prefabrİk yapilar - · pdf fileçelik prefabrik yapılar yapım sistemleri bakımından...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 10/29/2015

  1

  r. Gr. Cahit GRER

  Afyonkarahisar

  9 Mays 2008

  YAPI TEKNOLOJLER-II

  Konu-9:

  PREFABRK YAPILAR

  www.cahitgurer.com

  ZET

  Gnmzde modem yaplar ve bunlara esas olmak zere yap elemanlarnn fabrika ortamnda retimi her geen gn yaygnlamaktadr.

  zellikle 2. Dnya savandan sonra meydana gelen ykm, hzl bir yaplama ihtiyacn dourmu bu da daha ksa srede, daha ok, daha kaliteli ve daha ucuz yaplama ihtiyacn gndeme getirmitir.

  Geleneksel malzemeler ye yntemlerle ina edilen yaplarda insan faktr ok nemlidir.

  Fabrika ortamnda yaplan retimlerde insan hatasnn en aza indirilmesi, kalitenin ykseltilmesi sz konusudur.

  Sava Sonras Hong Kong

  www.cahitgurer.com

  http://www.aku.edu.tr/
 • 10/29/2015

  2

  Sava Sonras Hong Kong dan Prefabrik Konut rnekleri

  1984de tasarland 2002 de tamamland Her katta 10 daire

  35-40 kat

  www.cahitgurer.com

  Yap elemanlarnn fabrika ortamnda tek tek projesine uygun olarak yaplmas ve sonra da inaat yerinde birbirine monte edilmesi sonucu oluan yaplara prefabrik yaplar denir.

  Prefabrike tayc sistemler i le daha geni aklklar geilebilmekte daha verimli ve daha ekonomik alan kullanmna olanak salanabilmektedir.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  3

  Son yllarda sanayileme hzna bal olarak artan tek katl ve byk aklkl endstri yaps ihtiyac, kolonlarn temelde ankastre stte ise mafsall olarak baland yapm sistemlerini gndeme tamtr.

  Dnyadaki gelimi lkeler, prefabrikasyon teknolojisinin konvansiyonel yapm sistemlerine gre hz, kalite ve ekonomi olarak zetlenen nimetlerinden en st seviyede faydalanrken (Belikada 920 kg/kii, Fransa ve talya 530 kg/kii, Almanyada 740 kg/kii iken Trkiyede 65 kg/kii) gelimekte olan lkemizde bu konunun nemi aka ortaya kmaktadr.

  Bugn Trkiyede sanayi yaplarnn %85inde prefabrik betonarme yap elemanlar kullanlmaktadr.

  Ancak inaat sektrnde %75lik bir paya sahip olan konut inaatlarnda ise prefabrik betonarme yap eleman kullanm oran sadece %4tr.

  www.cahitgurer.com

  Prefabrikasyonun Avantajlar Binalarn yapm sresi ksalr.

  Malzemelerde zayiat (kayp) en aza iner.

  Her mevsim inaat yaplabilir.

  Ksa zamanda daha ok yap ina edilebilir.

  Dk nitelikli isiler ile yksek verim alnabilir.

  Kalite kontrol daha kolay ve etkin yaplabilir.

  Yapm hatalar en aza indirilebilir.

  Prefabrik betonarme yap elemanlarnn retiminde kalp bir defa kurulur ve ayn kalptan yaplan seri retim sayesinde kalp maliyetleri azaltlm olur.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  4

  Fabrikada yaplan prefabrik betonarme yap elemanlarnn retiminde beton dayanm iin son derece nemli olan kr koullar en iyi ekilde salanr.

  retimde srekli lik ve tekrar sayesinde uzmanlama salanr.

  hzarat gereksinimi olmadndan depolama ve stoklama maliyeti olmaz.

  Fabrika retiminde istenilen kaliteye ulalabilmesi sayesinde retilen yap elemanlar daha uzun mrl olmaktadr.

  Prefabrik betonarme yap elemanlarnn retiminde beklenen maliyet i le gerek maliyet arasnda ok byk farklarn ortaya kmamas veya belirlenen bte dahilinde kalnmas.

  www.cahitgurer.com

  Prefabrikasyonun Dezavantajlar

  Prefabrikasyon iin pahal n yatrmlara ihtiya vardr.

  Prefabrik elemanlarn inaat yerine tanmas maliyetleri ykseltmektedir.

  naatlarn ksa srede bitirilebilmesi, kooperatif sistemi iinde yer alan insanlarn deme gcn zorlamaktadr.

  Prefabrik elemanlarn ek yerlerinde (zellikle deprem blgelerinde) daha gelimi yntemlere ihtiya vardr.

  Mimari bakmdan baz snrlamalar getirmektedir.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  5

  Prefabrik Yaplarn Malzemeleri

  Bakmndan Snflandrlmas

  Betonarme (Kagir)

  Prefabrik Yaplar

  Ahap

  Prefabrik Yaplar

  elik

  Prefabrik Yaplar

  www.cahitgurer.com

  Yapm Sistemleri Bakmndan Prefabrik

  Yaplarn Snflandrlmas

  PANEL

  SSTEMLER

  SKELET

  SSTEMLER

  HCRE

  (MODL)

  SSTEMLER

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  6

  1. PANEL SSTEMLER Panel sistemde binann duvar, deme ve tavan ksmlar panellerden

  meydana gelmitir.

  Kendi arasnda; tayc paneller ve blme duvar panelleri olmak zere ikiye ayrlmtr.

  BLME DUVAR PANELLER

  Bu sistemde paneller ya dik olarak enlemesine veya yatk olarak boylamasna konur.

  Genelde panel deme elemanlar duvar panellerine mafsall oturur.

  Duvar panelleri 8,00 m uzunlukta, 12-16 cm

  kalnlkta ve normal kat yksekliinde yaplmaktadr.

  Kap ve pencere etrafndan baka yere demir

  donat konulmamaktadr.

  TAIYICI PANELLER

  Duvar Panelleri Deme Panelleri zel Paneller

  Panel Sistem Yap www.cahitgurer.com

  Prefabrike Betonarme Panel Sistemler

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  7

  2. SKELET SSTEMLER iskelet yap sistemi tek katl

  veya ok katl olabilir. Her iki sistem; kolon, kiri veya kolon, demeden oluur. Kolonlar dolu gvdeli veya ii bo gvdeli olarak retilir.

  Kolon aralarna blme panellerinin montaj yaplr. Paneller kolonlara elik ankraj levhalar ile kaynaklanmakta ve eklerinin ii betonla doldurulmaktadr.

  skelet Sistem Yap

  Bu sistemler kendi arasnda drde ayrlr:

  Balantsz, srekli kolonlu iskelet

  Balantl, sreksiz kolonlu iskelet

  ereveler

  Mantar bal kolonlu iskelet www.cahitgurer.com

  3. HCRE (MODL) SSTEMLER Hcreler, duvar panelleri ile deme nitelerinin birletirilerek bir birim

  oluturulmas ile retilmi, bitmi, hazr yap niteleridirler

  Bu sistemde hcrelerin bir araya getirili biimi nemlidir.

  Hcreler yanyana getirilebilecei gibi st ste de getirilebilir.

  stenirse hcreler bamsz da yaplabilir. Hcre elemanlar fabrika ortamnda retilip birletirildikten sonra tesisat, kaplama, cam, kap ve pencere eklenerek hcre tamamlanr.

  Bu sistem ok katl yaplarda baar ile uygulanmaktadr.

  ayet yukarda sz edilen sistemlerin birka bir arada uygulanrsa kompozit yap adn alr.

  Hcre Sistemler Kendi aralarnda e ayrlr: 1. Kapal Hcreler

  2.Ak Hcreler 3. Kompozit (Kark) Sistemler

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  8

  Prefabrik Modler Sistem rnekleri

  Hcre Modl Sistem Yap

  st ste getirilmi hcreler Prefabrik bir hcre eleman

  Daha nceleri, bina yapmnda prefabrike bileenler genellikle yar-bitmi rn zelliindeydi. Hcrenin ortaya k ile fabrikada tamamen bitmi bir rn

  imali mmkn olmaktadr. Bunun rnekleri olarak karavanlar, konteynrlar, ABD'deki mobil

  evlerdir. www.cahitgurer.com

  Modler Sistemle Gerekletirilmi ok Katl Prefabrik Yaplar

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  9

  Prefabrik Betonarme Yaplar Projelendirme Esaslar

  Prefabrik binalarn seri olarak ina edilebilmesi iin projeler hazrlanr.

  Binay oluturan btn elemanlar ve birleim ekillerinin detaylar izilip mm dzeyinde lmlendirilir.

  Bina projeleri, prefabrik bina reten isletmenin amac ve istekleri dorultusunda zel adlarla veya ounlukla uygun baz simge ve numaralarla belirlenir.

  Kullanlan harf ve numaralar bina trn kolaylkla belirleyecek ekilde tayin edilir. rnein; "APB-A- 3-60" simgesi ahap prefabrik binann, A tipi 3 oda ve 60 m2 olduunu ifade eder.

  Bir yap projesinde kap ve pencereler dahil tm elemanlarn az sayda tip olarak projelendirilmesi, yapm ve denetim kolayl salayacaktr.

  www.cahitgurer.com

  Prefabrik betonarme yap elemanlarnn retimi

  Prefabrik yap elemanlar, fabrika ortamnda zel karml

  betonlar ile retilir.

  Projesine gre hazrlanan elemanlar, inaat alanna kamyonlarla tanr.

  Her trl ykleme ve indirme ilemleri ile inaat yerinde yap elemannn yerine, montajnda vinlerden yararlanlr.

  Kolonlar yaplrken altna 8-20 mm kalnlnda sac levha monte edilir.

  Kolon altndaki sac, kolon zerindeki blonlara vidalanr.

  Kolon taban sac ile temel arasna 3 cm kadar imento harc veya epoksi reine harc konulmas unutulmamaldr.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  10

  Prefabrik Betonarme Yap Elemanlar

  1. Prefabrik Temeller

  a)Tekil (Mnferit) Temeller

  b)Devam Eden (Mtemadi)

  Temeller

  c) Izgara Temeller

  2. Prefabrik Duvar Elemanlar

  3. Prefabrik Kolonlar

  4. Prefabrik Kiriler

  6. Prefabrik Merdivenler

  5. Prefabrik Demeler ve

  at plaklar

  www.cahitgurer.com

  1. Prefabrik Temeller

  Kare veya dikdrtgen eklinde yaplabilen bu temeller, her kolonun altna dzenlenir.

  Temellerin kaymamas iin birbirlerine ba kirileri ile balanmas gerekir.

  Temellerin kolonlara balan ekilleri vardr.

  Bunlar; yuval prefabrik temeller, bloklu prefabrik temeller ve filizli prefabrik temellerdir.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  11

  i) Tekil (Mnferit) Prefabrik Temeller

  Yuval Temeller

  Bulonlu Temeller

  Filizli Temeller

  www.cahitgurer.com

  a) Yuval Prefabrik Temeller Bu tr temellerde yuva iin filiz demirleri braklr ve temel

  betonu dklr.

  Kolon yuvalarn ekillendirebilmek iin, kolon hizas ve st seviyesi dikkate alnarak elik kalp yerletirilir.

  Yuvalar 40-60 mm geni yaplarak boluklarna imento veya zel yaptrc reineler, harlar doldurulur.

  www.cahitgurer.com

 • 10/29/2015

  12

  b) Bulonlu Temeller Temel betonu dklrken iine blon demirleri

  konur. Kolonlar yaplrken altna 8-20 mm kalnlnda sac

  levha monte edilir. Kolon altndaki sac, kolon zerindeki blonlara

  vidalanr. Kolon taban sac ile temel arasna 3 cm kadar imento harc veya

View more