Presentació 2a sessió Curs ERAM Smartphones

Download Presentació 2a sessió Curs ERAM Smartphones

Post on 06-Aug-2015

105 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Introducci a les Aplicacions per Smartphones </li><li> 2. Insights Mobile Marketing </li><li> 3. Segmentaci </li><li> 4. Segmentaci </li><li> 5. Segmentaci </li><li> 6. El PC s inaccessibleen la majoriade les accions de compra </li><li> 7. Avantatges Empreses Incrementar ventes Canal adicional de comunicaci i comercialitzaci Captar nous clients Abast mundial Arribar a usuaris en moviment Medici de resultats ms fcilment Millorar la percepci de la marca Diferenciar el producte Tenir un efecte viral per la marca o empresa </li><li> 8. Avantatges usuarisMobilitat FacilitatEficinciaEntreteniment </li><li> 9. T por la gent de compartir la sevalocalitzaci? </li><li> 10. Promocions Foursquare Estableces el umbral mnimo de un grupo de amigos a los que te gustara recompensar por visitar tu Promocin Amigos tienda todos juntos y la Promocin es vlida slo si esa cantidad de amigos hace check-in (en base alos amigos de foursquare de un usuario) Estableces un umbral mnimo para un grupo de usuarios de foursquare a los que te gustararecompensar por visitar tu tienda en el mismo perodo de 3 horas, y la Promocin slo es vlida siPromocin Enjambreesa cantidad de personas hace check in. Los enjambres slo pueden desbloquearse una vez al dapor lugar Al igual que una venta relmpago, esta Promocin se agota. Establece la cantidad de PromocionesPromocin Relmpago que deseas desbloquear por da y las obtendrn los primeros en llegar. Luego, por ese da no habrms Promociones.Al igual que una venta relmpago, esta Promocin se agota.Promocin por Novato Establece la cantidad de Promociones que deseas desbloquear porda y las obtendrn los primeros en llegar. Luego, por ese da nohabr ms Promociones. </li><li> 11. Promocions Foursquare </li><li> 12. Cas dexemple </li><li> 13. Valor afegit Foursquare </li><li> 14. Posicionament store vs Posicionament web s clau i s efmer! </li><li> 15. Lli clau </li><li> 16. Posicionament Descripci de lapp Text update noves funcionalitats Convidar a les reviews Keywords Ttol + iconaCompartir via email, SMSInscripci directoris: Alpha Mixr, bloggersScreenshoots </li><li> 17. Usabilitat </li><li> 18. Usabilitat </li><li> 19. Usabilitat </li><li> 20. Usabilitat </li><li> 21. Usabilitat </li><li> 22. Usabilitat </li><li> 23. Usabilitat </li><li> 24. Disseny icona principalNoms enganxosos fcil descrregaNoms curts rpid llanament </li><li> 25. Processos </li><li> 26. Processos </li><li> 27. Processos </li><li> 28. Processos </li><li> 29. UsabilitatEyetracking Lucky Orange </li><li> 30. Procs OBJECTIU &amp;IDEACONTEXT NECESSITAT </li><li> 31. ProcsESTRATGIA DISPOSITIUS DISSENY </li><li> 32. ProcsPROTOTIP DESENVOLUPAMENT TEST </li><li> 33. Procs ADAPTACIOPTIMITZACI ALTRES DISPOSITIUS </li><li> 34. Contact Material exposat per el curs dIntroducci alsSmartphones i Marketing Mobile de lERAM Per a la creaci de la presentaci shan mostratfontsi imatges externes extretes de:Nielsen, comScore Per a qualsevol consulta contactar amb@xaviblanche</li></ol>