Premi Benirredrà2013 - definitiu

Download Premi Benirredrà2013 - definitiu

Post on 24-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Premi Benirredr2013 - definitiu

TRANSCRIPT

<p>FEDERACI DE FALLES</p> <p>JUNTA LOCAL FALLERAAJUNTAMENT DE BENIRREDR</p> <p>La Federaci de Falles Junta Local Fallera de Gandia i lAjuntament de Benirredr convoquen el VI Premi Ajuntament de Benirredr al Millor Article dun Llibret de Falla de la Comunitat Valenciana.BASES</p> <p>1. Sobre larticle1. Indit. Es valorar la seua originalitat.</p> <p>2. Escrit en llengua valenciana.</p> <p>3. Tractar sobre el mn de les Falles: narraci, prosa potica, estudis fallers, etc.</p> <p>4. Publicat en un llibret gran o infantil de qualsevol comissi fallera de la Comunitat Valenciana del mateix any del premi amb la segent acotaci: (*) Aquest article ha estat presentat al Premi Ajuntament de Benirredr al millor article dels llibrets de falla any 2013.</p> <p>5. Mxim 8.000 carcters (amb espais inclosos).2. Sobre el premi1. Primer premi de 1.200 euros i segon de 600 euros a la comissi de la falla guanyadora.</p> <p>2. Pergam acreditatiu a lautor o autora de larticle. En el cas que larticle tinga ms dun autor, es considerar com a guanyador del premi el primer firmant i ser qui rebr el pergam acreditatiu.</p> <p>3. Sobre el jurat1. Format per sis membres, cinc amb carcter decisori.</p> <p>2. Un membre elegit per la Federaci de Falles.</p> <p>3. Dos membres del mn de les lletres i el guanyador/a del premi de ledici anterior.4. Un membre representant de lAjuntament de Benirredr.</p> <p>5. Actuar com a secretari, el de la Federaci, sense veu i sense vot.</p> <p>4. Sobre les condicions1. Poden ser presentats un mxim de sis articles de cada llibret.</p> <p>2. Sha domplir el butllet de concurs al premi per cadascun dels articles (annex I). Cal indicar si larticle s dun sol autor o ms. En aquest cas, cal especificar els noms dels altres autors.3. Termini: fins a les 23.59 hores del dia 31 de gener de 2013 per correu electrnic a la segent adrea:</p> <p>4. Lautor o autora guanyador/a sidentificar, haur de participar en lacte de lliurament del premi i rebrel.</p> <p>5. Tots els textos presentats al premi podran ser publicats, reproduts i difosos, en qualsevol moment, a traves de qualsevol mitj que la Federaci de Falles considere oport.</p> <p>6. Qualsevol incidncia no prevista en aquestes bases ser resolta de forma inapellable per lorganitzaci del premi.</p> <p>7. El jurat es reunir, en la mesura que siga possible, abans que els llibrets originals siguen lliurats per les comissions a la JLF. </p> <p>8. Els guanyadors no podran participar lany segent, ja que formaran part del jurat. Els altres anys s que ho podran fer. </p> <p>9. En cas que una comissi presente al premi algun article dun autor o autora que forme part del jurat, aquest ser retirat del concurs. </p> <p>10. Optar al premi suposa lacceptaci de totes les bases.</p> <p>11. Les falles tamb podran publicar larticle guanyador en els seus llibrets lany segent.</p> <p>5. Sobre el lliurament1. Es podr fer pblica la decisi del jurat, una vegada aquesta siga coneguda.2. El premi en metllic anir a la falla guanyadora, i el pergam a lautor de larticle. Es lliuraran tots dos en lacte organitzat especialment per la Junta Local Fallera de Gandia.</p> <p>Gandia, novembre de 2012El Premi al millor article dels llibrets de falla de la Comunitat Valenciana sinclou en els Premis de les Lletres Falleres.</p> <p>www.lletresfalleres.orgwww.facebook.com/lletresfallerestwitter.com/lletresfalleres</p> <p>gplus.to/Lletresfalleres</p> <p>ANNEX I</p> <p>BUTLLET DINSCRIPCI</p> <p>PREMI MILLOR ARTICLE DE LLIBRET DE FALLA</p> <p>DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LANY 2013Comissi de la falla: .......................................................................................</p> <p>Ttol de larticle ........................................................................................</p> <p>Autor / a: .......................................................................................................</p> <p>Telfon president de la falla: ..............................................</p> <p>Telfon de lautor / a: .........................................................</p> <p>Adrea de lautor / a: ..........................................................</p> <p>Jo, ............................................................................... secretari/secretria de lassociaci cultural o comissi ........................................................</p> <p>CERTIFIQUE:</p> <p>que els presents textos sn originals i indits i que seran publicats en el llibret del present exercici de la nostra comissi. En cas contrari, em compromet a tornar tots els premis rebuts.</p> <p>Gandia, a ............ de .................................... de 2013.EL SECRETARI / A</p> <p>Signat: .......................................</p>