presentación1 - mataró · 2018-10-30 · 75 50 25 25 25 25 75 75 75 75 75 125 125 125 125 125 50...

Click here to load reader

Post on 26-Jun-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7

  5

  5

  0

  2

  5

  2

  5

  2

  5

  2

  5

  7

  5

  7

  5

  7

  5

  75

  7

  5

  1

  2

  5

  1

  2

  5

  1

  2

  5

  125

  125

  5

  0

  5

  0

  5

  0

  1

  0

  0

  100

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  5

  0

  1

  5

  0

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  DM

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  CS

  AB

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  R ierade

  Figuera

  Ma jor

  Càmping L'Ibèria

  guera

  Ri e

  r ad

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  d

  e

  ix

  Can Català

  Can Portell Vell

  V a l l v e r i c

  To

  r re n

  td

  e ls

  Vid

  als

  Bassa del Revolt

  Can Carandini

  Can Ferrers

  B o n a

  Casa Múgica

  l a F o r n e n c a

  B ar ra n cde

  l aB

  ru i xa

  Can Pou

  S an tM

  iquel

  r r e nt

  de

  Va l l v e r d e r a

  V a l l g i r ó

  T o r r e n t

  d eV a l l g i r ó

  d ' e nP

  regar ia

  P l a d e l s C a p e l l a n s

  Vistalegre

  Riera

  deSant

  S imó

  To r r e n t

  d eV

  a l l v e r i c

  Torre

  ntde

  l Cam

  í de

  les

  Escà

  cies

  Can Quirze

  Can Quirze

  To

  r re

  nt

  de

  lC

  ast

  e ll

  Castell de Mata

  Casa del Castell

  Ri e

  ra

  de

  Ma

  t a

  J o r b a

  Can Montasell

  Can Floriac

  Can Teixidor

  els MolinsCan Clavell

  Can Redeu

  Can Punsola

  X i p r e r e r

  Can Puça

  T o r r e nt

  Fo r c a t

  Can CanyellesCan Serra

  Can Negre

  Can Dordeta

  Can Cabot Can Baltasar

  Velòdrom Municipal

  Palau d'esports municipalJosep Móra

  Centre esportiu MataróCiutat-jardí

  Parc del Palau

  Palau-escorxador

  Pl a

  t ja

  de

  S an t

  Si m

  ó

  P l a d e S a n t S i m ó

  T o r r e n t d e l sS a u m e l l s

  P l a

  d e l

  C a s t e l l

  Can Macià

  Can Rodon

  Sant Simó

  Can Bernadet

  el Seu

  Can Llopis

  Can Dangla

  Rocafonda

  Ronda de

  Sant Ol

  eguer

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  d

  e

  M

  a

  t

  a

  Plaça d'Espanya

  Passeig

  delD

  octorC

  abanelles

  Avinguda d'Amèrica

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  t

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  r

  a

  t

  d

  e

  la

  R

  ib

  a

  la

  R

  i

  e

  r

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  F

  l

  o

  r

  id

  a

  b

  la

  n

  c

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  M

  a

  r

  e

  d

  e

  D

  é

  u

  d

  e

  l

  '

  E

  s

  p

  e

  r

  a

  n

  ç

  a

  m

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  C

  a

  r

  l

  e

  s

  P

  a

  d

  r

  ó

  s

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  l

  P

  i

  n

  t

  o

  r

  R

  a

  f

  a

  e

  l

  E

  s

  t

  r

  a

  n

  y

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  C

  e

  r

  v

  a

  n

  t

  e

  s

  Font del Pericó

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  s

  C

  o

  n

  t

  r

  a

  b

  a

  n

  d

  i

  s

  t

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  o

  n

  ta

  l

  t

  C

  arrerd

  e

  V

  istaleg

  re

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  n

  t

  ju

  ïc

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'A

  l

  m

  e

  r

  i

  a

  CEIP Vista Alegre

  Plaça

  de

  Vistalegre

  Carrerde

  la

  Riera

  de

  Figuera

  Major

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  N

  ic

  o

  la

  u

  G

  uany

  ab

  é

  n

  s

  Plaça

  dels

  Molins

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  T

  o

  r

  n

  e

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  A

  b

  a

  t

  D

  o

  r

  d

  a

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  C

  a

  r

  m

  e

  C

  a

  rr

  e

  r

  d

  e

  G

  u

  ifré

  e

  l

  P

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  s

  s

  e

  v

  à

  la Presó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  a

  r

  c

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  e

  n

  é

  n

  d

  e

  z

  V

  a

  ld

  é

  s

  Escola Valldemia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'O

  n

  o

  f

  r

  e

  A

  r

  n

  a

  u

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  la

  M

  u

  ra

  lla

  d

  e

  ls

  G

  e

  n

  o

  ve

  s

  o

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  A

  r

  g

  ü

  e

  l

  l

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  s

  s

  è

  n

  R

  a

  m

  o

  n

  F

  o

  r

  n

  e

  l

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  M

  o

  n

  g

  e

  s

  Carrer

  d

  elP

  ortalde

  Valldeix

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  r

  i

  s

  t

  i

  n

  a

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  F

  o

  n

  d

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  R

  ie

  r

  o

  t

  Passeig

  de

  Rocafonda

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  r

  e

  t

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  i

  n

  t

  o

  r

  F

  o

  r

  t

  u

  n

  y

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  l

  a

  r

  c

  ó

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  P

  u

  i

  g

  b

  l

  a

  n

  c

  h C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  Q

  u

  i

  n

  t

  a

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  e

  s

  t

  r

  e

  J

  o

  s

  e

  p

  S

  a

  b

  a

  t

  e

  r

  Ronda d'Alfons X el Savi

  Plaça

  del

  Palau

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  M

  o

  s

  s

  è

  n

  M

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  a

  s

  q

  u

  a

  l

  d

  '

  A

  r

  a

  g

  ó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  s

  M

  o

  l

  i

  n

  s

  C

  a

  rre

  r

  d

  'E

  s

  te

  v

  e

  C

  a

  r

  tils

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  s

  C

  a

  p

  u

  t

  x

  i

  n

  s

  Carrer de la República Argentina

  C

  arrer

  d

  e

  C

  olò

  m

  b

  ia

  C

  arre

  rd

  e

  la

  R

  e

  p

  ú

  b

  lic

  a

  D

  o

  m

  inicana

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  tia

  g

  o

  R

  u

  s

  o

  l

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  P

  a

  b

  l

  o

  P

  i

  c

  a

  s

  s

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  a

  n

  M

  i

  r

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  è

  x

  i

  c

  Avinguda

  d

  e

  l

  P

  e

  C

  a

  r

  re

  r

  d

  e

  T

  à

  r

  re

  g

  a

  CEIPÀngela Bransuela

  Plaça

  del

  Pintor Cusachs

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  G

  ib

  ra

  lta

  r

  Can Gual

  Ca l'AlbíCan Lluc

  Can Pauleta

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  V

  i

  n

  y

  e

  s

  Can Serra

  C

  arrer d

  e

  les

  S

  et Partides

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'H

  e

  r

  r

  e

  r

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  d

  e

  C

  a

  p

  m

  a

  n

  y Can SalaCan Roca

  Can Maltes

  Horta Palmar

  Horta Puig

  Can Valencià

  Can Cebrià

  Can Mariano

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  r

  i

  o

  r

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  T

  e

  n

  n

  i

  s

  Carr

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  oianès

  CarrerdelS

  olsonès

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  P

  a

  l

  l

  a

  r

  s

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  ls

  S

  aum

  ells

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  e

  n

  P

  a

  s

  s

  e

  t

  C

  -32

  C

  -

  3

  2

  C

  -32

  N

  -

  I

  I

  N

  -

  I

  I

  e

  l

  s

  P

  a

  ï

  s

  o

  s

  C

  a

  t

  a

  la

  n

  s

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  F

  r

  e

  d

  e

  r

  i

  c

  M

  i

  s

  t

  r

  a

  l

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  l

  v

  a

  d

  o

  r

  E

  s

  p

  r

  i

  u

  Parc del Nord

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'E

  d

  u

  a

  r

  d

  A

  l

  c

  o

  y

  Parc de Créteil

  Ronda de la Creu

  d

  e

  P

  e

  d

  ra

  CEIP Rocafonda

  Zona esportivaRocafonda

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  E

  n

  e

  r

  g

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  V

  a

  p

  o

  r

  G

  o

  r

  d

  i

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  F

  o

  n

  e

  r

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  a

  la

  M

  a

  d

  r

  o

  n

  a

  Centre cívicRocafonda

  CEIPGermanes Bertomeu

  TeatreMonumental

  e

  l

  C

  o

  r

  r

  e

  g

  i

  m

  e

  n

  t

  r

  e

  r

  a

  F

  a

  r

  ig

  o

  la

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  g

  i

  r

  ó

  Escola Meritxell

  C

  a

  rre

  r d

  e

  l G

  è

  n

  e

  re

  d

  e

  P

  u

  n

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  a

  u

  m

  e

  A

  r

  e

  n

  a

  s

  Carrer de l'E

  splanada

  Col·legi Gem

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  L

  lu

  ís

  Millet

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  A

  m

  a

  d

  e

  u

  V

  i

  v

  e

  s

  Plaça

  de

  la Verema

  C

  arrer de la P

  agesia

  P

  t

  g

  e

  .

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  a

  C

  e

  c

  í

  l

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  V

  a

  l

  l

  v

  e

  r

  i

  c

  Club de tennisMataró

  Plaça

  de

  Lluís Millet

  Plaça

  de

  Maria Aurèlia Capmany

  Can PereVinyals

  Ca l'IsidrePataler

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  T

  o

  r

  r

  e

  n

  t

  d

  e

  l

  s

  V

  i

  d

  a

  l

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  a

  n

  Q

  u

  i

  r

  z

  e

  Club de GolfLlavaneres

  Ca l'HereuMarcer

  la CasaVermella

  Can LluísCamps

  Club TennisMaresme

  Camp de futbolde Cal Pilé

  Plaça

  del

  Forn del Vidre

  Plaça

  de

  Joan Fivaller

  IES DamiàCampeny

  de les TeresesPlaça

  del

  Primer de Maig

  Plaça

  de

  la Brisa

  Plaça

  de

  la Morberia

  Convent deles Caputxines

  C

  a

  rre

  r

  d

  e

  l'A

  n

  o

  ia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  E

  l

  S

  a

  l

  v

  a

  d

  o

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  ía

  d

  e

  P

  a

  c

  h

  e

  c

  o

  Carrerde

  le

  s

  R

  e

  m

  e

  n

  c

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  e

  s

  R

  e

  m

  e

  n

  c

  e

  s

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  C

  i

  n

  c

  S

  é

  n

  i

  e

  s

  Torred'Onofre Arnau

  Camp municipal de futbolVista Alegre-Molins

  Cementiridel Caputxins

  AnticEscorxador

  el Castellde Mata

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  P

  a

  g

  e

  s

  i

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  s

  R

  a

  b

  a

  s

  s

  a

  i

  r

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  P

  e

  d

  r

  a

  d

  e

  l

  G

  a

  l

  l

  B

  V

  -

  5

  0

  3

  1

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  C

  i

  n

  c

  S

  é

  n

  i

  e

  s

  CEIP Menéndezy Pelayo

  Carrer de la Ma

  re

  d

  e

  D

  éu

  d

  els

  À

  ng

  els

  2

  5

  5

  0

  DM

  TP

  TP

  TP

  TP

  TP

  AB

  el Forn

  Torrent deVallverdera

  Can Valentí

  C

  amí del Pla

  Can Dorda

  Ri e r a

  de

  Va

  l l g i ró

  Torren t

  d el es

  Bru i xes

  P l a d e l a T o r r e t a

  Ca l'Oliveres

  Can Lloberes

  Marinada

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  la

  de

  la

  Torre

  ta

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  e

  s

  P

  a

  l

  m

  e

  s

  Ca n'Anglada

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  la

  Can Costa

  P l a d e C a n S a n ç

  Can SançEst. Sant Andreu

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  P

  l

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  N

  -

  II

  C

  a

  A

  v

  in

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  C

  a

  n

  S

  a

  n

  ç

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  P

  o

  b

  l

  e

  E

  s

  p

  a

  n

  y

  o

  l

  C

  a

  m

  í

  d

  e

  l

  S

  o

  l

  Deixalleria deSant Andreu de Llavaneres

  C

  -

  3

  2

  B

  V

  -

  5

  0

  3

  3

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  i

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  I

  n

  d

  ú

  s

  t

  r

  i

  a

  Deixalleriade Les 3 Viles

  Tennis ParkLlavaneres

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  M

  e

  d

  i

  t

  e

  r

  r

  a

  n

  i

  Barri dePescadors

  T

  r

  a

  v

  e

  s

  s

  i

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  P

  e

  r

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  l

  l

  o

  r

  c

  a

  Jardinsde

  Joaquim Passi

  P

  MD

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  CS

  A

  v

  in

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  l

  M

  a

  r

  e

  s

  m

  e

  A

  v

  i

  n

  g

  u

  d

  a

  d

  e

  l

  M

  a

  r

  e

  s

  m

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  C

  u

  g

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  '

  I

  l

  u

  r

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  a

  u

  m

  e

  R

  e

  c

  o

  d

  e

  r

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  s

  G

  e

  r

  m

  a

  n

  s

  T

  h

  o

  s

  i

  C

  o

  d

  i

  n

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  h

  u

  r

  r

  u

  c

  a

  Est. Mataró

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  B

  a

  l

  m

  e

  s

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  F

  e

  l

  i

  c

  i

  à

  Pas del Cargol

  R

  o

  n

  d

  a

  B

  a

  r

  c

  e

  l

  ó

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  C

  o

  o

  p

  e

  r

  a

  t

  i

  v

  a

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  C

  a

  rre

  r d

  'A

  rg

  e

  n

  to

  n

  a

  Carrer de la M

  uralla del T

  igre

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  M

  u

  r

  a

  l

  l

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  L

  l

  o

  r

  e

  n

  ç

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  C

  o

  l

  o

  m

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  '

  H

  o

  s

  p

  i

  t

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  C

  a

  m

  í

  R

  a

  l

  Santa Maria

  Ajuntament

  la

  R

  ie

  r

  a

  e

  l

  T

  o

  r

  r

  e

  n

  t

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  M

  a

  r

  í

  t

  i

  m

  l

  a

  R

  a

  m

  b

  l

  a

  Port de Mataró

  l'Espigó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  d

  e

  l

  C

  a

  l

  l

  a

  o

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  F

  l

  o

  r

  i

  d

  a

  b

  la

  n

  c

  a

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  'A

  n

  t

  o

  n

  i

  d

  e

  C

  a

  p

  m

  a

  n

  y

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  a

  r

  ía

  d

  e

  P

  a

  c

  h

  e

  c

  o

  R

  o

  n

  d

  a

  d

  e

  J

  o

  a

  n

  d

  u

  s

  t

  r

  ia

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  R

  a

  m

  o

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  s

  e

  p

  C

  a

  s

  t

  e

  l

  l

  à

  N

  -

  I

  I

  B

  e

  n

  e

  t

  Can Palauet

  CEIP Anxaneta

  Plaça del Gas

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  G

  r

  a

  v

  i

  n

  a

  Plaça

  de

  Jordi Capell

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  r

  a

  t

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  l

  a

  C

  o

  n

  f

  r

  a

  r

  i

  a

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  E

  l

  m

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  P

  a

  s

  c

  u

  a

  l

  M

  a

  d

  o

  z

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  J

  o

  r

  d

  i

  J

  o

  a

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  P

  e

  r

  e

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  B

  a

  r

  c

  e

  l

  o

  n

  a

  C

  a

  rrer Nou

  Plaça Xica

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  J

  o

  a

  n

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  A

  n

  t

  o

  n

  i

  Parc Marítim

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  S

  a

  n

  t

  A

  g

  u

  s

  t

  í

  Plaça

  del

  Dr. Fleming

  Sant Josep

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  M

  o

  n

  t

  s

  e

  r

  r

  a

  t

  la Presó

  CasaColl i Regàs

  Plaça

  de

  les Tereses

  Mercat dela Plaça de Cuba

  Plaça

  de

  Santa Anna

  Escola Piade Mataró

  l'AliançaMataronina

  Consell Comarcaldel Maresme

  Mercat dela Plaça Gran

  Museu Comarcaldel Maresme

  Plaça

  de

  Santa Maria Museu Arxiude Santa Maria

  Pl

  at

  ja

  de

  l

  Ca

  l

  la

  o

  Escola Universitàriadel Maresme (UPF)

  Club NàuticMataró

  Centre NatacióMataró

  Plaça

  de

  Sant Simó

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  M

  a

  r

  í

  t

  i

  m

  d

  e

  l

  P

  o

  r

  t

  Dic deLlevant

  P

  a

  s

  s

  e

  i

  g

  S

  u

  p

  e

  r

  i

  o

  r

  Moll de

  Ribera

  Moll de

  Llevant Sud

  Dic deMigjorn

  C

  a

  r

  r

  e

  r

  d

  e

  L

  e

  p

  a

  n

  t

  Cooperativa Obrera Mataronina(Nau Gaudí)

  Santa Anna

  Antic Hospital de Sant Jaumei Santa Magdalena

  la Peixateria

  Banys Romansde Can Xammar

  Sant Jaumei Santa Magdalena

  CanRicart

  CEIP Angeleta Ferrer

  CEIP Joan Coromines

  CEIP Montserrat Solà

  Pl

  at

  ja

  de

  l

  Va

  ra

  do

  r

  MA

  R

  ME

  DI

  TE

  RR

  ÀN

  IA

  PLA ESPECIAL

  CAMPING BARCELONA

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  F

  e

  r

  r

  o

  c

  a

  r

  r

  i

  l

  d

  e

  r

  o

  d

  a

  l

  i

  e

  s

  C

  -

  1

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  N

  -

  I

  I

  C

  a

  r

  r

  e

  t

  e

  r

  a

  N

  -

  I

  I

  C

  arretera

  C

  -31E

  Au

  top

  ista

  C-3

  2

  Carretera

  C-31E

  Terme municipal de

  Sant Andreu de

  Llavaneres.

  Barcelona

  R.-6027/12

  I-01INFORMACIÓ - INFORMACIÓN

  SITUACIÓ - SITUACIÓN

  CAMPING BARCELONA, S.L.

  PLA ESPECIAL URBANÍSTIC

  DEL CÀMPING BARCELONA.

  AutoCAD SHX TextNom fitxer:

  AutoCAD SHX TextL'Enginyer Industrial

  AutoCAD SHX Texten Xavier Brullet i Coll

  AutoCAD SHX TextCol.legiat núm. 12.902

  AutoCAD SHX TextModificat - Modificado:Modificado::

  AutoCAD SHX TextMaig 2018 - Mayo 2018Mayo 2018

  AutoCAD SHX TextDibuixat - Dibujado:Dibujado::

  AutoCAD SHX Text--

  AutoCAD SHX Text \6027-12\ \6027-12\ Pla-Especial-2018-05\ I-01-Situacio.dwg

  AutoCAD SHX Text1:15.000

  AutoCAD SHX TextEscales-Escalas:Escalas::

  AutoCAD SHX TextPlànol-Plano:Plano:

  AutoCAD SHX TextPromotor:

  AutoCAD SHX TextCARRETERA N-II, km 650. MATARÓ.

  AutoCAD SHX TextN

  AutoCAD SHX TextS

  AutoCAD SHX TextE

  AutoCAD SHX TextO

  2018-08-01T17:32:01+0200XAVIER BRULLET COLL / num:12902