Estanislau Roca Arquitectes i Associats Fase 2 - 30 mar de 2006: Aprovaci per unanimitat dels Criteris de revisi del POUM Fase 3 - Abril/juny de 2006: Programa de Participaci Ciutadana Fase 4 - 27 mar 2008: Ple dapobaci del POUM Fase 5 - Abril/juny 2008: Informaci Pblica i Presentaci Allegacions (170 + 19) Resposta Allegacions per part dEstanislau Roca Arquitectes Comissi Seguiment POUM estudi respostes allegacions Adequaci a les modificacions de la Comissi de Seguiment POUM Fase 6 Presentaci memria ambiental Fase 7 - Aprovaci provisional del POUM : Previsi Ple Municipal de juliol Fase 8 Aprovaci Definitiva. Presentaci generalitat Text Refs (99% de possibilitats) i aprovaci pel Ple de lAjuntament AprovacI Definitiva per la Generalitat i publicaci al DOGC (ja ser executiu) Aprox. desembre 2013 / gener 2014Pla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei 4. CRITERIS Millora mobilitat, aparcament i la interconnexi dels barris Creixement acotat i sostingut Afavorir els habitatges plurifamiliars i de proteccin oficial Previsi de les necessitats dequipaments i infraestructures Preservaci del sl no urbanitzable de valor forestal i agrcolaEquip redactor: Estanislau Roca i AssociatsArquitecte municipal: Josep A. NovoPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei 5. INFORMES FAVORABLES:ATLL Aigues Ter LlobregatGENCAT Secretaria de MobilitatCATSALUTPARC SERRALADA LITORALDIRECCI GRAL. PREVENCIO INCENDISDIPUTACI ESPAIS NATURALSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITCONSELL CATAL DE LESPORTGENCAT DEP.TELECOMUNICACIONSSOREAACESA ABERTISGENCAT PROMOCI DE LHABITATGEGENCAT CONCESSI AUTOPISTESINFORMES AMB ESMENES:GENCAT Mediambiento Anula el cami intermedi de cornisa(Fivaller/St.Mateu)o Pla Metropolit: Corredor Verd TorrentSant BergerGENCAT - Patrimonio Revisi catlec Patrimoni dedificacions iarqueolgicPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei 6. SECTORS DE CREIXEMENT: 60% s sol protegit (Parc Serralada, Pla Costaner, Pla Metropolit, etc) No urbanitzable en pendents del 20% o majors4 PLANS PARCIALS: 3 urbans: Portal Urb, Fivaller i Cam dAlella 1 industrial: BubisaRESERVA DE SOL: Vallbellida/Kennedy/Autopista pendent Ronda MaresmePOLIGONS DACTUACI URBANSTICA: Unitats menors ja integrats a la xarxa urbana Respecte aprobaci inicial Desapareix Can Bassols Nous polgons a lentrada (habitatges + activitat comercial) Modificaci de Poligon Actuaci Urbanstica segons allegacionsPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei 7. Pla dOrdenaciUrbanstica Municipal de TeiAprobaci Inicial Sense canvis significatius ni substancials Sactua segons les allegacions Es mantenen les peces importantso Portal Urbo Fivallero Carretera dAlellaActualitatMobilitat:Xarxa aparcament pblic- El Cim- Passeig La RieraConexi interior en el casc.Aprovaci InicialActualitat 8. PlnolTei750 habitatges (+32%)285 prot.oficial (35%)- 190 pblic- 95 concertat20 anys+2.000 hab.aprox 9. PortalUrb390 habitatges215 protec. Oficial142 pblic73 concertatsNous equipamentsCorredor Verd 10. PolgonIndustrialBubisaDoblar superfic.Conectar N-IIPendent (alleg) 11. CamDAlella42 nous habitatg.12 protec. Oficial- 8 pblic- 4 concertat 12. Fivaller30 nous habitatg.9 protec. Oficial- 6 pblic- 3 concertatComplex Hoteler 13. Ajuntament de TeiPla dOrdenaciUrbanstica Municipal de Tei</p>