Presentació de Salvem El Bruc sobre el POUM

Download Presentació de Salvem El Bruc sobre el POUM

Post on 23-Jan-2017

123 views

Category:

News & Politics

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Qu es el POUM?POUM vol dir: Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal.El POUM s l'instrument de planejament urbanstic que abasta un municipi sencer.s un instrument normatiu que determina la configuraci fsica, econmica i social futura d'un municipi i estableix, d'acord amb la Llei, els drets i obligacions dels propietaris del sl i dels edificis.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>A qui afecta l'aprovaci d'un POUM?L'aprovaci d'un POUM afecta principalment als vens del municipi, per tamb afecta als propietaris d'immobles, a les persones que hi treballen i als emprenedors que tinguin o vulguin muntar-hi un negoci.*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?Si vost s ve, el POUM determina:</p><p>com ser l'entorn on viude quins serveis i equipaments disposarsi hi haur zones verdes a prop de casa sevasi s'obriran nous carrers i a oncom seran els edificis, els carrers i les places del seu poblesi es conservar o es malmetr el patrimoni natural, el medi ambient i el paisatgesi l'aire que respira ser pur o estar contaminatsi gaudir del silenci o sentir sorollssi haur de treballar en una altra localitat o podr fer-ho al seu pobleI, fins i tot, com es desplaar vost d'un lloc a l'altre en suma: com viur vost al seu municipi.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?Si vost s propietari d'un immoble, el POUM determina:</p><p>si vost conservar o no la propietat del seu immoblesi la conserva, a quins usos el podr destinarsi s un terreny, si el podr o no edificar, i quan ho podr fersi el pot edificar, quantes plantes podr construir, com ser l'edifici i si disposar o no d'un jard privat o comunitarisi no conserva la propietat del seu immoble, el POUM determina si rebr una compensaci en metllic o en terrenys per la seva expropiacii en tot cas, quines obligacions tindr com a propietari, en quant a la urbanitzaci, l'edificaci i la conservaci del seu terreny o edifici i, indirectament, quants diners li costar complir-les.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>En qu m'afecta a mi l'aprovaci del POUM?Si vost s un emprenedor, el POUM determina:</p><p>si vost podr o no desenvolupar l'activitat econmica que vol al seu municipi, i si ho haur de fer lluny o a prop de casa seva i, en part, quan li costar fer-ho, i si li resultar rendible o no.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>Qui decideix el que disposa un POUM?El POUM el redacta i l'aprova inicialment l'Ajuntament amb la participaci de la ciutadania, i desprs d'una srie de trmits, l'ha d'aprovar definitivament la Generalitat de Catalunya.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>Quines determinacions cont un POUM?Classifica el territori en sl urb, urbanitzable i no urbanitzableDetermina la qualificaci urbanstica de cada pea de slEstableix les normes aplicables a cada zona i sistema urbansticIncorpora les previsions de recursos i infraestructuresDelimita els sistemes d'espais lliures i equipaments comunitarisDefineix el sistema viari i d'aparcament del municipiFixa els mbits de creixement, reurbanitzaci i rehabilitaciEstableix l'ordenaci detallada del sl urbFixa els parmetres de l'ordenaci del sl urbanitzableRegula els usos admissibles en el sl no urbanitzableIdentifica el patrimoni natural, artstic i arqueolgic a protegir</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>De quins documents consta un POUM?La Memria: document informatiu i justificatiu de la propostaAnnexos a la memria: estudis d'inundabilitat, mobilitat, etc.Memria del Programa de participaci ciutadanaLa Memria SocialPlnols d'informaciPlnols d'ordenaciLes NormesEl CatlegL'AgendaL'Avaluaci econmica i financeraLa Memria Ambiental</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>Quina tramitaci segueix un POUM?En l'aprovaci s'han de complir els segents trmits:</p><p>Aprovaci i publicaci del Programa de Participaci CiutadanaRedacci i publicaci d'un Avan del POUMRedacci i publicaci de l'ISA preliminarElaboraci del Document de Referncia per l'rgan ambientalAprovaci inicial del POUM i de l'ISA i trmit d'informaci pblicaSollicitud d'informes als organismes oficials i municipis comfrontantsConsideraci dels informes evacuats i allegacions presentadesAprovaci provisional pel Ple Municipal amb les modificacions pertinents i tramesa a la GeneralitatAprovaci definitiva per la Generalitat de Catalunya</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>La tramitaci del POUM d'El BrucEn la tramitaci del POUM d'El Bruc s'ha fet:</p><p>L'aprovaci i publicaci del Programa de Participaci CiutadanaRedacci i publicaci d'un Avan del POUMRealitzaci del Programa de Participaci CiutadanaRedacci i publicaci d'un estudi ambiental preliminarSollicitud d'informes als organismes oficials i municipis comfrontants sobre l'Avan del POUMSotmetiment al trmit d'informaci pblica de l'Avan i del PPCElaboraci del Document de Referncia?</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucQuines propostes cont l'Avan del POUM d'El Bruc?</p><p>Urbanitzar i edificar tot el sl rstic comprs entre El Bruc del Mig i El Bruc de Dalt.Desclassificar el sl urbanitzable situat al sud del Bruc de Baix.Triplicar la superfcie del polgon industrial d'El Bruc.Qestionar-se la consolidaci de Montserrat Park.Reduir la superfcie de les urbanitzacions residencials.Transformar les urbanitzacions a crrec dels seus propietaris.No plantejar cap estratgia de protecci del patrimoni natural.</p><p>*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPlnol de propostes del POUMSalvem El BrucFebrer 2015*</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPropostes per la zona industrial*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPropostes pel Bruc del MigSalvem El BrucFebrer 2015*</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPropostes pel Bruc de Baix*Salvem El BrucFebrer 2015</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPropostes per a Montserrat ParkSalvem El BrucFebrer 2015*</p></li><li><p>El contingut del POUM d'El BrucPropostes pel Bruc ResidencialSalvem El BrucFebrer 2015*</p></li><li><p>La crtica de Salvem El BrucPel que fa a la tramitaci del POUM:</p><p>S'ha ocultat la finalitat i naturalesa del procs participatiu 5R+i:La finalitat era la redacci d'un Pla Urbanstic Municipal.La naturalesa era la d'un Procs participatiu obligatori per Llei.El disseny del Programa de Participaci Ciutadana no permetia la incorporaci a l'Avan de les aportacions ciutadanes.Un procs participatiu excessivament dirigit i orientat i mancat de la necessria informaci prvia, completa, vera i universal.Inexistncia d'un veritable Informe de sostenibilitat ambiental preliminar.Determinacions de l'Avan no convenients als interessos generals del poble.</p><p>*Febrer 2015Salvem El Bruc</p></li><li><p>La crtica de Salvem El BrucEl fet que l'Avan no es plantegi la necessitat de protegir el patrimoni natural.</p><p>La insostenibilitat d'un model urbanstic que promou l'ocupaci de sl rstic per a usos urbans havent-hi prou solars disponibles al Municipi.</p><p>La contradicci que suposa projectar nous creixements urbanstics en sl rstic al temps que es desclassiquen sls que avui sn urbanitzables i es planteja impedir la consolidaci de Montserrat Park.</p><p>La voluntat de convertir El Bruc en un poble industrial, triplicant la superfcie de sl del polgon de forma innecessria.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>La crtica de Salvem El BrucLa projecci d'un desenvolupament urbanstic sobre els terrenys rstics ubicats entre El Bruc del Mig i El Bruc de Dalt, en lloc de reservar-los per a l'esplai i esbarjo dels bruquetans, com a espais lliures i equipaments pblics.</p><p>L'anteposici dels beneficis econmics d'uns pocs al benestar i la qualitat de vida dels vens i venes.</p><p>L'intent de projectar el futur del Municipi sense comptar amb l'opini dels vens d'El Bruc.</p><p>La barreja de l'actuaci pblica amb els interessos personals.</p><p>La manca d'tica que denota no abstenir-se en la votaci d'un Acord en el que es tenen interessos personals.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>Les demandes de Salvem El Bruc</p><p>L'anullaci d'ofici per l'Ajuntament d'El Bruc de l'Acord d'aprovaci de l'Avan del POUM.</p><p>La suspensi de la tramitaci del nou POUM d'El Bruc fins que es trobin aprovats:El Pla Especial de l'Espai Natural Roques BlanquesEl Catleg de Paisatge de les Comarques CentralsEl Pla Director Urbanstic de l'mbit del Sistema Urb dels Hostalets de Pierola-Piera-Masquefa</p><p>La suspensi cautelar de l'efectivitat de les autoritzacions i llicncies concedides per a l'obertura d'explotacions mineres i per a l'inici d'activitats extractives i industrials en sl no urbanitzable, aix com la suspensi de l'atorgament de noves llicncies d'activitats, d'obres i d'installacions en aquest tipus de sl, en tant no s'aprovi definitivament el POUM d'El Bruc i els altres instruments de planejament abans esmentats.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>Les demandes de Salvem El Bruc</p><p>La prohibici expressa de l'obertura d'explotacions mineres a cel obert i la installaci de plantes industrials a tots aquells terrenys inclosos en la categoria de Sl de Protecci Especial pel Pla Territorial de les Comarques Centrals, s'ha d'establir en el nou POUM d'El Bruc.</p><p>El POUM ha de promoure un model en qu el creixement econmic i el progrs social del municipi es basin en activitats econmiques mediambientalment sostenibles vinculades al turisme, el lleure, la cultura, lagricultura ecolgica, la ramaderia extensiva compatible amb el benestar dels animals; lexplotaci forestal respectuosa amb el medi ambient, el paisatge i la biodiversitat; el comer, i els serveis de proximitat als vens; aix com en un creixement demogrfic moderat i compatible amb la conservaci del patrimoni natural; per en cap cas a un desenvolupament industrial que pugui lesionar els esmentats valors a protegir.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>Les accions de Salvem El BrucAccions administratives:</p><p>Constituci formal com a associaci.Inscripci en el Registre d'Associacions de la Generalitat (en trmit).Sollicitud de reuni amb l'Alcalde (denegada).Presentaci d'allegacions al POUM (sense resposta).Recollida de signatures contra el POUM.</p><p>Accions divulgatives:</p><p>Taules informatives.Collocaci de cartells.Informaci porta a porta.Publicaci de notes de premsa.Edici i distribuci de fullets informatius.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>La situaci actual del POUMInformacions contrastades:</p><p>Segons va confirmar el propi Alcalde en resposta a preguntes del pblic en un Ple Municipal, un cop rebudes les allegacions al POUM presentades en el trmit d'informaci pblica al que es va sotmetre l'Avan, i els informes emesos pels organismes oficials i municipis comfrontants, Ajuntament va disoldre l'Oficina tcnica creada per a la redacci del POUM i no ha continuat redactant el document per a l'aprovaci inicial. Febrer 2015Salvem El Bruc*</p></li><li><p>Per qu s'ha aturat el POUM?Especulacions de Salvem El Bruc:</p><p>L'Equip de Govern va decidir aturar el POUM, en comprendre que, no comptant amb el suport venal, la continuaci de la seva tramitaci podria passar-li factura en les properes eleccions municipals.</p><p>L'Equip de Govern no es va a atrevir a continuar la tramitaci del POUM, en entendre que no podria aprovar inicialment el Pla sense crrer el risc d'incrrer en un illcit penal pel fet de no abstenir-se en la votaci d'un acord en el que alguns dels seus membres tindrien un inters personal rellevant.</p><p>Febrer 2015Salvem El Bruc*</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p><p>Salvem El Bruc</p></li></ul>